ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Předškolní příprava edukativně stimulační skupinky na ZŠ Masarova

Vážení rodiče,

pokud jste z naší spádové oblasti a uvažujete, že v dubnu přihlásíte své dítě k zápisu do naší školy, nabízíme Vám možnost navštěvovat program rozvoje pro předškolní děti tzv. edukativně stimulační skupiny.

Komu je program určen?
Jedná se o předškolní přípravu dětí, které jsou nějakým způsobem potencionálně ohroženy v počátečních fázích školní výuky. Program je rozvržen do 10 lekcí. Hravou formou je procvičována celá řada funkcí důležitých pro zvládnutí učiva:

  • jemná motorika, grafomotorika
  • řeč, myšlení
  • sluchové vnímání
  • zrakové vnímání
  • prostorová a časová orientace
  • početní představy

Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé části se střídají, na sebe navazují. Lekce má přibližně hodinové trvání, obvyklá frekvence lekcí je 1x týdně. Ve skupině je cca 8 - 12 dětí a s dítětem je přítomen vždy jeden z rodičů. Lekce vedou zkušené učitelky z 1. a 2. tříd. Hodiny probíhají u nás ve škole. Děti se tak nenásilně seznamují s prostředím, do kterého bez obav a zbytečného strachu nastoupí v září.

Chystáme se otevřít dvě skupinky. Lekce budou probíhat vždy ve středu od 15:30 hod. a následně od 16:30 hod. První lekce bude ve středu 17. 1. 2024.

Cena kurzu je 2 000 Kč (tato částka je plně využita na materiál pro děti a realizaci kurzu).

Pokud budete mít zájem účastnit se skupinek se svým dítětem, a tak ho ještě lépe připravit na start školní docházky, můžete se přihlásit prostřednictvím našich webových stránek. Na webových stránkách vyplníte přihlášku, kterou odešlete na e-mail ivana.jelinkova@zsmasarova.cz. Konečný termín pro odevzdání přihlášek je 5. 1. 2024. S případnými dotazy se můžete obrátit na tel. číslo 731 495 163.

Přihláška

Mgr. Ivana Jelínková, ZŘ

Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů