skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZŠ Masarova, Brno 2019/2020

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

29.06.2022 ::: Zvířátkový týden v 1.A a 1.C

V červnu proběhl ve třídách 1.A a 1.C projektový týden na téma Zvířátka. Téma jsme spojili s výletem a hned v pondělí jsme se vydali pozorovat zvířátka přímo do okolí školy a přírody. Zvířátka jsme si hned zařazovali do skupin - např. užitková, domácí mazlíčci, ptáci, ryby, hmyz…

29.06.2022 ::: Slavnostní předávání Masaříků

Závěr 2. pololetí jsme završili slavnostním vyhlášením „Masaříků“. Bohužel nám pololetí letošního roku v některých třídách přerušila distanční výuka, nemohli jsme se tedy setkat tak, jak jsme všichni zvyklí, všichni společně, v tělocvičně školy a s vystoupením žáků.

29.06.2022 ::: Renesanční hostina 7. ročníku

Od samého začátku knihtisku, tedy od konce 15. století, se psaly a vydávaly kuchařské knihy a knihy o správném stolování. Pročpak je tedy nevyužít v hodinách dějepisu? Žáci 7. ročníku dostali pracovní listy, na kterých pracovali ve skupinách.

29.06.2022 ::: Preventivní programy s tématem Bezpečnost na internetu a prevence kyberšikany

Protože témata „Bezpečnost na internetu“ a „Prevence kyberšikany“ považujeme pro dnešní děti za velmi důležité, snažíme se jim věnovat v průběhu celého roku na prvním i na druhém stupni.

29.06.2022 ::: Ocenění žáci ze ZŠ Masarova

Koncem června se již tradičně uskutečnilo setkání vybraných žáků líšeňských škol. Letos proběhlo stejně jako minulý rok na Zámku Belcredi v Líšni. Oceněny byly tři žákyně, jedna ze sedmého a dvě z devátého ročníku.

27.06.2022 ::: Poděkování a prázdninové služby ve škole

Vážení rodiče,
chci Vám všem poděkovat za přízeň v tomto školním roce. Byl pro nás i pro Vás velmi náročný. Na jeho začátku jsme ještě pracovali za kovidových opatření. V dalším průběhu roku se již výuka nemusela nijak omezovat. Mohli jsme tedy uspořádat školní ples, i když v jarním termínu. Děti mohly vyjet na školy v přírodě, na výlety, na hory a také do zahraničí. Uskutečnily se i všechny plánované akce k 40. výročí otevření školy.

Jménem všech zaměstnanců školy Vám přeji klidnou a slunečnou dovolenou a hodně zdraví!

V příloze můžete naleznout termíny služeb ve škole. V těchto dnech si můžete vyřídit potřebné záležitosti a také vyzvednout nevydaná vysvědčení.

S pozdravem
Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

27.06.2022 ::: Evaluace školy rodiči 2022

V dubnu 2022 proběhla pravidelná evaluace školy rodiči našich žáků. Zajímalo nás, do jaké míry jsou rodiče spokojeni s informacemi o škole a žácích, se zázemím školy, úrovní výuky, nabídkou mimoškolních aktivit, se vztahy a atmostérou ve škole, s úrovní komunikace se školou a s vedením školy.

Evaluace školy rodiči 2022

27.06.2022 ::: Filmový projekt – 8. ročník

Na samém konci školního roku jsme se rozhodli pro ještě jeden filmový projekt, tentokrát pro 8. ročník. Zvolili jsme divácky velmi úspěšné filmy studia Marvel – Iron Man, Spiderman, Thor, Captain America a Avengers.

27.06.2022 ::: Letní odpoledne s vystoupením dětí

Školní akademie patří již k tradičním akcím naší školy. Po dvouleté odmlce jsme na tuto tradici začátkem června navázali, dostala však nový háv. Událost se odehrávala venku pod širým nebem na školním hřišti.

27.06.2022 ::: Sportovní dny na 1. stupni

Jako každý „normální školní rok“ jsme na závěr pořádali sportovní den pro všechny ročníky 1. stupně. Protože už je nás hodně, rozdělili jsme sportování do několika dnů.

22.06.2022 ::: Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole

Koncem února tohoto školního roku se naše škola zapojila do literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole, která je každoročně vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

22.06.2022 ::: Empík cyklista

V letošním školním roce se opět žáci čtvrtého ročníku zúčastnili dopravní výchovy Empík cyklista na dopravním hřišti Riviéra. Pod vedením strážníků městské policie se učili dopravní značky a křižovatky a také si své znalosti vyzkoušeli během jízdy na kole.

21.06.2022 ::: Prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku

Konec školního roku pro žáky 9. ročníku se nese v poměrně uvolněné atmosféře. Známky již nejsou to nejhlavnější téma a většina z nich plánuje svou budoucnost na vybrané střední škole.

19.06.2022 ::: NBA Turnaj

Konec května se na naší škole nesl v duchu basketbalu! Škola se rozhodla zapojit do mezinárodního projektu Junior NBA league. Jedná se o unikátní projekt, který představuje dětem krásu basketbalu a zároveň kopíruje model kanadsko-americké soutěže – NBA.

19.06.2022 ::: Adventure golf

Tělocvik nemusí být jen fotbal, basketbal či florbal. Na začátku června se naši žáci zúčastnili prvního ročníku soutěže v ne příliš známém sportu – adventure golfu.

07.06.2022 ::: Výukový program Planeta Země 3000

Na začátku června se žáci 7. ročníku zúčastnili projektu Planeta Země 3000. Téma letošního programu bylo Madagaskar-Adamův příběh pradávné lemurie.

07.06.2022 ::: Piráti z Karibiku

Na konci května se třídy 5. B a 5. C staly posádkou kapitána Jacka Sparrowa. Společně se totiž všichni vydali na školu v přírodě do Křižanova, kde bylo jejich cílem získat ukryté srdce obávaného Davyho Jonese.

07.06.2022 ::: Ošemetné fotbalové čtvrtfinále Masarky

Jednou z posledních sportovních akcí, které se žáci školy účastnili, byl fotbalový turnaj konaný koncem května. Fotbal je mezi chlapci velmi oblíbený, o potencionální zájemce nebyla nouze. Sestavili jsme velice silný tým, složený z velké části z aktivních i bývalých fotbalistů.

07.06.2022 ::: Atletický trojboj

Posledními atletickými závody, kterých se v letošním školním roce zúčastnily děti 1. stupně, byl atletický trojboj. Závodilo se ve sprintu na 50m, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky.

05.06.2022 ::: Herbář

Také letos pracovali žáci sedmého ročníku na přírodovědném projektu. Buď samostatně, nebo ve dvojici vytvořili herbář, který obsahoval 15 druhů lučních květin. Poprvé si mohli zvolit formu zpracování – buď tradiční sběr, nebo fotoherbář.

05.06.2022 ::: Náš úspěch na líšeňském běhu

Po dvouleté covidové odmlce jsme se opět zúčastnili „Běhu líšeňských škol“, který je pod záštitou starosty Líšně. Ráno jsme se sešli v plném počtu, rozdali jsme si týmová školní trička a vyrazili do líšeňské rokle.

27.05.2022 ::: Londýn

Po dlouhé covidové odmlce se naší škole opět podařilo zorganizovat zájezd do Londýna. Zájem o vycestování byl mezi dětmi obrovský, z toho důvodu jsme naplánovali dokonce dva zájezdy v jednom školním roce.

27.05.2022 ::: Vystoupení tanečního kroužku

V sobotu 14.5.2022 se konalo slavnostní otevření nově zrekonstruované zahrady v Dělňáku v Líšni. Jelikož zahrada bude sloužit především líšeňské veřejnosti, byli na otevření přizvání žáci a děti místních škol a spolků, kteří pomohli vytvořit odpolední zábavný program.

25.05.2022 ::: Exkurze ZOO

Na začátku května se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze do Zoologické zahrady Brno. Tato exkurze byla pořádána za účelem ukotvení učiva zeměpisu a přírodopisu.

20.05.2022 ::: Zvláštní zápis do základního vzdělávání (Lex Ukrajina školství)

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 sb. (Lex Ukrajina školství).

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) .

Podrobné informace / Детальна інформація

20.05.2022 ::: Miniolympiáda

Začátkem května se konalo okresní kolo v Miniolympiádě 4. tříd. Soutěž pořádá ZŠ Sirotkova. Soutěže se zúčastnilo 177 žáků z 31 brněnských škol.

19.05.2022 ::: Výstava ve školní družině

Mezi osvědčené akce školní družiny posledních let patří mimo jiné i výstava výtvarných prací našich žáků. Výstavu si mohli rodiče i žáci prohlédnout v prostorách šaten naší školy, takže bylo možné uspořádat tuto akci i v době distanční výuky apod.

19.05.2022 ::: Cestování vesmírem

V páteční podvečer se před školou začaly scházet děti s rodiči a s nejrůznějšími zavazadly. Byly to děti ze ŠD Pejsci a Zajíčci, a již nějakou dobu se těšily na spaní ve škole.

19.05.2022 ::: Za kulturou po Brně – návštěva Jurkovičovy vily

Vyrazili jsme s naší třídou 9.C v rámci výtvarné výchovy do Žabovřesk na návštěvu Jurkovičovy vily, která byla moc hezká. Poznali jsme životy rodin obývajících tuto vilu společně s historií domu a zároveň se i něco přiučili o autorovi a jeho architektonickém stylu.

16.05.2022 ::: Nejlepší výsledek Masarky v historii Štafetového poháru!

Po výborném výkonu v okresním kole se náš štafetový tým probojoval do krajského finále. Ve středu 11.5.2022 jsme v brzkých ranních hodinách nasedli na vlak a vyrazili do Břeclavi.

11.05.2022 ::: Jarní ples

Letošní společenský večer naší základní školy se konal v pátek 22.4.2022 v prostorách Dělňáku v Líšni. I letos panovaly velké obavy, zda společenský večer, díky epidemiologickým opatřením, proběhne a první termín v únoru jsme museli zrušit.

03.05.2022 ::: Štafetový pohár a naši úspěšní malí atleti

Ve středu 27. dubna se naši malí atleti vydali na stadion Moravské Slavie, aby poměřili své běžecké dovednosti s reprezentanty ostatních škol. A neměli to vůbec lehké. Na startu okresního finále se sešlo rekordních 15 škol!

03.05.2022 ::: Příběhy našich sousedů – Vítězství týmu ZŠ Masarova

Na konci dubna proběhlo v prostorech Křišťálového sálu Staré radnice slavností vyhlášení projektů Příběhy našich sousedů, do kterého se rozhodl zapojit náš pětičlenný tým žáků z 8. D pod vedením pana učitele dějepisu Juraje Švece.

03.05.2022 ::: McDonald cup po covidu a opět TŘETÍ!

Po delší odmlce jsme si opět mohli kopnout do míče a poměřit síly s družstvy dalších sedmi škol v okresním kole prestižní fotbalové soutěže McDonald cup. V letošním ročníku byla platnou členkou týmu velmi šikovná fotbalistka Kristýna Olexová a jejími parťáky na hřišti

03.05.2022 ::: Matematická olympiáda – okresní kolo

V dubnu se konalo okresní kolo Matematické olympiády. Žáci 6. ročníku soutěžili na ZŠ Kotlářská, sedmáci na ZŠ Sirotkova a osmáci s deváťáky na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše.

03.05.2022 ::: Bezpečně Brnem - Junior 2022

Obor dopravy Magistrátu města Brna vyhlásil do 31.3. 2022 online soutěž s dopravní tématikou „Bezpečně Brnem Junior 2022.“ Soutěžící zodpověděli na 20 otázek z oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

29.04.2022 ::: Den Země

Letos jsme si tento svátek opět připomněli společně stráveným dopolednem partnerských tříd. Děti na březnových domečcích vymýšlely program a připravovaly si potřebné pomůcky.

29.04.2022 ::: Miniolympiáda

Ve druhé polovině dubna proběhla na naší škole Žabáčkova matematická miniolympiáda 4. tříd 2021/2022. Do soutěže se zapojili všichni žáci 4. ročníku. Řešili celkem 15 zajímavých úloh.

29.04.2022 ::: Tvorba Stop-motion videí

V rámci hodin výtvarné výchovy jsme s žáky osmých tříd vytvářeli Stop-motion videa. Jedná se o fázovou animaci, kde jednotlivé ručně objekty mezi snímky ručně posouváte.

26.04.2022 ::: Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Ředitelství ZŠ Brno, Masarova 11, p. o. zveřejňuje výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023.

Seznam identifikátorů žáků naleznete v příloze.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

26.04.2022 ::: Masařky v Senátu ČR

„Vyvolení“ parlameňtáci jeli na začátku dubna reprezentovat naši školu do Senátu České republiky na celorepublikové vyhlášení soutěže „Co dělají parlamenty“.

26.04.2022 ::: Stínové divadlo

Ve druhé polovině března se žáci z oddělení školní družiny Želvičky a Motýlci proměnili v herce stínového divadla. Po pečlivém nacvičení a sehrání pohybu loutek a mluveného slova žáci odehráli celkem čtyři představení pro své spolužáky z prvních a druhých ročníků.

23.04.2022 ::: Taneční soutěž

Na konci března proběhla na naší škole „Taneční soutěž.“ Zúčastnili se jí žáci ze školních družin. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích a obě byly hojně zastoupené. Na všech vystoupeních bylo poznat, že soutěžící přípravě věnovali hodně času.

12.04.2022 ::: Velikonoce v USA

Díky naší úžasné rodilé mluvčí Alex Saulenas jsme měli v předvelikonočním čase možnost porovnat naše a americké velikonoční zvyky.

12.04.2022 ::: Dopisy do Anglie

Byli jsme velmi mile překvapeni, když nám v poště nečekaně přistály dopisy od dětí z anglického města Leeds. Děti nám psaly o tom, jak se mají, co mají rády a měly také spoustu zvídavých otázek.

12.04.2022 ::: 3. Dětská vědecká konference

Po dvouleté pauze, způsobené světovou pandemií se ve čtvrtek 7. dubna na naší škole mohla opět uskutečnit Dětská vědecké konference. Jednalo se již o třetí ročník, do kterého se letos přihlásilo 12 dětí.

12.04.2022 ::: Den učitelů

Den učitelů jsme uspořádali proto, aby paní učitelky a páni učitelé měli radost. Pozvali jsme je do jídelny a tam jsme společně tančili Makarenu. Ještě předtím jsme jim pro radost pustili do školního rozhlasu písničku Pátá, aby měli hezký den.

07.04.2022 ::: Matematická olympiáda

Letošní okresní kolo soutěže Matematická olympiáda se konalo opět za zvláštních podmínek. Úspěšní řešitelé školních kol, stejně jako vloni, zasedli do soutěžních lavic ne na ZŠ Křídlovická, ale ve své škole.

05.04.2022 ::: Zdravé zuby v ZŠ Masarova

Žáci všech tříd 1. stupně se od začátku 2. pololetí postupně zúčastnili preventivního výukového programu zaměřeného na každodenní péči o ústní dutinu, jež je základem pro funkční a zdravé zuby, dásně a pro krásný úsměv.

05.04.2022 ::: Rodilá mluvčí

Rádi bychom vás informovali, že jsme na naší škole přivítali novou posilu na výuku anglického jazyka. Jmenuje se Alexandra Saulenas a pochází ze Spojených států amerických. Bude se objevovat v různých skupinách angličtiny tento a určitě i příští školní rok.

05.04.2022 ::: Matematická soutěž Klokánek

V březnu se naše škola zapojila do řešení mezinárodní matematické soutěže Klokan 2021/22. Kategorie Klokánek (4. a 5. třídy) se zúčastnilo 145 žáků naší školy.

05.04.2022 ::: Den předškoláků v ZŠ Masarova

V březnu se to v naší škole hemžilo malými předškoláky s rodiči. Pro budoucí školáky jsme připravili dobrodružnou cestu, na které je provázeli mravenec a jeho kamarádi. Děti se tak ujistily, že ve škole není nuda a dá se zažít hodně zábavy.

02.04.2022 ::: Aprílový Turnaj čtyř kouzelníků

Aprílový den byl pro třídu 5.B zážitkem. Pro celou třídu byl připraven Turnaj čtyř kouzelníků ve stylu Harryho Pottera. Žáci se rozdělili do skupin, a každá skupina si pak vylosovala, k jaké koleji patří.

31.03.2022 ::: Pozvánka na ples

Vážení rodiče, přátelé a příznivci školy,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na jarní ples školy. Ples se uskuteční po roce v netradičním jarním termínu v pátek 22. 4. 2022 v tradičních prostorách Dělnického domu na Klajdovské ulici.

31.03.2022 ::: Poděkování za charitativní akci na podporu Ukrajiny

Vážení rodiče,
chtěl bych Vám srdečně poděkovat za nádherný přístup k naší charitativní akci na podporu Ukrajiny.

31.03.2022 ::: Křest knihy a návštěva Mahenova památníku

Ve středu 30. 3. žáci 4. C přijali pozvání do knihovny Mahenova památníku, kde proběhl křest knihy Vlasty Žáčkové. Detektivní příběh Adam a tajemství Těžkovského hrádku je napsán pro desetileté čtenáře.

26.03.2022 ::: Stánky pro Ukrajinu

Školní družina inovovala svoji tradiční akci Stánky. Letos jsme se rozhodli věnovat výtěžek na Ukrajinu. Ve všech družinách se chystaly dobroty. Peklo, smažilo a vařilo se také v mnoha rodinách.

26.03.2022 ::: Leonardo da Vinci v Technickém muzeu

Projektový týden o vynálezech a objevech si žáci 4. C obohatili návštěvou Technického muzea v Brně, kde je instalována výstava věnovaná osobnosti Leonarda da Vinci.

26.03.2022 ::: Nabídka příměstských táborů

Vážení rodiče,
v příloze zveřejňujeme nabídky příměstských táborů.

26.03.2022 ::: Klokan

V březnu jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěžilo se v  kategoriích Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řešili 24 testových úloh.

20.03.2022 ::: Deskohraní – Kávéeska

V polovině března čekala na děti z kroužku Deskovky plánovaná akce Deskohraní pod záštitou volnočasového centra Kávéeska. Na akci děti vyrazily v odpoledních hodinách a těšily se na 2 hodiny hraní nových a dosud nepoznaných deskových her.

15.03.2022 ::: Výukový program v ZOO

Žáci 4. A a 4. C měli možnost si výuku o hospodářských zvířatech doplnit a obohatit programem v ZOO Vyškov. Program je provedl chovem a využitím hospodářských zvířat u nás i ve světe. Mohli si zvířata nakrmit a poznat je zblízka.

23.02.2022 ::: Parlament na bowlingu

Tuto akci jsme dostali jako odměnu za půlroční práci. Sraz jsme měli v 8.00 u skříněk a na bowling jsme šli pěšky. Chvíli jsme se proskotačili na dětském hřišti a pak už hurá hrát!

20.02.2022 ::: Tajný Valentýn

9. a 10. února mohli všichni házet své nepodepsané valentýnky do vyzdobených krabic, které byly umístěny u skříněk, u jídelny a v altánku. Stačilo jen na složený vzkaz napsat jméno, příjmení a třídu, komu je určen.

16.02.2022 ::: Předávání Masaříků

Jak již bývá na naší škole tradicí, je předávání vysvědčení na prvním stupni spojené se slavnostním předáváním „Masaříků“. Titul „Masařík“ děti mohou získat například za nejlepšího čtenáře, pěkné chování, vynikající prospěch, sportovní výkony, velké pokroky v učení, za pomoc spolužákům a za mnohé další.

10.02.2022 ::: Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Pátek 8. 4. 2022, 14:00 – 18:00 hod.
Sobota 9. 4. 2022, 9:00 – 12:00 hod.

10.02.2022 ::: Den předškoláků na ZŠ Masarova

Kdy: 23. 3. 2022, 15:30 – 18:00

10.02.2022 ::: Kroužek deskových her

Žáci prvního stupně, kteří navštěvují kroužek Deskovky, poctivě trénují své hráčské dovednosti a zažívají výhry i prohry, čímž procvičují své emoční projevy. Pravidelně hrají deskové turnaje, za které vítězové získávají odměny.

03.02.2022 ::: Fakescape: Unikneš dezinformacím?

Studenti z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity představili v sedmých, osmých i devátých třídách jedinečnou únikovou online hru Fakescape.

01.02.2022 ::: Bruslení v Salesku

V rámci zlepšení fyzické kondice jsme zařadili do rozvrhu bruslení v Salesku. Žáci 7. A a 7. C vyzkoušeli ostří svých nožů a pilovali bruslařský styl. Zařádili si i v dovednostních soutěžích.

01.02.2022 ::: Booktubeři

Žáci 4. a 5. ročníku se odvážili realizovat čtenářský deník novým, akčním a atraktivním způsobem. Zapojili se do projektu, který dává dětem možnost využít nové technologie, doporučit knihu ostatním, populárním způsobem propagovat četbu, inspirovat mladší spolužáky, pobavit se a ostatním ukázat svůj potenciál.

27.01.2022 ::: Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce pro žáky druhého stupně je na naší škole stálicí, tak jsme o ni nemohli děti ochudit ani letos. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník.

27.01.2022 ::: Pythagoriáda – okresní kolo

V prosinci se uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Z naší školy do tohoto kola postoupili z 6. ročníků M. Hrabal a M. Glozar, z 8. ročníku M. Růžička. Soutěž probíhala vzhledem k epidemické situaci tentokrát online.

26.01.2022 ::: Recitační soutěž

V měsíci lednu se uskutečnila na naší škole recitační soutěž pro žáky 1. – 5. ročníků. Bohužel ani letos nemohla proběhnout školní kola, stále trvající nákaza covid 19 to neumožnila.

23.01.2022 ::: Recitační soutěž

Na naší škole tradičně probíhá recitační soutěž, které se účastní žáci napříč školou. Kvůli epidemiologické situaci se však tento rok soutěž konala jen v rámci jednotlivých tříd. Žáky 3. ročníku to však neodradilo.

11.01.2022 ::: Matematická olympiáda – 5. ročník – školní kolo

Žáci 5. ročníku, kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy, řešili ve svém volném čase šest úloh. Úspěšnými řešitelkami domácího kola byly tyto žákyně:

04.01.2022 ::: Dům hliněných tabulek v ZŠ Masarova

Ve starověké Mezopotámii byl nejdostupnějším materiálem hlína a rákos, a proto nebude překvapením, že ho Sumeři využili také v oblasti písma.

22.12.2021 ::: Vánoční přání

Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřál klidné a pohodové svátky, pohodu a hlavně hodně zdraví! Věřím, že v příštím roce již budeme učit bez jakýchkoli omezení.

22.12.2021 ::: Vánoce v německy mluvících zemích

Krátce před Vánocemi proběhl na naší škole projekt „Vánoce v německy mluvících zemích“. Žáci vycházeli z připravených materiálů a zjišťovali, jek se slaví Vánoce u našich sousedů v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

22.12.2021 ::: Sudoku – městské kolo

V prosinci se uskutečnilo městské kolo soutěže Sudoku. Z naší školy do tohoto kola postoupilo celkem 7 žáků. Soutěž probíhala ve třech kategoriích a měla se uskutečnit na ZŠ Sirotkova, nakonec však soutěžící řešili sudoku online.

22.12.2021 ::: Sudoku – městské kolo 5. ročník

Městské kolo Sudoku se konalo online na naší škole v polovině prosince. Našimi želízky v ohni za první stupeň byly Sofie Štěpančíková a Amálie Kuželová.

22.12.2021 ::: Rozsvícení stromečku a fotosoutěž

Po velké debatě jsme se na zasedání školního parlamentu rozhodli, že rozsvícení stromečku před naší školou letos natočíme. V den natáčení se nás sešlo asi patnáct a jeden režisér + kameraman (Filip Andres).

22.12.2021 ::: Finanční gramotnost 3. – 5. ročník

V průběhu listopadu a prosince se žáci 3., 4. a 5. ročníků zábavnou a praktickou formou dozvěděli o základech finanční gramotnosti. Dvouhodinový program připravili pro žáky lektoři z řad zaměstnanců ČSOB.

18.12.2021 ::: Mateso - městské kolo – 5. ročník

Městské kolo matematické soutěže Mateso se konalo ke konci listopadu 2021 online na naší škole. Zúčastnilo se jej 255 žáků z 35 ZŠ z Brna a okolí. Z naší školy ze školního kola postoupilo 5 žáků a 2 z nich se stali úspěšnými řešiteli.

18.12.2021 ::: Filmový projekt – anglický jazyk

Předvánoční čas si žáci 9. ročníku zpestřili filmovým projektem. Vybrali jsme čtyři filmy, které jsou divácky velmi úspěšné již řadu let – Home Alone, The Grinch, Jingle All the Way a Christmas Carol.

14.12.2021 ::: Soutěž ve šplhu

Během prvního čtvrtletí děti v rámci hodin Tv trénovaly šplh na tyči a ti nejlepší z 2. – 5. tříd se sešli v pátek 10. prosince, aby si společně zasoutěžili. Nejpočetnější zastoupení měl čtvrtý ročník a probíhaly zde i nejdramatičtější okamžiky celého závodu.

02.12.2021 ::: Exkurze do Památníku Terezín

Výuka dějepisu v devátém ročníku je věnována událostem 20. století. Proto ZŠ Masarova pravidelně organizuje exkurze na místa historické paměti. Začátkem měsíce listopadu navštívili žáci devátých ročníků Památník Terezín.

30.11.2021 ::: Tělesná výchova na sněhu

Třída 5. B využila krásného mrazivého počasí na konci listopadu. Všichni společně vyrazili do Líšeňské rokle, kde se pustili do stavby sněhuláků nebo iglú. Dostali dokonce i prostor na koulování a válení se ve sněhu.

30.11.2021 ::: Úspěch malých florbalistů

Po říjnovém sehrávání na prvním turnaji se naši malí florbalisté v téměř stejné sestavě: Daniel Šťovíček, Jindřich Přerovský, Lukáš Říha, Adam Říha, Patrik Viščor, Oleksandr Balakin,

24.11.2021 ::: Sudoku 5. ročník – školní kolo

Školní kolo turnaje v sudoku 5. ročníku se uskutečnilo v předposledním listopadovém týdnu. Soutěže se zúčastnilo 8 žáků. Nejlépe si vedla Sofie Štěpančíková a na 2. místě Amálie Kuželová.

24.11.2021 ::: Krabice od bot

Naše třída 7. D se rozhodla podpořit charitativní projekt Krabice od bot. Cílem je obdarovat děti, jejichž rodiče se ocitli ve finanční tísni. Na domečku jsme se společně domluvili, že připravíme 2 krabice – jednu pro holku a jednu pro kluka ve věku 12 let.

24.11.2021 ::: Biologická olympiáda

V listopadu se konalo školní kolo Biologické olympiády. Děti vyplňovaly obtížný test na téma „Jak přežít zimu“ a poznávaly rostliny a živočichy.

14.11.2021 ::: Pythagoriáda

V listopadu jsme uspořádali školní kolo Pythagoriády. Účast v soutěži byla dobrovolná a probíhá v kategoriích 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník. Soutěžící řešili 15 úloh v časovém limitu 60 minut. Zúčastnilo se 65 žáků 2. stupně.

07.11.2021 ::: Volný den pro žáky

Vážení rodiče,
na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volný den pro žáky v termínu 15.11. a 16.11.2021.

Školní družina pro žáky I. stupně bude v provozu.

Se spolkem rodičů bylo vyhlášení volného dne projednáno na setkání se zástupci tříd a na jednání školské rady. O vyhlášení volna budou rodiče ještě informováni v dostatečném předstihu prostřednictvím edookitu.

Mgr. Ivo Zálešák

04.11.2021 ::: Podzimní výlet

Začaly podzimní prázdniny, ale přesto kroky některých dětí a paní vychovatelek směřovaly ke škole. Obloha nám slibovala hezké počasí, a tak jsme hned ráno vyrazili na výlet.

04.11.2021 ::: MATESO – školní kolo

Žáci 5. ročníku se zúčastnili na konci října matematické soutěže MATESO. Řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 8 bodů.

04.11.2021 ::: Halloweenská výzdoba

Na našem říjnovém zasedání jsme se rozhodli udělat v prostorách šaten halloweenskou výzdobu. Děti a učitele z celé školy jsme poprosili o obrázky a výzdobu s tématem Halloween.

26.10.2021 ::: Návštěva vily Stiassny

V rámci výtvarné výchovy jsme se s žáky přenesli do období první republiky a zakusili životní standart tehdejší brněnské smetánky.

26.10.2021 ::: Lov mamutů v Anthroposu

Dějepis v 6. ročníku začíná již tradičně v období nejstarších dějin lidstva. V hodinách dějepisu se učitel pokouší vysvětlit nejstarší způsoby života lidí a zároveň kontrolovat, aby jeden na druhém nezkoušel použití pěstního klína nebo jiné praktiky doby kamenné.

26.10.2021 ::: Mediální dílny

Druhý říjnový týden se žáci devátého ročníku zúčastnili programu Mediální dílny v Knihovně Jiřího Mahena. Program vytvořila organizace Zvolsi.info a týkal se především práce a bezpečnosti na sociálních sítích.

19.10.2021 ::: Už zase můžeme soutěžit s ostatními

Pod taktovkou SOBŠ - Sítě brněnských otevřených škol - jsme se mohli opět po delší době zúčastnit kolektivních turnajů.

19.10.2021 ::: Logická olympiáda

V průběhu října se někteří naši žáci zúčastnili celorepublikové matematické internetové soutěže Logická olympiáda.

17.10.2021 ::: Volební speciál ZŠ Masarova

V předvolební a volební den měsíce října si žáci osmých a devátých ročníků připomínali pravidla voleb do Parlamentu ČR. Během dvou hodin, které byly vyhrazeny pro jednotlivé třídy, si žáci vyzkoušeli metodu výuky na stanovištích.

17.10.2021 ::: Vítězství v okresním kole ve stolním tenisu

Na začátku října proběhlo na ZŠ Svážná okresní kolo stolního tenisu pro žáky druhého stupně. Obě kategorie, mladší žáci z 6. a 7. ročníků i starší chlapci z 8. a 9. ročníků, hrály celkově na šesti stolech.

17.10.2021 ::: Přírodovědný klokan

V polovině října se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Kategorie Kadet je určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Čekalo na ně 24 otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

17.10.2021 ::: Logická olympiáda 2021 – základní kolo

Každoročně se žáci naší školy zapojují do řešení Logické olympiády. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup.

13.10.2021 ::: Společný projekt s MŠ Poláčkova

Jak využít krásného podzimu a pomoci s chystáním krmiva pro zvířátka na zimu? Žáci 7.A se připojili k projektu MŠ Poláčkova ve sběru kaštanů. Celé záři čistili přilehlé ulice od popadaných kaštanů a v rámci třídní soutěže je nosili do školy.

13.10.2021 ::: Cesta do pravěku

Na žáky pátých ročníků čekal projekt Pravěk. Náplň tohoto projektu se měla uskutečnit v minulém školním roce, nicméně kvůli nepříznivé situaci se třídy dostaly k projektu až letos. Po celý týden se žáci věnovali zajímavým úkolům na téma pravěk.

12.10.2021 ::: Výukový program na půdě Přírodovědecké fakulty

Na konci září žáci 4. C navštívili v doprovodů zástupců Přírodovědecké fakulty mineralogickou sbírky, prošli si geopark a prohlédli si botanickou zahradu. Poutavý výklad děti povedl vznikem Země - obdobím dinosaurů, zkamenělin a obrovských plavuní.

10.10.2021 ::: Školní kolo ve stolním tenisu

V posledním zářijovém týdnu se uskutečnilo školní kolo ve stolním tenisu. Do soutěže se zapojilo 48 hráčů z 2. stupně. Hrálo se na čtyřech stolech, hracím systémem „pavouk“.

06.10.2021 ::: Můj erb, můj znak?

Znak čili erb byl barevným znamením na štítě každého středověkého rytíře a charakterizoval určitou osobu. Erb byl praktickým vojenským zařízením, podle kterého se rozlišovali spojenci od soupeřů ve vřavě boje.

06.10.2021 ::: Hezký úspěch žáků Masarky

První sportovní akce, které se naše škola zúčastnila po covidovém omezení byl atletický čtyřboj, který bývá považován za jednu z nejtěžších soutěží, kterých se základní školy účastní.

03.10.2021 ::: Adaptační pobyt šestých tříd

Tak jak je během září na naší škole zvykem, čekal i letošní šesté třídy výjezdový adaptační pobyt. Jde o akci, při které se žáci lépe poznají s novým třídním učitelem či případnými novými spolužáky.

22.09.2021 ::: Národní výstava hospodářských zvířat

Na brněnském veletrhu ANIMAL TECH probíhala od 5. do 8. září 2021 Národní výstava hospodářských zvířat. Žáci 4. C se zapojili do projektu, který dětem přibližuje hospodářská zvířata chovaná v ČR.

22.09.2021 ::: Malování na chodník

Hned v září se rozhodla všechna oddělení ŠD vykrášlit cesty do školy obrázky malovanými křídami. Letošní téma bylo: Pozdrav mé rodině.

18.09.2021 ::: Nová školská rada

Vážení rodiče,
V důsledku loňských epidemiologických opatření bylo posunuto funkční období školské rady. Volby nové školské rady proběhly v červnu a září.

Tříleté funkční období nové Školské rady začíná 15.9.2021.

Za zřizovatele byli navrženi:
paní Mgr. Hana Freibergová
pan Mgr. Břetislav Štefan

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:
paní Barbora Krojzlová
pan Ing. Jiří Křivánek

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
paní Mgr. Ivana Jelínková
paní Mgr. Hana Neumanová

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

13.09.2021 ::: Volby do školské rady z řad rodičů

Vážení rodiče,
V příloze zveřejňujeme kandidáty do školské rady z řad rodičů. Volby proběhnou 14.9.2021 v rámci třídních schůzek.

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

11.09.2021 ::: Olympijský běh na Masarce

Všechny běhy se každoročně konají jako oslava celosvětového Olympijského dne, který je zároveň výročím založení Mezinárodního olympijského výboru. V Česku tuto myšlenku do života uvedl v roce 1987 legendární běžec Emil Zátopek.

09.09.2021 ::: Olympijský den v 5. B

Středa 8. září se zapíše do historie třídy 5.B jako den, kdy všichni zdolali olympiádu. Ačkoliv šlo jen o takovou „jako“ olympiádu, nic nebylo ponecháno náhodě.

07.09.2021 ::: Informace ke kroužkům CVČ 2021/22

Vážení rodiče,
rádi bychom i v letošním školním roce nabídli žákům kroužky CVČ. Při jejich organizaci se budeme řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními.

31.08.2021 ::: Vyhlášení voleb zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

Ředitel Základní školy Brno, Masarova 11, p.o. vyhlašuje na základě čl. 7 Volebního řádu Školské rady ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volby do školské rady.

30.08.2021 ::: Informace k nástupu dětí do školy

Vážení rodiče,
jménem všech zaměstnanců školy si Vás dovoluji pozdravit u příležitosti zahájení nového školního rok. Věříme, že školní rok proběhne „normálně“ a bez jakýchkoliv drastických omezení. Již se Vaše děti moc těšíme!

V příloze najdete informace k nástupu dětí v prvních zářiových dnech.

Přeji Vám hezký zbytek dovolené a hlavně zdraví!

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

06.08.2021 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
nový školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7, 45 hod. Děti i rodiče se zařadí k jednotlivým učitelkám 1. tříd, které Vás budou očekávat.

Starší aktuality najdete v Archívu.Sportovní dny na 1. stupni
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti