skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Přijímací řízení na střední školy

Informace pro školní rok 2020/2021

Žáci budou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení, jak na střední školy tak na víceletá gymnázia.

Přihlášky Vám vytiskne třídní učitel ze systému Edookit - předá zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žáka do 7. února 2021.

Termíny přijímacích řízení budou upřesněny na konci září.

Výsledky přijímacích zkoušek

Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku.

Pokud bude žák přijat - musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů doručit střední škole zápisový lístek.

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka u nás na ZŠ u Mgr. Ludmily Fejové. Je možné předat prostřednictvím žáka na základě plné moci k převzetí. Každý žák dostane pouze jeden zápisový lístek. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Neplatí v případě, že se jedná o přijetí na základě odvolání.

Při nepřijetí na SŠ obdrží zákonný zástupce uchazeče rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutno podat do 3 dnů od obdržení rozhodnutí.

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

Nabídka našeho ŠPP (kariérová poradkyně a školní psycholog)

Některé důležité či zajímavé odkazy

www.jmskoly.cz – Portál jihomoravského školství (SSŠ, ČŠI, seznam škol, volná místa,...)
www.skoly.cz – Školský server – databáze škol, informace o školách
www.infoabsolvent.cz – Informační systém o studiu na středních školách a uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.atlasskolstvi.cz
www.vyberskoly.cz
www.scio.cz – SCIO – testování
www.cermat.cz – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, testy nanečisto, informace o maturitě
www.zkousky-nanecisto.cz – Zkoušky nanečisto
www.osp-testy.cz
www.e-matematika.cz
www.ucebniobory.com

Řada testů na zkoušku lze objevit na webu: zkuste do vyhledávače zadávat slova jako: OSP, testy studijních předpokladů, testy všeobecného rozhledu, přijímačky na zkoušku, apod.

Mgr. L. Fejová, Mgr. M.Hájková

Branný den na ZŠ Masarova
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti