ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Akce školního parlamentu


Exkurze do Senátu PČR

Koncem května se vybraní žáci školního parlamentu vydali navštívit Senát Parlamentu České republiky. Po krátké cestě metrem jsme vystoupili na stanici Malostranská a vykročili směrem k Valdštejnské zahradě.

Valentýn

Letos pořádal školní parlament Masařky opět svoji tradiční akci Tajný Valentýn. Kdo chtěl, napsal a vyzdobil valentýnské přáníčko. Pak už stačilo jen nahoru připsat, komu valentýnka patří.

Žákovské zastupitelstvo II

Koncem ledna bylo pět zástupců našeho školního parlamentu přítomno na 2. zasedání žákovského zastupitelstva. Sešli jsme se v líšeňském Dělnickém domě, protože v sále na radnici probíhá rekonstrukce. 

Žákovské zastupitelstvo

Začátkem listopadu  byla delegace pěti zástupců našeho parlamentu vyslána na radnici, kde jsme společně s ‚parlamenťáky‘ z dalších tří líšeňských základních škol diskutovali o několika akcích pro Líšeň.

Návštěva ŠP ze ZŠ Pavlovská

Koncem listopadu jsme u nás ve škole přivítali návštěvu školního parlamentu ze ZŠ Pavlovská. Po srdečném uvítání jsme jim představili naši činnost za poslední tři roky.

Návštěva Tesca v centru Brna

V polovině prosince se členové našeho školního parlamentu Masařky zúčastnili prohlídky obchodního domu Tesco u Vaňkovky, který má být na jaře příštího roku zbourán. Tuto jedinečnou příležitost nám poskytla maminka jedné z našich ‚parlamenťaček‘.

První speciální zasedání

Začátkem září náš školní parlament přivítal nové parlamenťáky. Jako tradičně bylo první zasedání netradiční. Tentokrát jsme si šli zahrát badminton do nedaleké haly. Plno bylo na všech šesti kurtech. Kdo neměl svou vlastní raketu, mohl si půjčit.

Prožitkový kurz

Koncem října se náš školní parlament vydal do Křižanova, kde jsme se společně s parlamenťáky ze ZŠ Novolíšeňská zúčastnili prožitkového kurzu. Po příjezdu a ubytování jsme se seznámili s programem a lektory z CEDU (Centra pro demokratické učení), kteří pro nás program připravili.

Fotografování pracovníků školy

Dlouho jsme v parlamentu zvažovali, jak aktualizovat portréty našich školních pracovníků na webových stránkách. Tento nápad jsme probrali na vedení školy a poté konečně přišla naše chvíle.

Den bez aktovek

Školní parlament uspořádal začátkem června akci s názvem "Den bez aktovek", která se zároveň stala soutěží o nejoriginálnější nápad. Žáci měli za úkol, aby místo aktovky přinesli do školy alternativní předměty, které by mohly nahradit jejich běžné aktovky či batohy.

Horké křeslo s panem hejtmanem Grolichem

V květnu jsme uspořádali naši oblíbenou akci nazvanou Horké křeslo, kam si vždy zveme zajímavé osobnosti. Tentokrát jsme se mohli těšit na účast hejtmana Jihomoravského kraje, pana Jana Grolicha.

Návštěva Nejvyššího správního soudu

Na pozvání maminky naší kamarádky Kačky z parlamentu, jsme se vydali na exkurzi na Nejvyšší správní soud v Brně. Jelikož se budova nachází v centru, jeli jsme MHD.

Konference školních parlamentů 

Školní parlament Masařky se zúčastnil velké Konference školních parlamentů středních a základních škol z Jihomoravského kraje. Na konferenci, která se konala na Střední škole polytechnické na ulici Jílová, se sešlo 32 škol.

Návštěva parlamentu ZŠ Novolíšeňská

Na našem zasedání jsme, po předešlé aktivní komunikaci zástupců obou parlamentů, přivítali parlamenťáky ze ZŠ Novolíšeňská. Na úvod jsme si zahráli ledolamku a zahájili tak naše klasické každotýdenní zasedání.

Valentýn – akce školního parlamentu

Hlavním posláním Valentýna bylo projevit si přátelství a lásku a udělat si radost. Děti si navzájem posílaly anonymní valentýnky. Naše koordinátorky moc nevěřily, že to zvládneme uspořádat úplně sami, ovšem my jsme to zvládli!

Filmový den - akce školního parlamentu

Jelikož máme za sebou první pololetí, školní parlament Masařky připravil pro celou školu Filmový den. Vytvořili jsme plakáty k akci, tabulky, kam se žáci z  II. stupně zapisovali i pracovní listy pro děti z 1. až 5. třídy.

Konference pro koordinátory školních parlamentů

Jako Konzultační centrum pro Jihomoravský kraj jsme uspořádali konferenci pod názvem “Jak vyplout a držet směr”. Připravili jsme si pro naše hosty tříhodinový program. Ukázali jsme jim, jak vypadá naše zasedání, jaké akce už jsme udělali a také se dozvěděli něco o organizační stránce vedení parlamentu.

Horké křeslo s panem starostou

Jednou z akcí, které náš parlament pořádá, je akce “Horké křeslo”. Do něj si každý rok zveme zajímavé osobnosti  a ptáme se jich na to, co nás zajímá. Tentokrát jsme si pozvali pana starostu Břetislava Štefana, kterému jsme kladli otázky přes dvě hodiny.

Prožitkový kurz 2022

Jako každý rok, tak i tento nebyl výjimkou, a celý náš parlament se vydal na prožitkový kurz. Letos jsme měli tu možnost jet se Základní školou Nedvědova z Olomouce. Byli jsme ubytovaní v resortu Hrubá Voda.

Volby do školního parlamentu

Po dvouletém funkčním období (ano, naše Masařky fungovaly i za covidu) proběhly nové volby do školního parlamentu.

Masařky v Senátu ČR

„Vyvolení“ parlameňtáci jeli na začátku dubna reprezentovat naši školu do Senátu České republiky na celorepublikové vyhlášení soutěže „Co dělají parlamenty“.

Parlament na bowlingu

Tuto akci jsme dostali jako odměnu za půlroční práci. Sraz jsme měli v 8.00 u skříněk a na bowling jsme šli pěšky. Chvíli jsme se proskotačili na dětském hřišti a pak už hurá hrát!

Tajný Valentýn

9. a 10. února mohli všichni házet své nepodepsané valentýnky do vyzdobených krabic, které byly umístěny u skříněk, u jídelny a v altánku. Stačilo jen na složený vzkaz napsat jméno, příjmení a třídu, komu je určen.

Rozsvícení stromečku a fotosoutěž

Po velké debatě jsme se na zasedání školního parlamentu rozhodli, že rozsvícení stromečku před naší školou letos natočíme. V den natáčení se nás sešlo asi patnáct a jeden režisér + kameraman (Filip Andres).

Halloweenská výzdoba

Na našem říjnovém zasedání jsme se rozhodli udělat v prostorách šaten halloweenskou výzdobu. Děti a učitele z celé školy jsme poprosili o obrázky a výzdobu s tématem Halloween.

Videokonference školních parlamentů

Sedm zástupců z našeho školního parlamentu Masařky se zúčastnilo videokonference, kterou pořádala naše spřízněná organizace CEDU, která sdružuje síť školních parlamentů po celé republice.

Masařky a Horké křeslo

V pondělí 17.5. se (po našem pozvání) k nám na online zasedání školního parlamentu, připojily paní zástupkyně. Pozvali jsme je za účelem akce „Horké křeslo“, kam si čas od času pozveme zaměstnance školy a ptáme se na otázky, které nás zajímají.

1. zasedání školního parlamentu

V pondělí 14. 9. 2020 proběhlo první zasedání školního parlamentu v novém školním roce. Již v sedm hodin jsme se sešli na školním dvoře, kde jsme si řekli pravidla, která budeme dodržovat a další důležité věci.

Masařky nic nezastaví! 

I přes nepříznivé podmínky se parlament činí. Na pravidelném online zasedání jsme vznesli nápad na heslo, které bychom nalepili na okna školy. Ze všech našich návrhů (a bylo jich celkem 21!) jsme vybrali "SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME, SVOJI SÍLU PROKÁŽEME".

Valentýn

Po čase jsme se školní parlament Masařky rozhodl uspořádat akci Valentýn, kterou  pořádal již minulých letech. Všichni na škole měli možnost vhazovat valentýnky (přáníčka se vzkazy ve tvaru srdíček a pod.) pro ostatní žáky, učitele a vůbec všechny zaměstnance...

Masařky na bruslích

Před pololetním vysvědčením jsme šli s parlamentem za odměnu na brusle. Než jsme vyrazili, proběhlo krátké zasedání. Zde jsme se domluvili, kterou akci budeme v nejbližší době pořádat.

Vánoční jarmark

Jak již bývá na naší škole zvykem, uspořádal i letos školní parlament vánoční jarmark se slavnostním rozsvícením vánočního stromečku. Vánoční jarmark jsme se letos rozhodli uspořádat v budově školy. Každá třída zde měla svůj stánek a snažila se vybrat na to, na čem se společně shodli ve třídě.

Jihomoravská konference školních parlamentů

V listopadu jsme se s naším parlamentem zúčastnili Jihomoravské konference školních parlamentů na SŠP Jílová. Na této akci jsme byli rozděleni do různých workshopů. V každém workshopu se probíralo jiné téma.

Náš školní parlament v Senátu ČR

Našemu školnímu parlamentu se letos podařilo s akcí “Masařky sázely stromy republiky” umístit mezi deset nejinspirativnějších projektů roku v soutěži s názvem „Co dělají školy pro demokracii?“ Dostat se až k mikrofonu v Senátu nás stálo nemalé úsilí.

Soutěž o nej… dýni

Na konci října uspořádal školní parlament Masařky soutěž o nejhezčí vydlabanou dýni. Tahle akce byla dobrovolná. Zájemci zařídili dýně pro své třídy a mohlo se začít dlabat. Sešly se dýně velké, malé, šišaté i kulaté, naštvané, usměvavé i strašidelné.

Prožitkový kurz školního parlamentu 2019

Ve dnech 16.–18.9. 2019 jsme se s naším školním parlamentem zúčastnili prožitkového kurzu v Češkovicích u Blanska. V pondělí ráno jsme se všichni sešli v divadelním sále, kde jsme si zahráli nějaké hry a poté jsme dali panu školníkovi kufry do auta a ten nám je zavezl až na místo našeho kurzu.

Parlament pro parlament

V červnu jsme byli s parlamentem na poslední zasloužené akci. Měli jsme na výběr, jestli si chceme zahrát bowling nebo mini golf. Já si teda vybrala bowling a musím říct, že jsem si to vážně moc užila.

Koordinátorky školního parlamentu na konferenci

Naše koordinátorky školního parlamentu Hana Pollaková a Jana Ullmannová se zúčastnily konference s německým městem Stuttgart, které je jedním z šestnácti nejvýznamnějších partnerů města Brna. V letošním roce města oslaví 30. výročí vzájemné spolupráce.

Návštěva parlamentu z Olomouce

V úterý 13.5.2019 náš parlament navštívili žáci z parlamentu  olomoucké základní školy, kteří si říkají „Medvědi“. Vše bylo perfektně naplánováno a „Masařky“, tedy náš parlament, se dopoledne sešly v divadelním sále a natěšeně všichni čekali na „Medvědy“. Medvědi však měli malé zpoždění.

Školní parlament sázel stromy

Hned v úterý po Velikonocích pořádaly Masařky akci sázení stromů a keřů u školy. Třídy z každého ročníku přišly v určený čas na travnatou plochu u brány a vysázely jeden strom a dva ovocné keře.

Konference školních parlamentů v Olomouci

Ve čtvrtek 28.2.2019 byl náš školní parlament „Masařky“ pozván na konferenci pořádanou školním parlamentem Medvědi ze Základní školy Dr. Nedvěda v Olomouci. Za náš parlamentu se na tuto konferenci vydalo osm členů a dvě naše koordinátorky.

Mikulášský jarmark

Na začátku prosince uspořádal školní parlament Masařky ve spolupráci se třídami ZŠ Masarova tradiční Mikulášský jarmark s rozsvícením stromečku před školou.

První zasedání školního parlamentu Masařky

První zasedání školního parlamentu Masařky proběhlo na školním hřišti. Nejdříve jsme mezi námi přivítali paní učitelku K. Svobodovou, a pak už nás čekaly seznamovací hry: Agenti a Co máme společného…

Rozloučení se školním rokem – diskotéka

Na závěr školního roku uspořádal školní parlament diskotéku pro děti ze školních družinek. Děti se na taneční odpoledne moc těšily, zatančily si společně na známé hity a nedočkavě obcházely stůl s dárky do tomboly. Akcí provázeli šikovní moderátoři Z. Teller a D. Hruban.

Návštěva u pana starosty

Ve středu 6.6.2018 byli zástupci školního parlamentu na Líšeňské radnici u pana starosty Mgr. Břetislava Štefana. Panu starostovi jsme poděkovali za záštitu 2. konference pro školní parlamenty a předali dárkový poukaz na večeři.

2. Konference školních parlamentů anebo Není řeč pouhá (k)řeč

Na polovinu května naplánoval školní parlament ZŠ Masarova setkání členů školních parlamentů a jejich koordinátorů. Celá akce se, stejně jako v loňském roce, konala pod záštitou pana starosty MČ Líšeň Mgr. Břetislava Štefana.

Masařky a školní jídelna

Na podnět pana ředitele a spolku rodičů se členové školního parlamentu rozhodli, že udělají „průzkum“ ve školní jídelně.

Školní parlament a Den učitelů

Žáci převzali ve středu 28. března výuku v některých hodinách. Paní učitelky a páni učitelé se tak mohli posadit a chvíli pozorovat, jak to žákům jde. Někde se to podařilo více, někde méně. Ale hlavní bylo, že děti chtěly udělat radost.

Masařky na konferenci městského Parlamentu dětí a mládeže

Na začátku února jsme dostali pozvání zúčastnit se konference Městského parlamentu dětí a mládeže, pozvání nás potěšilo, a tak jsme na akci s radostí vyrazili. Seznámíme Vás s průběhem zasedání prostřednictvím postřehů našich Masařek.

Teplákový den

V úterý 16.1.2018 se na naší škole pořádal Teplákový den. Školní parlament Masařky vyzval všechny spolužáky, ale i pedagogy, aby si úterní vyučování užili v pohodlném outfitu. Teplákový den začal pro všechny zúčastněné rozcvičkou, která se odehrála za hudebního doprovodu skupiny Nightwork a jejich hitu Tepláky.

Help for Tereza

Na prvním zasedání školního parlamentu v novém roce nás navštívila paní Veselá s Terezkou. Předali jsme ji "šek" s našimi podpisy a přišel je pozdravit i pan ředitel.

Sedací kostky do relaxačních zón

Vloni pořádal školní parlament jarmark. Na zasedání, které proběhlo hned po jarmarku, jsme se rozhodli, že za část peněz pořídíme sedací vaky do relaxačních zón na naší škole. Tato myšlenka se dětem zalíbila a někteří ještě přispěli na další vaky. Nebylo lehké je však v této ceně pořídit, ale nakonec jsme je nechali ušít.

Rozsvícení stromečku na ZŠ Masarova

Na Mikulášské úterý naplánoval školní parlament Masařky novou, a snad i tradiční, akci – rozsvícení vánočního stromečku před školou. Samotnému rozsvícení předcházela vystoupení kroužku sborového zpěvu a Cool dance.

Masařky v Senátu ČR

V úterý 28. 11. 2017 se pět členů školního parlamentu v doprovodu paní učitelky I. Trtíkové a slečny asistentky L. Krausové vydalo do Prahy na vyhlášení 7. ročníku soutěže "Co dělají školy pro demokracii?", kterou organizovala společnost CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.

Help for Tereza

Školní parlament Masařky pořádal charitativní akci na pomoc naší bývalé žákyni Tereze Veselé, která se nyní nachází ve vigilním kómatu. Prodejem odznáčků na naší škole se "vydělalo" neuvěřitelných 25 500 Kč.

Prožitkový kurz školního parlamentu

Ve dnech 13. – 15. listopadu 2017 proběhl prožitkový kurz školního parlamentu. Program byl celý ve stylu horolezců. Od školy jsme šli pěšky 8,5 km do Kaprálova mlýna. Po obědě jsme se seznámili s pravidly, programem a lektory z Centra pro demokratické učení v Praze.

Akce školního parlamentu – Horké křeslo

23. října 2017 k nám přišel na zasedání pan ředitel. Celou hodinu jsme mu kladli pečlivě připravené otázky týkající se jeho soukromí i školy.

Školní parlament Masařky začal svou činnost

Masařky se slétly hned druhé pondělí v září. Stejně jako roky předešlé se budeme i letos scházet každé pondělí v 7.00 hodin v divadelním sále.

Školní parlament Masařky spolupracuje s Klokánkem

Již delší dobu se školní parlament při ZŠ Masarova snaží spolupracovat s Klokánkem v naší čtvrti. Klokánek jsme mnohokrát navštívili a pomáhali s tím, co bylo potřeba – například jsme s dětmi vyráběli různá přáníčka.

Masařky pořádaly diskotéku

Dne 2.6.2017 pořádal školní parlament Masařky diskotéku pro první i druhý stupeň. Žáci prvního stupně se shromáždili na školním hřišti a při úžasných písničkách se dobře bavili. Měli možnost si zakoupit lístek do tomboly, kde jako hlavní cenou byl dort.

Konference Parlamentní malé(h)ry

Naše škola ZŠ Masarova je Konzultačním centrem pro školní parlamenty v Jihomoravském kraji. Náš školní parlament uspořádal Masařky v úterý 21.2.2017 konferenci školních parlamentů s názvem Parlamentní malé(h)ry.

Školní parlament v Poslanecké sněmovně

Náš školní parlament se zapojil do soutěže o nejlepší žákovský projekt, kterou vyhlásila společnost CEDU. Do projektu se zapojila spousta škol z celé naší republiky. My jsme soutěžili s projektem 72 hodin. Tento projekt zahrnoval tři dny plné dobrovolnických aktivit.

Prožitkový kurz školního parlamentu

Jako každý jiný rok jsme i letos pořádali prožitkový kurz pro členy parlamentu. Letošní "prožitkáč" se uskutečnil na Kaprálově mlýně. Kolem tohoto místa je velmi krásná příroda, která byla pro nás dobrým prostředím pro program, který si pro nás přepravily naše koordinátorky.

Projekt 72 hodin

V říjnu se náš školní parlament Masařky opět po roce zapojil do celorepublikového charitativního projektu 72 hodin. V letošním roce jsme se dohodli na pomoci v MŠ Synkova a MŠ Michalova, kde jsme společně s dětmi z MŠ uklízeli "školkovou" zahradu, a také jsme si s dětmi zasportovali.

Zahájení práce školního parlamentu

Školní parlament zahájil svoji činnost hned první školní den, kdy členové našeho parlamentu vítali hudbou žáky před školou. První zářijové pondělí se pak uskutečnilo slavnostní zahájení našeho školního parlamentu. Sešli jsme se tentokrát v jídelně, kde pro nás bylo připraveno malé občerstvení.

Masařky pořádaly karneval

Akce karneval byla tento rok velice úspěšná. Karneval byl konán pro 1. a 2. třídy. Avšak získal takových ovací, že k nám na dvůr školy zavítalo i pár žáků z 8. a 9. ročníků.

Krajská konference školních parlamentů

Ve středu 8.6.2016 se žáci našeho školního parlamentu společně s koordinátorkami zúčastnili krajské konference školních parlamentů, která se konala v sídle kraje Vysočina v Jihlavě.

Účast školního parlamentu na vzdělávacím festivalu Eduspace

V pátek 20.5.2016 členové našeho školního parlamentu navštívili Uměleckoprůmyslový palác v Brně, kde se konal vzdělávací festivalEduspace, který byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Čarodějnický rej

Jelikož je pro děti téma čarodějů a čarodějnic velmi oblíbené, i naše školní družina uspořádala akci na páteční odpoledne s názvem "Čarodějnický rej". Akce byla uskutečněna v areálu školního hřiště, kde na děti čekala stanoviště s různými úkoly a soutěžemi.

Sněhuláci pro Afriku

Náš školní parlament, společně se školním parlamentem ve Veselí nad Moravou, se rozhodl zapojit do akce Sněhuláci pro Afriku. Cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.

Masařky v Městském parlamentu dětí a mládeže

V úterý 22.3.2016 se náš školní parlament zúčastnil setkání základních škol, které se konalo v DDM v Lužánkách. Program pro nás nachystali členové Městského parlamentu dětí a mládeže.

Valentýnský týden se školním parlamentem

Týden před valentýnskou nedělí pořádal parlament valentýnský týden. Každý měl možnost vyrobit komukoliv ze školy valentýnku a tu pak v průběhu tohoto týdne vhodit do valentýnské krabice u šaten.

Diskotéka školního parlamentu

Školní parlament Masařky pořádal tradiční diskotéku s bohatou tombolou, která se konala v jídelně. Na diskotéce samozřejmě nechyběly laserové, kouřové a bublinové efekty. Touto cestou moc děkujeme panu učiteli Fialovi, který se o ně postaral.

Jihomoravské setkání školních parlamentů aneb Inspiromat

Ve čtvrtek 10.12.2015 se školní parlament ZŠ Masarova "Masařky" zúčastnil setkání školních parlamentů z celého Jihomoravského kraje. O akci byl veliký zájem, pořadatelé museli 15 škol z kapacitních důvodů odmítnout.

Prožitkový kurz školního parlamentu Masařky

Tentokrát jsme zůstali ve škole. Sešli jsme se v pátek ráno a vstoupili do indiánského kmene "Hatajů", kterým jsme až do sobotního rána pomáhali hledat ztracený klenot.

Školní parlament se zapojil do akce 72 hodin

Náš školní parlament se zapojil do 4. ročníku dobrovolnického projektu nazvaného 72 hodin. Kdykoliv během těchto 72 hodin (8. – 11. října 2015) a zároveň jakkoliv dlouho, se dobrovolníci po celé České republice pustili do aktivit, které pomohly druhým, přírodě, či jejich okolí.

Masařky ve Veselí nad Moravou

Všichni jsme se na Veselí moc těšili. Náš pobyt zde se uskutečnil 22. a 23. května 2015. Školní parlament z církevní základní školy nás příjemně překvapil programem. Provedli nás Veselím nad Moravou a pověděli nám mnoho zajímavých věcí.

Soutěž ve výzdobě tříd

Rekonstrukce na ZŠ Masarova skončila a začalo zabydlování. Školní parlament se rozhodl přidat ruku k dílu a vyhlásil soutěž ve výzdobě. Pro vítězné třídyzajistil dorty a předbíhací kartičky na oběd.

Školní parlament – setkání tří parlamentů

V rámci Konzultačního centra školních parlamentů pro Jihomoravský kraj pozval parlament Masařky na návštěvu parlamenty z Olomouce a Veselí nad Moravou.

Školní parlament - Filmový den a diskotéka

Den pololetního vysvědčení se rozhodl školní parlament zpestřit akcí zvanou Filmový den. Kdo chtěl, mohl se převléci za libovolnou postavu z pohádek, seriálů, filmů...

Halloween na Masarce

Kdo zavítal na ZŠ Masarova ve čtvrtek 30. října 2014, potkal ve třídách 1. stupně malé čaroděje a strašidla. Slavili jsme totiž Halloween. Ve výuce se pracovalo na halloweenskýchdaltonských úkolech, mnohde si starší žáci připravili program v rámci partnerských tříd.

Školní parlament na prožitkovém kurzu

Prožitkový kurz byl třídenní a proběhl již podruhé v prostorách Kaprálova mlýna, kam jsme se dopravili pěšky. Náplň tvořily seznamovací hry, sestavování činnosti nového parlamentu, poznávání nových kamarádů, zábavné i vážné aktivity, prohlídka jeskyně Pekárna, výroba kreslených pláten na propagaci činnosti ve škole, závěrečný raut…

Parlament pro parlament

Po celý školní rok připravovali členové školního parlamentu různé akce pro své spolužáky, aktivně se zapojovali do dění ve škole. Za svou obětavou práci si tedy rozhodně zasloužili odměnu.

Školní parlament uspořádal diskotéku

Na konec školního roku si Školní parlament pro své spolužáky připravil, již tradiční, diskotéku. Taneční odpoledne se konalo v pátek 20.6.2014 od 17:00 hod. pro 1. stupeň a od 18:30 hod. pro 2. stupeň.

Masarka má talent

Akci uspořádal školní parlament pro celou školu. Přihlásit se mohl kdokoli, kdo si o sobě myslí, že má talent na cokoli. Celkem přišlo 44 žáků školy. Zpívalo se, tancovalo, kouzlilo, hrálo se na různé hudební nástroje, předváděly se triky s jojem...

Šachový turnaj

Členové žákovského parlamentu reagovali na prosbu svých spolužáků a uspořádali na škole šachový turnaj. Na konci dubna se sešlo celkem deset zájemců o tuto hru. Byli to žáci 2. - 7. tříd.

Cesta žákovského parlamentu do Veselí nad Moravou

Ve středu 2. dubna 2014 se několik členů žákovského parlamentu zúčastnilo návštěvy partnerské školy ve Veselí nad Moravou. Jak cestu hodnotí účastníci zájezdu?

Školní parlament – Den učitelů

Členové školního parlamentu s velkou radostí upekli srdíčka a vyrobili přáníčka pro všechny pedagogy na naší škole. Předali je v pátek 28.3.2014 o velké přestávce. Slavnostní řeč připravili Míša Dobrovolná (9.A) a Stepan Stepura (8.B).

Školní parlament – Valentýn

Po delší době jsme zopakovali akci Valentýn. Všichni žáci ve škole obdrželi od členů školního parlamentu růžové papírky se srdíčky, na které mohli napsat komukoliv svou "valentýnku". Papírek složili, označili jménem, příjmením a třídou.

Školní parlament – LOGA

Školní parlament vyhlásil soutěž na výzdobu dveří tříd, kabinetů a odborných učeben. Sešlo se nám mnoho návrhů. Členové parlamentu spolu s vyučujícími nakonec vybrali osm vítězných návrhů.

Akce školního parlamentu v Archívu

Kvalifikace Junior NBA League
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů