skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Školní poradenské pracoviště

Naše nabídka

Členové Školního poradenského pracoviště mají vypsané pravidelné konzultační hodiny, jež jsou tři dny v týdnu v odpoledních hodinách. Žáci, rodiče a učitelé se na ně mohou obracet buď osobně, telefonicky či e-mailovou poštou.

Školní psycholog: Mgr. Martina Hájková

Školní speciální pedagog: Mgr. Linda Teyschlová

Výchovný poradce: Mgr. Terezie Moskalová

Školní metodik prevence: Mgr. Vladěna Zezulová

Poradce pro volbu povolání: Mgr. Petra Majerčáková

Koordinátor péče o nadané žáky: Mgr. Renata Miková

Sportovní dny na 1. stupni
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti