ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Archív - Výsledky znalostních soutěží


Turnaj v deskových hrách

V polovině června 2013 si děti z kroužku deskových her připravily pro své spolužáky malý turnaj. Vybraly několik zajímavých her , které ostatním vysvětlily a předvedly. Pak už se rozpoutal boj o vítězství.

Výsledky přírodovědné soutěže pro 4. a 5. ročník

Na naší škole proběhla přírodovědná soutěž pro 4. ročník. Žáci řešeli teoretické a praktické úkoly. Nejúspěšnějšími žáky byli:

Úspěch šesťáků v Pythagoriádě

V pondělí 6. května 2013 se konalo okresní kolo žáků 6. ročníku v Pythagoriádě. Děti řešily 15 příkladů z matematiky. Na vynikajícím 3. místě se umístil Jirka Babyrád z 6.B, který správně vyřešil 13 příkladů. Soňa Mazánková z 6.C vypočítala 11 příkladů, Daniel Urban ze 6.B 10 příkladů, Zdenda Sedláček z 6.A 9 příkladů a Martin Višňovský ze 6.A 7 příkladů. Soutěže se celkem zúčastnilo 155 žáků z brněnských ZŠ a gymnázií. Všem našim žákům gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

D. Dosoudilová

Vynikající úspěch Kristýnky Homolkové v anglické soutěži

13. ročník soutěže v anglickém jazyce "English Jungle", kterou dne 17.4.2013 pořádala ZŠ J.A. Komenského v Brně, byl neobyčejně šťastný pro žákyni naší školy Kristýnku Homolkovou z 5.A. V "džungli" anglických slovíček, frází, gramatiky, poslechu, čtení, psaní a recitace básně se rozhodně neztratila.

Matematická soutěž Klokan 2013

Dne 22.3.2013 se naše škola zapojila do řešení mezinárodní matematické soutěže Klokan 2013. Kategorie Klokánek (4. a 5. třídy) se zúčastnilo 92 žáků naší školy. Maximální počet bodů byl 120.

Pythagoriáda, 8. ročník, 2013

1. místoKateřina Tichá 8. A
2. místoMichaela Dobrovolná8. A
3. místoKristýna Skulová8. B

Miniolympiáda 4. tříd, březen 2013

Každým rokem se na naší škole děti zapojují do řešení úkolů matematické olympiády 4. ročníků, kterou pořádá ZŠ Sirotkova. Školní kolo se uskutečnilo v pondělí 25.3.2013. Do městského kola , které se uskuteční 17.4.2013 ve 13:00 hod. na ZŠ Sirotkova postoupili tito žáci: ze 4.B Vladyslava Klimyak, Simona Kroupová, Matěj Šinogl, Dominik Urbášek a ze 4.A Botková Lucie.

Přejeme jim v dalším kole hodně úspěchů.

R. Kukolová

Občan Masarky, březen 2013

Dne 18.3.2013 se žáci 2. stupně mohli zúčastnit soutěže Občan Masarky. Tato soutěž byla zaměřena na ověření znalostí žáků z předmětu VkO a všeobecný přehled. Soutěžící mohli vyjádřit svůj názor v krátkých úvahách. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 žáků z 8. a 9. ročníků.

Výsledky soutěže:

1. místoKristýna Žišková22 bodů
2. místoLukáš Slavíček21 bodů
3. místoMartina Kalužová20 bodů

Všem výhercům gratulujeme!

Vyučující VkO

English Jungle 2013

V pondělí 18. března 2013 uspořádali učitelé anglického jazyka pro žáky 4. a 5. ročníků konverzační soutěž, která každoročně probíhá pod názvem English Jungle. Žáci si navzájem poměřili svoje komunikační schopnosti, popisovali obrázky, zpívali písně a recitovali básně v anglickém jazyce.

Recitační soutěž – II. stupeň

V úterý 19. února 2013 proběhlo na druhém stupni školní kolo recitační soutěže. Žáci nejdříve předvedli vybrané básně v třídních kolech a poté ti, kteří se nebáli recitovat před širším publikem, vystoupili v divadelním sále.

Náš pohádkový svět

V průběhu ledna 2013 obdrželi žáci 2.-5. ročníků dopis od Večerníčka. Žádal je v něm o pomoc s psaním pohádek. A tímto motivačním dopisem jsem na 1. stupni odstartovali literární soutěž. Žáci měli za úkol vytvořit vlastní originální pohádku. Nebylo to vůbec snadné, ale děti se s tím vypořádaly statečně.

Pythagoriáda 2012/2013 – 5. ročník – školní kolo

7.2.2013 se žáci pátých ročníků zapojili do řešení příkladů školního kola Pythagoriády.

Maximální počet bodů byl 15. Úspěšní řešitelé:

1. místoLinh Nguyen14 bodů
2. místoKristýna Homolková13,5 bodů
3. místoNatálie Stratilová13 bodů
3. místoMarcela Pospíšilová13 bodů
4. místoEliška Schmausová10 bodů
4. místoMagdaléna Noštinská10 bodů
4. místoŠárka Foglová10 bodů
5. místoJan Mikulica9,5 bodů
5. místoLucie Čížková9,5 bodů
5. místoSamuel Čus9,5 bodů
6. místoMartin Štaud9 bodů
6. místoDung Nguyen9 bodů
6. místoLucie Drápelová9 bodů
6. místoKristýna Kampasová9 bodů

Blahopřejeme!

R. Kukolová

Pythagoriáda 2012/2013 - 6. ročník

V lednu se konal další ročník matematické soutěže "Pythagoriáda". Školního kola se zúčastnilo 49 žáků 6. ročníku.

1. místoJiří Babyrád6.B15 bodů
2. místoZdeněk Sedláček6.A13 bodů
Patrik Gurín6.A
3. místoDaniel Urban6.B12 bodů
4. místoMartin Višňovský6.A11 bodů
Soňa Mazánková6.C
5. místoBolek Pospíšil6.A10,5 bodu
Natka Navrátilová6.C
6. místoEliška Vávrová6.A10 bodů
Lucka Křivánková6.A

Žáci mohli získat maximálně 15 bodů.

D. Dosoudilová

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

V pondělí 28. ledna 2013 se v naší škole konala tradiční konverzační soutěž v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 22 žáků 2. stupně. Poměřili si navzájem svoje schopnosti konverzovat na různá témata každodenního života.

Matematická olympiáda 5. ročníků

Okresní kolo matematické olympiády se konalo ve středu 23.1.2013 na ZŠ Křídlovická. Zúčastnilo se ho 173 žáků pátých ročníků brněnských škol. Z naší školy do tohoto kola postoupilo osm žáků: Kristýna Homolková, Julie Kučerová, Nguyen Dinh Dung, Nguyen Thithuy Linh z 5.A a Zuzana Přikrylová, Magdaléna Noštinská, Daniel Dobšík a Dominika Miková z 5.B. Úspěšnými řešiteli se stalo 60 žáků. Z naší školy se úspěšnou řešitelkou stala Kristýna Homolková z 5.A.

Výtvarná soutěž na téma "Příroda"

V říjnu 2012 se žáci šestých tříd a 7.A zúčastnili výtvarné soutěže „Příroda“, vyhlášené SPŠ a VOŠ technickou v Brně. Téma zpracovali formou projektu. Při práci si vyzkoušeli výtvarné techniky - frotáž, kresba tužkou, popř. pastelkami a monotyp.

Biologická olympiáda 2012/13, kategorie D

Školní kolo BiO pro kategorii D se uskutečnilo 5.12.2012. Soutěže se zúčastnilo 7 žáků 6. a 7. ročníku.

Výsledky:

1. místoLucka Doleželová7. A
2. místoKačka Beňová7. A
3. místoMíša Klusáček6. A

Seznam soutěžících podle abecedy:
Babyrád J. (6.B), Beck R. (6.A), Beňová K. (7.A), Dobrovolná L. (6.A), Doleželová L. (7.A), Klusáček M. (6.A), Veselý V. (6.A).

Denisa Dosoudilová

Recitační soutěž 1. stupně

Již tradičně se konec listopadu nesl v duchu poezie. Ve středu 28.11.2012 se u nás konala recitační soutěž, které se zúčastnilo pět desítek žáčků. Zazněly zde rozpustilé dětské říkanky i vážnější verše K .J. Erbena. Porota, ve které zasedly zkušené paní učitelky, ale také členky žákovského parlamentu, neměla lehké rozhodování. Všichni účastníci totiž recitovali s velkým nadšením a ani tréma je nezastrašila.

Matematická soutěž MATESO 2012, městské kolo

MATESO městské kolo se konalo 14.11.2012 na ZŠ Kuldova 38. Zúčastnilo se jej 175 žáků z 39 ZŠ z Brna a okolí. Z naší školy se v městském kole stala úspěšným řešitelem Marcela Pospíšilová z 5. B, která se umístila na 9. místě.

Gratulujeme!

R. Kukolová

Dějepisná olympiáda

Dne 12. listopadu 2012 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo 22 žáků z 8. a 9. tříd. Na 1. místě se umístila Kateřina Tichá (44 bodů), na 2. místě Martin Franěk a Marcel Kubala (oba 42 bodů) a na 3. místě Michal Vajda (40 bodů). Do okresního kola postupuje Kateřina Tichá.

Všem výhercům gratulujeme!

Mgr. Martina Kadlčková

Biologická olympiáda

Školní kolo BiO pro kategorii C se uskutečnilo 14.11.2012. Žáci zodpovídali testové otázky a poznávali rostliny a živočichy. Soutěže se zúčastnilo 18 žáků 8. a 9. ročníku.

Olympiáda v českém jazyce

Školní kolo olympiády v českém jazyce proběhlo na naší škole dne 5.11.2012 a zúčastnilo se jej 27 žáků z 8. a 9. tříd. Jako vždy se soutěž skládala ze dvou částí, a to mluvnické a slohové.

Matematická soutěž MATESO 2012

Dne 24. 10. 2012 se žáci 5. tříd pustili do řešení matematických příkladů soutěže MATESO. Soutěž pořádá ZŠ Kuldova. Do dalšího kola postupují tyto žákyně: Marcela Pospíšilová, Dominika Miková, Kristýna Kampasová z 5.B a Šárka Foglová z 5.A.

Přejeme hodně úspěchů.

R. Kukolová

Přírodovědný klokan - KADET

Letošní kolo přírodovědné soutěže se konalo 18.10.2012. Žáci 8. a 9. ročníku řešili úkoly z matematiky, fyziky, biologie a zeměpisu. Celkem se zúčastnilo 81 žáků.

Výsledky:

1. místoMartin Kozlovský9.B64 bodů
2. místoHonza Novák8.A60 bodů
3. místoJana Uřičářová9.A58 bodů

D. Dosoudilová

Logická olympiáda 1. stupeň, září 2012

Celkem se v Kategorii A (první stupeň ZŠ) do soutěže zapojilo 6 965 řešitelů, z toho v našem kraji 791.

Do následující sestavy našich žáků v soutěži zahrnuli pouze žáky, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.

Pořadí (škola)Pořadí (kraj)Celkové pořadíPříjmení, jménoKvantil (kraj)Kvantil
1.-2.217.-260.1772.-2210.Kasprzaková, Iva69,9771,43

Přírodovědná soutěž pro 4. ročník

Na naší škole proběhla přírodovědná soutěž pro 4. ročník. Žáci řešili teoretické a praktické úkoly. Nejúspěšnějšími žáky byli:

Miniolympiáda – 4.ročník – městské kolo

Dne 18.4.2012 se uskutečnilo městské kolo matematické miniolympíády na ZŠ Sirotkova. Do řešení zajímavých úloh se pustilo 138 žáků. Z naší školy se úspěšnými řešiteli stala na 8. místě Magdaléna Noštinská ze 4. B a na 9. místě Šárka Foglová ze 4. A.

Blahopřejeme!

Mgr. Renata Kukolová

MASARSTAR 2012

Dne 19.4.2012 na naší škole proběhla tradiční pěvecká soutěž MASARSTAR 2012, kde spravedlivá porota, ve které zasedla paní učitelka Kateřina Aulehlová, Jitka Hégrová, Kamila Holáňová a člen parlamentu Filip Pivovar, opět vybrala nejlepší zpěvačku, zpěváka či skupinu.

Matematická miniolympiáda 4. ročníky 2011/2012

28.3.2012 se žáci 4. ročníků zapojili do řešení školního kola matematické olympiády. Do dalšího městského kola, které se bude konat 18.4.2012 na ZŠ Sirotkova, postupuje ze 4. A Šárka Foglová a ze 4. B Magdaléna Noštinská.

V dalším kole přejeme hodně štěstí.

Mgr. R. Kukolová

Matematický klokan 2011/2012

Kategorie Benjamín:

1. místoJan Novák7. A69 bodů
2. místoJakub Dlabola5. A67 bodů
3. místoDaniel Bielík7. A66 bodů

Pythagoriáda 2011/2012 – 5. ročníky

V pondělí 26.3.2012 se městského kola Pythagoriády pro 5. ročníky na ZŠ Křídlovická zúčastnilo 83 žáků. Z naší školy se na velmi pěkném 5. místě umístila Lucie Gágyorová z 5.A.

Blahopřejeme!

Mgr. Renata Kukolová

Městské kolo recitační soutěže 2011/2012

V listopadu jsme na ZŠ Masarova pořádali již tradiční školní kolo recitační soutěže pro žáky l.-5. tříd. Nejlepší recitátoři postoupili do městského kola, které se konalo ve středu 14.3.2012 v centru Labyrint v Brně Bohunicích. Za 1.ročník (kategorie 0) nás reprezentoval Daniel Janda ze třídy 1.C, za 2. a 3. ročník (kategorie 1) Lukáš Kapinus ze 2.B a za 4. a 5. ročník (kategorie 2) Lucie Gágyorová.

Matematická soutěž Klokan 2011/2012

Dne 19.3.2012 se naše škola zapojila do řešení mezinárodní matematické soutěže Klokan 2012. Kategorie Klokánek (4. a 5. třídy) se zúčastnilo 103 žáků naší školy. Maximální počet bodů byl 120. Na 1. místě se umístila Lucie Gágyorová z 5.A, která získala 110 bodů, na 2.místě Jiří Babyrád z 5.B, který získal 108 bodů a na 3. místě Jakub Dlabola z 5.A, který získal 98 bodů.

K dosaženým výsledkům gratulujeme.

Mgr. Renata Kukolová

English Jungle 2011/2012

Ve čtvrtek 22. března si žáci 4. a 5. ročníků poměřili své schopnosti anglické konverzace v soutěži pod názvem "English Jungle". Předvedli velmi pěkné monologické i dialogické výstupy, popisovali obrázky a recitovali anglické verše nebo zazpívali anglické písně. Porota, kterou tvořili vyučující angličtiny, odměnila žáky hodnotnými cenami.

Soutěž o nejlepší čtenářský a kulturní deník 2011/2012

V letošním školním roce jsme poprvé na 2. stupni uspořádali soutěž o nejlepší čtenářský a kulturní deník. V některých třídách, zejména v 8.B a 9.B, je mnoho dětí, které rády čtou a vedou si o své četbě záznamy. Proto jsme se rozhodli, že touto soutěží pilné děti podpoříme.

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády 2011/2012

Dne 14.2.2012 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády, která na ZŠ probíhá v kategorii A (6. ročník), B (7. ročník) a C (8.+ 9. ročník). Zadání otázek všech kategorií má část bez atlasu a část s atlasem. Otázky jsou zaměřené zejména na učivo příslušných ročníků. V mnoha případech ovšem obsahem přesahují zeměpisné učivo ZŠ a vyžadují od žáků komplexnější znalosti a dovednosti.

V letošním roce se ZeO zúčastnilo 8 žáků, kteří dosáhli následujících výsledků:

Kategorie A1. místoAlena Nekvapilová (59b)
2. místoLucie Doleželová (49b)
3. místoNatálie Hanslianová (30b)
Kategorie C1. místoNatálie Skoumalová (35,5b)
2. místoPatrik Cibere (33b)
3. místoAndrea Kútna (27b)
4.-5. místoMonika Geršlová (20b)
4.-5. místoMichal Vrána (20b)

Na základě dosažených bodů budou naši školu v okresním kole reprezentovat Alenka Nekvapilová ze 6.A a Natka Skoumalová z 8.B. Okresní kolo se koná 14.3.2012 na ZŠ Milénova.

Všem žákům děkuji za účast a pěkné výsledky!

M. Netušilová

Matematická olympiáda 5. ročníky 2011/2012

Městského kola matematické olympiády v kategorii 5. ročníků se ve středu 25. ledna 2012 zúčastnilo 195 soutěžících. Z tohoto počtu se 73 žáků stalo úspěšnými řešiteli. Úspěšnými řešiteli byli žáci, kteří dosáhli 9 a více bodů. Z naší školy byl úspěšným řešitelem Jakub Dlabola z 5.A, který získal 12 bodů.

Další žáci z naší školy získali tyto body:

Jiří Babyrád a Daniel Urban z 5.A8 bodů
Lucie Gágyorová z 5.A7 bodů
Simona šorfová z 5. B6 bodů
Ondřej Šíra z 5. B5 bodů

Přejeme další úspěchy.

Mgr. Renata Kukolová

Konverzační soutěž v angličtině 2011/2012

26. ledna 2012 jsme pro žáky naší školy uspořádali školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Žáci se spolu utkali v konverzaci na běžná témata jejich života. Porota hodnotila jazykovou pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost. Letošní soutěž měla vysokou úroveň a všichni soutěžící si zasluhují pochvalu.

Konverzační soutěž v německém jazyce 2011/2012

Soutěž ve znalostech německého jazyka proběhla na naší škole 19. prosince 2011 a 16. ledna 2012. Soutěžilo celkem 20 žáků ve dvou kategoriích – A1 žáci 7. ročníků a B1 – žáci 9. ročníků.Všichni soutěžící dokázali, že se umí pohotově a souvisle vyjadřovat na dané téma a nepřekvapilo je ani množství otázek ze strany vyučujících a žáků.

Kategorie A1Kategorie B1
1. místoVYHNALÍKOVÁ Kristýna, 7.A1. místoVEJROSTOVÁ Eliška, 9.B
2. místoHOMOLKOVÁ Květuška, 7.B2. místoDOLEŽALOVÁ Katka, 9.A
3. místonebylo uděleno3. místoHALUŠKA Denis, 9.A

Všem soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme.

Mgr. Alena Palíková

Recitační soutěž žáků na ZŠ Masarova 2011/2012

Stalo se již tradicí, že v 1. pololetí pořádáme na ZŠ Masarova recitační soutěž pro žáky 1.-5. ročníku. Letos se uskutečnila v pondělí 12.12.2011 a zúčastnilo se jí 57 žáků! Porota měla nelehký úkol - vybrat nejlepší recitátory, což bylo velmi obtížné, neboť žáci předvedli pěkné výkony, někteří dokonce recitovali vlastní báseň. Všichni zúčastnění získali diplom a malou pozornost, vítězové pak i věcnou cenu. Nejlepší recitátoři z 1., 2. a 5. ročníku postupují do městského kola, které se koná 14.3.2012 v CVČ Labyrint. V porotě byli učitelé, ale i zástupci školního parlamentu – Matěj Kos z 9.B a Simona Šorfová z 5.B třídy.

Matematická olympiáda 5. ročníků 2011/2012

Žáci naší školy se pustili do řešení příkladů matematické olympiády. Úspěšnými řešiteli, kteří postupují do městského kola, které se koná 25. 1. 2012 na ZŠ Křídlovická jsou: z 5. A Lucie Gágyorová a Jakub Dlabola, z 5. B Simona Šorfová, Daniel Urban, Jiří Babyrád a Ondřej Šíra. Všem přejeme v dalším kole mnoho úspěchů.

Pythagoriáda 5. ročníků 2011/2012

Už druhým rokem se žáci pátých ročníků účastní školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. V letošním roce se do městského kola probojovali tito žáci: Jiří Babyrád z 5.B, Lucie Gágyorová a Jakub Dlabola z 5.A. Věříme, že se jim i v dalším kole bude dařit.

Renata Kukolová

Olympiáda v českém jazyce 2011/2012

Dne 5.12.2011 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v českém jazyce, určené pro žáky 8. a 9. ročníků. Soutěže se zúčastnilo 20 žáků.

Výsledky:

1. místoEliška Vejrostová9.B22 b.
2. místoKristýna Žišková8.B17 b.
3. místoZdeněk Ščudla9.B16 b.

Maximální počet bodů: 19+10

Soutěže se zúčastnili:
8.A - Hučková Eva, Sochorová Kristýna, Ryšánková Tereza, Kubala Marcel, Vajda Michal
8.B - Žišková Kristýna, Blatná Hana, Illek Adam, Brožek Karel, Franěk Martin
9.A - Krčálová Tereza, Merc Michal, Drábková Aneta, Phan Anna,
9.B - Hubený Tomáš, Hofírek Tomáš, Ščudla Zdeněk, Kotlárová Pavla, Vejrostová Eliška, Kos Matěj

Do městského kola postupuje Eliška Vejrostová

Gratulujeme!

Mgr. Jana Osičková

Pythagoriáda 6. a 7. ročníků 2011/2012

Na naší škole proběhlo 22.11.2011 školní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastnilo 12 žáků 6. ročníků a 11 žáků 7. ročníků. Bohužel žádný z žáků nedosáhl počtu bodů potřebného pro postup do druhého kola. Nejúspěšnějšími řešiteli byli:

6. ročníkJakub Dlabola5.C
Katka Doleželová6.A
7. ročníkVítek Mecerod7.A

Všem zúčastněným děkujeme.

Mgr. Alexandra Zálešáková a RNDr. Marcela Navrátilová

Dějepisná olympiáda

Dne 21. listopadu 2011 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Tento ročník se týkal numismatiky, platebních prostředků, vzniku a užívání platidel. Soutěže se zúčastnilo 8 žáků. Na 1. místě se umístil Matěj Kos, na 2. místě Patrik Cibere a na 3. místě Zdeněk Ščudla.

Všem výhercům blahopřejeme!

Martina Kadlčková

Matematická soutěž MATESO 2011

Dne 23.11. 2011 se konalo v Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38 matematické MATESO.

Celkově se soutěže zúčastnilo 117 žáků. Z naší školy se ho zúčastnili 4 žáci. Na velmi pěkném 2. místě se umístil Babyrád Jiří z V. B, na 4. místě se umístil Dlabola Jakub z V. A a Šíra Ondřej z V. B a na 6. místě se umístila Šorfová Simona z V. B.

Blahopřejeme!

Renata Kukolová

Biologická olympiáda 2011/2012

Školní kolo BiO pro kategorii C se uskutečnilo 14.11.2011. Žáci zodpovídali testové otázky, které se letos týkaly vztahů mezi organismy, poznávali rostliny a živočichy. Soutěže se zúčastnilo 15 žáků 8. a 9. ročníku.

Přírodovědný klokan - KADET 2011/2012

Ve školním roce 2011/2012 se přírodovědná soutěž konala 19.10.2011. Žáci 8. a 9. ročníku řešili úkoly z matematiky, fyziky, biologie a zeměpisu. Celkem se zúčastnilo 26 žáků.

Výsledky:

1. místoOlda Sedláček9.B70 bodů
2. místoMirek Rujzl9.B62 bodů
3. místoMartina Svobodová9.B61 bodů

Seznam soutěžících podle abecedy:
Čiháková Monika, Dinhová Anička, Furuglášová Míša, Hanáková Eliška, Hofírek Tomáš, Hubený Michal, Hubený Tomáš, Jarolím Adam, Kotlárová Pavla, Krovický Dominik, Kútna Andrea, Lenert Martin, Němec Mirek, Pokorná Katka, Rujzl Mirek, Ryšánková Tereza, Sedláček Olda, Sovková Pavla, Svobodová Martina, Šebelová Katka, Šimůnek Pepa, Tesařová Tereza, Uřičářová Jana, Vajda Michal, Vejrostová Eliška, Zavrtal Michal

Denisa Dosoudilová

Kvalifikace Junior NBA League
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů