ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZŠ Masarova, Brno 2019/2020

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

26.06.2024 ::: Zajištění prázdninového provozu

Vážení rodiče a příznivci školy,

rád bych Vám jménem svým i jménem všech pracovníku školy poděkoval za přízeň v tomto školním roce. Vaší přízně a podpory si nesmírně vážíme.

Chci Vám popřát klidné a slunné prázdninové dny.

V přiloženém souboru najdete rozpis služeb vedení školy během prázdnin.

Přeji Vám hodně zdraví.

Zároveň mi dovolte se s Vámi rozloučit v souvislosti s mým odchodem z funkce ředitele.

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

09.07.2024 ::: Rozloučení s devátým ročníkem

Učitelé a žáci se poslední červnový týden sešli již k tradičnímu měření sil ve volejbalu a fotbalu. Hned první volejbalové utkání přineslo neuvěřitelné vzrušení a rivalitu na obou stranách. I přes věkový rozdíl mezi oběma týmy, žáci ukázali neskutečnou snahu a vynikající herní dovednosti.

03.07.2024 ::: Výtvarná soutěž Rostliny

Ve spolupráci s 1. stupněm proběhla na jaře celoškolní výtvarná soutěž na téma rostlin a rostlinných motivů. Žáci měli možnost využít výtvarnou techniku dle vlastního uvážení. Inspirovali jsme se nejen skutečnou přírodou, ale seznámili jsme se i s historií známé módní a textilní značky Marimekko

03.07.2024 ::: Sportovní den 2. stupně

V posledním týdnu měsíce června se konal tradiční sportovní den pro žáky 2. stupně. Jednotlivé třídy nasadily své nejlepší závodníky do individuálních i týmových atletických disciplín. Do soutěže se zapojily téměř všechny třídy 2. stupně,

03.07.2024 ::: Slavnostní předávání Masaříků

Závěr každého pololetí na naší škole tradičně zakončujeme slavnostním vyhlášením „Masaříků“. Toto ocenění může získat každý žák, který se během pololetí něčím výjimečným projevil. Titul "Masařík" mohou žáci obdržet za různé úspěchy jako je nejlepší čtenář, příkladné chování,

03.07.2024 ::: Slavnostní předávání Masaráků

Závěr školního roku jsme tradičně završili slavnostním vyhlášením „Masaráků“. Jedná se o ocenění, které může získat každý, kdo v daném pololetí něčím vynikl. Titul „Masarák“ je udělován žákům za vynikající prospěch, sportovní výkony,

03.07.2024 ::: Absolventské práce a závěrečné vystoupení

V druhém pololetí 9. ročníku se žáci na naší škole již tradičně věnují vyhotovení a prezentaci své absolventské práce. Žáci si vybrali své téma, zvolili garanta ke konzultacím a po vyčerpávajícím období přijímacích zkoušek se věnovali svým absolventským pracím.

27.06.2024 ::: Výlet keramického kroužku

Činnost středečního keramického kroužku jsme i letos uzavřeli výletem na lokalitu Staré Zámky. Podívali jsme se na místo, kde lze i v současnosti nalézt keramické střepy z doby bronzové, nahlédli jsme do moudrosti našich dávných předků a pozorovali jsme přírodu.

27.06.2024 ::: Přípravka na prázdniny

Tradiční akci školní družiny jsme letos pojali trochu jinak. Tentokrát jsme nepozvali rodiče, ale učitele naší školy. Děti si přichystaly stanoviště (malá ochutnávka z toho, co v družině děláme), a potom už jen fandily odvážlivcům, kteří i ve vedru přišli.

27.06.2024 ::: Ocenění žáci a pedagogové ze ZŠ Masarova

Koncem června se již tradičně uskutečnilo setkání vybraných žáků a pedagogů líšeňských škol. Letos proběhlo stejně jako minulý rok na Zámku Belcredi v Líšni. Ocenění předávala paní místostarostka Alena Stejskalová.

27.06.2024 ::: Fotografická soutěž

V červnu se na naší škole konala každoroční fotografická soutěž. Tématem soutěže byla stopa člověka. Každý účastník mohl do soutěže přihlásit tři fotografie. Z těchto fotografií nakonec vybrala porota nejlepší fotografie.

27.06.2024 ::: Exkurze školního parlamentu na letiště Václava Havla

Koncem května se školní p arlament Masařky zúčastnil exkurze na letiště Václava Havla. Exkurzi na letiště náš školní parlament vyhrál díky úspěchu s akcí “Horké křeslo”. Tento projekt se dostal mezi deset nejinspirativnějších projektů ŠP v České republice.

26.06.2024 ::: Ročníkový projekt 1. tříd Z pohádky do pohádky

Ve čtvrtek 20. června naši prvňáčci zažili pohádkové dopoledne. Nejprve se žáci všech 4 prvních tříd na pohádkový projekt výtvarně naladili ve svých kmenových třídách, kde tvořili a zdobili královské koruny nebo dekorovali obrázky s pohádkovými motivy pomocí vatových tyčinek.

26.06.2024 ::: Čarodějnická škola v přírodě 3. A a 3. C

V květnu se třídy 3.A a 3.C zúčastnily školy v přírodě s čarodějnickou tématikou. Program plný kouzel a dobrodružství se odehrával v malebném prostředí lesů a přírodních krás, které poskytly dokonalou kulisu pro nezapomenutelné zážitky.

20.06.2024 ::: Učitelé a žáci společně na hřišti

Poslední sportovní akcí mimo území školy byl velice oblíbený fotbalový turnaj, ve kterém spolu nastoupili učitelé a žáci z různých škol. Jedná se o velmi populární formát soutěže, ve kterém se mohou žáci „rozloučit“ se svými kantory nevšední formou.

20.06.2024 ::: Pohádka pro Pohádkovník

V loňském roce zasadily děti ze 2. D do školní zahrady strom Pohádkovník. Byl z papírových trubek a vysoký 1,5 m. Jeho listy z papíru byly kratičké pohádky o pár větách. Tento symbolický strom chránil malý živý semenáček lípy srdčité.

14.06.2024 ::: Informační schůzka pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče předškoláků,
zveme vás na informační schůzku.

Uskuteční se v jídelně ZŠ Masarova 11 ve čtvrtek 20. 6. 2024 v 16 hod.

Program:

  • představení vyučujících
  • organizace školního roku 2024/25
  • seznam školních potřeb pro 1. ročníky
  • informace o ŠD, CVČ a školní jídelně
  • dotazy, diskuse

Těšíme se na vás.

Mgr. Ivana Jelínková

18.06.2024 ::: Sportovní den na 1. stupni

Letos v červnu jsme opět, jako vyvrcholení sportovních aktivit ve škole, uspořádali sportovní den pro všechny ročníky 1. stupně. Zahajovali prvňáčci, kteří si vyzkoušeli 4 disciplíny (sprint, skok, hod raketkou a překážkový běh).

18.06.2024 ::: Jak se žije jinde – projekt 8. A

Na jaře jsme si v třídnické hodině s mými osmáky povídali o v současnosti populárním wellbeingu ve škole. Na základě toho jsme zpracovali projekt o životě v jiných zemích našeho světa. Děti si vytvořily pracovní skupiny, dostaly seznam států a podle svého výběru měly za úkol zjistit,

14.06.2024 ::: Obvodní olympiáda školních družin

Tradičně se tato olympiáda konala na naší škole. Děti soutěžily v těchto disciplínách: skok z místa, běh na 60 m a hod kriketovým míčkem. Počasí nám přálo, nebylo ani teplo ani zima.

14.06.2024 ::: Školní liga miniházené

Během školního roku žáci 3. až 5. tříd trénovali miniházenou, aby si mohli poměřit své dovednosti se žáky jiných škol ve školní lize miniházené. V pondělí 10. června jsme vyrazili se 4 týmy

13.06.2024 ::: Náš úspěch na líšeňském běhu

Naše škola se, jako každý rok, zúčastnila „Běhu líšeňských škol“, který je pod záštitou starosty Líšně. Ráno jsme se sešli v plném počtu, rozdali jsme si týmová školní trička a vyrazili do líšeňské rokle.

13.06.2024 ::: Krajské finále v atletice

Letošní květen byl měsícem atletiky. Výběr žáků druhého stupně základní školy Masarova se zúčastnil obvodního kola Poháru rozhlasu v atletice. V obvodním postupovém kole jsme nasadili všechny čtyři kategorie (mladší a starší chlapce + mladší a starší dívky).

07.06.2024 ::: Knihtisk a stará řemesla

Děti ze 4. A čekal na koci května program v Technickém muzeu Brno. Nejprve se vydaly do dílny a seznámily se s výrobou knih i knihtiskem. Každý si vyrobil svoji malou knihu a vyzkoušel si, jak těžké bylo tisknout text po písmenech.

06.06.2024 ::: Típni to

31. květen - Mezinárodní den bez tabáku. Rozhodli jsme se tento významný den přiblížit žákům prostřednictvím akce Típni to. Cílem této akce bylo informovat děti o rizicích spojených s kouřením netradičním způsobem a zároveň je motivovat k zdravému životnímu stylu.

06.06.2024 ::: Cykloturistický výlet

V letošním roce nás tělocvikáře napadlo uspořádat cykloturistický výlet, který se nám podařil uskutečnit v posledním květnovém týdnu. Lokalita, která zvítězila, byla nakonec naše krásná Pálava a musím říci, že jsme nemohli vybrat lépe.

05.06.2024 ::: Exkurze do výrobny čokoládových pralinek

V rámci hodin pracovních činností se dívky ze 6. třídy vydaly na exkurzi do výrobny čokoládových pralinek. Dozvěděly se, při jakých teplotách se čokoláda zpracovává, jak lze docílit zabarvení pralinek a jak dlouho vlastně výroba a cesta pralinky,

05.06.2024 ::: Návštěva z Polska na Masarce

Na konci května měla Masarka tu čest přivítat skupinu polských žáků v rámci projektu Erasmus. Tento projekt je skvělou příležitostí k prohloubení mezinárodních vztahů, výměně kulturních zkušeností a zlepšení jazykových dovedností dětí.

05.06.2024 ::: Exkurze do Senátu PČR

Koncem května se vybraní žáci školního parlamentu vydali navštívit Senát Parlamentu České republiky. Po krátké cestě metrem jsme vystoupili na stanici Malostranská a vykročili směrem k Valdštejnské zahradě.

02.06.2024 ::: Planeta Země 3000

Na konci května navštívily dvě třídy sedmáků a jedna třída deváťáků projekt Planeta Země 3000. Tématem letošního programu byla Kambodža – Putování k tajemné hoře.

28.05.2024 ::: Kvalifikace Junior NBA League

V květnu se naše škola zapojila již potřetí do basketbalového turnaje Junior NBA League. Jedná se o unikátní projekt, který představuje dětem krásu basketbalu a zároveň kopíruje model kanadsko-americké soutěže – NBA.

28.05.2024 ::: Fotbalový turnaj

V první půlce května se konal prestižní fotbalový turnaj pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol. Naši reprezentanti byli nalosováni do skupiny se ZŠ Holzova, ZŠ Janouškova a ZŠ Novolíšeňská.

28.05.2024 ::: Běh pro Julii

Žáci 1. C obdrželi děkovný dopis od organizátorky Běhu pro Julii, Petry Novotné. Děti, spolu s paní vychovatelkou Vaníkovou, přidaly ruku k dílu, pro tuto dobrou myšlenku a jejich úsilí bylo oceněno. Citace dopisu: „Milá 1. C. Moc Vám děkuji za Vaši pomoc s vyznačením trasy na Běh pro Julii.

22.05.2024 ::: Deskohraní s Klubem nadaných dětí

Ve středu 15. května připravil Klub nadaných dětí zábavné odpoledne s deskovkami pro své příbuzné a kamarády. Při hraní panovala výborná, družná atmosféra, všichni se dobře bavily a seznámili se s novými hrami.

16.05.2024 ::: Pythagoriáda – okresní kolo

Na konci dubna se konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Do tohoto kola postoupili úspěšní řešitelé školního kola – konkrétně Michaela Běčáková a Bruno Jagoš ze šestého, Eva Hoang ze sedmého a Nela Levíčková z devátého ročníku.

15.05.2024 ::: Zdravověda na Masarce v praxi

V prvních květnových dnech se na ZŠ Masarova uskutečnil den zdravotní výchovy. Tato akce byla určena pro žáky 6. ročníků a nabídla nejen užitečné informace nevšední formou, ale také zábavu a adrenalin, neboť figurantky byly dokonale namaskované a jednotlivé situace simulovaly opravdu věrohodně.

15.05.2024 ::: Florbalový turnaj SBOŠ 2024

Na začátku května se žáci druhého stupně zúčastnili florbalového turnaje pod záštitou otevřených škol. Turnaj se hrál v Brně – Bohunicích. Naši chlapci se utkali ve skupině postupně se školami ZŠ Jasanová, ZŠ Pastviny a ZŠ Bosonožská.

13.05.2024 ::: Spolupráce 4. B s MENDELU pro Záchrannou stanici československých vlčáků

Již na vánočním jarmarku děti prodejem výrobků a vánočních dobrot získaly vysoký finanční obnos, který se rozhodly využít nejen pro sebe, ale i jako charitativní dar pro zvířecí útulek. Při rozhodování komu přispět se nám naskytla možnost spolupráce se studenty provozně ekonomické fakulty

13.05.2024 ::: Krajské finále štafet

Po úspěšném zvládnutí okresního kola běžecké týmové soutěže jsme postoupili do krajského finále Štafetového poháru, které se konalo 6. května v Břeclavi. Tentokrát jsme využili nabídky dalších 2 postupujících škol a společně s nimi cestovali na závody autobusem.

13.05.2024 ::: Fotbaloví králové

Naši mladí fotbalisti letos opět dokazují své kvality. Tým ve složení: Daniel Kula, Štěpán Czudek, Theodor Busta, Štěpán Zemánek, Marek Bašný, František Škrdlík, Martin Rozehnal a Rudolf Ivanov nejdříve porazil všechny soupeře

13.05.2024 ::: Jarní florbalový turnaj SBOŠ

V květnu se nám ve dvou týdnech sešlo několik sportovních akcí, ve kterých naši žáci ukázali svou šikovnost a bojovnost. Jednou z nich byl i tradiční florbalový turnaj Sítě brněnských otevřených škol.

09.05.2024 ::: Srovnávací testy Kalibro

I v tomto školním roce se žáci 5. a 9. ročníků testovali v rámci projektu Kalibro. Stejně jako loni žáci dělali testy ze tří předmětů – z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Letos se z celé České republiky zúčastnilo asi 2000 žáků z pátých a přes 1800 žáků z devátých ročníků. Další informace k testování včetně srovnání jednotlivých tříd s celostátním průměrem:

Testování žáků KALIBRO 2023/2024

Mgr. Ivana Nekvapilová

09.05.2024 ::: Úspěch tanečního kroužku na mezinárodní tanečním festivalu v Brně

Na konci dubna se Brno stalo centrem tanečního umění, když hostilo Mezinárodní taneční festival pro dětské neprofesionální skupiny. Mezi účastníky nechyběl ani náš taneční kroužek, který exceloval v disciplíně street dance.

01.05.2024 ::: Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Ředitelství ZŠ Brno, Masarova 11, p. o. zveřejňuje výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025.

Seznam identifikátorů přijatých žáků

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

01.05.2024 ::: Stardance

Koncem dubna proběhlo na ZŠ Mutěnická již tradiční obvodní kolo taneční soutěže Stardance. Taneční skupiny ze ZŠ Masarova, které vyhrály školní kolo, se této soutěže moc rády zúčastnily.

01.05.2024 ::: Mezi námi děvčaty

Koncem dubna se všechna děvčata 6. ročníku zúčastnila besedy o dospívání nazvané „Mezi námi děvčaty - Čas proměn“. Cílem programu bylo umožnit dívkám lépe chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomit si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje.

25.04.2024 ::: Volejbalový turnaj

V půlce dubna proběhl volejbalový turnaj základních škol. Naši školu reprezentovali chlapci z devátého ročníku, konkrétně: Andriyenko Oleksandr, Doležal Tobiáš, Vávra Ondřej, Koláček Tobiáš, Miškeřík Radim, Kuvik Marian, Hochman Daniel a Rašovský Jakub.

25.04.2024 ::: Into the Wild with English Guide

V dubnu se konala v brněnské zoologické zahradě přírodovědná soutěž v anglickém jazyce. Soutěž již tradičně připravili studenti z gymnázia na Slovanském náměstí v Brně. Pro soutěžící byla připravena tři stanoviště a stezka po zoologické zahradě s 15 úkoly.

25.04.2024 ::: Výlet ZŠ Masarova do Salzburgu

Naše škola pořádá každý rok mnoho zajímavých exkurzí. Pro žáky, kteří se učí němčinu, a nejen pro ně, jsme letos v dubnu naplánovali výlet do rakouského města Salzburg.

25.04.2024 ::: Den Země

Téměř na den přesně jsme na Masarce oslavili Den Země. Tradičně šlo o společné aktivity partnerských tříd. Děti měly zhruba měsíc na vymýšlení programu (včetně „mokré“ varianty) a přípravu potřebných pomůcek.

21.04.2024 ::: První pomoc

V úterý 16. 4. přijeli za dětmi ze 4. A záchranáři. Připravili si velmi prakticky zaměřený preventivní program. První část programu děti provedla komunikací s operátorkou záchranné služby a bezpečným chováním při poskytování první pomoci.

21.04.2024 ::: Výukový program s dráčkem Hasíkem

V měsíci dubnu náš druhý ročník již podruhé navštívili hasiči. Při první návštěvě jsme se seznámili s dráčkem Hasíkem. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých a hlavně důležitých informací.

21.04.2024 ::: Štafetový pohár

V pondělí 15. dubna se naši malí atleti vydali na stadion Moravské Slavie, aby poměřili své dovednosti s reprezentanty dalších 8 škol v okresním kole běžecké týmové soutěže. Dle pravidel jsme měli postavené 2 štafety (mladší a starší), kdy každý člen běžel 100m.

13.04.2024 ::: Skvělá vybíjená

Už v loňském roce předvedli žáci 4. a 5. tříd skvělý výkon na turnaji ve vybíjené, kde jim postup unikl jen o vlásek. Děti letos opět trénovaly v rámci hodin TV a úspěch se dostavil. Na základní škole Horníkova se sešla opět silná konkurence, ale náš výběr ve složení:

13.04.2024 ::: 4. Dětská vědecká konference

Dva roky uběhly jako voda a my jsme se opět sešli v našem školním divadelním sále, tentokrát již počtvrté, na Dětské vědecké konferenci. Tato akce se stala již pravidelnou přehlídkou zájmů a schopností našich žáků.

13.04.2024 ::: Cesta do nitra Země

Začátkem dubna jsme se žáky šestého ročníku navštívili VIDA! science centrum. Nejenže žáci prozkoumali mnoho interaktivních exponátů, ale také se zúčastnili výukového programu s názvem Cesta do nitra Země.

13.04.2024 ::: Soutěž ve čtenářské gramotnosti

I letos se žáci naší školy zapojili do známé čtenářské soutěže Babylon. Potěšující zprávou je, že se ve školním kole staly úspěšnými řešiteli desítky našich dětí. Městské kolo soutěže se konalo v Tyršově základní škole v Brně.

09.04.2024 ::: Projekt Podmínky života na Zemi ve třídách 3.A a 3.C

Žáci 3.A a 3.C se ponořili do fascinujícího projektu nazvaného "Podmínky života na Zemi". Tento projekt jim umožnil prozkoumat, jak rozmanité a zároveň křehké jsou podmínky, které umožňují život na naší planetě.

12.12.2023 ::: Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Pátek 5. 4. 2024, 14:00 - 18:00 hod.
Sobota 6. 4. 2024, 9:00 – 12:00 hod.

12.12.2023 ::: Den předškoláků na ZŠ Masarova

Den předškoláků na ZŠ Masarova se koná 26. 3. 2024 v 15:30 – 18:00.
Pro všechny děti, které se k nám chystají přijít k zápisu do 1. třídy. Přijďte se přesvědčit, že i ve škole je spousta zábavy a legrace.

03.04.2024 ::: Účast na projektu Příběhu našich sousedů

Naše škola se zapojila do projektu společnosti Post Bellum, který se nazývá Příběhy našich sousedů. Jeho podstatou je zpracovat vzpomínky pamětníků dob minulých do formy audio reportáže, televizní reportáže nebo animace.

03.04.2024 ::: Obvodní kolo šplhu dětí z 1. stupně

Po lednovém školním kole soutěže v této nelehké disciplíně, kdy děti musí prokázat nejen sílu, ale hlavně koordinaci a mrštnost proběhlo obvodní kolo na ZŠ Krásného. Do tohoto postupového kola se probojovali nejlepší žáci z  3. až 5. ročníku.

28.03.2024 ::: Koncert „Děti dětem“

V předvelikonočním týdnu jsme na naší škole zažili velkou premiéru. Děti, které se věnují hře na hudební nástroj, vystoupily před svými kamarády a spolužáky. Každý se během celého dopoledne představil pětkrát. A že to není jen tak!

28.03.2024 ::: Klokan

V březnu jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěžilo se v  kategoriích Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řešili 24 testových úloh.

26.03.2024 ::: Zlatý společenský večer

V letošním roce se se opět uskutečnil společenský večer naší školy v oblíbeném Dělňáku v Líšni, kde se již tradičně scházíme. Pozvánku tento rok zdobil název "Zlatý společenský večer", což také inspirovalo mnohé z účastníků, aby se oblékli do okouzlujících zlatých odstínů nebo využili alespoň ozdobných doplňků v této barvě.

25.03.2024 ::: Stínové divadlo ŠD

Paní vychovatelky družinových oddělení Kapříci, Želvičky a Motýlci si pro žáky prvních a druhých ročníků připravily zbrusu nové představení stínového divadla. Spolu s dětmi z družiny zpracovaly a nacvičily pohádku Zlatovláska podle stejnojmenné filmové pohádky z roku 1973.

25.03.2024 ::: Pythagoriáda

V měsíci březnu jsme uspořádali školní kolo Pythagoriády. Účast v soutěži byla dobrovolná a probíhala v kategoriích 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník. Soutěžící řešili 15 úloh v časovém limitu 60 minut. Zúčastnilo se 41 žáků 2. stupně.

13.03.2024 ::: Teo a Hans

„Byly jednou dva domy, které postavil vídeňský architekt Theophil von Hansen. V jednom bydlí hudba, v tom druhém obrazy a sochy. Málokdo ví, že každý z nich má svého ducha, který je ve dne a v noci střeží.

13.03.2024 ::: Recitační soutěž žáků 2. – 5. ročníku

Na konci měsíce ledna se uskutečnila každoroční soutěž v recitaci. V divadelním sále školy se sešli soutěžící z 2. – 5. ročníku. Podpořit je přišli jejich spolužáci. Na programu byly verše humorné i vážnější.

13.03.2024 ::: Lyžařské výcvikové kurzy na ZŠ Masarova

Únor, ideální čas vyrazit na hory, říkáte si. To by ovšem zimy v ČR nesměly vypadat tak, jak poslední roky vypadají. Teploty kolem 10° C a první pučení sněženek. I přes nepřízeň počasí jsme se rozhodli uspořádat dva kurzy, jeden pro první a druhý pro druhý stupeň.

11.03.2024 ::: Přípravný kurz

Na přelomu února a března se tradičně konal přípravný kurz pro žáky 9. ročníku na Vyhlídce u Blanska. Zájemci, které v dubnu čekají přijímací zkoušky na střední školu, si během týdne vyzkoušeli spoustu „Cermatových“ testů z češtiny a matematiky.

11.03.2024 ::: Sedmáci na Přírodovědné stanici Kamenačky

V březnu jsme se sedmáky navštívili Přírodovědnou stanici Kamenačky. Výukový program se týkal obojživelníků a plazů, o kterých jsme se s dětmi učili v průběhu prvního pololetí.

11.03.2024 ::: Předávání Masaříků

V duchu dlouholeté tradice se v prostorách naší školy opět rozlehla slavnostní atmosféra, když se koncem prvního pololetí odehrálo předávání ocenění s názvem „Masařík“.

05.03.2024 ::: Valentýn

Letos pořádal školní parlament Masařky opět svoji tradiční akci Tajný Valentýn. Kdo chtěl, napsal a vyzdobil valentýnské přáníčko. Pak už stačilo jen nahoru připsat, komu valentýnka patří.

02.03.2024 ::: Stánky pro Jiříka – poděkování

Jak už víte, na naší tradiční charitativní akci Stánky se utržilo 33 151 Kč. Vybranou částku jsme předali rodině Němečkových.

02.03.2024 ::: Miniházená v „Julcu“

Ve středu jsme se s dětmi ze 3. až 5. tříd opět vydali do nafukovací haly v Juliánově, kde jsme se tentokrát setkali pouze se třemi týmy ZŠ Husova. I naše řady byly oslabené o výborné hráče a hráčky, kteří tráví celý týden na lyžařském kurzu.

21.02.2024 ::: Stánky pro Jiříka – charitativní akce školní družiny

Na naší tradiční charitativní akci Stánky se utržilo 33 151 Kč. Po domluvě poputuje celá částka Jiříkovi Němečkovi. Vybranou částku použije rodina Němečkových na náročné rehabilitace, které nehradí zdravotní pojišťovna.

12.02.2024 ::: Taneční soutěž

Začátkem února 2024 proběhla na naší škole taneční soutěž, které se účastnily děti navštěvující školní družinu. Konkurence byla veliká. Přihlásilo se hodně soutěžících, Všichni nacvičili skvělá vystoupení .

12.02.2024 ::: Bruslení – akce partnerských tříd

Poslední předprázdninový den se sešly partnerské třídy 1. D a 9. A, aby prožily další společné chvilky, tentokrát na ledě v místním Salesku. Mezi mladšími dětmi byla spousta začátečníků, kteří na bruslích nikdy nestáli.

30.01.2024 ::: Žákovské zastupitelstvo II

Koncem ledna bylo pět zástupců našeho školního parlamentu přítomno na 2. zasedání žákovského zastupitelstva. Sešli jsme se v líšeňském Dělnickém domě, protože v sále na radnici probíhá rekonstrukce. 

30.01.2024 ::: Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce se konala ve dvou kategoriích. V první kategorii soutěžily šesté a sedmé ročníky a ve druhé osmé a deváté. Soutěž se konala na začátku ledna a vítězové postoupili do městského kola, které se koná v polovině února.

17.01.2024 ::: Žákovské zastupitelstvo

Začátkem listopadu  byla delegace pěti zástupců našeho parlamentu vyslána na radnici, kde jsme společně s ‚parlamenťáky‘ z dalších tří líšeňských základních škol diskutovali o několika akcích pro Líšeň.

17.01.2024 ::: Světový den logiky

V sobotu 13. ledna proběhl na ZŠ Antonínská Světový den logiky – turnaj, který je určen všem, kteří si chtějí procvičit své mozkové závity při řešení zajímavých hlavolamů s čísly, slovy a obrázky.

17.01.2024 ::: Návštěva ŠP ze ZŠ Pavlovská

Koncem listopadu jsme u nás ve škole přivítali návštěvu školního parlamentu ze ZŠ Pavlovská. Po srdečném uvítání jsme jim představili naši činnost za poslední tři roky.

17.01.2024 ::: Návštěva Tesca v centru Brna

V polovině prosince se členové našeho školního parlamentu Masařky zúčastnili prohlídky obchodního domu Tesco u Vaňkovky, který má být na jaře příštího roku zbourán. Tuto jedinečnou příležitost nám poskytla maminka jedné z našich ‚parlamenťaček‘.

16.01.2024 ::: Školní kolo šplhu na 1. stupni

Během prvního pololetí děti v rámci hodin Tv trénovaly šplh na tyči. Ti nejrychlejší z 3. - 5. tříd se sešli v pátek 12. ledna a zasoutěžili si mezi sebou o „ místa na bedně“. Nejpočetnější zastoupení měl čtvrtý ročník, nejvyrovnanější výkony předváděly děti 5. ročníku a celkově se do školního kola probojovalo více děvčat než chlapců.

10.01.2024 ::: Vánoční tipovací soutěž

Poslední den před vánočními prázdninami proběhla na naší škole tipovací soutěž. Každý si mohl, při odchodu z jídelny, prohlédnout sklenici o objemu 1,7 l, která byla po okraj naplněna mini marshmallowny a tipnout si, kolik je v lahvi celkem bonbonů.

10.01.2024 ::: Vánoční čtení dětem z MŠ Hochmanova

Poslední předvánoční týden jsme se vypravili do MŠ Hochmanova, kde jsme četli dětem adventní příběh o tom, proč ke štědrovečerní večeři podáváme kapra. Rozdělili jsme se do tří skupin a každá skupina šla do jiného oddělení MŠ.

09.01.2024 ::: Partnerské třídy

Nepravidelným oživením výuky bývá setkání partnerských tříd. Třídy 3. C a 9. D už se znají skoro tři roky a na společně strávený čas se vždy těší. V tomto školním roce jsme se zatím sešli třikrát. Nejprve jsme si zpestřili podzimní den hraním „Člověče, nezlob se“, u kterého museli hlavně deváťáci krotit svoje emoce.

06.01.2024 ::: Adventní spaní ve škole

Období adventu, příprav na Vánoce a brzké tmy využila oddělení ŠD Kapříci a Želvičky ke spaní ve škole. Jeden adventní pátek se sešlo ve vestibulu školy přibližně 40 dětí se spacáky, karimatkami a dalšími potřebnými věcmi.

06.01.2024 ::: Předvánoční návštěva domova seniorů

Na konci měsíce prosince naše škola ZŠ Masarova navštívila domov pro seniory na Věstonické ulici v městské části Brno – Vinohrady. Při návštěvě vystoupili naši studenti z různých ročníku. Děti z kroužku Cool Dance zatančily seniorům na vánoční melodie.

06.01.2024 ::: Předvánoční vycházka partnerských tříd 2. A a 2 . C

Období adventu by mělo být nejen časem horečných příprav na Vánoce, ale také obdobím štědrosti a dobrých skutků. Partnerské třídy 2. A a 2. C se rozhodly pro předvánoční vycházku do lesa za zvířátky s tím, že jim tam vezmou i něco dobrého na přilepšení.

06.01.2024 ::: Turnaj Ligy deskových her

Na konci listopadu loňského roku se čtyři žáci zúčastnili turnaje Ligy deskových her, již tradičně pořádaného SBOŠ na radnici města Brna. Dva žáci zastupovali první stupeň a dva druhý stupeň. Utkali se ve velké konkurenci téměř 130 žáků z mnoha brněnských základních škol ve hrách Majesty, Noe, Digit, Draftosaurus, Království Valerie, Cartagena, Kanagawa a Velbloudí dostihy.

22.12.2023 ::: Masarka winter cup

Poslední týden před Vánoci se na naší škole uskutečnil první ročník vánočního turnaje Masaraka winter cup. Chlapci druhého stupně poměřili své kvality ve futsale, zatímco dívky se utkaly v přehazované. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií - mladší (6. a 7. ročníky) a starší (8. a 9. ročníky).

21.12.2023 ::: Buď svou hvězdou

Začátkem prosince do naši školy zavítali známí influenceři s programem Buď svou hvězdou. Konkrétně se jednalo o Honzu Kokyho a Tomáše Běhounka - Tomiho. Cílem akce bylo přiblížit mladým lidem širokou škálu aktivit spojených se seberozvojem a motivací.

20.12.2023 ::: Předvánoční Vídeň

Stejně jako v loňském roce se žáci ZŠ Masarova vydali na výlet do vánoční Vídně. Cestou v pohodlném autobuse si zopakovali základní zeměpisné údaje o Rakousku, např. počet spolkových zemí, barvy státní vlajky, hlavní město Vídeň a řeku Dunaj, která městem protéká.

20.12.2023 ::: Zeměpisná olympiáda

V prosinci se u nás konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Pro soutěžící byly připraveny zajímavé otázky včetně práce s mapou a doplňování textu. V kategorii A (6. ročník) byli oceněni Bruno Jagoš a Martin Kužela.

20.12.2023 ::: Workshop ve spolupráci s Ligou vozíčkářů Brno

V prosinci proběhl ve vybraných šestých třídách ve spolupráci s brněnskou Ligou vozíčkářů zážitkový workshop. Program „Přisedni si“ zprostředkoval žákům setkání s vozíčkářem a seznámil je se situacemi, se kterými se každodenně tělesně postižení potkávají.

18.12.2023 ::: Líšeňské Vánoce v podání pěveckého sboru, Street Dance a Cool Dance

O druhém adventním víkendu se 65 dětí z naší školy podílelo na vystoupení v rámci Líšeňských Vánoc. Bylo nás opravdu hodně, každý toužil vystoupit a předvést, na čem celý podzim pracoval. Naše vánoční pásmo jsme zahájili zpíváním, kdy nejen děti ze školního sboru, ale i z ostatních tříd zazpívaly tři vánoční písně

15.12.2023 ::: Dějepisná exkurze do Památníku a Muzea Osvětim

V sychravém ránu z konce listopadu jsme se vydali s žáky 9. tříd do Památníku a Muzea v Osvětimi v Polsku. Nepříjemné počasí předznamenalo atmosféru koncentračního a pracovního tábora Auschwitz-Birkenau, místa spojeného se smrtí statisíců lidí.

15.12.2023 ::: Školní liga miniházené

V pondělí 11. 12. 2023 se žáci naší školy, již podruhé, zúčastnili krajské ligy v miniházené. Turnaj přihlášených škol probíhal v hale Sokola Juliánov ve dvou kategoriích - 2. + 3. ročníky a 4. + 5. ročníky.

14.12.2023 ::: Mikulášská návštěva na ZŠ Masarova

Úterý 5. 12. na Základní škole Masarova bylo plné očekávání, smíchu a sladkostí, protože Mikuláš, čerti a andělé přišli navštívit školu a potěšit žáky. Čerti a andělé, kteří zastávali roli tajemných pomocníků Mikuláše, byli žáci 9. ročníků, kteří se do role přestrojili a nadchli své mladší spolužáky.

13.12.2023 ::: Jarmark

Do naší akce jarmark se letos zapojilo rekordních 29 tříd.  Ještě před jarmarkem se dlouho vyrábělo a chystalo ve třídách i družinách. Stánky byly opravdu po celé škole. Prodávalo se na nich různé jídlo, pití a vánoční dekorace.

13.12.2023 ::: Výukový program Velké kočky v Zoo Brno

V listopadu a prosinci jsme se postupně s žáky osmých tříd zúčastnili výukového programu Velké kočky v brněnské zoologické zahradě. V přednáškovém sále jsme se podívali na lebky šelem, porovnali jsme rozdíly mezi nimi a mnohé nás překvapilo, že jsou o dost menší, než bychom čekali.

12.12.2023 ::: Předškolní příprava edukativně stimulační skupinky na ZŠ Masarova

Vážení rodiče,
pokud jste z naší spádové oblasti a uvažujete, že v dubnu přihlásíte své dítě k zápisu do naší školy, nabízíme Vám možnost navštěvovat program rozvoje pro předškolní děti tzv. edukativně stimulační skupiny.

12.12.2023 ::: Matematická soutěž Sudoku

V listopadu proběhlo školní kolo matematické soutěže v Sudoku pro 5. ročník. Nejlépe se umístili: Leontýna Boldišová, Marek Bašný a Daniel Kula.

12.12.2023 ::: Návštěva předškoláků na ZŠ Masarova

Začátkem listopadu se vypravilo 22 předškoláků z MŠ Hochmanova na ZŠ Masarova, aby se alespoň na chvíli stali součástí naší výuky a vyzkoušeli si, jaké to je být školákem. Rozdělili se do dvou skupin.

12.12.2023 ::: Projekt 3. A a 3. C Moje město

Žáci tříd 3. A a 3. C se během týdenního projektu nazvaného "Moje město" intenzivně seznámili s Brnem, kde žijí. Během tohoto projektu děti nejen pasivně přijímaly informace o svém městě, ale aktivně se zapojovaly do sběru různorodých obrazových a textových materiálů,

12.12.2023 ::: Házenkářský turnaj

Po skvělém výkonu v nedávném městském kole ve šplhu, kde jsme vybojovali první místo v mladší kategorii a druhé místo ve starší, jsme se s plnou vervou připravovali na házenkářský turnaj, který se konal koncem listopadu.

12.12.2023 ::: Animace

Při projektové práci na začátku prosince se žáci ze 4. A seznamovali s animovaným filmem. Objevili věhlas českých animátorů i českého animovaného filmu. Rozpohybovali nakreslené postavičky. Učili se, jak pracovat s programy a aplikacemi.

07.12.2023 ::: Život motýlů

Výuku o hmyzu si žáci ze 4. A obohatili návštěvou Papilonie, kde mohli sledovat živé motýly. Na návštěvu se připravili ve škole. Sepsali si informace, které o motýlech ví. Každý si nachystal otázky, na které by se rád dozvěděl odpověď.

07.12.2023 ::: Šplh na tyči

Ve středu se na SŠ Polytechnické v Brně na ulici Jílové konaly závody ve šplhu na tyči s elektrickým přesným měřením. Na těchto závodech se sešly talenty z různých brněnských škol, a mezi nimi i závodníci ze ZŠ Masarova 11.

03.12.2023 ::: Brloh

V listopadu probíhala logická týmová soutěž BRLOH. Tato soutěž je určena pro žáky základních škol a nižších gymnázií. Hra se skládá ze tří internetových kol, na které mají žáci vždy týden.

30.11.2023 ::: Plyšákový den

Po úspěšném vstupu do nového školního roku se naše školní družina proměnila ve veselou oázu radosti a smíchu, když se konala akce Plyšákový den. V tento den si děti do školy přinesly své nejlepší plyšové kamarády a představily je spolužákům.

30.11.2023 ::: Sudoku

V listopadu jsme uspořádali školní kolo v Sudoku. Celkem se zúčastnilo 43 žáků druhého stupně. Nejlépe se umístili:

30.11.2023 ::: Biologická olympiáda

Koncem listopadu se konalo školní kolo Biologické olympiády. Děti vyplňovaly obtížný test na téma „Jak se žije v lužním lese“ a poznávaly rostliny a živočichy.

28.11.2023 ::: Okolo nás to žije

Při projektové výuce v průběhu listopadu se děti ze 4. A seznámily s jednotlivými skupinami živočichů, jejich znaky, pohybem, způsobem rozmnožování i zástupci. V první části projektu zjišťovaly zajímavosti a podrobnosti o vybraném zvířeti.

28.11.2023 ::: Malí fotbalisté a florbalisté v akci

V polovině listopadu se nejdříve fotbalisté ze 4. tříd: V. Fatrdla, Š. Rozsypal, D. Turek, O. Oplt, A. Rexhaj, J. Tonar, M. Hanuš a M. Kapun vydali na Starez school cup - prestižní turnaj brněnských i mimobrněnských škol.

26.11.2023 ::: Environmentální výchova: Co sežral žralok: Oceány plné plastů.

V rámci environmentální výchovy ve třídě 2.A a naší celoroční hry „Co sežral žralok“ jsme si vyrobili chobotnici. Tato chobotnice však není ledajaká. Je vyrobená z plastového odpadu, který si děti přinesly z domu.

22.11.2023 ::: Informace ke stávce

Vážení rodiče,
většina pedagogických a nepedagogických pracovníků naší školy se rozhodla připojit ke stávce vyhlášené na pondělí 27. 11. 2023.

22.11.2023 ::: Beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou

Petra Martišková je autorkou knih pro děti i dospívající. V pondělí 13. 11. byli žáci 4. A pozváni do knihovny v Líšni na setkání s touto spisovatelkou. Připravila si pro ně zajímavý a pestrý program. Po představení knih jsme si poslechli autorské čtení.

18.11.2023 ::: První speciální zasedání

Začátkem září náš školní parlament přivítal nové parlamenťáky. Jako tradičně bylo první zasedání netradiční. Tentokrát jsme si šli zahrát badminton do nedaleké haly. Plno bylo na všech šesti kurtech. Kdo neměl svou vlastní raketu, mohl si půjčit.

18.11.2023 ::: Prožitkový kurz

Koncem října se náš školní parlament vydal do Křižanova, kde jsme se společně s parlamenťáky ze ZŠ Novolíšeňská zúčastnili prožitkového kurzu. Po příjezdu a ubytování jsme se seznámili s programem a lektory z CEDU (Centra pro demokratické učení), kteří pro nás program připravili.

18.11.2023 ::: Fotografování pracovníků školy

Dlouho jsme v parlamentu zvažovali, jak aktualizovat portréty našich školních pracovníků na webových stránkách. Tento nápad jsme probrali na vedení školy a poté konečně přišla naše chvíle.

18.11.2023 ::: Divadelní představení – AI. U. R.

Na začátku listopadu jsme navštívili divadelní klub Leitnerka, konkrétně představení AI. U. R. aneb Univerzální roboti umělé inteligence. Představení bylo o příchodu androida do jedné docela obyčejné rodiny, o radostech a strastech, které se s příchodem robota pojily. Robot jménem AIdam pomáhal dcerám s učením, na druhou stranu ale kvůli jeho přítomnosti vázly rozhovory mezi rodiči a dětmi, dokonce došlo k naprostému odcizení dvou sester a málem i k rozpadu celé rodiny. Také ve škole došlo k experimentování – jeden z učitelů byl robot. Opět nám herci chtěli nastínit, jaké jsou výhody a nevýhody robota – tentokrát v roli učitele. Celé představení trvalo 80 minut a úplně mě vtáhlo do děje. Zajímavostí bylo, že účinkujícími byly děti ve věku 13–17 let. Po jeho skončení se všichni tvářili spokojeně, takže můžu jen říct, že to bylo výborně strávené dopoledne.

14.11.2023 ::: Recyklovaný orchestr v UMPRUMu

Skvělé propojení hudební a výtvarné výchovy v poslední době nabízí Filharmonie Brno ve spolupráci s Moravskou galerií. Žáci 4.C to tentokrát otestovali na programu Recyklovaný orchestr, kde jsme navštívili budovu Uměleckoprůmyslového muzea.

14.11.2023 ::: Jurkovičova vila v zajetí zlých duchů

Halloweenský týden si 4.C oživla návštěvou pobočky Moravské galerie – Jurkovičovy vily, která měla být v zajetí zlých duchů. U brány nás uvítala lektorka Míša. V hlavní hale jsme si povídali o historii vily a o architektovi Dušanu Jurkovičovi.

14.11.2023 ::: Logická olympiáda – výsledky krajského kola

V pátek 3. 11. 2023 proběhlo krajské kolo Logické olympiády, do které z naší školy postoupil Martin Minář. Ve velké konkurenci se neztratil.

14.11.2023 ::: Halloweenské setkání

Partnerské třídy 4.C a 6.A se sešly opožděně na setkání k Halloweenu. Šesťáci si pro čtvrťáky přichystali stezku odvahy ve školních dílnách. Bylo tam tajemné šero, ve kterém jen zlehka mihotaly hřbitovní svíčky.

14.11.2023 ::: Bubnovačka

Centrum LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají násilí v rodině. A na tuto problematiku se snaží poukázat i akcí nazvanou Bubnovačka. Jde o happening, kdy kdokoli může zabubnovat na podporu dětství bez násilí.

03.11.2023 ::: Sluneční soustava ve výuce zeměpisu

V druhé polovině října jsme se v zeměpisu a v přírodovědném semináři šestých ročníků rozhodli pojmout výuku sluneční soustavy trochu jinak. Vytvořili jsme krásné modely planet sluneční soustavy z polystyrenových koulí.

03.11.2023 ::: Soutěž Pěšky do školy 2023

Projekt seznamuje žáky, rodiče a pedagogy s výhodami pěší dopravy a formou osobního prožitku jim ukazuje, jak mohou jednoduše prospět svému zdraví. Všichni jsme se narodili jako chodci a pohybovat se pěšky je naše přirozenost.

31.10.2023 ::: Stánky - akce školní družiny

Letos jsme se rozhodli věnovat výtěžek z tradiční charitativní akce Stánky Domovu pro seniory na ulici Věstonická, který sídlí na Vinohradech. Z “vydělaných” peněz v domově pořídí materiál do terapeutických pracovních dílen pro své klienty.

31.10.2023 ::: Na Operky nejen do divadla Radost

V říjnu se třída 1. D vydala do divadla Radost na hudební představení Operky. Po celou dobu všichni se zájmem sledovali a naslouchali, co se děje na jevišti. Do toho jsme se občas zasmáli nebo doprovázeli hudbu rytmickým potleskem.

31.10.2023 ::: Biodiverzita v Líšni

V průběhu října děti ze 4. A pracovaly na projektové práci o stavbě, významu a využití rostlin. Projekt je provedl tématy, která děti zpracovávaly ve skupinách i individuálně. Vytvářely otázky a hledaly na ně odpovědi v knihách, na internetu i v učebnici.

26.10.2023 ::: Víte, kdo je Zaklínač?

Ještě před podzimními prázdninami jsme se s žáky 8. ročníku vydali do Knihovny Jiřího Mahena na Jírové, abychom se něco dozvěděli o fantasy Andrzeje Sapkowského – Zaklínač. Ze stejnojmenného seriálu na platformě Netflix se stal boom.

21.10.2023 ::: Logická olympiáda

V průběhu října se někteří naši žáci zúčastnili matematické internetové soutěže Logická olympiáda. Celkem se v kategorii (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 25736 řešitelů, z toho v našem kraji 3689.

21.10.2023 ::: Deník z prázdnin 2023 – výtvarně literární soutěž

Děti naší školy opět přes letní prázdniny zapisovaly své zážitky do deníků. Během září si o denících povídaly ve svých třídách. Samotné deníky plné obrázků, vstupenek, příběhů, sušených květin a mušliček, pak ozdobily nástěnky na chodbách školy.

21.10.2023 ::: Čištění mincí

V hodině dějepisu v 6. ročníku jsme si povídali o archeologii. Zjistili jsme, že se archeologie dělí na několik druhů a také jsme se dozvěděli, co se následně děje s nalezenými předměty. Předměty se musí řádně zapsat, označit a opatrně očistit.

17.10.2023 ::: Přírodovědný klokan

V polovině října se již tradičně konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Zúčastnilo se celkem 45 žáků 8. a 9. ročníku. V kategorii Kadet na ně čekalo 24 otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

17.10.2023 ::: 9. D ve VIDĚ

Navštívili jsme VIDA centrum, abychom si v praxi ověřili znalosti z fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Zaujaly nás zejména exponáty z mechaniky, optiky a akustiky. Oblíbené byly samozřejmě i vodní a větrné prvky.

17.10.2023 ::: Skvělý úspěch sportovců z Masarky

Začátek školního roku zastihl sportovce z Masarky ve skvělé formě. Po úspěšném fotbalovém turnaji, kde jsme obsadili dvě první místa, následoval velice prestižní atletický čtyřboj, který bývá považován za jednu z nejtěžších soutěží, kterých se základní školy účastní.

04.10.2023 ::: Úspěšný start malých fotbalistů do nového školního roku

První sportovní soutěží nového školního roku byl futsalový turnaj SBOŠ. V úterý 26. září vyrazil tým 1. stupně ve složení: Daniel Kula, Štěpán Czudek, Sebastián Almášy, Theodor Busta, Arnes Rexhaj a Dominik Turek na hřiště ZŠ Svážná.

27.09.2023 ::: Malování na chodník

Školní rok jsme zahájili tradiční akcí malování na chodník. Den před třídními schůzkami dostaly děti ve všech odděleních školní družiny křídy a tvořily obrázky a vzkazy pro rodiče, aby si je mohli přečíst, až půjdou druhý den na třídní schůzky. 

20.09.2023 ::: Úspěch sportovců na 1. stupni

Během celého loňského školního roku se naši malí sportovci zúčastňovali různých sportovních soutěží a často velmi úspěšně reprezentovali školu. Za účast v soutěžích a za umístění v okresních a krajských kolech škola získávala body do celkového hodnocení všech brněnských škol.

17.09.2023 ::: Volný den pro žáky

Vážení rodiče,

na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volný den pro žáky v termínu 29.9.2023.

Důvodem pro udělení volna je neefektivní vyučování vzhledem k tomu, že jde o pátek po státnímu svátku. Mnoho rodičů si plánuje využít prodloužený víkend k odjezdu mimo Brno.

Školní družina pro přihlášené žáky I. stupně bude v provozu.

O vyhlášení volna budou rodiče ještě informováni v dostatečném předstihu na třídních schůzkách 19.9.2023 v informačním systému Edookit a na webových stránkách školy.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

10.09.2023 ::: Masarova v létě ožila hrou o přežití

Překonat rozbouřenou řeku, ulovit nebo jinak získat zásoby jídla, rozdělat oheň. Účastníci letošního červencového příměstského tábora na základní škole Masarova museli zvládnout vše potřebné pro setrvání na pustém ostrově.

10.09.2023 ::: Informace ke kroužkům CVČ 2023/24

Vážení rodiče,

rádi bychom i v letošním školním roce nabídli žákům kroužky CVČ.

Nabídka kroužků CVČ bude zveřejněna 12. září zprávou v Edookitu. Přihlašování bude možné přes Edookit do 24. září.

Kroužky budou probíhat od 2. října 2022 do 14. června 2023.

Všechny další informace budou zasílány přes Edookit.

Mgr. Veronika Plíšková,
vedoucí CVČ

05.09.2023 ::: Informace pro oznamovatele

Základní škola Brno, Masarova 11 p.o. jako povinný subjekt zavedla vnitřní oznamovací systém v souvislosti s plněním povinností dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zveřejňuje informace pro oznamovatele.

31.08.2023 ::: Předběžný plán třídních schůzek a porad na školní rok 2023/2024

Provozní porada po stupních (v 10 h)4. 9. 2023
Provozní porada19. 9. 2023
Třídní schůzky (od 16:30 dle domluvy)19. 9. 2023

31.08.2023 ::: Výsledky zkoušky YLE

Žáci, kteří udělali zkoušku YLE ve školním roce 2022/2023:

Starší aktuality najdete v Archívu.Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů