skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZŠ Masarova, Brno 2019/2020

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

12.05.2021 ::: Rozpočti si to!

Gabriela Hálová, Sára Jenyšová, David Škarka a Jakub Vild z 8. C vytvořili tým Gramotkovi a zapojili se do celostátní soutěže pro žáky 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií.

11.05.2021 ::: Tančí celá Masarka

Plánovaná akce Tančí celá Masarka začala v dubnu. Inspirovali jsme se na youtube. Nejprve jsme pečlivě vybírali písničku, na kterou se bude tančit. Výběr probíhal hlasováním a vyhrály dvě písně.

06.05.2021 ::: Nadaní žáci a projekt VOIM na Masarce

Na naší škole se několik let věnujeme podpoře a rozvoji nadaných dětí nejen v rámci vyučování, ale i v Klubu nadaných dětí. Již dříve jsme se zapojili do ověřování testů ve výzkumu vyhledávání nadaných dětí a v letošním roce jsme jednou z 10 škol v České republice, které jsou vybrány do projektu VOIM.

06.05.2021 ::: Antické plakátobraní

Žáci 6. ročníků se v hodinách dějepisu seznamují s nejstaršími kulturami v Evropě, s důrazem na řeckou a římskou civilizaci. Posledním tématem z dějin antického Řecka je právě kultura a náboženství starých Řeků.

06.05.2021 ::: Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Ředitelství ZŠ Brno, Masarova 11, p. o. zveřejňuje výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022.

Seznam identifikátorů přijatých žáků naleznete v příloze.

Seznam identifikátorů přijatých žáků

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

04.05.2021 ::: Žákovský průkaz ISIC Školák

V rámci projektu ISIC Školám můžou poprvé v historii získat žáci všech základních škol v České republice Žákovský průkaz ISIC Školák.

Informace - leták

04.05.2021 ::: Mateso - městské kolo – 5. ročník

Městské kolo matematické soutěže Mateso se konalo na naší škole v polovině dubna online. Zúčastnilo se jej 205 žáků z 32 základních škol z Brna a okolí. Maximální počet bodů byl 15, úspěšným řešitelem je žák, který dosáhl alespoň 9 bodů.

28.04.2021 ::: Den Země v ŠD

Ve čtvrtek 22.4. byl Den Země. V ŠD Kapříci jsme si tento den připomněli několika aktivitami. Paní vychovatelka si pro žáky připravila 2 pracovní listy s tématikou třídění odpadu.

24.04.2021 ::: Matematická olympiáda

Školního kola matematické olympiády se letos zúčastnilo 7 žáků. Do městského kola postoupili  z 6. ročníku Nela Levíčková a Ondřej Stojanov a z 8. ročníku Matyáš Novotný, Gabriela Hálová a David Škarka.

07.04.2021 ::: Antické on-line hodování

Výuka dějepisu v 6. ročníku se v primárně věnuje nejstarším dějinám lidstva. V druhém pololetí se žáci seznamují s dějinami antického Řecka, kde poznávají základy demokratické společnosti starověkých Athén.

31.03.2021 ::: Sportovní výzvy na Masarce

Během epidemie Covid-19 jsme se rozhodli podpořit děti druhého stupně v pohybu pomocí sportovních výzev. První výzva „Říkám gauči, ne!“ proběhla na začátku listopadu. Děti získávaly body za splnění úkolů.

31.03.2021 ::: Matematická soutěž Klokan v kategorii Klokánek 4. - 5. ročník

Ke konci března se naši žáci formou online zapojili do řešení 24 zajímavých příkladů z matematiky. Museli nejenom využít matematické schopnosti, ale i zapojit své strategické dovednosti dle nastavených pravidel přidělování bodů za správnou odpověď.

18.03.2021 ::: Žáci 9. B pomáhají brněnské ZOO

Ke štědrému činu se odhodlali žáci deváté bé. Rozhodli se věnovat našetřené peníze brněnské zoologické zahradě. Ze zvířat, které lze podpořit, si vybrali klokánka králíkovitého.

15.02.2021 ::: Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Pátek9. 4. 202114:00 - 18:00 hod.
Sobota10. 4. 20219:00 - 12:00 hod.

17.01.2021 ::: Matematická olympiáda – 5. ročník – školní kolo

Žáci 5. ročníku, kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy, řešili ve svém volném čase šest úloh. Úspěšnými řešiteli domácího kola byli tito žáci: Jakub Hrstka a Tomáš Kula.

05.01.2021 ::: Sudoku

V prosinci jsme uspořádali školní kolo v sudoku. Z každé kategorie postoupili tři žáci do městského kola, které se konalo tentokrát online. Pořadatelem akce byla ZŠ Sirotkova.

11.12.2020 ::: Mateso - školní kolo

Žáci 5. ročníku se zúčastnili na začátku prosince matematické soutěže Mateso. Řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 8 bodů. Z naší školy to bylo 15 žáků.

10.12.2020 ::: Sudoku 5. ročník – školní kolo

Školní kolo turnaje v sudoku se uskutečnilo v prvním prosincovém týdnu. Nejlepšími řešiteli jsou tito žáci: Mikuláš Glozar, Daniel Hochman a Adam Nikodým.

27.11.2020 ::: Výsledky ankety k distančnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vám poděkovali za účast v anketě k distančnímu vzdělávání. Vaše odpovědi jsme pečlivě analyzovali a připomínkami jsme se zabývali. Výsledky ankety na obou stupních školy uvádíme v přílohách.

Výsledky ankety k distančnímu vzdělávání na 1. stupni

Výsledky ankety k distančnímu vzdělávání na 2. stupni

S pozdravem a přáním dobrého zdraví

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

26.11.2020 ::: Pozdrav dětí ze školního parlamentu

Vážení rodiče,

členové našeho školního parlamentu nám poslali vzkaz natočený na videu. Protože nás dojal k slzám, chceme se s Vámi podělit…

Vzkaz naleznete v příloze

S pozdravem za vedení školy

Pozdrav dětí ze školního parlamentu, listopad 2020

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

10.11.2020 ::: Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,

v příloze naleznete aktuální informace k letošnímu řízení na střední školy.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Mgr. Martina Hájková
školní psycholožka

05.11.2020 ::: Psaním proti pandemii

Časopis Rodina a škola vyhlásil pro děti literární soutěž, ve které vystupují v hlavní roli zvířátka. Děti se mohly zúčastnit soutěže se svým literárním dílem, ve kterém popsaly své zážitky s domácími mazlíčky, zvířaty ze ZOO nebo vymyšlenými zvířecími kamarády.

24.10.2020 ::: Logická olympiáda 2020 – základní kolo

Základní kolo Logické olympiády probíhalo v tomto školním roce v prvním říjnovém týdnu opět online. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup.

24.10.2020 ::: Adaptační pobyt šestých ročníků

Dá se očekávat, že tento školní rok bude jiný než roky předchozí a přinese řadu změn. Pro děti je jednou z nich méně možností k vzájemnému potkávání se a k jednoduchému bytí spolu.

21.10.2020 ::: Exkurze na Zříceninu hradu Obřany

Distanční výuka v minulém školním roce přenesla výuku jednotlivých předmětů do on-line prostředí. Ovšem formování kolektivu a vazeb třídní učitel a žáci nemůže on-line svět plně nahradit.

18.10.2020 ::: Doplněk školního řádu

Vážení rodiče,

vzhledem k zavedení distančního vzdělávání do běžné praxe škol, doplňujeme náš školní řád o pasáže, které se distanční výuky týkají. Doplněk byl projednán a schválen školskou radou a projednán na společném setkání vedení školy se zástupci tříd.

Text uvádíme v příloze.

Doplněk školního řádu

Mgr. Ivo Zálešák

18.10.2020 ::: Branný den na ZŠ Masarova

Žáci druhého stupně naší školy absolvovali na přelomu září a října branné cvičení pod záštitou organizace Presafe. Posláním této neziskové organizace je podpora preventivně bezpečnostních činností.

12.10.2020 ::: Malování na chodník

Hned v září se rozhodla všechna oddělení ŠD vykrášlit cesty do školy obrázky malovanými křídami. Počasí bylo slunečné, a tak se jedno odpoledne vydaly děti před školu a daly průchod své fantazii. Rodiče si je mohli prohlédnout, než začaly třídní schůzky.

08.10.2020 ::: 1. zasedání školního parlamentu

V pondělí 14. 9. 2020 proběhlo první zasedání školního parlamentu v novém školním roce. Již v sedm hodin jsme se sešli na školním dvoře, kde jsme si řekli pravidla, která budeme dodržovat a další důležité věci.

15.09.2020 ::: Klub nadaných dětí

V letošním roce bychom opět rádi, i přes současnou nepříliš příznivou zdravotní situaci, nabídli nadaným dětem se zájmem o poznávání nového a rozšiřování svých znalostí - KLUB NADANÝCH DĚTÍ, který na naší škole funguje v rámci CVČ již od roku 2015.

01.09.2020 ::: Informace ke kroužkům CVČ 2020/21

Vážení rodiče,

kroužky CVČ na naší ZŠ mají již mnohaletou tradici. Vedení školy schválilo, že i v tomto školním roce kroužky CVČ

16.08.2020 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7,45 hod.

15.07.2020 ::: Seznamy žáků 6. ročníku

Vážení rodiče,

zveřejňujeme seznamy žáků nově vytvořených tříd šestého ročníku spolu s třídními učitelkami a třídními učiteli, asistentkami a asistenty.

Seznamy žáků 6. ročníku 2020/2021

Mgr. Ivana Jelínková, zástupkyně ředitele

Starší aktuality najdete v Archívu.Branný den na ZŠ Masarova
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti