skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Ivo Zálešák
Mgr. Ivo Zálešák
ivo.zalesak@zsmasarova.cz
Zástupce ředitele pro I. st. a ŠD
Mgr. Ivana Jelínková
Mgr. Ivana Jelínková
ivana.jelinkova@zsmasarova.cz
Zástupce ředitele pro II. st. a ŠPP
Mgr. Alexandra Zálešáková
Mgr. Alexandra Zálešáková
alexandra.zalesakova@zsmasarova.cz

Učitelé


Mgr. Lenka Buršíková
Mgr. Lenka Buršíková
lenka.bursikova@zsmasarova.cz

Mgr. Jitka Časarová
Mgr. Jitka Časarová
jitka.casarova@zsmasarova.cz

Mgr. Jana Damborská
Mgr. Jana Damborská
jana.damborska@zsmasarova.cz

Mgr. Blanka Denemarková
Mgr. Blanka Denemarková
blanka.denemarkova@zsmasarova.cz

Mgr. Iva Doležalová
Mgr. Iva Doležalová
iva.dolezalova@zsmasarova.cz

Bc. Michaela Doležalová
Bc. Michaela Doležalová
michaela.dolezalova@zsmasarova.cz

Mgr. Denisa Dosoudilová
Mgr. Denisa Dosoudilová
denisa.dosoudilova@zsmasarova.cz

Mgr. Jiří Šebela
Mgr. Jiří Šebela
jiri.sebela@zsmasarova.cz

Mgr. Dagmar Šebková
Mgr. Dagmar Šebková
dagmar.sebkova@zsmasarova.cz

Mgr. Milan Fiala
Mgr. Milan Fiala
milan.fiala@zsmasarova.cz

Mgr. Martina Gašparíková
Mgr. Martina Gašparíková
martina.gasparikova@zsmasarova.cz

Mgr. Hana Hroudová
Mgr. Hana Hroudová
hana.hroudova@zsmasarova.cz

PaedDr. Alena Chludová
PaedDr. Alena Chludová
alena.chludova@zsmasarova.cz

Mgr. Vojtěch Jelínek
Mgr. Vojtěch Jelínek
vojtech.jelinek@zsmasarova.cz

Mgr. Anna Klímová
Mgr. Anna Klímová
anna.klimova@zsmasarova.cz

Mgr. Kateřina Krbková-Trnková
Mgr. Kateřina Krbková-Trnková
katerina.krbkovatrnkova@zsmasarova.cz

Mgr. Diana Křivanová
Mgr. Diana Křivanová
diana.krivanova@zsmasarova.cz

Bc. Lucie Kukelková
Bc. Lucie Kukelková
lucie.kukelkova@zsmasarova.cz

Mgr. Renata Kukolová
Mgr. Renata Kukolová
renata.kukolova@zsmasarova.cz

Mgr. Petra Majerčáková
Mgr. Petra Majerčáková
petra.majercakova@zsmasarova.cz

Mgr. Věra Mášková
Mgr. Věra Mášková
vera.maskova@zsmasarova.cz

Mgr. Renata Miková
Mgr. Renata Miková
renata.mikova@zsmasarova.cz

Mgr. Terezie Moskalová
Mgr. Terezie Moskalová
terezie.moskalova@zsmasarova.cz

Mgr. Ondřej Nakládal
Mgr. Ondřej Nakládal
ondrej.nakladal@zsmasarova.cz

Mgr. Ivana Nekvapilová
Mgr. Ivana Nekvapilová
ivana.nekvapilova@zsmasarova.cz

Mgr. Hana Neumanová
Mgr. Hana Neumanová
hana.neumanova@zsmasarova.cz

Mgr. Alena Palíková
Mgr. Alena Palíková
alena.palikova@zsmasarova.cz

Mgr. Dominik Pavlů
Mgr. Dominik Pavlů
dominik.pavlu@zsmasarova.cz

Mgr. Michaela Prokešová
Mgr. Michaela Prokešová
michaela.prokesova@zsmasarova.cz

Mgr. Alena Puková
Mgr. Alena Puková
alena.pukova@zsmasarova.cz

Mgr. Zdeněk Rotrekl
Mgr. Zdeněk Rotrekl
zdenek.rotrekl@zsmasarova.cz

Mgr. Andrea Sanetrníková
Mgr. Andrea Sanetrníková
andrea.sanetrnikova@zsmasarova.cz

Mgr. Josef Strouhal
Mgr. Josef Strouhal
josef.strouhal@zsmasarova.cz

Mgr. Šárka Svobodová
Mgr. Šárka Svobodová
sarka.svobodova@zsmasarova.cz

Mgr. Marta Tesařová
Mgr. Marta Tesařová
marta.tesarova@zsmasarova.cz

Mgr. Miroslava Tomanová
Mgr. Miroslava Tomanová
miroslava.tomanova@zsmasarova.cz

Mgr. Jana Ullmannová
Mgr. Jana Ullmannová
jana.ullmannova@zsmasarova.cz

Mgr. Juraj Švec
Mgr. Juraj Švec
juraj.svec@zsmasarova.cz

Ing. Mgr. Dušan Vendl
Ing. Mgr. Dušan Vendl
dusan.vendl@zsmasarova.cz

Mgr. Dana Viktorínová
Mgr. Dana Viktorínová
dana.viktorinova@zsmasarova.cz

Mgr. Helena Wolfová
Mgr. Helena Wolfová
helena.wolfova@zsmasarova.cz

Mgr. Eva Zejdová
Mgr. Eva Zejdová
eva.zejdova@zsmasarova.cz

Mgr. Vladěna Zezulová
Mgr. Vladěna Zezulová
vladena.zezulova@zsmasarova.cz

Externí učitelé


Ing. Helena Kohoutková
Ing. Helena Kohoutková

Renata Lorencová
Renata Lorencová

Asistenti pedagogů


Sylva Šenková
Sylva Šenková
sylva.senkova@zsmasarova.cz

Magda Goliášová, Dis.
Magda Goliášová, Dis.
magda.goliasova@zsmasarova.cz

Gabriela Hamerská
Gabriela Hamerská
gabriela.hamerska@zsmasarova.cz

Pavlína Hopjanová, DiS.
Pavlína Hopjanová, DiS.
pavlina.hopjanova@zsmasarova.cz

Ivana Kárná
Ivana Kárná
ivana.karna@zsmasarova.cz

Lucie Karpíšková
Lucie Karpíšková
lucie.karpiskova@zsmasarova.cz

Ing. Petra Klímová
Ing. Petra Klímová
petra.klimova@zsmasarova.cz

Bc. Kamila Kolouchová
Bc. Kamila Kolouchová
kamila.kolouchova@zsmasarova.cz

Veronika Škrancová
Veronika Škrancová
veronika.skrancova@zsmasarova.cz

Lucie Kroutilíková
Lucie Kroutilíková
lucie.kroutilikova@zsmasarova.cz

Ing. Andrea Lechnerová
Ing. Andrea Lechnerová
andrea.lechnerova@zsmasarova.cz

Bc. Richard Malý
Bc. Richard Malý
richard.maly@zsmasarova.cz

Jana Mazourová
Jana Mazourová
jana.mazourova@zsmasarova.cz

Jitka Nedorostková
Jitka Nedorostková
jitka.nedorostkova@zsmasarova.cz

Alena Pernikářová
Alena Pernikářová
alena.pernikarova@zsmasarova.cz

Monika Petlachová
Monika Petlachová
monika.petlachova@zsmasarova.cz

Linda Spěváková
Linda Spěváková
linda.spevakova@zsmasarova.cz

Bc. Denisa Straková
Bc. Denisa Straková
denisa.strakova@zsmasarova.cz

Bc. Magda Svobodová
Bc. Magda Svobodová
magda.svobodova@zsmasarova.cz

Ilona Štěpančíková
Ilona Štěpančíková
ilona.stepancikova@zsmasarova.cz

Martina Trnková
Martina Trnková
martina.trnkova@zsmasarova.cz

Monika Výduchová, Dis.
Monika Výduchová, Dis.
monika.vyduchova@zsmasarova.cz

Veronika Vyskočilová
Veronika Vyskočilová
veronika.vyskocilova@zsmasarova.cz

Vychovatelky ŠD


Gabriela Hamerská
Gabriela Hamerská
gabriela.hamerska@zsmasarova.cz

Zdeňka Chaloupková
Zdeňka Chaloupková
zdenka.chaloupkova@zsmasarova.cz

Bc. Kamila Kolouchová
Bc. Kamila Kolouchová
kamila.kolouchova@zsmasarova.cz

Bc. Drahomíra Králová
Bc. Drahomíra Králová
drahomira.kralova@zsmasarova.cz

Mgr. Stanislava Mitrengová
Mgr. Stanislava Mitrengová
stanislava.mitrengova@zsmasarova.cz

Alena Pernikářová
Alena Pernikářová
alena.pernikarova@zsmasarova.cz

Mgr. Veronika Plíšková
Mgr. Veronika Plíšková
veronika.pliskova@zsmasarova.cz
Vedoucí vychovatelka
Hana Pollaková
Hana Pollaková
hana.pollakova@zsmasarova.cz

Martina Trnková
Martina Trnková
martina.trnkova@zsmasarova.cz

Naděžda Vaníková
Naděžda Vaníková
nadezda.vanikova@zsmasarova.cz

Školní poradenské pracoviště

Poradce pro volbu povolání
Mgr. Ludmila Fejová
Mgr. Ludmila Fejová
lida.fejova@zsmasarova.cz
Školní psycholožka
Mgr. Martina Hájková
Mgr. Martina Hájková
martina.hajkova@zsmasarova.cz

Mgr. Kristýna Machýčková
Mgr. Kristýna Machýčková
kristyna.machyckova@zsmasarova.cz

Mgr. Renata Miková
Mgr. Renata Miková
renata.mikova@zsmasarova.cz
Výchovný poradce
Mgr. Terezie Moskalová
Mgr. Terezie Moskalová
terezie.moskalova@zsmasarova.cz
Speciální pedagog
Mgr. Linda Teyschlová
Mgr. Linda Teyschlová
linda.teyschlova@zsmasarova.cz
Speciální pedagog
Lucie Zubíková
Lucie Zubíková
lucie.zubikova@zsmasarova.cz

Centrum volného času


Mgr. Veronika Plíšková
Mgr. Veronika Plíšková
veronika.pliskova@zsmasarova.cz

THP pracovníci


Mgr. Ludmila Fejová
Mgr. Ludmila Fejová
lida.fejova@zsmasarova.cz

Ing. Miroslava Šikulová
Ing. Miroslava Šikulová
miroslava.sikulova@zsmasarova.cz

Dagmar Turinková
Dagmar Turinková
dagmar.turinkova@zsmasarova.cz

Provozní zaměstnanci


Ing. Juraj Bubelíny
Ing. Juraj Bubelíny

Zdeňka Hanáková
Zdeňka Hanáková

Michaela Jedonová
Michaela Jedonová

Jan Koláček
Jan Koláček
jan.kolacek@zsmasarova.cz

Roman Kvasnička
Roman Kvasnička

Helena Nomilnerová
Helena Nomilnerová

Milena Rusová
Milena Rusová

Blanka Říhová
Blanka Říhová

Třídní učitelé ve školním roce 2020/2021

TřídaTřídní učitel
1.AMgr. Šárka Svobodová
1.BMgr. Michaela Prokešová
1.CMgr. Jana Damborská
1.DMgr. Jitka Časarová
2.AMgr. Martina Gašparíková
2.BMgr. Hana Neumanová
2.CMgr. Dagmar Šebková
2.DMgr. Věra Mášková
3.AMgr. Jana Ullmannová
3.BMgr. Eva Zejdová
3.CMgr. Iva Doležalová
3.DMgr. Jiří Šebela
4.AMgr. Helena Wolfová
4.BMgr. Renata Kukolová
4.CMgr. Marta Tesařová
TřídaTřídní učitel
5.AMgr. Blanka Denemarková
5.BMgr. Renata Miková
5.CMgr. Kateřina Krbková Trnková
6.AMgr. Josef Strouhal
6.BMgr. Dana Viktorínová
6.CMgr. Vojtěch Jelínek
6.DMgr. Denisa Dosoudilová
7.AMgr. Dominik Pavlů
7.BMgr. RNDr. Marcela Navrátilová
7.CMgr. Diana Křivanová
7.DMgr. Ivana Nekvapilová
8.AMgr. Zdeněk Rotrekl
8.BMgr. Ondřej Nakládal
8.CMgr. Juraj Švec
9.AMgr. Lucie Kukelková
9.BMgr. Vladěna Zezulová
9.CMgr. Petra Majerčáková
Branný den na ZŠ Masarova
Pozdrav dětí ze školního parlamentu

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti