ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Zdravověda na Masarce v praxi

V prvních květnových dnech se na ZŠ Masarova uskutečnil den zdravotní výchovy. Tato akce byla určena pro žáky 6. ročníků a nabídla nejen užitečné informace nevšední formou, ale také zábavu a adrenalin, neboť figurantky byly dokonale namaskované a jednotlivé situace simulovaly opravdu věrohodně.

Den věnovaný zdravotní výchově byl připraven ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Evangelické akademie, konkrétně žáky druhého ročníku pod vedením Mgr. Lukáše Svitavského a Mgr. Jany Cahové. Studenti připravili čtyři stanoviště, kde si naši žáci mohli procvičit základní postupy při zdravotních komplikacích. Každé stanoviště bylo zaměřeno na jinou situaci, se kterou by se žáci mohli setkat v každodenním životě. Jakmile se jim podařilo situaci zdárně vyřešit, pokračovali na další stanoviště. Na jednom ze stanovišť žáci trénovali transport raněného, na dalším se učili, jak správně poskytnout první pomoc osobě v bezvědomí. Další situací, kterou žáci procvičovali, bylo zastavení tepenného krvácení. Velké ohlasy sklidilo stanoviště s modelovou situací. Žáci sami museli poznat, o jaké zranění se jedná a jak dotyčnému co nejlépe pomoci.

Projektový den byl pro žáky ZŠ Masarova velkým zážitkem a získali mnoho užitečných informací, které se jim mohou v životě hodit. Velké poděkování patří Střední zdravotnické škole Evangelické akademie a jejím učitelům a žákům, kteří se o organizaci celého dne skvěle postarali. Rádi akci zopakujeme i příští rok.

Zdravověda na Masarce v praxi, květen 2024 Zdravověda na Masarce v praxi, květen 2024 Zdravověda na Masarce v praxi, květen 2024 Zdravověda na Masarce v praxi, květen 2024

Mgr. Vojtěch Jelínek

Kvalifikace Junior NBA League
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů