skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku

  1. Pokud bude počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovoluje stanovená kapacita školy a prostorové možnosti školy, při přijímání žáků do 1. ročníku se budeme řídit podle těchto kritérií v tomto pořadí:
    • trvalé bydliště žáka ve spádovém obvodu školy (viz Statutární město Brno – obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví spádové obvody základních škol)
    • sourozenecké vztahy se žáky naší školy
    • děti zaměstnanců naší školy
    • všechny ostatní děti.
  2. Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.
  3. Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít čtyři běžné třídy.

Vedení školy

Rozsvícení stromečku a fotosoutěž
Vánoční video školního parlamentu

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti