ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Na Operky nejen do divadla Radost

V říjnu se třída 1. D vydala do divadla Radost na hudební představení Operky. Po celou dobu všichni se zájmem sledovali a naslouchali, co se děje na jevišti. Do toho jsme se občas zasmáli nebo doprovázeli hudbu rytmickým potleskem. Následující den jsme si zážitky a poznání přenesli do výuky. V několika týmech děti zpracovávaly velké plakáty, jejichž tematikou byly čtyři pohádky z Operek – Budulínek, Červená karkulka, O dvanácti měsíčkách a Šípková Růženka. Poprvé jsme se tak pustili do vytváření myšlenkové mapy. Děti třídily a nalepovaly obrázky a fotografie. Potom se zaměřovaly na dějovou linku, skládaly rozstříhané obrázky, které zachycovaly celé pohádky. Úkolem bylo obrázky seřadit a nalepit ve správném pořadí tak, aby byla dodržena posloupnost děje. Tím si každá skupina vytvořila obrázkovou osnovu, podle které jsme si pohádky vyprávěli. Následoval nácvik dramatizace. Všichni se museli domluvit na postupu, rozdělení rolí a mohlo se začít hrát. Kdo chtěl, mohl si zvolit i nějakou rekvizitu. Jednotlivé skupiny svá díla předvedly a ostatní žáci hádali, jakou pohádku si ke ztvárnění týmy vybraly. Herecké výkony byly skutečně vydařené. V samotném závěru jsme si vše rozebrali a vyhodnotili. I když se jedná teprve o začínající školáky, bylo až neuvěřitelné, jak zvládli vyjádřit, co jsme se danou aktivitou učili. Velmi musím všechny pochválit za snahu a píli při práci a v neposlední řadě také za vyjádření svých myšlenek v rámci sebereflexe. I takto malé děti krásně dokázaly popsat, jak se jim ve skupině pracovalo, co se podařilo, co fungovalo, v čem byl problém a proč, co by příště mohlo být uděláno jinak, abychom problému dokázali předejít.

Mgr. Marcela Šimecká

Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů