skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Konference Parlamentní malé(h)ry

Naše škola ZŠ Masarova je Konzultačním centrem pro školní parlamenty v Jihomoravském kraji. Náš školní parlament uspořádal Masařky v úterý 21.2.2017 konferenci školních parlamentů s názvem Parlamentní malé(h)ry. Tato konference se konala pod záštitou pana starosty MČ Líšeň Břetislava Štefana v Dělňáku v Líšni. Zúčastnily se ji žákovské parlamenty z 15 brněnských škol. Začátek nám zpestřili svým hudebním vystoupením naši žáci. Po úvodním slovu pana starosty a pana ředitele naší školy, následovala ukázka vedení zasedání. Poté se žáci i učitelé rozdělili do devíti workshopů, kde řešili různá témata. Zajímavý workshop pro koordinátory školních parlamentů vedl Tomáš Hazelbauer z obecně prospěšné společnosti Centrum pro demokratické učení v Praze, se kterým naše škola dlouhodobě spolupracuje. Poté všechny skupinky prezentovaly svoji práci před ostatními. Cílem konference bylo vyměnit si informace o problémech a tématech školních parlamentů, ale také nasbírat inspiraci pro jejich záslužnou práci. Dalším cílem bylo prověřit schopnosti „parlamenťáků“  prezentovat svoji práci, dodržovat čas, umět naslouchat a komunikovat v málo známé skupině. Na závěr jsme si společně zazpívali a pochutnali si na občerstvení, které pro nás zajistil pan starosta, čímž mu i touto cestou moc děkujeme.

Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017 Konference Parlamentní malé(h)ry, únor 2017

Hana Pollaková, Mgr. Jana Ullmannová, Mgr. Kateřina Aulehlová

Branný den na ZŠ Masarova
Pozdrav dětí ze školního parlamentu

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti