skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Přijímací řízení na střední školy

Informace pro školní rok 2021/2022

Žáci budou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení, jak na střední školy, tak na víceletá gymnázia.

Přihlášky Vám vytiskne třídní učitel ze systému Edookit - předá zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žáka začátkem února 2022.

Přihlášky na běžné střední školy musí být podány do 1. března 2022.

Přihlášky na školy a obory s talentovou zkouškou musí být podány do 30. listopadu 2021. Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

Podoba přijímacího řízení

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:pro čtyřleté obory 12. a 13. dubna 2022
pro víceletá gymnázia 19. a 20. dubna 2022
Termíny školních přijímacích zkoušek do maturitních oborůod 12.do 28. dubna 2022
Termíny školních přijímacích zkoušek do nematuritních oborůod 22. do 30. dubna

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z českého jazyka v délce 60 minut a matematiky v délce 70 minut (jsou organizovány ve 2 termínech - viz.výše).

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát pouze za předpokladu, že podá obě přihlášky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, kde se jednotná zkouška povinně koná.

Do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště (nutno přiložit k přihlášce).

V dalším kole přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) - v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělávání. Není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacích řízení.

Výsledky přijímacích zkoušek

Ředitel střední školy se všemi vzdělávací obory s maturitní zkouškou ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení jednotných vzdělávacích zkoušek a zveřejní výsledky přijímacího řízení v řádném termínu:

  1. u učebních oborů vzdělání v období od 22.do 30.dubna 2022
  2. u maturitních oborů vzdělání do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků jednotné přijímací zkoušky, tj. od 28.dubna do 2.května 2022.

Pokud bude žák přijat - musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů doručit střední škole zápisový lístek. Po přijímacích zkouškách raději sledujte přesné pokyny, kdyby v tomto došlo ke změně.

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka u nás na ZŠ u Mgr. Petry Majerčákové. Je možné předat prostřednictvím žáka na základě plné moci k převzetí. Každý žák dostane pouze jeden zápisový lístek. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Neplatí v případě, že se jedná o přijetí na základě odvolání.

Při nepřijetí na SŠ obdrží zákonný zástupce uchazeče rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutno podat do 3 dnů od obdržení rozhodnutí.

V dalších kolech přijímacího řízení počet přihlášek není omezen.

Věnujte pozornost stránkám vámi vybraných škol či podrobnostem v pokynech, které Vám ze škol dojdou.

Nabídka našeho ŠPP (kariérová poradkyně a školní psycholog)

Některé důležité či zajímavé odkazy

www.jmskoly.cz – Portál jihomoravského školství (SSŠ, ČŠI, seznam škol, volná místa,...)
www.skoly.cz – Školský server – databáze škol, informace o školách
www.infoabsolvent.cz – Informační systém o studiu na středních školách a uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Maturitni
www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Ucebni
www.nsp.cz- národní soustava povolání
www.atlasskolstvi.cz
www.vyberskoly.cz
www.scio.cz
www.coumim.cz
www.testmojeplus.cz - test silných stránek
www.cermat.cz – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, testy nanečisto, informace o maturitě
www.zkousky-nanecisto.cz – Zkoušky nanečisto
www.osp-testy.cz
www.e-matematika.cz
www.ucebniobory.com
https://www.youtube.com/channel/UCUeNIoLgVspISyB0V1nb1Kw/videos - videa o profesích a oborech
https://socide.cz/pro-studenty/ - lze se pobavit s mentorem o konkrétním povolání či oboru

Využijte také představovací videa jednotlivých škol a oborů, výuková videa a nejrůznější další pomocné zdroje.

Mgr. P. Majerčáková, Mgr. M. Hájková

Sportovní dny na 1. stupni
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti