ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZŠ Masarova, Brno 2019/2020

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

07.12.2023 ::: Život motýlů

Výuku o hmyzu si žáci ze 4. A obohatili návštěvou Papilonie, kde mohli sledovat živé motýly. Na návštěvu se připravili ve škole. Sepsali si informace, které o motýlech ví. Každý si nachystal otázky, na které by se rád dozvěděl odpověď.

07.12.2023 ::: Šplh na tyči

Ve středu se na SŠ Polytechnické v Brně na ulici Jílové konaly závody ve šplhu na tyči s elektrickým přesným měřením. Na těchto závodech se sešly talenty z různých brněnských škol, a mezi nimi i závodníci ze ZŠ Masarova 11.

03.12.2023 ::: Brloh

V listopadu probíhala logická týmová soutěž BRLOH. Tato soutěž je určena pro žáky základních škol a nižších gymnázií. Hra se skládá ze tří internetových kol, na které mají žáci vždy týden.

30.11.2023 ::: Plyšákový den

Po úspěšném vstupu do nového školního roku se naše školní družina proměnila ve veselou oázu radosti a smíchu, když se konala akce Plyšákový den. V tento den si děti do školy přinesly své nejlepší plyšové kamarády a představily je spolužákům.

30.11.2023 ::: Sudoku

V listopadu jsme uspořádali školní kolo v Sudoku. Celkem se zúčastnilo 43 žáků druhého stupně. Nejlépe se umístili:

30.11.2023 ::: Biologická olympiáda

Koncem listopadu se konalo školní kolo Biologické olympiády. Děti vyplňovaly obtížný test na téma „Jak se žije v lužním lese“ a poznávaly rostliny a živočichy.

28.11.2023 ::: Okolo nás to žije

Při projektové výuce v průběhu listopadu se děti ze 4. A seznámily s jednotlivými skupinami živočichů, jejich znaky, pohybem, způsobem rozmnožování i zástupci. V první části projektu zjišťovaly zajímavosti a podrobnosti o vybraném zvířeti.

28.11.2023 ::: Malí fotbalisté a florbalisté v akci

V polovině listopadu se nejdříve fotbalisté ze 4. tříd: V. Fatrdla, Š. Rozsypal, D. Turek, O. Oplt, A. Rexhaj, J. Tonar, M. Hanuš a M. Kapun vydali na Starez school cup - prestižní turnaj brněnských i mimobrněnských škol.

26.11.2023 ::: Environmentální výchova: Co sežral žralok: Oceány plné plastů.

V rámci environmentální výchovy ve třídě 2.A a naší celoroční hry „Co sežral žralok“ jsme si vyrobili chobotnici. Tato chobotnice však není ledajaká. Je vyrobená z plastového odpadu, který si děti přinesly z domu.

22.11.2023 ::: Informace ke stávce

Vážení rodiče,
většina pedagogických a nepedagogických pracovníků naší školy se rozhodla připojit ke stávce vyhlášené na pondělí 27. 11. 2023.

22.11.2023 ::: Beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou

Petra Martišková je autorkou knih pro děti i dospívající. V pondělí 13. 11. byli žáci 4. A pozváni do knihovny v Líšni na setkání s touto spisovatelkou. Připravila si pro ně zajímavý a pestrý program. Po představení knih jsme si poslechli autorské čtení.

18.11.2023 ::: První speciální zasedání

Začátkem září náš školní parlament přivítal nové parlamenťáky. Jako tradičně bylo první zasedání netradiční. Tentokrát jsme si šli zahrát badminton do nedaleké haly. Plno bylo na všech šesti kurtech. Kdo neměl svou vlastní raketu, mohl si půjčit.

18.11.2023 ::: Prožitkový kurz

Koncem října se náš školní parlament vydal do Křižanova, kde jsme se společně s parlamenťáky ze ZŠ Novolíšeňská zúčastnili prožitkového kurzu. Po příjezdu a ubytování jsme se seznámili s programem a lektory z CEDU (Centra pro demokratické učení), kteří pro nás program připravili.

18.11.2023 ::: Fotografování pracovníků školy

Dlouho jsme v parlamentu zvažovali, jak aktualizovat portréty našich školních pracovníků na webových stránkách. Tento nápad jsme probrali na vedení školy a poté konečně přišla naše chvíle.

18.11.2023 ::: Divadelní představení – AI. U. R.

Na začátku listopadu jsme navštívili divadelní klub Leitnerka, konkrétně představení AI. U. R. aneb Univerzální roboti umělé inteligence. Představení bylo o příchodu androida do jedné docela obyčejné rodiny, o radostech a strastech, které se s příchodem robota pojily. Robot jménem AIdam pomáhal dcerám s učením, na druhou stranu ale kvůli jeho přítomnosti vázly rozhovory mezi rodiči a dětmi, dokonce došlo k naprostému odcizení dvou sester a málem i k rozpadu celé rodiny. Také ve škole došlo k experimentování – jeden z učitelů byl robot. Opět nám herci chtěli nastínit, jaké jsou výhody a nevýhody robota – tentokrát v roli učitele. Celé představení trvalo 80 minut a úplně mě vtáhlo do děje. Zajímavostí bylo, že účinkujícími byly děti ve věku 13–17 let. Po jeho skončení se všichni tvářili spokojeně, takže můžu jen říct, že to bylo výborně strávené dopoledne.

14.11.2023 ::: Recyklovaný orchestr v UMPRUMu

Skvělé propojení hudební a výtvarné výchovy v poslední době nabízí Filharmonie Brno ve spolupráci s Moravskou galerií. Žáci 4.C to tentokrát otestovali na programu Recyklovaný orchestr, kde jsme navštívili budovu Uměleckoprůmyslového muzea.

14.11.2023 ::: Jurkovičova vila v zajetí zlých duchů

Halloweenský týden si 4.C oživla návštěvou pobočky Moravské galerie – Jurkovičovy vily, která měla být v zajetí zlých duchů. U brány nás uvítala lektorka Míša. V hlavní hale jsme si povídali o historii vily a o architektovi Dušanu Jurkovičovi.

14.11.2023 ::: Logická olympiáda – výsledky krajského kola

V pátek 3. 11. 2023 proběhlo krajské kolo Logické olympiády, do které z naší školy postoupil Martin Minář. Ve velké konkurenci se neztratil.

14.11.2023 ::: Halloweenské setkání

Partnerské třídy 4.C a 6.A se sešly opožděně na setkání k Halloweenu. Šesťáci si pro čtvrťáky přichystali stezku odvahy ve školních dílnách. Bylo tam tajemné šero, ve kterém jen zlehka mihotaly hřbitovní svíčky.

14.11.2023 ::: Bubnovačka

Centrum LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají násilí v rodině. A na tuto problematiku se snaží poukázat i akcí nazvanou Bubnovačka. Jde o happening, kdy kdokoli může zabubnovat na podporu dětství bez násilí.

03.11.2023 ::: Sluneční soustava ve výuce zeměpisu

V druhé polovině října jsme se v zeměpisu a v přírodovědném semináři šestých ročníků rozhodli pojmout výuku sluneční soustavy trochu jinak. Vytvořili jsme krásné modely planet sluneční soustavy z polystyrenových koulí.

03.11.2023 ::: Soutěž Pěšky do školy 2023

Projekt seznamuje žáky, rodiče a pedagogy s výhodami pěší dopravy a formou osobního prožitku jim ukazuje, jak mohou jednoduše prospět svému zdraví. Všichni jsme se narodili jako chodci a pohybovat se pěšky je naše přirozenost.

31.10.2023 ::: Stánky - akce školní družiny

Letos jsme se rozhodli věnovat výtěžek z tradiční charitativní akce Stánky Domovu pro seniory na ulici Věstonická, který sídlí na Vinohradech. Z “vydělaných” peněz v domově pořídí materiál do terapeutických pracovních dílen pro své klienty.

31.10.2023 ::: Na Operky nejen do divadla Radost

V říjnu se třída 1. D vydala do divadla Radost na hudební představení Operky. Po celou dobu všichni se zájmem sledovali a naslouchali, co se děje na jevišti. Do toho jsme se občas zasmáli nebo doprovázeli hudbu rytmickým potleskem.

31.10.2023 ::: Biodiverzita v Líšni

V průběhu října děti ze 4. A pracovaly na projektové práci o stavbě, významu a využití rostlin. Projekt je provedl tématy, která děti zpracovávaly ve skupinách i individuálně. Vytvářely otázky a hledaly na ně odpovědi v knihách, na internetu i v učebnici.

26.10.2023 ::: Víte, kdo je Zaklínač?

Ještě před podzimními prázdninami jsme se s žáky 8. ročníku vydali do Knihovny Jiřího Mahena na Jírové, abychom se něco dozvěděli o fantasy Andrzeje Sapkowského – Zaklínač. Ze stejnojmenného seriálu na platformě Netflix se stal boom.

21.10.2023 ::: Logická olympiáda

V průběhu října se někteří naši žáci zúčastnili matematické internetové soutěže Logická olympiáda. Celkem se v kategorii (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 25736 řešitelů, z toho v našem kraji 3689.

21.10.2023 ::: Deník z prázdnin 2023 – výtvarně literární soutěž

Děti naší školy opět přes letní prázdniny zapisovaly své zážitky do deníků. Během září si o denících povídaly ve svých třídách. Samotné deníky plné obrázků, vstupenek, příběhů, sušených květin a mušliček, pak ozdobily nástěnky na chodbách školy.

21.10.2023 ::: Čištění mincí

V hodině dějepisu v 6. ročníku jsme si povídali o archeologii. Zjistili jsme, že se archeologie dělí na několik druhů a také jsme se dozvěděli, co se následně děje s nalezenými předměty. Předměty se musí řádně zapsat, označit a opatrně očistit.

17.10.2023 ::: Přírodovědný klokan

V polovině října se již tradičně konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Zúčastnilo se celkem 45 žáků 8. a 9. ročníku. V kategorii Kadet na ně čekalo 24 otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

17.10.2023 ::: 9. D ve VIDĚ

Navštívili jsme VIDA centrum, abychom si v praxi ověřili znalosti z fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Zaujaly nás zejména exponáty z mechaniky, optiky a akustiky. Oblíbené byly samozřejmě i vodní a větrné prvky.

17.10.2023 ::: Skvělý úspěch sportovců z Masarky

Začátek školního roku zastihl sportovce z Masarky ve skvělé formě. Po úspěšném fotbalovém turnaji, kde jsme obsadili dvě první místa, následoval velice prestižní atletický čtyřboj, který bývá považován za jednu z nejtěžších soutěží, kterých se základní školy účastní.

04.10.2023 ::: Úspěšný start malých fotbalistů do nového školního roku

První sportovní soutěží nového školního roku byl futsalový turnaj SBOŠ. V úterý 26. září vyrazil tým 1. stupně ve složení: Daniel Kula, Štěpán Czudek, Sebastián Almášy, Theodor Busta, Arnes Rexhaj a Dominik Turek na hřiště ZŠ Svážná.

27.09.2023 ::: Malování na chodník

Školní rok jsme zahájili tradiční akcí malování na chodník. Den před třídními schůzkami dostaly děti ve všech odděleních školní družiny křídy a tvořily obrázky a vzkazy pro rodiče, aby si je mohli přečíst, až půjdou druhý den na třídní schůzky. 

20.09.2023 ::: Úspěch sportovců na 1. stupni

Během celého loňského školního roku se naši malí sportovci zúčastňovali různých sportovních soutěží a často velmi úspěšně reprezentovali školu. Za účast v soutěžích a za umístění v okresních a krajských kolech škola získávala body do celkového hodnocení všech brněnských škol.

17.09.2023 ::: Volný den pro žáky

Vážení rodiče,

na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volný den pro žáky v termínu 29.9.2023.

Důvodem pro udělení volna je neefektivní vyučování vzhledem k tomu, že jde o pátek po státnímu svátku. Mnoho rodičů si plánuje využít prodloužený víkend k odjezdu mimo Brno.

Školní družina pro přihlášené žáky I. stupně bude v provozu.

O vyhlášení volna budou rodiče ještě informováni v dostatečném předstihu na třídních schůzkách 19.9.2023 v informačním systému Edookit a na webových stránkách školy.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

10.09.2023 ::: Masarova v létě ožila hrou o přežití

Překonat rozbouřenou řeku, ulovit nebo jinak získat zásoby jídla, rozdělat oheň. Účastníci letošního červencového příměstského tábora na základní škole Masarova museli zvládnout vše potřebné pro setrvání na pustém ostrově.

10.09.2023 ::: Informace ke kroužkům CVČ 2023/24

Vážení rodiče,

rádi bychom i v letošním školním roce nabídli žákům kroužky CVČ.

Nabídka kroužků CVČ bude zveřejněna 12. září zprávou v Edookitu. Přihlašování bude možné přes Edookit do 24. září.

Kroužky budou probíhat od 2. října 2022 do 14. června 2023.

Všechny další informace budou zasílány přes Edookit.

Mgr. Veronika Plíšková,
vedoucí CVČ

05.09.2023 ::: Informace pro oznamovatele

Základní škola Brno, Masarova 11 p.o. jako povinný subjekt zavedla vnitřní oznamovací systém v souvislosti s plněním povinností dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zveřejňuje informace pro oznamovatele.

31.08.2023 ::: Předběžný plán třídních schůzek a porad na školní rok 2023/2024

Provozní porada po stupních (v 10 h)4. 9. 2023
Provozní porada19. 9. 2023
Třídní schůzky (od 16:30 dle domluvy)19. 9. 2023

31.08.2023 ::: Výsledky zkoušky YLE

Žáci, kteří udělali zkoušku YLE ve školním roce 2022/2023:

Starší aktuality najdete v Archívu.Život motýlů
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů