ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Mezinárodní zkoušky YLE 2010/2011

Mezinárodní jazyková zkouška z angličtiny pro žáky 5. tříd

Vážení rodiče,
reagujeme na Vaši poptávku a i v tomto školním roce nabízíme jazykově nadaným žákům 5. ročníků možnost vykonání mezinárodní jazykové zkoušky YLE (Young Learners English) v kategorii Movers. Testy jsou poskytovány organizací Cambridge ESOL, která je součástí university v Cambridge ve Velké Británii a testuje děti všech národností ve více než 65 zemích světa. Certifikát má mezinárodní platnost a motivuje žáky k dalšímu studiu jazyka. Na tuto zkoušku budou žáci připravováni v placeném kroužku – 1 hodinu týdně (350 Kč za pololetí).

Samostatná zkouška u British Council stojí asi 1250Kč a žáci ji vykonají podle počtu buď v naší škole, nebo v jiné brněnské škole, nebo v sídle British Council v Praze. Zkouška se uskuteční na konci školního roku. Podmínkou k otevření kroužku je účast minimálně 5 žáků.

Užitečné odkazy na internetu:
www.akcent.cz/cz/p/197/zkousky-pro-deti.html
www.cambridgeesol.org/exams/young-learners/yle.html

V případě zájmu kontaktujte vyučující anglického jazyka.

Mgr. Eva Loukotková

Cambridgeské zkoušky na ZŠ Masarova 23.05.2011

Po úspěšném 1. ročníku cambridgeských zkoušek v loňském roce složili žáci 5. ročníků i letos mezinárodní zkoušku z anglického jazyka v kategorii Movers.

Po celý školní rok se žáci na zkoušku pravidelně připravovali v kroužku angličtiny. Museli vynaložit nemalé úsilí k zvládnutí obtížné gramatiky, tématických okruhů i náročných testů. Odměnou za jejich celoroční snahu a píli byla pochvala za předvedené výkony od pracovníků British council, kteří zkoušku dne 23. května 2011 na ZŠ Masarova organizovali.

Věříme, že i v písemných testech, které budou zaslány k vyhodnocení do Cambridge, obstojí naši žáci se ctí.

A kdo se tedy může těšit na certifikát z 1. velké mezinárodní zkoušky, která jistě bude výbornou motivací k dalšímu studiu angličtiny? Jsou to tito žáci: Ivana Filoušová, Daniel Galanský, Lukáš Macek, Eliška Miková, Alena Nekvapilová, Tereza Ondráčková, Rostislav Philippi, Tomáš Sedláček, Stěpán Stepura a Petra Zelinková. Gratulujeme.

Mgr. Eva Loukotková

Kvalifikace Junior NBA League
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů