ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Učební plány

I. stupeň

Vzdělávací program: Naše škola - příležitost pro všechny

Předmět1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.
Český jazyk99977
Anglický jazyk12333
Matematika44555
Prvouka12200
Vlastivěda00022
Přírodověda00022
Hudební výchova11111
Výtvarná výchova11212
Pracovní činnosti11111
Tělesná výchova22222
Informatika00011
Týdenní počet hodin2022252526

II. stupeň

Vzdělávací program: Naše škola - příležitost pro všechny

Předmět6. roč.7. roč.8. roč.9. roč.
Český jazyk4454
Anglický jazyk3333
Další cizí jazyk0033
Matematika4454
Fyzika2221
Chemie 0022
Přírodopis2222
Zeměpis 2212
Dějepis2222
Výchova k občanství1111
Výchova ke zdraví1011
Hudební výchova1110
Výtvarná výchova 2211
Tělesná výchova2222
Pracovní činnosti1101
Informatika 1111
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:2300
Týdenní počet hodin30303230


Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů