skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZŠ Masarova, Brno 2019/2020

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

01.07.2021 ::: Zajištění služeb během prázdnin

Vážení rodiče a příznivci školy.
Dovolte, abych Vám jménem celého kolektivu pracovníků školy poděkoval za přízeň v tomto velmi neobvyklém školním roce. Velmi si Vaší podpory vážíme.

Chci Vám popřát klidné prázdninové dny a věřím, že další školní roky budou již úplně normální.

V přiloženém souboru můžete najít rozpis služeb vedení školy během prázdnin.

Buďte všichni zdraví

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

01.07.2021 ::: Sportovní utkání deváťáků a učitelů

Jak již bývá tradicí, tak jeden z posledních dnů ve školním roce patřilo sportovnímu klání, ve kterém změřil síly výběr odvážných deváťáků, kteří vyzvali členy učitelského sboru. Soutěžilo se ve dvou sportech, volejbalu a fotbalu.

01.07.2021 ::: Žáci se rozloučili se školním rokem 2020/2021

V předposlední školní den se sešli společně žáci druhého stupně k příležitosti rozloučení se se školním rokem a oceněním nejlepších žáků. Dopolednem provázeli zkušení deváťáci, Verča Králíková a David Štědroňský.

01.07.2021 ::: Olympijský den

V předposledním týdnu školního roku uspořádali naši tělocvikáři tradiční Olympijský den pro žáky 2. stupně. Pověření žáci v každé třídě vytvořili soupisky, vyznačili příslušnou disciplínu. Zpracování soupisek do startovních listin zajišťovali počítačově zdatní deváťáci.

01.07.2021 ::: Letní noc

Po znovu otevření škol v květnu 2021 jsme se s žáky devátých ročníků shodli na názoru, že by bylo pěkné zbývající dny jejich působení na ZŠ důstojně zakončit. Místo tradičního plesu se nabízela možnost uspořádat Letní noc, kde by se mohli deváťáci rozloučit se školou.

28.06.2021 ::: Masaříci

Závěr každého pololetí jsme završili slavnostním vyhlášením „Masaříků“. Bohužel nám konec minulého roku a pololetí letošního roku přerušila distanční výuka, proto jsme se už opravdu těšili na letošní závěr, kdy jsme si už toto slavnostní vyhlášení nenechali vzít.

28.06.2021 ::: Ocenění žáků ze ZŠ Masarova

Koncem června se uskutečnilo setkání vybraných žáků líšeňských škol. Letos proběhlo netradičně na Zámku Belcredi v Líšni. Oceněny byly dvě žákyně z devátého ročníku.

24.06.2021 ::: Třídy 4. B a 4. C byly vypuštěny do divočiny

Krásného počasí využily třídy 4.B a 4.C a vyrazily do ZOO Zlín-Lešná. Na cestu se třídami vyrazila i slečna průvodkyně, která vytvořila perfektní trasu po zoologické zahradě.

24.06.2021 ::: Tři týdny sportovních výzev

V průběhu měsíce dubna se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili v rámci akce „Tělocvik online“ sportovní výzvy s názvem „Rozhýbejme se“. Po dobu tří týdnů žáci denně plnili úkoly zaměřené na fyzickou kondici, koordinaci i zručnost.

24.06.2021 ::: Sportovní výzvy na Masarce

Během epidemie Covid-19 jsme se rozhodli podpořit děti druhého stupně v pohybu pomocí sportovních výzev. První výzva „Říkám gauči, ne!“ proběhla na začátku listopadu.Děti získávaly body za splnění úkolů.

22.06.2021 ::: Jídlo a pití za Rudolfa II.

Od samého začátku knihtisku, tedy od konce 15. století, se psaly a vydávaly kuchařské knihy a knihy o správném stolování. Pročpak je tedy nevyužít v hodinách dějepisu?

22.06.2021 ::: Brno německé, židovské či české?

Historické události v první polovině 20. století zasáhly také město Brno a výrazně proměnily tvář a složení obyvatelstva, které se formovalo v přechozích staletích.

20.06.2021 ::: Výstava ŠD – Povolání

Již tradičně jsme pro rodiče a žáky školy přichystali na konec školního roku výstavu prací dětí ze školní družiny. Letos jsme zvolili téma „povolání“. Děti mohly tvořit již během distanční výuky doma, způsob zpracování tématu byl ponechán plně na jejich fantazii.

20.06.2021 ::: Pyžamový den ve 4. B

Dost často děti chodí ráno do školy rozespalé, a proto se třída 4.B rozhodla vyrazit dnes ráno z postele rovnou do školy. Celý den totiž i s paní učitelkou a slečnou asistentkou pojaly jako „Pyžamový den.“ Všechny vyučovací hodiny byly přizpůsobeny tomuto tématu.

20.06.2021 ::: Matematická olympiáda – okresní kolo – 5. ročníky

Letošní okresní kolo soutěže Matematická olympiáda se konalo v polovině května za zvláštních podmínek. Řešitelé zasedli do soutěžních lavic ve své škole.

15.06.2021 ::: Videokonference školních parlamentů

Sedm zástupců z našeho školního parlamentu Masařky se zúčastnilo videokonference, kterou pořádala naše spřízněná organizace CEDU, která sdružuje síť školních parlamentů po celé republice.

15.06.2021 ::: Masařky a Horké křeslo

V pondělí 17.5. se (po našem pozvání) k nám na online zasedání školního parlamentu, připojily paní zástupkyně. Pozvali jsme je za účelem akce „Horké křeslo“, kam si čas od času pozveme zaměstnance školy a ptáme se na otázky, které nás zajímají.

15.06.2021 ::: Vzdělávací program Dítě a pes

Téměř na závěr školního roku se žáci 1. – 3. ročníků zúčastnili vzdělávacího programu Dítě a pes – nebezpečné situace. Tento vzdělávací program pro školy je čerpán z dotací poskytnutých JMK a je realizován prostřednictvím spolků Help4Life,z.s. a Pony club Moravia,z.s.

13.06.2021 ::: Informační schůzka pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,
zveme Vás na informační schůzku. Uskuteční se v jídelně ZŠ Masarova 11 v pondělí 21. června 2021 v 16.00 hodin.

Program:

  • představení vyučujících
  • seznámení s organizací zahájení školního roku 2021/2022
  • seznam školních potřeb, které je nutné zakoupit
  • informace o školní družině, centru volného času a školním stravování
  • diskuse a dotazy

Prosíme, abyste na informační schůzce dodržovali platné nařízení vlády ČR, týkající se dodržování epidemiologických zásad. Zejména nošení roušek. Děkujeme.

Mgr. Ivana Jelínková, ZŘ

09.06.2021 ::: Tablo devátých tříd

Při příchodu do školy k hlavnímu vchodu si nelze nevšimnout vystavených fotek devátých tříd. Každá třída měla volnou ruku na jasné zadání: Tablo letošních absolventů.

03.06.2021 ::: Třída 4. B zdolala řidičské zkoušky

V den, kdy všechny děti slavily svátek, se žáci 4.B vydali na Riviéru, aby zdolali dopravní zkoušku. Původně se měla třída zúčastnit každoroční soutěže Empík cyklista, ale kvůli koronaviru se bohužel letošní ročník nemohl uskutečnit.

03.06.2021 ::: Babylon aneb rozumíme si?

V květnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Babylon aneb rozumíme si? mezi žáky 5. ročníku. Soutěž prověřuje úroveň čtenářských dovedností a také schopnosti porozumět a pracovat s textem.

12.05.2021 ::: Rozpočti si to!

Gabriela Hálová, Sára Jenyšová, David Škarka a Jakub Vild z 8. C vytvořili tým Gramotkovi a zapojili se do celostátní soutěže pro žáky 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií.

11.05.2021 ::: Tančí celá Masarka

Plánovaná akce Tančí celá Masarka začala v dubnu. Inspirovali jsme se na youtube. Nejprve jsme pečlivě vybírali písničku, na kterou se bude tančit. Výběr probíhal hlasováním a vyhrály dvě písně.

06.05.2021 ::: Nadaní žáci a projekt VOIM na Masarce

Na naší škole se několik let věnujeme podpoře a rozvoji nadaných dětí nejen v rámci vyučování, ale i v Klubu nadaných dětí. Již dříve jsme se zapojili do ověřování testů ve výzkumu vyhledávání nadaných dětí a v letošním roce jsme jednou z 10 škol v České republice, které jsou vybrány do projektu VOIM.

06.05.2021 ::: Antické plakátobraní

Žáci 6. ročníků se v hodinách dějepisu seznamují s nejstaršími kulturami v Evropě, s důrazem na řeckou a římskou civilizaci. Posledním tématem z dějin antického Řecka je právě kultura a náboženství starých Řeků.

06.05.2021 ::: Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Ředitelství ZŠ Brno, Masarova 11, p. o. zveřejňuje výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022.

Seznam identifikátorů přijatých žáků naleznete v příloze.

Seznam identifikátorů přijatých žáků

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

04.05.2021 ::: Žákovský průkaz ISIC Školák

V rámci projektu ISIC Školám můžou poprvé v historii získat žáci všech základních škol v České republice Žákovský průkaz ISIC Školák.

Informace - leták

04.05.2021 ::: Mateso - městské kolo – 5. ročník

Městské kolo matematické soutěže Mateso se konalo na naší škole v polovině dubna online. Zúčastnilo se jej 205 žáků z 32 základních škol z Brna a okolí. Maximální počet bodů byl 15, úspěšným řešitelem je žák, který dosáhl alespoň 9 bodů.

28.04.2021 ::: Den Země v ŠD

Ve čtvrtek 22.4. byl Den Země. V ŠD Kapříci jsme si tento den připomněli několika aktivitami. Paní vychovatelka si pro žáky připravila 2 pracovní listy s tématikou třídění odpadu.

24.04.2021 ::: Matematická olympiáda

Školního kola matematické olympiády se letos zúčastnilo 7 žáků. Do městského kola postoupili  z 6. ročníku Nela Levíčková a Ondřej Stojanov a z 8. ročníku Matyáš Novotný, Gabriela Hálová a David Škarka.

07.04.2021 ::: Antické on-line hodování

Výuka dějepisu v 6. ročníku se v primárně věnuje nejstarším dějinám lidstva. V druhém pololetí se žáci seznamují s dějinami antického Řecka, kde poznávají základy demokratické společnosti starověkých Athén.

31.03.2021 ::: Sportovní výzvy na Masarce

Během epidemie Covid-19 jsme se rozhodli podpořit děti druhého stupně v pohybu pomocí sportovních výzev. První výzva „Říkám gauči, ne!“ proběhla na začátku listopadu. Děti získávaly body za splnění úkolů.

31.03.2021 ::: Matematická soutěž Klokan v kategorii Klokánek 4. - 5. ročník

Ke konci března se naši žáci formou online zapojili do řešení 24 zajímavých příkladů z matematiky. Museli nejenom využít matematické schopnosti, ale i zapojit své strategické dovednosti dle nastavených pravidel přidělování bodů za správnou odpověď.

18.03.2021 ::: Žáci 9. B pomáhají brněnské ZOO

Ke štědrému činu se odhodlali žáci deváté bé. Rozhodli se věnovat našetřené peníze brněnské zoologické zahradě. Ze zvířat, které lze podpořit, si vybrali klokánka králíkovitého.

15.02.2021 ::: Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Pátek9. 4. 202114:00 - 18:00 hod.
Sobota10. 4. 20219:00 - 12:00 hod.

17.01.2021 ::: Matematická olympiáda – 5. ročník – školní kolo

Žáci 5. ročníku, kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy, řešili ve svém volném čase šest úloh. Úspěšnými řešiteli domácího kola byli tito žáci: Jakub Hrstka a Tomáš Kula.

05.01.2021 ::: Sudoku

V prosinci jsme uspořádali školní kolo v sudoku. Z každé kategorie postoupili tři žáci do městského kola, které se konalo tentokrát online. Pořadatelem akce byla ZŠ Sirotkova.

11.12.2020 ::: Mateso - školní kolo

Žáci 5. ročníku se zúčastnili na začátku prosince matematické soutěže Mateso. Řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 8 bodů. Z naší školy to bylo 15 žáků.

10.12.2020 ::: Sudoku 5. ročník – školní kolo

Školní kolo turnaje v sudoku se uskutečnilo v prvním prosincovém týdnu. Nejlepšími řešiteli jsou tito žáci: Mikuláš Glozar, Daniel Hochman a Adam Nikodým.

27.11.2020 ::: Výsledky ankety k distančnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vám poděkovali za účast v anketě k distančnímu vzdělávání. Vaše odpovědi jsme pečlivě analyzovali a připomínkami jsme se zabývali. Výsledky ankety na obou stupních školy uvádíme v přílohách.

Výsledky ankety k distančnímu vzdělávání na 1. stupni

Výsledky ankety k distančnímu vzdělávání na 2. stupni

S pozdravem a přáním dobrého zdraví

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

26.11.2020 ::: Pozdrav dětí ze školního parlamentu

Vážení rodiče,

členové našeho školního parlamentu nám poslali vzkaz natočený na videu. Protože nás dojal k slzám, chceme se s Vámi podělit…

Vzkaz naleznete v příloze

S pozdravem za vedení školy

Pozdrav dětí ze školního parlamentu, listopad 2020

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

10.11.2020 ::: Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,

v příloze naleznete aktuální informace k letošnímu řízení na střední školy.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Mgr. Martina Hájková
školní psycholožka

05.11.2020 ::: Psaním proti pandemii

Časopis Rodina a škola vyhlásil pro děti literární soutěž, ve které vystupují v hlavní roli zvířátka. Děti se mohly zúčastnit soutěže se svým literárním dílem, ve kterém popsaly své zážitky s domácími mazlíčky, zvířaty ze ZOO nebo vymyšlenými zvířecími kamarády.

24.10.2020 ::: Logická olympiáda 2020 – základní kolo

Základní kolo Logické olympiády probíhalo v tomto školním roce v prvním říjnovém týdnu opět online. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup.

24.10.2020 ::: Adaptační pobyt šestých ročníků

Dá se očekávat, že tento školní rok bude jiný než roky předchozí a přinese řadu změn. Pro děti je jednou z nich méně možností k vzájemnému potkávání se a k jednoduchému bytí spolu.

21.10.2020 ::: Exkurze na Zříceninu hradu Obřany

Distanční výuka v minulém školním roce přenesla výuku jednotlivých předmětů do on-line prostředí. Ovšem formování kolektivu a vazeb třídní učitel a žáci nemůže on-line svět plně nahradit.

18.10.2020 ::: Doplněk školního řádu

Vážení rodiče,

vzhledem k zavedení distančního vzdělávání do běžné praxe škol, doplňujeme náš školní řád o pasáže, které se distanční výuky týkají. Doplněk byl projednán a schválen školskou radou a projednán na společném setkání vedení školy se zástupci tříd.

Text uvádíme v příloze.

Doplněk školního řádu

Mgr. Ivo Zálešák

18.10.2020 ::: Branný den na ZŠ Masarova

Žáci druhého stupně naší školy absolvovali na přelomu září a října branné cvičení pod záštitou organizace Presafe. Posláním této neziskové organizace je podpora preventivně bezpečnostních činností.

12.10.2020 ::: Malování na chodník

Hned v září se rozhodla všechna oddělení ŠD vykrášlit cesty do školy obrázky malovanými křídami. Počasí bylo slunečné, a tak se jedno odpoledne vydaly děti před školu a daly průchod své fantazii. Rodiče si je mohli prohlédnout, než začaly třídní schůzky.

08.10.2020 ::: 1. zasedání školního parlamentu

V pondělí 14. 9. 2020 proběhlo první zasedání školního parlamentu v novém školním roce. Již v sedm hodin jsme se sešli na školním dvoře, kde jsme si řekli pravidla, která budeme dodržovat a další důležité věci.

15.09.2020 ::: Klub nadaných dětí

V letošním roce bychom opět rádi, i přes současnou nepříliš příznivou zdravotní situaci, nabídli nadaným dětem se zájmem o poznávání nového a rozšiřování svých znalostí - KLUB NADANÝCH DĚTÍ, který na naší škole funguje v rámci CVČ již od roku 2015.

01.09.2020 ::: Informace ke kroužkům CVČ 2020/21

Vážení rodiče,

kroužky CVČ na naší ZŠ mají již mnohaletou tradici. Vedení školy schválilo, že i v tomto školním roce kroužky CVČ

16.08.2020 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7,45 hod.

15.07.2020 ::: Seznamy žáků 6. ročníku

Vážení rodiče,

zveřejňujeme seznamy žáků nově vytvořených tříd šestého ročníku spolu s třídními učitelkami a třídními učiteli, asistentkami a asistenty.

Seznamy žáků 6. ročníku 2020/2021

Mgr. Ivana Jelínková, zástupkyně ředitele

Starší aktuality najdete v Archívu.Ocenění žáků ze ZŠ Masarova
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti