skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Projekty podpořené EU

Název projektu:

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Registrační číslo:

CZ.02.3.61/0.0./0./16_021/0003129

Délka trvání:

1.9.2017 – 31.12.2019

Operační program:

OP VVV

Cíl projektu:

Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně.

Stránky projektu:

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Plakát:

Projekt Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Hezký úspěch žáků Masarky
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti