ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Zajímavé odkazy

Některé pomáhající organizace v Brně

Pedagogicko-psychologická poradna Brno: www.pppbrno.cz
PPP Brno Hlinky: www.skolskykomplex.cz/ppp/
Modrá linka - linka důvěry pro děti a mládež, poradna: www.modralinka.cz
Krizové centrum pro děti a mládež Spondea: www.spondea.cz
Manželské a rodinné poradny Brno: www.manzelskaporadna-brno.ic.cz
Centrum pro rodinu a sociální péči: www.crsp.cz
Poradenské centrum TRIADA: www.triada-centrum.cz
Family point (Josefská 1, Brno): www.familypoint.cz
Středisko výchovné péče HELP ME (Bořetická2, Brno): www.svphelpme.cz
Středisko výchovné péče, Veslařská 252, Brno: www.svp.dum-brno.cz
Středisko výchovné péče, Gabriely Preissové 8, Brno: www.svpbrno.ic.cz
Dětský diagnostický ústav (Hlinky 140, Brno): www.ddubrno.cz
SPC Štolcova (poruchy autistického spektra): www.autistickaskola.cz
SPC Kociánka: www.skola-kocianka.cz/specialne-pedagogicke-centrum/
Centrum podpory inkluzivního vzdělávání: www.cpiv.cz
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti: www.poradenskecentrum.cz
Podané ruce (prevence a léčba závislostí): www.podaneruce.cz
Anabell, o.s. (poruchy příjmu potravy): www.anabell.cz
Intervenční centrum pro oběti domácího násilí: www.ic-brno.cz
FOD Klokánek: www.klokanekbrno.cz
Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno: www.pk-brno.cz
Občanská poradna Brno (Anenská 10): www.poradnabrno.eu/
Bílý kruh bezpečí(pomoc obětem trestných činů): www.bkb.cz/index.php
Liga vozíčkářů: www.ligavozic.cz
Soukromé psychoterapeutické a psychiatrické centrum Psychoprofi: www.psychoprofi.cz
Ratolest Brno, o.s. www.ratolest.cz
Salesiánské středisko Líšeň: www.salesko.cz
Centrum preventivních projektů pro děti a mládež INEX-SDA Brno: www.inexsdabrno.cz

Další zajímavé odkazy

Rodina od A do Z: www.azrodina.cz
Dětská práva: www.detskaprava.cz
Portál o kouření a odvykání: www.bezcigaret.cz
Nekuřátka - informační web pro děti o nekouření www.nekuratka.cz
Kuřákova plíce - www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/
Bílý kruh bezpečí - informační web: www.domacinasili.cz
Linka bezpečí on-line: www.pomoconline.cz/index.asp
Projekt MŠMT Minimalizace šikany: www.minimalizacesikany.cz
Stránky o sexuálním zneužívání dětí: www.sexualni.zneuzivani.cz
Město pro děti: www.mestoprodeti.cz
Sdružení Linka bezpečí: www.linkabezpeci.cz
Čeština pro cizince: http://cestina-pro-cizince.cz/?hl=cs_CZ
Ukrajinské centrum: www.ukrijm.cz

Kyberprostor

www.saferinternet.cz/index.asp - bezpečně na internetu - informační stránky o bezpečném chování v kyberprostoru
www.bezpecne-online.cz/newsletter - bezpečně na internetu - informační stránky o bezpečném chování v kyberprostoru
www. horka-linka.saferinternet.cz/cervene-tlacitko - červené tlačítko - pro nahlášení nelegálního obsahu na internetu
www.seznamsebezpecne.cz - film o nástrahách internetového seznamování pro děti i rodiče

Specifické poruchy učení a chování

www.dyscentrum.cz
www.dys.cz - Multimediální Testy a Slabikář pro děti od 4 let
www.kaminet.cz - Program na procvičování a reedukace v ČJ a AJ
www.Dys2.org - Program pro dyslektiky II.stupně ZŠ a starší
www.trojhrannyprogram.cz - Široká nabídka didaktické techniky a pomůcek
www.pastelka.eu - Velká nabídka speciálních psacích potřeb
www.adehade.cz - Informační portál o ADHD
www.crsp.cz/rodiny-s-hyperaktivnim-ditetem - Nabídka pomoci pro rodiny s hyperaktivním dítětem

Pár zajímavých knih pro rodiče a děti

Faber, Adele; Mazlish, Elaine: Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly (Computerpress)
Faber, Adele; Mazlish, Elaine: Jak mluvit, aby se děti lépe učily- doma i ve škole (Computerpress)
Dieter Krowatschek, Holger Domsch: Do školy beze strachu (Computerpress)
Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová: Neklidné a nesoustředěné dítě (Grada 2010)
František D. Krch: Mentální anorexie, Portál 2010
Else Müllerová: Příběhy z měsíční houpačky - relaxace pomocí příběhů (Portál 1998)
Z. Šimanovský, V. Mertin: Hry pomáhají s problémy, Portál 1996)
Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová: Školní zralost (co by mělo umět dítě před vstupem do školy
Další publikace Jiřiny Bednářové – Počítání soba Boba, Mezi námi pastelkami, Co si tužky povídaly,…
Kamila Balcarová: Život rytíře – Kniha her a čtení pro děti se specifickými poruchami učení. (ComputerMedia.cz 2011)
Petra Braunová: Kuba nechce číst - Edice První čtení
Radek Daniel a Hana Philips Knoblochová: Povídá se povídá… (Advent-Orion 2001)

Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů