skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Návštěva Nejvyššího správního soudu

Na pozvání maminky naší kamarádky Kačky z parlamentu, jsme se vydali na exkurzi na Nejvyšší správní soud v Brně. Jelikož se budova nachází v centru, jeli jsme MHD. Na exkurzi jsme si prošli budovu soudu, vyzkoušeli jsme si, jaké je to sedět v soudní  místnosti a získali spoustu nových poznatků. Dozvěděli jsme se, mimo jiné, že zde pracuje 34 soudců a 1x měsíčně mají všichni dohromady zasedání. Nachází se zde 2 soudní místnosti: jedna větší a jedna menší. Nakoukli jsme i do knihovny, plné právnických dokumentů. Neméně zajímavé byly i informace o budově vlastní, která má bohatou  historií. Na závěr jsme si vyzkoušeli  kvíz z toho, co jsme si zapamatovali. Na zpáteční cestě jsme se stavili na krajském úřadě, na kterém  Eliška Macáková  podala vlastnoručně napsaný dopis s pozváním panu hejtmanovi Grolichovi. V dopise pana hejtmana zveme do “Horkého křesla” našeho parlamentu. 

19.4.2023, duben 2023 19.4.2023, duben 2023 19.4.2023, duben 2023 19.4.2023, duben 2023

Matyáš Hejčík, člen školního parlamentu

Obvodní kolo Olympiády školních družin
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti