skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZŠ Masarova, Brno 2019/2020

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

17.10.2021 ::: Volební speciál ZŠ Masarova

V předvolební a volební den měsíce října si žáci osmých a devátých ročníků připomínali pravidla voleb do Parlamentu ČR. Během dvou hodin, které byly vyhrazeny pro jednotlivé třídy, si žáci vyzkoušeli metodu výuky na stanovištích.

17.10.2021 ::: Vítězství v okresním kole ve stolním tenisu

Na začátku října proběhlo na ZŠ Svážná okresní kolo stolního tenisu pro žáky druhého stupně. Obě kategorie, mladší žáci z 6. a 7. ročníků i starší chlapci z 8. a 9. ročníků, hrály celkově na šesti stolech.

17.10.2021 ::: Přírodovědný klokan

V polovině října se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Kategorie Kadet je určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Čekalo na ně 24 otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

17.10.2021 ::: Logická olympiáda 2021 – základní kolo

Každoročně se žáci naší školy zapojují do řešení Logické olympiády. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup.

13.10.2021 ::: Společný projekt s MŠ Poláčkova

Jak využít krásného podzimu a pomoci s chystáním krmiva pro zvířátka na zimu? Žáci 7.A se připojili k projektu MŠ Poláčkova ve sběru kaštanů. Celé záři čistili přilehlé ulice od popadaných kaštanů a v rámci třídní soutěže je nosili do školy.

13.10.2021 ::: Cesta do pravěku

Na žáky pátých ročníků čekal projekt Pravěk. Náplň tohoto projektu se měla uskutečnit v minulém školním roce, nicméně kvůli nepříznivé situaci se třídy dostaly k projektu až letos. Po celý týden se žáci věnovali zajímavým úkolům na téma pravěk.

12.10.2021 ::: Výukový program na půdě Přírodovědecké fakulty

Na konci září žáci 4. C navštívili v doprovodů zástupců Přírodovědecké fakulty mineralogickou sbírky, prošli si geopark a prohlédli si botanickou zahradu. Poutavý výklad děti povedl vznikem Země - obdobím dinosaurů, zkamenělin a obrovských plavuní.

10.10.2021 ::: Školní kolo ve stolním tenisu

V posledním zářijovém týdnu se uskutečnilo školní kolo ve stolním tenisu. Do soutěže se zapojilo 48 hráčů z 2. stupně. Hrálo se na čtyřech stolech, hracím systémem „pavouk“.

06.10.2021 ::: Můj erb, můj znak?

Znak čili erb byl barevným znamením na štítě každého středověkého rytíře a charakterizoval určitou osobu. Erb byl praktickým vojenským zařízením, podle kterého se rozlišovali spojenci od soupeřů ve vřavě boje.

06.10.2021 ::: Hezký úspěch žáků Masarky

První sportovní akce, které se naše škola zúčastnila po covidovém omezení byl atletický čtyřboj, který bývá považován za jednu z nejtěžších soutěží, kterých se základní školy účastní.

03.10.2021 ::: Adaptační pobyt šestých tříd

Tak jak je během září na naší škole zvykem, čekal i letošní šesté třídy výjezdový adaptační pobyt. Jde o akci, při které se žáci lépe poznají s novým třídním učitelem či případnými novými spolužáky.

22.09.2021 ::: Národní výstava hospodářských zvířat

Na brněnském veletrhu ANIMAL TECH probíhala od 5. do 8. září 2021 Národní výstava hospodářských zvířat. Žáci 4. C se zapojili do projektu, který dětem přibližuje hospodářská zvířata chovaná v ČR.

22.09.2021 ::: Malování na chodník

Hned v září se rozhodla všechna oddělení ŠD vykrášlit cesty do školy obrázky malovanými křídami. Letošní téma bylo: Pozdrav mé rodině.

18.09.2021 ::: Nová školská rada

Vážení rodiče,
V důsledku loňských epidemiologických opatření bylo posunuto funkční období školské rady. Volby nové školské rady proběhly v červnu a září.

Tříleté funkční období nové Školské rady začíná 15.9.2021.

Za zřizovatele byli navrženi:
paní Mgr. Hana Freibergová
pan Mgr. Břetislav Štefan

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:
paní Barbora Krojzlová
pan Ing. Jiří Křivánek

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
paní Mgr. Ivana Jelínková
paní Mgr. Hana Neumanová

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

13.09.2021 ::: Volby do školské rady z řad rodičů

Vážení rodiče,
V příloze zveřejňujeme kandidáty do školské rady z řad rodičů. Volby proběhnou 14.9.2021 v rámci třídních schůzek.

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

11.09.2021 ::: Olympijský běh na Masarce

Všechny běhy se každoročně konají jako oslava celosvětového Olympijského dne, který je zároveň výročím založení Mezinárodního olympijského výboru. V Česku tuto myšlenku do života uvedl v roce 1987 legendární běžec Emil Zátopek.

09.09.2021 ::: Olympijský den v 5. B

Středa 8. září se zapíše do historie třídy 5.B jako den, kdy všichni zdolali olympiádu. Ačkoliv šlo jen o takovou „jako“ olympiádu, nic nebylo ponecháno náhodě.

07.09.2021 ::: Informace ke kroužkům CVČ 2021/22

Vážení rodiče,
rádi bychom i v letošním školním roce nabídli žákům kroužky CVČ. Při jejich organizaci se budeme řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními.

31.08.2021 ::: Vyhlášení voleb zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

Ředitel Základní školy Brno, Masarova 11, p.o. vyhlašuje na základě čl. 7 Volebního řádu Školské rady ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volby do školské rady.

30.08.2021 ::: Informace k nástupu dětí do školy

Vážení rodiče,
jménem všech zaměstnanců školy si Vás dovoluji pozdravit u příležitosti zahájení nového školního rok. Věříme, že školní rok proběhne „normálně“ a bez jakýchkoliv drastických omezení. Již se Vaše děti moc těšíme!

V příloze najdete informace k nástupu dětí v prvních zářiových dnech.

Přeji Vám hezký zbytek dovolené a hlavně zdraví!

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

06.08.2021 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
nový školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7, 45 hod. Děti i rodiče se zařadí k jednotlivým učitelkám 1. tříd, které Vás budou očekávat.

Starší aktuality najdete v Archívu.Hezký úspěch žáků Masarky
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti