ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Školská rada ZŠ Masarova

Úvodní slovo

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Potřebujete-li kontaktovat školskou radu, pošlete, prosím, mail na adresu skolska.rada@zsmasarova.cz nebo vhoďte svoji připomínku do schránky na budově školy, nebo pošlete svůj požadavek písemně na adresu školy a obálku zřetelně označte "Školská rada". Váš požadavek bude řešen na nejbližším jednání Školské rady. Můžete také kontaktovat své zástupce ve Spolku rodičů, kteří předají Vaše podněty členům školské rady.

Členové školské rady

Ředitelství ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. sděluje jména členů Školské rady z řad pedagogických pracovníků, zákonných zástupců žáků a zástupců zřizovatele.

Funkční období nové Školské rady začíná 14.9.2021 a je tříleté.

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:
pan Ing. Jiří Křivánek
paní Ing. Barbora Krojzlová

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
paní Mgr. Ivana Jelínková
paní Mgr. Hana Neumanová

Za zřizovatele byli jmenováni:
paní Mgr. Hana Freibergová
pan Mgr. Břetislav Štefan

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů