ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Základní škola Brno, Masarova 11,
příspěvková organizace

Koncepce rozvoje školní družiny

2020 - 2025

Vize:

Budujeme školní družinu, která připraví žáky pro uplatnění se v běžném životě a do které žáci i vychovatelky chodí rádi.

1. Identifikační údaje

Zřizovatel školyMěstská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno
Název školyZákladní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace
Adresa školyZákladní škola Masarova 11, 628 00 Brno
Ředitel školyMgr. Ivo Zálešák
Koordinátoři ŠVPHana Pollaková, Zdeňka Chaloupková, Mgr. Veronika Plíšková
Kontaktytelefon: 544321200, 544210000
e-mail: zsmasarova@zsmasarova.cz
www.zsmasarova.cz
IČO44994044
IZO044904044
RED – IZO600107990

2. Oblast výchovně vzdělávací

Hlavní koncepční záměry:

3. Oblast materiální

Školní družina je součástí ZŠ Brno, Masarova 11. Školní družina má 10 oddělení.

Škola se snaží zachovat pro ŠD zvlášť vymezené prostory, situace se může měnit dle momentálních podmínek. Každoročně se obměňuje a doplňuje materiální vybavení jednotlivých oddělení. Pro činnost ŠD je k dispozici 1 družinová třída využívaná jako ranní družina, dále družinové třídy, které využívají běžné učebny (ty se pro potřeby ŠD mírně upravují).

Také využíváme i odborné učebny: tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, multimediální místnost, divadelní sál. Pravidelně chodíme na školní hřiště a dvůr s pískovištěm a prolézačkami s posilovacími stroji

Hlavní koncepční záměry:

4. Oblast personální

Ve školní družině pracuje 10 vychovatelek, všechny splňují odbornou kvalifikaci. Řízením školní družiny je pověřena vedoucí vychovatelka. Vychovatelky průběžně prohlubují svoji odbornost, účastní se vzdělávacích akcí pořádaných nejrůznějšími organizacemi, ve dnech samostudia se věnují získávání nových informací z odborné literatury a internetu. Vychovatelky se scházejí na pravidelných poradách.

Hlavní koncepční záměry:

15. 9. 2020

Hana Pollaková
vedoucí vychovatelka
Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy


Kvalifikace Junior NBA League
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů