ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Aktuality

ZŠ Masarova, Brno 2016/2017

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

17.02.2018 ::: Stínové divadlo

Ve středu 14.2.2018 zahrála naše školní družina dětem a rodičům, kteří večer přišli před budovu školy, stínové divadlo. Děti a jejich paní vychovatelky si pro diváky připravily pohádku O dvanácti měsíčkách.

01.02.2018 ::: Teplákový den

V úterý 16.1.2018 se na naší škole pořádal Teplákový den. Školní parlament Masařky vyzval všechny spolužáky, ale i pedagogy, aby si úterní vyučování užili v pohodlném outfitu. Teplákový den začal pro všechny zúčastněné rozcvičkou, která se odehrála za hudebního doprovodu skupiny Nightwork a jejich hitu Tepláky.

01.02.2018 ::: Ocenění "Masaříci" 1. pololetí

Jak je již tradicí na naší škole, k pololetnímu vysvědčení jsme opět přidali další ocenění v podobě "Masaříků". 1. února se žáci prvního stupně společně setkali v prostorách tělocvičny, kdy všichni mohli zatleskat všem nově oceněným žákům.

01.02.2018 ::: Matematická olympiáda – okresní kolo

Okresní kolo matematické olympiády 5. ročníku se konalo na ZŠ Křídlovická 24.1.2018. Žáci řešili tři úkoly s 18 bodovým ziskem. Naše škola vyslala 8 žáků.

01.02.2018 ::: Vnitřní nepřítel

Divadlo Polárka nám ze svého repertoáru nabídlo premiéru divadelního představení Vnitřní nepřítel. Je to ojedinělá hra pro dospívající diváckou skupinu. Žáci osmých ročníků ji měli možnost zhlédnout na Malé scéně Divadla Polárka.

31.01.2018 ::: Webinář projektu Maths in Mind

Partnerské školy mezinárodního projektu Maths in Mind se 17.1.2018 propojily prostřednictvím webináře, aby se seznámily s úkoly, které děti měly řešit a následně prezentovat. Všichni jsme se úspěšně připojili a poslechli si zadání, které pro nás měla přichystaná škola z anglického města Leeds.

24.01.2018 ::: Divadelní představení Bratři Lví srdce v divadle Polárka

Dne 19. 1. 2018 jsme s šestými ročníky měli možnost navštívit divadlo Polárka, kde jsme zhlédli divadelní představení Bratři Lví srdce podle předlohy uznávané švédské autorky Astrid Lindgrenové.

16.01.2018 ::: Vědecká konference

Vážení rodiče a milí žáci,

naši školu navštěvuje spousta šikovných, talentovaných a nadaných dětí. Rozhodli jsme se, že bychom rádi věděli a

16.01.2018 ::: Společenský večer ve stylu divokého západu

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás pozvat na tradiční společenský večer ZŠ Masarova a Spolku rodičů při ZŠ Masarova ve stylu

11.01.2018 ::: VZPoura úrazům – projekt VZP

V lednu 2018 proběhlo edukační setkání žáků druhých tříd s ambasadorem všeobecné zdravotní pojišťovny, který je po úrazu upoutaný na invalidní vozík.

11.01.2018 ::: Help for Tereza

Na prvním zasedání školního parlamentu v novém roce nás navštívila paní Veselá s Terezkou. Předali jsme ji "šek" s našimi podpisy a přišel je pozdravit i pan ředitel.

09.01.2018 ::: Matematická olympiáda – 5. ročníky – školní kolo

Žáci 5. ročníku, kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy, řešili ve svém volném čase šest úloh. Na postup do dalšího kola musely být správně vyřešeny nejméně 4 příklady.

09.01.2018 ::: Krabice od bot aneb děti darují dětem

Již podruhé se děti ze školní družiny při ZŠ Masarova zapojily do předvánoční charitativní akce Krabice od bot aneb Děti dělají radost dětem. Tato akce probíhala pod záštitou Českobratrské církve evangelické a Diakonie ČCE.

04.01.2018 ::: Nová školská rada

Ředitel ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. oznamuje, že od 1.1.2018 začalo tříleté období nové školské rady.

Členové školské rady

23.12.2017 ::: Sedací kostky do relaxačních zón

Vloni pořádal školní parlament jarmark. Na zasedání, které proběhlo hned po jarmarku, jsme se rozhodli, že za část peněz pořídíme sedací vaky do relaxačních zón na naší škole. Tato myšlenka se dětem zalíbila a někteří ještě přispěli na další vaky. Nebylo lehké je však v této ceně pořídit, ale nakonec jsme je nechali ušít.

23.12.2017 ::: Rozsvícení stromečku na ZŠ Masarova

Na Mikulášské úterý naplánoval školní parlament Masařky novou, a snad i tradiční, akci – rozsvícení vánočního stromečku před školou. Samotnému rozsvícení předcházela vystoupení kroužku sborového zpěvu a Cool dance.

23.12.2017 ::: Vystoupení na Líšeňských Vánocích

Každým rokem se naše škola zúčastňuje vánočního vystoupení na již tradičních Líšeňských Vánocích. I letos jsme s dětmi pečlivě připravovali program. Na pódiu vystoupily děti s vánočními písněmi s kroužkem sboru a také zatančily dívky z kroužku Cool dance. Náš program přilákal řadu kolemjdoucích a všechna vystoupení se setkala s úspěchem a bouřlivým potleskem.

18.12.2017 ::: Vystoupení na Brněnských Vánocích

V pátek 8.12.2017 čekalo žáky pěveckého sboru a tanečního kroužku Cool Dance vystoupení v rámci Brněnských Vánoc na nám. Svobody. Všichni ve svém volném čase pilně trénovali, aby předvedli to nejlepší.

18.12.2017 ::: Sudoku

Na konci listopadu 2017 bylo uskutečněno školní kolo v sudoku. Žáci řešili klasické sudoku, součtovku a sudoku tři skupiny. Z každé kategorie postoupili 2 žáci do městského kola, které se konalo v prosinci na ZŠ Sirotkova.

18.12.2017 ::: Masařky v Senátu ČR

V úterý 28. 11. 2017 se pět členů školního parlamentu v doprovodu paní učitelky I. Trtíkové a slečny asistentky L. Krausové vydalo do Prahy na vyhlášení 7. ročníku soutěže "Co dělají školy pro demokracii?", kterou organizovala společnost CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.

18.12.2017 ::: Maths in Mind

Naše škola se od letošního září účastní mezinárodního projektu Maths in Mind, který je financován Evropskou unií z programu Erasmus +. Do tohoto projektu jsme vstoupili, protože chceme zlepšit výuku matematiky v pátém ročníku a zároveň děti seznámit s výukou tohoto předmětu v jiných zemích.

13.12.2017 ::: Výstava Barevný podzim

V listopadu proběhla v prostorách školních šaten výstava výtvarných prací dětí z našich školních družin s názvem Barevný podzim. K vidění zde byly nejrůznější výtvarné techniky i nápady k tomuto tématu.

13.12.2017 ::: Beseda s policejním psychologem

V pondělí 4. prosince 2017 měli naši deváťáci možnost si popovídat s policejním psychologem kpt. PhDr. Janem Pokorným, který pracuje u PČR v Jihlavě. Je nejenom psycholog, ale i policista a ve svém oboru pracuje téměř dvanáct let.

08.12.2017 ::: Olympiáda z ČJ

V pondělí 27. listopadu 2017 proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 22 žáků 8. a 9. ročníku. Mluvnická část byla zaměřená jako každý rok především na slovní zásobu a její využití.

08.12.2017 ::: Help for Tereza

Školní parlament Masařky pořádal charitativní akci na pomoc naší bývalé žákyni Tereze Veselé, která se nyní nachází ve vigilním kómatu. Prodejem odznáčků na naší škole se "vydělalo" neuvěřitelných 25 500 Kč.

08.12.2017 ::: Biologická olympiáda

Školního kola soutěže se letos zúčastnilo celkem 14 žáků. Tématem poměrně obtížného testu byl "Pohyb". Součástí olympiády bylo také poznávání rostlin a živočichů. V kategorii C soutěžili začátkem prosince žáci 8. a 9. ročníku.

02.12.2017 ::: Turnaj v Sudoku – 5. ročníky

Příznivci luštění Sudoku se setkali již druhým rokem na vánočním turnaji, který jsme pořádali v posledním listopadovém týdnu.

02.12.2017 ::: Dějepisná exkurze Osvětim, Kralicko

V podzimních dnech 13. a 14. 11. 2017 jsme s žáky osmých a devátých ročníků navštívili koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim (Auschwitz) a Březinku (Birkenau). Při komentované dvou a půl hodinové prohlídce jsme byli svědky zlovůle nacistického totalitního režimu během 2. světové války.

02.12.2017 ::: Atletění na Masarce

V letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci s Českým atletickým svazem a jsme zapojeni do projektu Atletika pro děti do škol. I když jsme až do konce října poskytli prostory obou tělocvičen mateřské školce, nezaháleli jsme a i přes ne vždy slunečné a teplé počasí jsme využívali na hodiny tělesné výchovy naše školní hřiště.

25.11.2017 ::: Prožitkový kurz školního parlamentu

Ve dnech 13. – 15. listopadu 2017 proběhl prožitkový kurz školního parlamentu. Program byl celý ve stylu horolezců. Od školy jsme šli pěšky 8,5 km do Kaprálova mlýna. Po obědě jsme se seznámili s pravidly, programem a lektory z Centra pro demokratické učení v Praze.

25.11.2017 ::: Ročníkový projekt 4. tříd - Významné dny na ZŠ Masarova

Koncem měsíce listopadu 2017 se sešly všechny 4. ročníky ZŠ Masarova, aby formou projektového vyučování získaly informace o významných dnech a historických událostech naší země. Žáci byli rozděleni do šestičlenných týmů.

25.11.2017 ::: Prezentace středních škol

Dne 14. listopadu 2017 proběhla v naší škole prezentace středních škol. Zúčastnili se zástupci z 28 středních škol (gymnázií, středních průmyslových škol, zdravotních škol, obchodní akademie, integrovaných středních škol a středních odborných škol) z Brna i blízkého okolí.

25.11.2017 ::: MATESO městské kolo

Městské kolo matematické soutěže MATESO se konalo 14.11.2017 v Tyršově ZŠ. Zúčastnilo se jej 202 žáků ze 45 ZŠ z Brna a okolí. Maximální počet bodů byl 15. Úspěšným řešitelem je žák, který dosáhl alespoň 9 bodů. Úspěšnými řešiteli je 145 žáků.

17.11.2017 ::: Math in Mind

Naše škole pokračuje i tento rok ve spolupráci s partnerskými školami z Velké Británie, Španělska, Bulharska, Lotyšska, Polska a Švédka. Nový projekt, který navazuje na úspěšný projekt Learning Without Limits z předchozích let, se jmenuje Math in Mind a věnuje se výuce matematiky dětí ve věku 10 – 11 let.

08.11.2017 ::: MATESO – školní kolo

Žáci 5. ročníku se zúčastnili v týdnu od 30. 10.2017 do 3. 11. 2017 matematické soutěže MATESO. Řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 8 bodů.

08.11.2017 ::: Logická olympiáda

V krajském kole celostátní soutěže Logické olympiády se umístila naše žákyně Věra Marie Krejčí z 5. B na 8. místě v kraji ve své věkové kategorii. Postupuje do celostátního kola.

05.11.2017 ::: Den stromů v partnerském projektu 1.A a 5.A

V pátek 20.10.2017 se sešly děti z 1.A a 5.A, aby společně oslavily Den stromů. Celý projektový den začal poznávací soutěží, kterou si pro starší děti připravili prvňáčci. Společně jsme potom vyrazili ven, kde měly hry připravené starší děti i paní učitelky.

31.10.2017 ::: Veřejná zakázka ZŠ Masarova - dodávka 22 počítačů

Otevřená výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na níže specifikovanou veřejnou zakázku.

Výzva s přílohami

30.10.2017 ::: Adopce - akce školní družiny

V měsíci říjnu 2017 jsme opět uspořádali naši již tradiční akci Adoptuj zvířátko ze ZOO. Díky Vám se naše prodejní stánky opět prohýbaly pod nánosem dobrot.

30.10.2017 ::: Akce školního parlamentu – Horké křeslo

23. října 2017 k nám přišel na zasedání pan ředitel. Celou hodinu jsme mu kladli pečlivě připravené otázky týkající se jeho soukromí i školy.

30.10.2017 ::: Fair trade aneb jak je to s tou spravedlností

Druhý týden v říjnu se žáci 5. A věnovali velkému projektu, který mapoval hodnoty a životy lidí, kteří žijí v různých regionech světa a v rozdílných sociokulturních a ekonomických podmínkách.

30.10.2017 ::: Den stromů ve 4.D

Nápad slavit Den stromů vznikl už v polovině 19. století ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce. Tamější krajina byla přibližně před 150 lety krajinou bez stromů, dokud pan J. Sterling Morton nezačal v okolí svého domu pěstovat různé druhy stromů, keřů a květin.

30.10.2017 ::: Adopce na dálku

I v letošním školním roce pokračuje naše škola v úspěšném projektu Adopce na dálku ve spolupráci s organizací ADRA. Od února nově podporujeme osmiletou Anannu Nokrek. Žije téměř ve stejných podmínkách jako předtím Rumila, která díky naší pomoci již studium dokončila.

25.10.2017 ::: Vyhlášení voleb zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

Ředitel Základní školy Brno, Masarova 11, p.o. vyhlašuje na základě čl. 7 Volebního řádu Školské rady ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volby do školské rady. Volby se uskuteční dne 14.11.2017 v časovém rozmezí konání hovorových hodin a třídních schůzek.

22.10.2017 ::: Přírodovědný klokan (kategorie Kadet)

Letošního ročníku přírodovědné soutěže se v polovině října 2017 zúčastnilo celkem 67 žáků 8. a 9. ročníku. Čekalo na ně 24 otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, chemie a všeobecných znalostí.

22.10.2017 ::: Logická olympiáda

V základním kole celostátní soutěže Logické olympiády se umístila naše žákyně Věra Marie Krejčí z 5. B na 5. místě v kraji a 16. místě v republice ve své věkové kategorii. Postupuje do krajského kola. K vynikajícímu výsledku gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole

Mgr. Marta Tesařová

16.10.2017 ::: ŠD Masarova pomáhá ve svém okolí

Ve středu 12.10.2017 se všechna oddělení školní družiny ZŠ Masarova zapojila do celorepublikové akce 72 hodin. Během dne děti vyráběly přáníčka pro Klokánek. Celá akce pak vyvrcholila ve 14.00 hodin, kdy se téměř 200 dětí pustilo do úklidu školního hřiště a okolí školy.

08.10.2017 ::: Výukový program 7. A

V úterý 26. září 2017 si žáci 7. A prohlédli přírodní učebnu fyziky a biologie, která je vybudovaná v areálu Gymnázia T. Novákové. Pod odborným vedením profesorů gymnázia si nejen procvičili svoje znalosti a dovednosti, ale dozvěděli se i spoustu nových zajímavých informací.

26.09.2017 ::: Školní parlament Masařky začal svou činnost

Masařky se slétly hned druhé pondělí v září. Stejně jako roky předešlé se budeme i letos scházet každé pondělí v 7.00 hodin v divadelním sále.

26.09.2017 ::: Kroužky CVČ ve školním roce 2017/2018

Vážení rodiče,

otevíráme pro Vaše děti kroužky našeho Centra volného času. V příloze je seznam otevřených kroužků v tomto školním roce.

Kroužky CVČ ve školním roce 2017/2018

Kamila Kolouchová

21.09.2017 ::: Tematická inspekce ČŠI

Vážení rodiče,

V květnu provedla Česká školní inspekce kontrolu, jejímž předmětem bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou ve vztahu k příslušným školním vzdělávacím programům. Zároveň byla provedena kontrola dodržování vybraných ustanovení školské ho zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů.

Výsledky kontroly souhrnně sepsané v inspekční zprávě můžete nalézt na webu ČŠI www.csicr.cz. Inspekční zpráva je vedena pod číslem jednacím ČŠIB – 1494/16-B.

Mgr. Ivo Zálešák

21.09.2017 ::: Evaluace školy rodiči v roce 2017

Vážení rodiče,

Na konci dubna naše škola vyhlásila anketu mezi rodiči s cílem, zjistit zpětnou vazbu o práci školy ze strany rodičů. Anketa se koná každé dva roky a názory rodičů jsou pro nás velmi důležité. V příloze můžete najít celkové výsledky ankety. Mnozí z Vás reagovali rovněž, mimo odpovědi na otázky, také různými doporučeními. Také těmito názory se budeme zabývat a budeme o nich diskutovat na výboru spolku rodičů v říjnu.

Evaluace školy rodiči v roce 2017

Mgr. Ivo Zálešák

21.09.2017 ::: Oslavy 35. let trvání naší školy

V letošním roce oslavila naše škola půl kulaté výročí své existence. Je to vždy příležitost k malému ohlédnutí do minulosti, ale hlavně je to příležitost k oslavám, setkáváním a plánům do budoucna.

19.09.2017 ::: A je tu opět nový školní rok

S ním do naší školy vstoupilo 95 žáčků prvňáčků. Slavnostně byli přivítáni ředitelem školy a paní zástupkyní. Během uvítání přijali od žáků 9. ročníků šerpu, symbolizující přijetí do školy. Následně se odebrali do svých vyzdobených tříd, plni očekávání něčeho nového.

18.09.2017 ::: Projekt partnerských tříd 4.B a 1.B

Nastal nový školní rok a s ním i příchod nových prvňáčků. Abychom jim vstup do školy trochu usnadnili, třída 4.B pozvala svoji partnerskou třídu 1.B k projektu You are an important piece of the puzzle.

18.09.2017 ::: Nabídka kroužků Centra volného času

Vážení rodiče,

jako každým rokem Vám nabízíme umístění dětí do našich kroužků Centra volného času. V přiložených souborech naleznete letošní nabídku s cenami a přihlášku. Vyplněné přihlášky děti vhazují do schránky před jídelnou.

Nabídka kroužků
Přihláška do kroužků

Kamila Kolouchová

18.09.2017 ::: Klub nadaných dětí

Vážení rodiče,

v letošním roce opět otevíráme Klub nadaných dětí. Schůzky budou probíhat každou sudou středu od 14.00 do 15.30. Pokud budeme vyjíždět za poznáním mimo školu, bude návrat kolem 17,00 – 18,00. Poprvé se sejdeme ve středu 4.10. Přihlašovat své děti můžete přes přihlášku CVČ, kterou vám přinesou v průběhu září. Rádi bychom ale upozornili, že Klub je určen nadaným žákům ve věku 7 – 12 let. Odhad nadání necháváme na posouzení rodičům, ale například organizace Mensa, která v loňském roce prováděla testování v naší škole, doporučuje vstup do KND žákům, kteří při testování dosáhli hodnoty IQ 120 a výše. Další informace získáte na našich webových stránkách www.ksd.estranky.cz .

Těšíme se na spolupráci i s rodiči.

Mgr. R. Miková a Mgr. K. Krbková

01.09.2017 ::: Volný den pro žáky

Vážení rodiče,

na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volný den pro žáky školy v termínu 29.9.2017.

Důvodem pro udělení volna je neefektivní vyučování vzhledem k tomu, že jde o pátek po státnímu svátku. Mnoho rodičů si plánuje využít prodloužený víkend k odjezdu mimo Brno.

Školní družina pro žáky I. stupně bude ve dnech volna v provozu.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

01.09.2017 ::: Konec starého projektu, začátek nového

Ke dni 31. srpna 2017 byl ukončen evropský projekt "Learning without limits". Na jeho realizaci jsme pracovali celé tři školní roky a navštívili jsme všech šest partnerských zemí.

01.09.2017 ::: Organizace vyučování od 4. do 8. 9. 2017

4. 9.vyučování8:00 - 8:45, oběd žáci 11:00 - 12:00
5. 9.1. roč.8:00 - 9:40
2. – 9. roč.8:00 - 11:40
6. 9.1. roč.8:00 - 10:45
2. – 9. roč.8:00 - 11:40
7. - 8. 9.1. – 9. roč.8:00 - 11:40

Žáci 2. stupně, kteří obědvají ve školní jídelně, zůstávají ve třídách asi do 12 hodin a obědvají po uvolnění jídelny.

ŠD obědvá vždy poslední.

Vedení školy

17.08.2017 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2017/18

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v PONDĚLÍ 4.9.2017. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7.45 hod.

Starší aktuality najdete v Archívu.Teplákový den
Maths in Mind - První webinář