ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Školní poradenské pracoviště

Naše nabídka

Členové Školního poradenského pracoviště mají vypsané pravidelné konzultační hodiny, jež jsou tři dny v týdnu v odpoledních hodinách. Žáci, rodiče a učitelé se na ně mohou obracet buď osobně, telefonicky, přes Edookit či e‑mailovou poštou.

Školní psycholog: Mgr. Lucie Zlámalová

Školní speciální pedagog: Mgr. Linda Teyschlová

Výchovný poradce: Mgr. Terezie Moskalová

Školní metodik prevence: Mgr. Josef Strouhal

Poradce pro volbu povolání: Mgr. Petra Majerčáková

Koordinátor péče o nadané žáky: Mgr. Renata Miková

Neuro–vývojová stimulace: Mgr. Linda Teyschlová, Mgr. Kateřina Krbková Trnková

Viz Neuro-vývojová stimulace

Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů