ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Projekty podpořené EU

Název projektu:

Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

Realizátor projektu:

Magistrát města Brna, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program

Partner projektu:

ZŠ Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

Zahájení projektu:

1.1.2017

Oficiální stránky projektu:

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/mesto-brno-zvysuje-kvalitu-vyuky-odbornych-predmetu-na-zakladnich-skolach/

Cíl projektu:

Cílem projektu je pořídit vybavení pro odborné učebny základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích. Do projektu je zapojeno celkem 14 základních škol, které zřizuje statutární město Brno a jeho městské části

Plakát

Kvalifikace Junior NBA League
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů