skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Organizační informace

Provoz ŠD je od 6:00 do 17:00 hod.
Ranní ŠD: 6:00 – 7:40, popř. 8:45 hod.
Odpolední ŠD: 11:40 – 17:00 hod.
Odchody dětí z odpolední ŠD: ve 13:00, 13:30, 14:00, 15:00 hod. Oddělení se po 15. hodině slučují. Od 15. do 16. hodin si mohou rodiče chodit průběžně. Na vrátnici je nutné nahlásit jméno, příjmení a název oddělení, které dítě navštěvuje. Od, 16. do 17. hodin si rodiče pro své dítě mohou zazvonit dle rozpisu vedle zvonků.
Děti si rodiče vyzvedávají u hlavního vchodu.

Telefonní kontakt: 544 210 000, 730 873 601

Ranní školní družina

Příchod hlavním vchodem od 6.00 do 7.25 h a potom až od 7.40 do 8.00 h, pokud mají děti vyučování od 2. vyučovací hodiny.

Odchod dětí ze ŠD

Prosíme rodiče, aby po ohlášení na vrátnici (nebo zazvonění) čekali na děti ve vestibulu školy.

O případných změnách vás budeme průběžně informovat. Děkujeme za pochopení.

H. Pollaková, vedoucí vychovatelka

Na škole je 1 kmenová učebna vybavená kobercem a nábytkem odlišným od školních tříd. Pro ostatní ŠD využíváme učebny, ve kterých je dopoledne výuka.

Děti mají možnost využívat i ostatní prostory školy (tělocvična, cvičná kuchyně, koutky se stolním tenisem, horolezecká stěna).

Vybavení pomůckami je financováno z ONIV, na provoz se vybírá 150 Kč/měs. na žáka.

Pokud má žák odejít ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou, než je uvedeno v Zápisním lístku, sdělí rodiče tuto informaci písemně.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku Hanu Pollakovou (ŠD Sovy).


Kroužky v rámci ŠD

VPISEK – setkáváme se každý čtvrtek od 15:15 do 16:45. V kroužku rozvíjíme nejen pohybové schopnosti, ale i vědomosti, zručnost a kreativitu. Kroužek je pod vedením vychovatelky Nadi Vaníkové.

Turistický kroužek – jednou měsíčně podnikáme výpravy do okolí. Kroužek vede paní vychovatelka Naďa Vaníková.

Výtvarka hravě – každé pondělí od 15.15 do 16.45 s paní vychovatelkou Hanou Pollakovou.

Do kroužku je nutné podat písemnou přihlášku. Kroužky jsou kapacitně omezeny.


Plán práce školní družiny na šk. rok 2019/2020

Malování na chodník – září

Stánky pro Klokánek – říjen

Záchranáři - říjen

Spaní ve škole – leden, únor

Stínové divadlo – leden

Taneční festival – únor

Výstava Svět zvířat - březen

Pexesiáda – červen

Přípravka na prázdniny – červen

Celoroční hra: ve spolupráci s třídní učitelkou

Ocenění žáků ze ZŠ Masarova
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti