skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZŠ Masarova, Brno 2019/2020

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

11.01.2022 ::: Matematická olympiáda – 5. ročník – školní kolo

Žáci 5. ročníku, kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy, řešili ve svém volném čase šest úloh. Úspěšnými řešitelkami domácího kola byly tyto žákyně:

04.01.2022 ::: Dům hliněných tabulek v ZŠ Masarova

Ve starověké Mezopotámii byl nejdostupnějším materiálem hlína a rákos, a proto nebude překvapením, že ho Sumeři využili také v oblasti písma.

22.12.2021 ::: Vánoční přání

Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřál klidné a pohodové svátky, pohodu a hlavně hodně zdraví! Věřím, že v příštím roce již budeme učit bez jakýchkoli omezení.

22.12.2021 ::: Vánoce v německy mluvících zemích

Krátce před Vánocemi proběhl na naší škole projekt „Vánoce v německy mluvících zemích“. Žáci vycházeli z připravených materiálů a zjišťovali, jek se slaví Vánoce u našich sousedů v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

22.12.2021 ::: Sudoku – městské kolo

V prosinci se uskutečnilo městské kolo soutěže Sudoku. Z naší školy do tohoto kola postoupilo celkem 7 žáků. Soutěž probíhala ve třech kategoriích a měla se uskutečnit na ZŠ Sirotkova, nakonec však soutěžící řešili sudoku online.

22.12.2021 ::: Sudoku – městské kolo 5. ročník

Městské kolo Sudoku se konalo online na naší škole v polovině prosince. Našimi želízky v ohni za první stupeň byly Sofie Štěpančíková a Amálie Kuželová.

22.12.2021 ::: Rozsvícení stromečku a fotosoutěž

Po velké debatě jsme se na zasedání školního parlamentu rozhodli, že rozsvícení stromečku před naší školou letos natočíme. V den natáčení se nás sešlo asi patnáct a jeden režisér + kameraman (Filip Andres).

22.12.2021 ::: Finanční gramotnost 3. – 5. ročník

V průběhu listopadu a prosince se žáci 3., 4. a 5. ročníků zábavnou a praktickou formou dozvěděli o základech finanční gramotnosti. Dvouhodinový program připravili pro žáky lektoři z řad zaměstnanců ČSOB.

18.12.2021 ::: Mateso - městské kolo – 5. ročník

Městské kolo matematické soutěže Mateso se konalo ke konci listopadu 2021 online na naší škole. Zúčastnilo se jej 255 žáků z 35 ZŠ z Brna a okolí. Z naší školy ze školního kola postoupilo 5 žáků a 2 z nich se stali úspěšnými řešiteli.

18.12.2021 ::: Filmový projekt – anglický jazyk

Předvánoční čas si žáci 9. ročníku zpestřili filmovým projektem. Vybrali jsme čtyři filmy, které jsou divácky velmi úspěšné již řadu let – Home Alone, The Grinch, Jingle All the Way a Christmas Carol.

14.12.2021 ::: Soutěž ve šplhu

Během prvního čtvrtletí děti v rámci hodin Tv trénovaly šplh na tyči a ti nejlepší z 2. – 5. tříd se sešli v pátek 10. prosince, aby si společně zasoutěžili. Nejpočetnější zastoupení měl čtvrtý ročník a probíhaly zde i nejdramatičtější okamžiky celého závodu.

02.12.2021 ::: Exkurze do Památníku Terezín

Výuka dějepisu v devátém ročníku je věnována událostem 20. století. Proto ZŠ Masarova pravidelně organizuje exkurze na místa historické paměti. Začátkem měsíce listopadu navštívili žáci devátých ročníků Památník Terezín.

30.11.2021 ::: Tělesná výchova na sněhu

Třída 5. B využila krásného mrazivého počasí na konci listopadu. Všichni společně vyrazili do Líšeňské rokle, kde se pustili do stavby sněhuláků nebo iglú. Dostali dokonce i prostor na koulování a válení se ve sněhu.

30.11.2021 ::: Úspěch malých florbalistů

Po říjnovém sehrávání na prvním turnaji se naši malí florbalisté v téměř stejné sestavě: Daniel Šťovíček, Jindřich Přerovský, Lukáš Říha, Adam Říha, Patrik Viščor, Oleksandr Balakin,

24.11.2021 ::: Sudoku 5. ročník – školní kolo

Školní kolo turnaje v sudoku 5. ročníku se uskutečnilo v předposledním listopadovém týdnu. Soutěže se zúčastnilo 8 žáků. Nejlépe si vedla Sofie Štěpančíková a na 2. místě Amálie Kuželová.

24.11.2021 ::: Krabice od bot

Naše třída 7. D se rozhodla podpořit charitativní projekt Krabice od bot. Cílem je obdarovat děti, jejichž rodiče se ocitli ve finanční tísni. Na domečku jsme se společně domluvili, že připravíme 2 krabice – jednu pro holku a jednu pro kluka ve věku 12 let.

24.11.2021 ::: Biologická olympiáda

V listopadu se konalo školní kolo Biologické olympiády. Děti vyplňovaly obtížný test na téma „Jak přežít zimu“ a poznávaly rostliny a živočichy.

14.11.2021 ::: Pythagoriáda

V listopadu jsme uspořádali školní kolo Pythagoriády. Účast v soutěži byla dobrovolná a probíhá v kategoriích 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník. Soutěžící řešili 15 úloh v časovém limitu 60 minut. Zúčastnilo se 65 žáků 2. stupně.

07.11.2021 ::: Volný den pro žáky

Vážení rodiče,
na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volný den pro žáky v termínu 15.11. a 16.11.2021.

Školní družina pro žáky I. stupně bude v provozu.

Se spolkem rodičů bylo vyhlášení volného dne projednáno na setkání se zástupci tříd a na jednání školské rady. O vyhlášení volna budou rodiče ještě informováni v dostatečném předstihu prostřednictvím edookitu.

Mgr. Ivo Zálešák

04.11.2021 ::: Podzimní výlet

Začaly podzimní prázdniny, ale přesto kroky některých dětí a paní vychovatelek směřovaly ke škole. Obloha nám slibovala hezké počasí, a tak jsme hned ráno vyrazili na výlet.

04.11.2021 ::: MATESO – školní kolo

Žáci 5. ročníku se zúčastnili na konci října matematické soutěže MATESO. Řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 8 bodů.

04.11.2021 ::: Halloweenská výzdoba

Na našem říjnovém zasedání jsme se rozhodli udělat v prostorách šaten halloweenskou výzdobu. Děti a učitele z celé školy jsme poprosili o obrázky a výzdobu s tématem Halloween.

26.10.2021 ::: Návštěva vily Stiassny

V rámci výtvarné výchovy jsme se s žáky přenesli do období první republiky a zakusili životní standart tehdejší brněnské smetánky.

26.10.2021 ::: Lov mamutů v Anthroposu

Dějepis v 6. ročníku začíná již tradičně v období nejstarších dějin lidstva. V hodinách dějepisu se učitel pokouší vysvětlit nejstarší způsoby života lidí a zároveň kontrolovat, aby jeden na druhém nezkoušel použití pěstního klína nebo jiné praktiky doby kamenné.

26.10.2021 ::: Mediální dílny

Druhý říjnový týden se žáci devátého ročníku zúčastnili programu Mediální dílny v Knihovně Jiřího Mahena. Program vytvořila organizace Zvolsi.info a týkal se především práce a bezpečnosti na sociálních sítích.

19.10.2021 ::: Už zase můžeme soutěžit s ostatními

Pod taktovkou SOBŠ - Sítě brněnských otevřených škol - jsme se mohli opět po delší době zúčastnit kolektivních turnajů.

19.10.2021 ::: Logická olympiáda

V průběhu října se někteří naši žáci zúčastnili celorepublikové matematické internetové soutěže Logická olympiáda.

17.10.2021 ::: Volební speciál ZŠ Masarova

V předvolební a volební den měsíce října si žáci osmých a devátých ročníků připomínali pravidla voleb do Parlamentu ČR. Během dvou hodin, které byly vyhrazeny pro jednotlivé třídy, si žáci vyzkoušeli metodu výuky na stanovištích.

17.10.2021 ::: Vítězství v okresním kole ve stolním tenisu

Na začátku října proběhlo na ZŠ Svážná okresní kolo stolního tenisu pro žáky druhého stupně. Obě kategorie, mladší žáci z 6. a 7. ročníků i starší chlapci z 8. a 9. ročníků, hrály celkově na šesti stolech.

17.10.2021 ::: Přírodovědný klokan

V polovině října se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Kategorie Kadet je určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Čekalo na ně 24 otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

17.10.2021 ::: Logická olympiáda 2021 – základní kolo

Každoročně se žáci naší školy zapojují do řešení Logické olympiády. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup.

13.10.2021 ::: Společný projekt s MŠ Poláčkova

Jak využít krásného podzimu a pomoci s chystáním krmiva pro zvířátka na zimu? Žáci 7.A se připojili k projektu MŠ Poláčkova ve sběru kaštanů. Celé záři čistili přilehlé ulice od popadaných kaštanů a v rámci třídní soutěže je nosili do školy.

13.10.2021 ::: Cesta do pravěku

Na žáky pátých ročníků čekal projekt Pravěk. Náplň tohoto projektu se měla uskutečnit v minulém školním roce, nicméně kvůli nepříznivé situaci se třídy dostaly k projektu až letos. Po celý týden se žáci věnovali zajímavým úkolům na téma pravěk.

12.10.2021 ::: Výukový program na půdě Přírodovědecké fakulty

Na konci září žáci 4. C navštívili v doprovodů zástupců Přírodovědecké fakulty mineralogickou sbírky, prošli si geopark a prohlédli si botanickou zahradu. Poutavý výklad děti povedl vznikem Země - obdobím dinosaurů, zkamenělin a obrovských plavuní.

10.10.2021 ::: Školní kolo ve stolním tenisu

V posledním zářijovém týdnu se uskutečnilo školní kolo ve stolním tenisu. Do soutěže se zapojilo 48 hráčů z 2. stupně. Hrálo se na čtyřech stolech, hracím systémem „pavouk“.

06.10.2021 ::: Můj erb, můj znak?

Znak čili erb byl barevným znamením na štítě každého středověkého rytíře a charakterizoval určitou osobu. Erb byl praktickým vojenským zařízením, podle kterého se rozlišovali spojenci od soupeřů ve vřavě boje.

06.10.2021 ::: Hezký úspěch žáků Masarky

První sportovní akce, které se naše škola zúčastnila po covidovém omezení byl atletický čtyřboj, který bývá považován za jednu z nejtěžších soutěží, kterých se základní školy účastní.

03.10.2021 ::: Adaptační pobyt šestých tříd

Tak jak je během září na naší škole zvykem, čekal i letošní šesté třídy výjezdový adaptační pobyt. Jde o akci, při které se žáci lépe poznají s novým třídním učitelem či případnými novými spolužáky.

22.09.2021 ::: Národní výstava hospodářských zvířat

Na brněnském veletrhu ANIMAL TECH probíhala od 5. do 8. září 2021 Národní výstava hospodářských zvířat. Žáci 4. C se zapojili do projektu, který dětem přibližuje hospodářská zvířata chovaná v ČR.

22.09.2021 ::: Malování na chodník

Hned v září se rozhodla všechna oddělení ŠD vykrášlit cesty do školy obrázky malovanými křídami. Letošní téma bylo: Pozdrav mé rodině.

18.09.2021 ::: Nová školská rada

Vážení rodiče,
V důsledku loňských epidemiologických opatření bylo posunuto funkční období školské rady. Volby nové školské rady proběhly v červnu a září.

Tříleté funkční období nové Školské rady začíná 15.9.2021.

Za zřizovatele byli navrženi:
paní Mgr. Hana Freibergová
pan Mgr. Břetislav Štefan

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:
paní Barbora Krojzlová
pan Ing. Jiří Křivánek

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
paní Mgr. Ivana Jelínková
paní Mgr. Hana Neumanová

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

13.09.2021 ::: Volby do školské rady z řad rodičů

Vážení rodiče,
V příloze zveřejňujeme kandidáty do školské rady z řad rodičů. Volby proběhnou 14.9.2021 v rámci třídních schůzek.

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

11.09.2021 ::: Olympijský běh na Masarce

Všechny běhy se každoročně konají jako oslava celosvětového Olympijského dne, který je zároveň výročím založení Mezinárodního olympijského výboru. V Česku tuto myšlenku do života uvedl v roce 1987 legendární běžec Emil Zátopek.

09.09.2021 ::: Olympijský den v 5. B

Středa 8. září se zapíše do historie třídy 5.B jako den, kdy všichni zdolali olympiádu. Ačkoliv šlo jen o takovou „jako“ olympiádu, nic nebylo ponecháno náhodě.

07.09.2021 ::: Informace ke kroužkům CVČ 2021/22

Vážení rodiče,
rádi bychom i v letošním školním roce nabídli žákům kroužky CVČ. Při jejich organizaci se budeme řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními.

31.08.2021 ::: Vyhlášení voleb zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

Ředitel Základní školy Brno, Masarova 11, p.o. vyhlašuje na základě čl. 7 Volebního řádu Školské rady ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volby do školské rady.

30.08.2021 ::: Informace k nástupu dětí do školy

Vážení rodiče,
jménem všech zaměstnanců školy si Vás dovoluji pozdravit u příležitosti zahájení nového školního rok. Věříme, že školní rok proběhne „normálně“ a bez jakýchkoliv drastických omezení. Již se Vaše děti moc těšíme!

V příloze najdete informace k nástupu dětí v prvních zářiových dnech.

Přeji Vám hezký zbytek dovolené a hlavně zdraví!

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

06.08.2021 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
nový školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7, 45 hod. Děti i rodiče se zařadí k jednotlivým učitelkám 1. tříd, které Vás budou očekávat.

Starší aktuality najdete v Archívu.Rozsvícení stromečku a fotosoutěž
Vánoční video školního parlamentu

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti