skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Školská rada ZŠ Masarova

Úvodní slovo

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Potřebujete-li kontaktovat školskou radu, pošlete, prosím, mail na adresu skolska.rada@zsmasarova.cz nebo vhoďte svoji připomínku do schránky na budově školy, nebo pošlete svůj požadavek písemně na adresu školy a obálku zřetelně označte "Školská rada". Váš požadavek bude řešen na nejbližším jednání Školské rady. Můžete také kontaktovat své zástupce ve Spolku rodičů, kteří předají Vaše podněty členům školské rady.

Členové školské rady

Ředitelství ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. sděluje jména členů Školské rady z řad pedagogických pracovníků, zákonných zástupců žáků a zástupců zřizovatele.

Funkční období nové Školské rady začíná 1.1.2018 a je tříleté.

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:
pan Ing. Jiří Křivánek, Elplova 2, 628 00 Brno
paní Ing. Světlana Nováková, Synkova 20, 628 00 Brno

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:
paní Mgr. Ivana Jelínková, Zábrdovická 20, 615 00 Brno
paní Mgr. Hana Neumanová, Velkopavlovická 14, 628 00 Brno

Za zřizovatele byli jmenováni:
paní Mgr. Hana Freibergová, J. Faimonové 19, 628 00 Brno
pan Petr Štědronský, Kotlanova 2, 628 00 Brno

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Hezký úspěch žáků Masarky
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti