ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Návštěva ŠP ze ZŠ Pavlovská

Koncem listopadu jsme u nás ve škole přivítali návštěvu školního parlamentu ze ZŠ Pavlovská. Po srdečném uvítání jsme jim představili naši činnost za poslední tři roky. Provedli jsme je ukázkovým zasedáním a vyměnili si názory ohledně fungování školních parlamentů. Nakonec jsme je provedli po škole. Celou návštěvu jsme si nesmírně užili. Z naší strany považujeme tuto návštěvu za jednu z nejpříjemnějších. Všichni jsme si připadali, jako bychom se znali už věčnost.

Návštěva ŠP ze ZŠ Pavlovská, listopad 2023

N. Findeisová, K. Vrána, M. Hejčík (členové školního parlamentu Masařky)

Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů