skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZŠ Masarova, Brno 2019/2020

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

09.03.2023 ::: Projektový den – Naši prezidenti

Při příležitosti třetí přímé volby prezidenta České republiky jsme na konec ledna a únor připravili mezipředmětový výchovně vzdělávací program věnovaný našim prezidentům od vzniku republiky v roce 1918 až po současnost.

09.03.2023 ::: Návštěva parlamentu ZŠ Novolíšeňská

Na našem zasedání jsme, po předešlé aktivní komunikaci zástupců obou parlamentů, přivítali parlamenťáky ze ZŠ Novolíšeňská. Na úvod jsme si zahráli ledolamku a zahájili tak naše klasické každotýdenní zasedání.

09.03.2023 ::: Lyžařské výcvikové kurzy ZŠ Masarova

Počasí letošní zimy se opravdu nevyvedlo. Obavy, zda se nám podaří uspořádat lyžařský výcvikový kurz, byly na místě. Přesto jsme se rozhodli naplánovat a uskutečnit celkem dva kurzy.

05.03.2023 ::: Valentýn – akce školního parlamentu

Hlavním posláním Valentýna bylo projevit si přátelství a lásku a udělat si radost. Děti si navzájem posílaly anonymní valentýnky. Naše koordinátorky moc nevěřily, že to zvládneme uspořádat úplně sami, ovšem my jsme to zvládli!

22.02.2023 ::: Přednáška o Nepálu

V pátek 17. 2. přijala třída 3. C výzvu vystoupit na desátou nejvyšší horu Annapurnu v Nepálu, oficiálně v Nepálské federativní demokratické republice. Na návštěvu mezi žáky zavítal Jan Trávníček, cestovatel a horolezec.

22.02.2023 ::: Ples školy

Jménem všech zaměstnanců a žáků školy zveme co nejsrdečněji rodiče a přátele na ples naší školy. Bude se konat v pátek 24. 3. 2023 v sále líšeňského Dělňáku na Klajdovské ulici. Bližší informace obdrží rodiče prostřednictví informačního systému Edookit.

Budeme se těšit.

Pozvánka

Mgr. Ivo Zálešák

19.02.2023 ::: Stínové divadlo

Na začátku února si děti ze školní družiny připravily pro žáky prvních a druhých tříd stínové divadlo. Po dva dny hrály pro své spolužáky pohádku O šípkové Růžence. Malí herci opakovaně podali skvělý výkon a všem divákům se představení velmi líbilo.

19.02.2023 ::: Badatelské odpoledne s rodiči

V letošním roce se žáci 5. A pustili v rámci daltonského dne, který mají každý týden, i do badatelských aktivit. Učí se vymýšlet otázky, stanovit hypotézy a definovat závěry, které jim během bádání vyvstanou.

11.02.2023 ::: Taneční soutěž

Začátkem února 2023 proběhla na naší škole taneční soutěž, které se účastnily děti navštěvující školní družinu. Konkurence byla veliká. Přihlásilo se hodně soutěžících, Všichni nacvičili skvělá vystoupení .

11.02.2023 ::: Recitační soutěž žáků 2. – 5. ročníku

Na konci měsíce ledna se uskutečnila každoroční soutěž v recitaci. V divadelním sále školy se sešlo téměř 50 soutěžících. Na programu byly verše humorné i vážnější. Každý se snažil předvést svůj nejlepší výkon před zaplněným publikem.

11.02.2023 ::: Okresní kolo MO 5. ročník

Letošní okresní kolo soutěže Matematická olympiáda se konalo v posledním lednovém týdnu. Úspěšní řešitelé školních kol zasedli do soutěžních lavic na ZŠ Křídlovická. Za bezchybné řešení tří soutěžních úloh,  které obsahovalo i úvahy vedoucí ke správnému výsledku, mohli žáci získat 18 bodů.

11.02.2023 ::: Filmový den - akce školního parlamentu

Jelikož máme za sebou první pololetí, školní parlament Masařky připravil pro celou školu Filmový den. Vytvořili jsme plakáty k akci, tabulky, kam se žáci z  II. stupně zapisovali i pracovní listy pro děti z 1. až 5. třídy.

02.02.2023 ::: Slavnostní předávání „Masaříků“

Jak se říká, tradice se musí dodržovat. Toto rčení platí i na naší škole, o to více, když je každé pololetí tolik ze strany dětí očekávané. Slavnostní předávání ocenění “Masařík” proběhlo na naší škole právě v den vydávání pololetního vysvědčení.

31.01.2023 ::: Tři králové

Za letošními vánočními svátky ve třídách 2.A a 2.C udělal definitivní konec projekt týdenní Tři králové. Projekt seznámil děti s poznatky, které se váží právě k tomuto svátku.

29.01.2023 ::: Sochaři

Každý sochař musí ve své práci spojit fantazii, kreativitu, prostorové vidění a cit pro materiál, se kterým pracuje. Děti z 5. C si sochařskou práci vyzkoušely. Několik měsíců tvořily svá díla, do kterých promítly vlastní nápady i myšlenky.

29.01.2023 ::: Představení projektové a badatelské práce

Druhý týden v lednu přijali rodiče žáků 5. C pozvání na prezentaci projektové a badatelské výuky. Rodiče se mohli u jednotlivých stanovišť seznámit s tématy a projekty, jejichž prezentaci si děti připravily.

29.01.2023 ::: Návštěva planetária

Za rozlousknutím tajemství gravitace se vydaly všechny 3. ročníky do brněnského planetária. Vážně! Na Kraváku, jak žáci familiárně říkají Kraví hoře, jsme spolu s Felixem a ALBYX3 hledali odpovědi na otázky:

29.01.2023 ::: Zeměpisná olympiáda

V lednu se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Pro soutěžící bylo připraveno deset otázek včetně práce s mapou, poznávání světových památek a doplňování textu.

22.01.2023 ::: Projektový den Malý princ

Začátek kalendářního roku si 5. B a 2. B zpříjemnily společným meziročníkovým projektem, který navazuje na naše návštěvy výstav Malý princ v Moravském zemském muzeu a čtení knihy v rámci tříd.

22.01.2023 ::: Soutěž v anglickém jazyce

Zájemci z řad druhého stupně měli možnost se zúčastnit soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník.

17.01.2023 ::: Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Pátek 14. 4. 2023, 14:00 - 18:00 hod.
Sobota 15. 4. 2023, 9:00 – 12:00 hod.

15.01.2023 ::: Turnaj Ligy deskových her

Na začátku prosince jsme se zúčastnili turnaje Ligy deskových her. Ve školním miniturnaji byli vybráni čtyři žáci, kteří reprezentovali naši školu v městském kole.

15.01.2023 ::: Dva roky prázdnin

Jak vypadají dva roky prázdnin skupiny dospívajících chlapců? Prázdniny, které nikdo nečekal a o které nikdo nežádal? O tento divadelní zážitek byly obohaceni žáci 3. C a 3. D v divadle Polárka.

11.01.2023 ::: Z housenky motýlem

V průběhu prosince navštívila všechny páté ročníky paní lektorka s výukovým programem, který se podle názvu zdál být o hmyzu. Ovšem tak to zdaleka nebylo. Celý program se věnoval změnám, kterými si děti v nebližších letech projdou.

11.01.2023 ::: Adventní setkání partnerských tříd 1.A a 5.B

V předvánočním týdnu se uskutečnil dopolední program v režii dětí z 5.B. Páťáci věnovali přípravě na setkání hodně času, pracovali ve skupinách jen s malým přispěním dospělých a rozhodně přípravu nepodcenili.

11.01.2023 ::: Výukový program Noty a barvy v Moravské galerii

V adventním čase jsme navštívili výukový program s názvem Noty a barvy, který se nám snažil ukázat, jak úzce jsou hudba a výtvarné umění propojeny. První část programu se odehrávala v expozici Pražákova paláce, na druhou část jsme se odebrali do foyer Besedního domu.

11.01.2023 ::: Matematická olympiáda – 5. ročník – školní kolo

Žáci 5. ročníku, kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy, řešili ve svém volném čase šest úloh. Úspěšnými řešiteli domácího kola byli tito žáci:

11.01.2023 ::: Výstava Malý princ v Moravském zemském muzeu

Asi jsme si nemohli vybrat lepší prosincový den k návštěvě centra Brna, než ten se sněhovou kalamitou. Už sama cesta byla napínavá, abychom stihli vše, co jsme si naplánovali.

11.01.2023 ::: Tříkrálový den

Svátek Tří králů ukončuje období Vánoc a tradice s ním spojené přežívají dodnes. Jak je to ale s legendou o mudrcích z východu? To si zjišťovali žáci 3. C v připraveném projektu.

21.12.2022 ::: Líšeňské Vánoce a náš pěvecký sbor

V sobotu dopoledne se sešla část dětí našeho školního pěveckého sboru na ulici Jírova, kde probíhaly Líšeňské Vánoce. Děti zazpívaly čtyři vánoční písničky. První Prosinec doprovázela na klávesy Anička Krajčová.

21.12.2022 ::: Vánoční Vídeň

Těsně před Vánocemi se letos opět po dvou letech žáci naší školy mohli podívat do hlavního města Rakouska, Vídně, která je vždy krásně svátečně nazdobená.

19.12.2022 ::: Vystoupení na Líšeňských Vánocích

V letošním roce jsme se opět dočkali a po covidové pauze přijala naše škola pozvání zpestřit a zazářit na již tradičních Líšeňských Vánocích. I letos jsme s dětmi pečlivě připravovali program. Na pódiu vystoupily děti s vánočními písněmi z pěveckého sboru

19.12.2022 ::: Konference pro koordinátory školních parlamentů

Jako Konzultační centrum pro Jihomoravský kraj jsme uspořádali konferenci pod názvem “Jak vyplout a držet směr”. Připravili jsme si pro naše hosty tříhodinový program. Ukázali jsme jim, jak vypadá naše zasedání, jaké akce už jsme udělali a také se dozvěděli něco o organizační stránce vedení parlamentu.

19.12.2022 ::: Jarmark

do výroby dárečků a přípravy lahodných pokrmů se v letošním předvánočním čase zapojila s chutí skoro celá škola – žáci, učitelé i někteří rodiče. Každá třída si určila, kam jejich utržené peníze „poputují“.

19.12.2022 ::: Skvělý úspěch Adama ve finále šplhu

Náš páťák Adam Říha, který je velmi šikovný a školu reprezentuje v různých sportech, si tentokrát zajistil vítězstvím v obvodním kole šplhu postup do městského finále. I když konkurence byla opravdu veliká, Adam se nezalekl a vyšplhal si pro krásné třetí místo.

15.12.2022 ::: Dějepisná exkurze do Památníku a Muzea Osvětim

Na konci listopadu jsme se s žáky 9. tříd vydali do Památníku a Muzea v Osvětimi v Polsku. Společně jsme sledovali smutné osudy lidí, kteří se dostali do koncentračního a pracovního tábora Auschwitz-Birkenau.

15.12.2022 ::: Výlet do Drážďan

Začátkem prosince měli žáci druhého stupně možnost podívat se do německých Drážďan. Výlet začal ve středu v ranních hodinách. První zastávkou, kterou si pro nás připravily paní učitelky jako překvapení, byl památník Terezín, který jsme krátce zvenku obhlédli a dozvěděli se z úst pana průvodce spoustu zajímavých věcí.

15.12.2022 ::: Biologická olympiáda

V prosinci se konalo školní kolo Biologické olympiády. Děti vyplňovaly obtížný test na téma „Bezlesí“ a poznávaly rostliny a živočichy. Téměř všichni soutěžící si velmi dobře vedli právě v „poznávačce“.

06.12.2022 ::: Předškolní příprava edukativně stimulační skupinky na ZŠ Masarova

Vážení rodiče,
pokud jste z naší spádové oblasti a uvažujete, že v dubnu přihlásíte své dítě k zápisu do naší školy, nabízíme Vám možnost navštěvovat program rozvoje pro předškolní děti tzv. edukativně stimulační skupiny.

06.12.2022 ::: Čeps cup ve florbalu

Na samém konci listopadu se naši malí florbalisté: D. Šťovíček, B. Jagoš, D. Suchý, Š. Czudek, D. Holec, L. Kornhäuser, O. Hořínek, V. Krovický, R. Jančulová a J. Přerovský zúčastnili posledního florbalového turnaje v tomto roce.

06.12.2022 ::: Mateso - městské kolo – 5. ročník

Městské kolo matematické soutěže Mateso se konalo ke konci listopadu 2022 na ZŠ Kuldova. Soutěž probíhala pod spoluzáštitou 2. náměstka primátorky města Brna Mgr. Jaroslava Suchého a radní pro školství JUDr. Ireny Matonohové.

06.12.2022 ::: Šplh na tyči mladšího a staršího žactva

V předposledním listopadovém týdnu, tak jako každý rok, se konaly závody na SŠ Polytechnické v Brně. Jednalo se o šplh na tyči s elektrickým měřením.

06.12.2022 ::: Šplháme na 1. stupni

Na začátku měsíce listopadu proběhlo školní kolo soutěže ve šplhu. Do té doby děti z 2. až 5. tříd trénovaly tuto nelehkou disciplínu v rámci hodin tělesné výchovy. Ti nejrychlejší z jednotlivých tříd si pak zasoutěžili mezi sebou o „ místa na bedně“ v jednotlivých ročnících.

24.11.2022 ::: Horké křeslo s panem starostou

Jednou z akcí, které náš parlament pořádá, je akce “Horké křeslo”. Do něj si každý rok zveme zajímavé osobnosti  a ptáme se jich na to, co nás zajímá. Tentokrát jsme si pozvali pana starostu Břetislava Štefana, kterému jsme kladli otázky přes dvě hodiny.

22.11.2022 ::: Stánky pro dětskou nemocnici

Na naší tradiční charitativní akci Stánky se utržilo 35 057 Kč. Po domluvě poputuje celá částka do Dětské nemocnice Brno, Černopolní 9 na nákup přistýlek, které potřebují obnovit.

22.11.2022 ::: Bronz s pachutí

Začátek listopadu se nesl na Masarce ve sportovním duchu. Po soutěžích v pin pongu, kde se mladší chlapci dostali až do krajského finále v Hodoníně, následovaly turnaje ve florbale a házené.

22.11.2022 ::: Projekt Finanční vzdělávání ČSOB pro školy

V tomto projektu je naše škola zapojena už od roku 2019 a účastní se ho žáci třetího až pátého ročníku. Záměrem tohoto projektu je doplnit standardní vyučování finanční gramotnosti interaktivní a zábavnou přednáškou prostřednictvím expertů ze světa financí,

13.11.2022 ::: Florbalový turnaj SBOŠ

Po úspěchu malých futsalistů jsme přihlásili tým i na florbalový turnaj. A i tentokrát byla do chlapeckého týmu ve složení:

03.11.2022 ::: Výlet ŠD

Byl první den podzimních prázdnin, sluníčko hřálo a děti, které se toho dne sešly ve školní družině, se vydaly na výlet. Cestou hlídaly turistické značky, zahrály si stopovanou, plnily různé úkoly.

03.11.2022 ::: Měsíc s handicapy

V průběhu měsíce října jsme si ve školních družinách povídali o lidech s různými postiženími. Povídali jsme si o tom, jak se jim asi žije i o tom, jak jim můžeme pomoci. V reálu jsme zkoušeli, jak různá postižení ovlivní naše vnímání světa a schopnost se o sebe postarat. O všech zkušenostech jsme si povídali.

01.11.2022 ::: Plavecké závody SBOŠ

V druhé polovině října naši školu reprezentovaly vybrané děti na plaveckých závodech na Základní škole v  Jundrově. Jako první si bazén vyzkoušeli třeťáčci.

01.11.2022 ::: Útulek – učíme se a pomáháme

Na konci října se žáci 5. C vypravili navštívit útulek, který provozuje městská policie Brno. Nejprve se děti seznámily s prací psovodů, odchytářů, veterinářů i ostatních pracovníků útulku.

01.11.2022 ::: Exkurze 5. B ve Středisku sběrného odpadu Lazaretní

O třídění běžného odpadu na papír, plast a běžný směsný odpad víme hodně. Ale když přišla nabídka od firmy SAKO s r. o., rádi jsme toho využili.

24.10.2022 ::: Volný den pro žáky

Vážení rodiče,
na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volný den pro žáky v termínu 18.11.2022.

Důvodem pro udělení volna je neefektivní vyučování vzhledem k tomu, že jde o pátek po státnímu svátku. Mnoho rodičů si plánuje využít prodloužený víkend k odjezdu mimo Brno.

Školní družina pro přihlášené žáky I. stupně bude v provozu.

Se spolkem rodičů bylo vyhlášení volného dne projednáno na setkání se zástupci tříd 11.10.2022 a na jednání školské rady téhož dne. O vyhlášení volna budou rodiče ještě informováni v dostatečném předstihu v informačním systému Edookit a na webových stránkách tříd a školy.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

24.10.2022 ::: Mateso – školní kolo

Žáci 5. ročníku se zúčastnili na konci října matematické soutěže Mateso. Řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 8 bodů.

24.10.2022 ::: Logická olympiáda 2022 – základní kolo

Základní kolo Logické olympiády probíhalo v prvním říjnovém týdnu online. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup.

24.10.2022 ::: Atletický čtyřboj mladšího a staršího žactva

V posledním zářijovém týdnu, tak jako každý rok se konaly atletické závody na ZŠ Laštůvkova v Bystrci. Jak už napovídá samotný název „čtyřboj“.

23.10.2022 ::: Televizní vysílání 5. A

V rámci daltonské a projektové výuky si děti vyzkoušely práci televizních moderátorů, redaktorů, kameramanů, střihačů…. Jejich samostatné práci předcházela společná tvorba myšlenkové mapy a zjišťování, co vše souvisí s televizním vysíláním.

23.10.2022 ::: Pythagoriáda

V koncem října jsme uspořádali školní kolo Pythagoriády. Účast v soutěži byla dobrovolná a probíhá v kategoriích 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník.

23.10.2022 ::: Přírodovědný klokan

V polovině října se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. V kategorii Kadet se celkem zúčastnilo 73 žáků 8. a 9. ročníku. Čekalo na ně 24 otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

23.10.2022 ::: Prožitkový kurz 2022

Jako každý rok, tak i tento nebyl výjimkou, a celý náš parlament se vydal na prožitkový kurz. Letos jsme měli tu možnost jet se Základní školou Nedvědova z Olomouce. Byli jsme ubytovaní v resortu Hrubá Voda.

23.10.2022 ::: Procházka po brněnských pověstech

V druhé polovině září se žáci z 5. B vydali na procházku po centru Brna za brněnskými pověstmi, kterými jsme se zabývali v jednom z celodenních projektů. Na procházku nás vzala lektorka z CVČ Lužánky, se kterou jsme se setkali „pod koněm“ na Moravském náměstí.

23.10.2022 ::: Mineralogická sbírka Přírodovědecké fakulty MU

Začátkem školního roku jsme se v přírodovědě zabývali neživou přírodou, horninami a minerály. Proto jsme se my z 5. B vydali navštívit mineralogickou sbírku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

23.10.2022 ::: Logická olympiáda

V průběhu října se někteří naši žáci zúčastnili matematické internetové soutěže Logická olympiáda. Celkem se v kategorii (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 26368 řešitelů, z toho v našem kraji 3673.

23.10.2022 ::: Branný den

Na začátku října se žáci sedmých tříd Základní školy Masarova zúčastnili akce organizované Armádou České republiky. Vojáci si pro děti připravili aktivity, které měly prověřit jejich fyzické a mentální schopnosti.

23.10.2022 ::: Adaptační pobyt 6. tříd

Na přelomu září a října vyjíždíme pravidelně na adapťák – výlet s šestými třídami, na kterém mají děti šanci seznámit se s novým třídním učitelem jinak než jen v lavicích při učení. A třídní učitel pozná lépe svou novou třídu.

15.10.2022 ::: Výtvarně- literární soutěž Deník z prázdnin 2022

Chodby naší školy od poloviny září zdobily Deníky z prázdnin našich dětí z 1. – 4. tříd. Letos se jich sešlo 69 a byly opravdu originální a hezky napsané. Začátkem října si děti, které byly ve škole, převzaly ceny.

11.10.2022 ::: Malování na chodník

Hned v září se rozhodla všechna oddělení ŠD vykrášlit cesty do školy obrázky malovanými křídami. Malování na chodník je naše tradiční akce, která nadělá plno radosti, zvláště když mají děti k dispozici barevné křídy.

06.10.2022 ::: Skvělý výkon malých futsalistů

Již na konci září jsme se zapojili do sportovních aktivit pořádaných Sítí brněnských otevřených škol.

04.10.2022 ::: Plyšákový den

V září jsme pořádali ve školní družině akci s názvem "Plyšákový den". Děti ze všech oddělení měly za úkol donést svého oblíbeného plyšáka, představit ho ostatním dětem a vyrobit k němu cedulku s popiskem a malováním, aby si ostatní děti mohly přečíst, co všechno umí, jak se jmenuje či jak je starý.

20.09.2022 ::: Festival vědy

V pátek 9. 9. se žáci 5. C vypravili na Festival vědy 2022 do areálu brněnského výstaviště. V pavilonu A1 se potkali s více než čtyřiceti institucemi z oblasti vědy, které si pro všechny návštěvníky připravily workshopy, interaktivní ukázky, hry i pokusy.

10.09.2022 ::: Výsledky zkoušky YLE

Na závěr školního roku skládali někteří žáci 5. a 7. ročníku zkoušku z angličtiny, na kterou se v průběhu celého roku pečlivě připravovali v rámci kroužku CVČ.

10.09.2022 ::: Preventivní program pro 9. ročník „Trestně právní minimum - Školní nebo trestná lavice“

Ve spolupráci s líšeňským nízkoprahovým klubem Likusák proběhl v těchto dnech v devátých třídách preventivní program „Trestně právní minimum - školní nebo trestná lavice“.

10.09.2022 ::: Informace ke kroužkům CVČ 2022/23

Vážení rodiče, rádi bychom i v letošním školním roce nabídli žákům kroužky CVČ.

Nabídka kroužků CVČ bude zveřejněna 12. září zprávou v Edookitu. Přihlašování bude možné přes Edookit do 25. září.

Kroužky budou probíhat od 3. října 2022 do 16. června 2023.

Všechny další informace budou zasílány přes Edookit.

Základní škola si vyhrazuje právo kdykoliv provoz kroužku přerušit či omezit na základě aktuálně platných protiepidemických nařízení.

Mgr. Veronika Plíšková,
vedoucí CVČ

01.09.2022 ::: Na táboře objevitelů doběhli pro poklad první Mimoni a Indiana Jones

Základní škola Masarova žije poznáním i během letních prázdnin. Letos v červenci se tamní třídy, hřiště i tělocvična už popáté staly dějištěm příměstského tábora pro děti od 6 do 12 let.

10.08.2022 ::: Několik rad pro rodiče nových prvňáčků

Vážení rodiče, Vaše děti se za pár dnů postaví na pomyslnou startovní čáru nové a velmi důležité etapy svého života. Jsme rádi, že jste si vybrali právě naši školu.

10.08.2022 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,
nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7, 45 hod. Děti i rodiče se zařadí k jednotlivým učitelkám 1. tříd, které Vás budou očekávat.

27.06.2022 ::: Poděkování a prázdninové služby ve škole

Vážení rodiče,
chci Vám všem poděkovat za přízeň v tomto školním roce. Byl pro nás i pro Vás velmi náročný. Na jeho začátku jsme ještě pracovali za kovidových opatření. V dalším průběhu roku se již výuka nemusela nijak omezovat. Mohli jsme tedy uspořádat školní ples, i když v jarním termínu. Děti mohly vyjet na školy v přírodě, na výlety, na hory a také do zahraničí. Uskutečnily se i všechny plánované akce k 40. výročí otevření školy.

Jménem všech zaměstnanců školy Vám přeji klidnou a slunečnou dovolenou a hodně zdraví!

V příloze můžete naleznout termíny služeb ve škole. V těchto dnech si můžete vyřídit potřebné záležitosti a také vyzvednout nevydaná vysvědčení.

S pozdravem
Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

Starší aktuality najdete v Archívu.Stínové divadlo
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
 
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti