ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

ZŠ Masarova, Brno 2017/2018

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

14.03.2019 ::: Přípravný kurz

Na začátku března jsme s žáky 9. ročníků odjeli na Kaprálův mlýn na přípravný kurz. Zde jsme se intenzivně připravovali na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Kromě toho jsme trochu sportovali a také jsme si užili společné zábavy.

14.03.2019 ::: Masopustní průvod na ZŠ Masarova

Jako již tradičně, i v letošním roce se na naší škole konaly oslavy Masopustu, tentokrát první březnový den. Veselé masopustní obchůzky Líšní se zúčastnili všichni žáci 2. a 4. ročníků. Děti pilně nacvičovaly písně a tance, které běžně doplňují průvod masek.

03.02.2019 ::: Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Termín pro zápis dětí do 1. ročníku:Pátek5. 4. 201914:00 - 18:00 hod.
Sobota6. 4. 20199:00 - 12:00 hod.

03.02.2019 ::: Dny otevřených dveří pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše děti k nám do školy.

Můžete přijít v termínu 1. 4. – 4. 4. 2019 od 8:00 hod. do 15:00 hod.

06.03.2019 ::: Recitační soutěž

Koncem února 2019 proběhla na druhém stupni naší školy recitační soutěž, které předcházela recitace v jednotlivých hodinách literární výchovy. Nejlepší recitátoři pak měli možnost vyzkoušet si přednes básní před jiným publikem. Letos se soutěže zúčastnilo 30 žáků ze všech ročníků druhého stupně.

06.03.2019 ::: Požární ochrana očima dětí

V letošním roce se žáci druhého stupně zapojili do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou pořádá Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje.

06.03.2019 ::: Konference školních parlamentů v Olomouci

Ve čtvrtek 28.2.2019 byl náš školní parlament „Masařky“ pozván na konferenci pořádanou školním parlamentem Medvědi ze Základní školy Dr. Nedvěda v Olomouci. Za náš parlamentu se na tuto konferenci vydalo osm členů a dvě naše koordinátorky.

03.03.2019 ::: Čtenářská gramotnost v 6. a 7. ročníku - Soutěž Babylon aneb rozumíme si?

V průběhu února se žáci šestého a sedmého ročníku zapojili do soutěže Babylon aneb rozumíme si, kterou pořádá ZŠ Kuldova v Brně a jejímž cílem je prověřit úroveň čtenářských schopností dětí.

03.03.2019 ::: Projekt Zpracování dřeva

V průběhu ledna a února proběhl ve všech třídách 4. ročníku projekt, ve kterém si žáci vyzkoušeli práci se dřevem. Na základě obrazového materiálu se děti nejprve seznámily se základními informacemi o těžbě dřeva v lesích, dozvěděly se něco málo o struktuře dřeva a různých druzích dřeva.

03.03.2019 ::: Recitační soutěž 1. ročníků

V pondělí po jarních prázdninách se uskutečnila v divadelním sále recitační soutěž žáků ze všech prvních ročníků. Svou připravenou báseň zarecitovali jen ti nejlepší z každé třídy. Ostatní žáci tvořili obecenstvo.

28.02.2019 ::: Předávání Masaříků

První pololetí uteklo jako voda a opět s vydáváním vysvědčení proběhlo na naší škole slavnostní předávání „Masaříků“. Předávání se zúčastnili žáci celého prvního stupně. Z každé třídy si dva až tři žáci vyslechli ocenění za něco výjimečného, v čem v daném pololetí vynikli.

11.02.2019 ::: Banal Fatal

Na počátku února proběhl na naší škole preventivní program Banal Fatal, který si kladl za cíl osvětu žáků druhého stupně ohledně úrazů páteře. Často i ta největší banalita může způsobit ty nejfatálnější následky a upoutat člověka na vozík.

11.02.2019 ::: Matematická olympiáda – okresní kolo – 5. ročník

Okresní kolo matematické olympiády 5. ročníku se konalo na ZŠ Křídlovická koncem ledna. Žáci řešili tři úkoly s 18 bodovým ziskem. Naše škola vyslala 8 žáků. Na velice pěkném 5. místě se 14 body se umístil Pavel Václavek, na 6. místě se 13 body David Hruban a na 10. místě s 9 body se umístili Jan Tupec a Erik Novák.

27.01.2019 ::: Divadelní představení Spící krasavice v Mahenově divadle

V lednu jsme s žáky devátých ročníků navštívili Mahenovo divadlo, kde jsme zhlédli baletní představení Spící krasavice od Petra Iljiče Čajkovského a Maria Petipy, kterou společně vytvořili na motivy známé pohádky O Šípkové Růžence.

22.01.2019 ::: Stínové divadlo – školní družina dětem

Před Vánoci si žáci školní družiny z oddělení Kapříků, Motýlků a Želviček přichystali pro žáky 1. a 2. ročníků pohádku O dvanácti měsíčkách v podobě stínového divadla.

22.01.2019 ::: Sportování na 1. stupni

Od začátku školního roku děti v hodinách Tělesné výchovy trénovaly, pro mnohé velmi obtížný, šplh na tyči. Někteří již zvládají techniku dobře a mohou svůj výkon vylepšovat, jiní budou muset ještě trošku potrénovat.

22.01.2019 ::: Výukový program 7. B

V lednu se celá třída vypravila do přírodovědné stanice Kamenačky na výukový program o obojživelnících a plazech. Děti si nejprve prohlédly zvířata chovaná v učebně (morčata, činčily, volně se pohybující papoušek, žáby a hadi v teráriích).

20.01.2019 ::: Když projektová výuka děti baví

Přírodověda je předmět, který se nabízí pro využití badatelské a projektové výuky, mezipředmětové propojení i prostor pro aktivitu a kreativitu dětí. Učivo podnebných pásů bylo v 5. C pojato projektově ve všech směrech. Děti vytvořily skupiny, ve kterých zpracovávaly informace o jednotlivý podnebných pásech.

13.01.2019 ::: Pozvánka na školní ples

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte mi, abych Vás všechny jménem Spolku rodičů a všech zaměstnanců školy pozval na tradiční školní ples. V příloze naleznete plakát a další informace obdržíte prostřednictvím Vašich dětí a edookitu.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

Pozvánka

13.01.2019 ::: Žáci ZŠ Masarova tradičně navštívili vánoční Vídeň

Jako každý rok, i letos jsme zavítali do města valčíku a sachru. Cestou do rakouské metropole nás paní průvodkyně již v autobuse informovala o základních údajích našeho sousedního státu, o jeho nejvýznamnějších osobnostech, o kultuře této země a nezapomněla ani na pár úsměvných informací.

13.01.2019 ::: Matematická olympiáda – 5. ročník – školní kolo

Žáci 5. ročníku, kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy, řešili ve svém volném čase šest úloh. Úspěšnými řešiteli domácího kola byli tito žáci: Daniel Nikodým, Pavel Václavek, Jan Procházka, Jan Tupec, Erik Novák, Miroslav Neumann, Eva Hiklová a David Hruban.

04.01.2019 ::: Vyhlášení soutěže Empík

Od rána na nás dýchala Vánoční atmosféra, včetně jehličí,vanilkových rohlíčků, purpury a lek balíčků. Jeden z dárků je obvzlášť vzácný a obestřený tajemstvím. Je věnovaný městem Brnem, rukou paní primátorky.

04.01.2019 ::: Městské kolo Sudoku 5. ročník

Městské kolo Sudoku se konalo na ZŠ Sirotkova v polovině prosince minulého roku. Našimi želízky v ohni za první stupeň byli Daniel Gurín a Jan Procházka. Oba dva se stali úspěšnými řešiteli.

23.12.2018 ::: Vánoční vystoupení

Předvánoční čas nachystal pro žáky ZŠ Masarova z kroužků sborový zpěv a cool dance možnost ukázat to, co se od začátku školního roku naučili. Nejprve jsme společně vystoupili 4. prosince na vánočních trzích na náměstí Svobody, kde jsme sklidili obrovský aplaus.

23.12.2018 ::: Sudoku

Na konci listopadu bylo uskutečněno školní kolo v sudoku. Žáci řešili klasické sudoku, součtovku a sudoku tři skupiny. Z každé kategorie postoupili 2 žáci do městského kola, které se konalo v prosinci na ZŠ Sirotkova.

23.12.2018 ::: Projekt Zpracování dřeva

V průběhu listopadu a prosince proběhl ve všech třídách 5. ročníku projekt, ve kterém si žáci vyzkoušeli práci se dřevem. Na základě obrazového materiálu se děti nejprve seznámily se základními informacemi o těžbě dřeva v lesích, dozvěděly se něco málo o struktuře dřeva a různých druzích dřeva.

23.12.2018 ::: Návštěva Dětské onkologie při FDN Brno

Poslední prosincový týden jedna třída z 5. ročníku navštívila oddělení Dětské onkologie ve FDN Brno. Z důvodu, že děti byly pozvány, aby předaly šek v hodnotě 2 500 Kč. Tato krásná částka byla vybrána během vánočního jarmarku, kde děti prodávaly své výrobky.

18.12.2018 ::: Testování ČŠI

Vážení rodiče, žáci našich 4. ročníků byli Českou školní inspekcí zařazeni do celoplošného testování anglického jazyka, které proběhlo v listopadu 2018. Výsledky jednotlivých žáků najdete po zadání přístupových údajů na  https://set.csicr.cz/vysledky.

Výsledky testování školy

Mgr. Alexandra Zálešáková

18.12.2018 ::: Olympiáda z ČJ

Na konci listopadu proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 25 žáků 8. a 9. ročníku. Mluvnická část byla zaměřená jako každý rok především na slovní zásobu a její využití.

16.12.2018 ::: Zvýšení ceny obědů

Vážení rodiče,

ředitel Školní jídelny Masarova pan Štěpán Oplt mne požádal o předání informace o zvýšení cen obědů ve školní jídelně od 1. 1. 2019.

Text dopisu v příloze.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

16.12.2018 ::: Mikulášský jarmark

Na začátku prosince uspořádal školní parlament Masařky ve spolupráci se třídami ZŠ Masarova tradiční Mikulášský jarmark s rozsvícením stromečku před školou.

09.12.2018 ::: Sudoku 5. ročník – školní kolo

Školní kolo turnaje v sudoku 5. ročníku se uskutečnilo v posledním listopadovém týdnu. Nejlepšími řešiteli jsou tito žáci: Daniel Gurín, Jan Procházka, Jan Stoklasa, Kristýna Červinková a Martin Hanuš.

09.12.2018 ::: Projekt Píšeme dopis známým českým osobnostem

Předvánoční čas si část žáků 5. ročníku krátila projektem, v němž jsme se zabývali psaním dopisů. Nebyly to však dopisy ledajaké. Každý měl za úkol vybrat si českou osobnost, která by se stala adresátem vznikajícího díla.

02.12.2018 ::: Math in Mind, Erasmus+, Lotyšsko

V polovině listopadu pokračovalo další setkání v rámci projektu Erasmus+ nazvaného Math in Mind, tentokrát v Lotyšsku. Během pětidenního výjezdu si členové sedmi evropských zemí předávali další zkušenosti z oblasti výuky matematiky.

02.12.2018 ::: První pomoc ve škole

Ke konci měsíce listopadu jsme na naší škole uspořádali preventivní akci pro 8. ročníky v rámci zopakování a osvěžení si pravidel první pomoci a prevence přenosu pohlavních chorob.

02.12.2018 ::: Dějepisná olympiáda

Na konci listopadu proběhla na naší škole dějepisná olympiáda s ústředním tématem „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Přestože se jedná o poměrně obtížná témata z období středověku a raného novověku, žáci se jej zhostili statečně.

24.11.2018 ::: Mateso - městské kolo

Městské kolo matematické soutěže Mateso se konalo 13. 11. 2018 v TZŠ Kuldova 38. Z naší školy se městského kola zúčastnilo 5 žáků, kteří nám udělali velkou radost.

20.11.2018 ::: Biologická olympiáda

Školního kola soutěže se letos zúčastnilo celkem 17 žáků. Téma obtížného testu bylo „Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven“. Součástí olympiády bylo také poznávání rostlin a živočichů.

20.11.2018 ::: Adopce na dálku – poděkování

V úterý 13. listopadu proběhla na naší škole sbírka na bangladéšskou studentku Anannu Nokrek, kterou podporujeme v rámci projektu adopce na dálku. Zatímco poslední dva roky jsme peníze vybírali prostřednictvím různých charitativních prodejních akcí, na nichž se podílely především školní družina a parlament, tentokrát jsme zvolili tradiční způsob.

11.11.2018 ::: Projektový den 100 let republiky v prvních třídách

V pátek 26.10.2018 proběhl v prvních třídách projektový den 100 let republiky. V tento den děti přišly oblečené v barvách naší vlajky. Děti si z domu přinesly fotky významných osobností naší republiky a s těmito osobnosti pak seznámily ostatní spolužáky.

11.11.2018 ::: Osudové osmičky

Na konci měsíce října jsme na naší škole realizovali projekt Osudové osmičky v dějinách Československa. Tento projekt si kladl za cíl obeznámit žáky s přelomovými roky 1918, 1938, 1948 a 1968 v československých dějinách, jejich dopadem a důsledky, které se promítají i do dnešní moderní doby.

11.11.2018 ::: Projekt 100 let Československa

Třídy 4. A a 4. C se v posledním říjnovém týdnu pustily do náročného projektu 100 let Československa. V úvodu projektového dne děti zhlédly krátký film, který přímo pro děti této věkové kategorie připravila produkce České televize. Film dětem přiblížil počátky vzniku naší republiky.

31.10.2018 ::: Prezentace středních škol

ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. a školní poradenské pracoviště ZŠ Masarova pořádají

PREZENTACI STŘEDNÍCH ŠKOL

V úterý 13. 11. 2018 mezi 16.30 a 17.30 v jídelně ZŠ MASAROVA

Pozvánka

31.10.2018 ::: Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

Cílem projektu je pořídit vybavení pro odborné učebny základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích. Do projektu je zapojeno celkem 14 základních škol, které zřizuje statutární město Brno a jeho městské části

Plakát

29.10.2018 ::: Výukový program Staleté kořeny

V měsíci říjnu se 5. ročníky zúčastnily výukového programu, který byl pro nás zajištěn k příležitosti oslav 100. výročí založení ČSR. Plnili jsme různé individuální i skupinové úkoly. Diskutovali jsme také o tom, co je pro náš stát typické a výjimečné, co by se stalo, kdybychom o danou věc přišli.

29.10.2018 ::: Akce partnerských tříd 1. C a 5. B – Netradiční forma TV

Třetí týden v říjnu jsme se sešli v hodině tělesné výchovy, abychom si společně užili spoustu legrace a ukázali prvňáčkům, že noviny nejsou pouze na čtení, ale dá se s nimi také cvičit. Na úvod celého setkání si každý prvňáček vybral jednoho páťáka, který měl za úkol po celou dobu akce se o mladšího spolužáka starat.

29.10.2018 ::: Kabaret Nohavica

Na konci října jsme měli možnost s osmými a devátými ročníky navštívit divadlo Radost, kde jsme zhlédli představení Kabaret Nohavica aneb Barevné korálky na šňůrce, ale také Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

29.10.2018 ::: MATESO – školní kolo

Žáci 5. ročníku se zúčastnili na konci října matematické soutěže MATESO. Řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 8 bodů. Z naší školy to bylo 15 žáků.

24.10.2018 ::: Stánky pro Klokánek – akce školní družiny

V říjnu uspořádala školní družina 1. ročník akce Stánky pro Klokánek. Děti a jejich rodiče doma přichystali spoustu dobrot, sladkých i slaných. Občerstvení děti donesly do školy a o velké přestávce „prodávaly“ na stáncích, rozmístěných po celé škole.

24.10.2018 ::: Logická olympiáda

V průběhu října se někteří naši žáci zúčastnili matematické celorepublikové internetové soutěže Logická olympiáda. Celkem se v kategorií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 17 156 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 2 538.

22.10.2018 ::: Partnerské třídy

První letošní setkání naší osmičky s partnerskými druháčky se díky babímu létu mohlo uskutečnit venku před školou. Pro malé děti jsme připravili různá stanoviště - hod na cíl, opičí dráhu, pantomimu, kreslení zvířátek, zpívání nebo luštění křížovky.

22.10.2018 ::: Logická olympiáda 2018 – základní kolo

Základní kolo Logické olympiády probíhalo v tomto školním roce v prvním říjnovém týdnu opět online. V roce 2018 je to již 11. ročník této tradiční soutěže pořádané Mensou ČR.

15.10.2018 ::: Přírodovědný klokan

Letošního ročníku přírodovědné soutěže se v polovině října 2018 zúčastnilo celkem 58 žáků 8. a 9. ročníku. Čekalo na ně 24 poměrně obtížných otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

15.10.2018 ::: Motocyklová naděje z Masarky 

Začátkem října se konal poslední závod silničních motocyklů této sezóny na okruhu v Německu. Náš Lukáš Simon byl favoritem na titul mistra Evropy, stačilo pouze "dojet". Při druhé jízdě bohužel došlo k poruše jeho motorky. Lukáš tedy uplynulou sezónu ukončil na i tak krásném 4. místě.

15.10.2018 ::: Beseda pro rodiče 1. ročníků

Vážení rodiče,

zveme Vás na přednášku a společnou neformální besedu. Přednáška a následná beseda proběhne v divadelním sále naší školy ve čtvrtek 1.11. od 16,00 hod. Téma přednášky je úzce spjato s nástupem Vašeho dítěte do školy a dalo by se nazvat

„Jak zdárně nastartovat úspěšné školní vzdělávání“

Budeme se zabývat

  • denním režimem prvňáčka
  • domácí přípravou
  • možnými nástrahami školní docházky
  • řekneme si, jak správně rozvíjet kompetence dítěte
  • jak rychle zachytit signály špatné adaptace ve škole
  • jak řešit event. vývojové poruchy učení apod.

Přednášející je paní Mgr. Magda Valášková, psycholožka. Přítomny budou i paní učitelky 1. ročníků, školní psycholožka Mgr. Tereza Hranošová a zástupci vedení školy. Po dobu přednášky mohou Vaše děti zůstat ve školní družině (i nedružinové), budou se o ně starat paní vychovatelky.

Po zkušenostech z minulých akcí jsem nuceni Vás požádat, abyste si zabezpečili hlídání mladších sourozenců prvňáčků.

Děkujeme.

Mgr. Ivana Jelínková

15.10.2018 ::: Asistent pedagoga

Hledáme asistenta pedagoga k dívce z 2. ročníku s diagnózou ADHD do odpolední školní družiny (úvazek 20 hodin týdně). Nástup co nejdříve, nejlépe ihned.

Nutné pedagogické vzdělání nebo kurz asistenta pedagoga. Zkušenosti s dětmi s ADHD jsou vítány.

Kontakt: zsmasarova@zsmasarova.cz

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

07.10.2018 ::: Malování na chodník

Poslední týden v září jsme ve školní družině zorganizovali kreslení křídami na chodník. Děti ozdobily okolí školy svými kresbami a výtvarnými nápady. Rodiče i ostatní kolemjdoucí se mohli pokochat originálními obrázky a my společně se žáky jsme měli radost, že se jim podařilo krásně ozdobit okolí školy a hezky se při tom pobavit.

07.10.2018 ::: Video ze Sázení stromů Svobody

Žáci ze základních škol zasadili stromy ke stému výročí republiky. K jejich kořenům zakopali časové schránky, do kterých uložili věci, které podle nich vystihují dnešní dobu.

Video na TV Brno 1:
www.facebook.com/TVBrno1/videos/264702287584280/

03.10.2018 ::: První zasedání školního parlamentu Masařky

První zasedání školního parlamentu Masařky proběhlo na školním hřišti. Nejdříve jsme mezi námi přivítali paní učitelku K. Svobodovou, a pak už nás čekaly seznamovací hry: Agenti a Co máme společného…

03.10.2018 ::: Sázení stromů republiky

V pátek 21.9.2018 se sešli žáci druhého stupně všech líšeňských základních škol, aby společně oslavili sté výročí založení Československé republiky. Tato akce byla nápadem žáků našeho parlamentu a realizovali ji pak společně s panem starostou a kulturním centrem Kotlanova.

03.10.2018 ::: Program pro žáky 5. ročníku na Přírodovědecké fakultě v Brně

Naše škola v rámci realizace některých projektů spolupracuje s fakultami Masarykovy univerzity. Při celotýdenním projektu o minerálech a horninách se žáci 5. ročníku vypravili do areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Fakulta pro žáky připravila velmi zajímavý a interaktivní výukový program.

03.10.2018 ::: Exkurze 7. ročníku v Modré

V září se naši sedmáci vypravili na přírodovědně dějepisnou exkurzi do Modré u Velehradu. Navštívili expozici Živá voda, která je vybudovaná v místech, kde v minulosti bývaly mokřady a rybníky, jsou zde prameny podzemní vody.

17.09.2018 ::: Přivítání prvňáčků na Masarce

Je 3. září a už celou noc prší. Po dlouhém, teplém a suchém létě se všichni radují, zejména zemědělci. Konečně déšť! Jen nám na Masarce trošku tuhnou rysy. Vždyť naše slavnostní přivítání, tradiční šerpování prvňáčků, musí proběhnout před hlavním vchodem.

14.09.2018 ::: Výsledky mezinárodních zkoušek YLE 2017/2018

V průběhu letních prázdnin dorazily do školy výsledky mezinárodních jazykových zkoušek YLE. Tyto zkoušky vykonávali vybraní žáci 5. a 7. ročníků dne 2. června 2015. Zkouška měla dvě úrovně a to Movers (5. ročník) a Flyers (7. ročník) a skládala se ze tří částí – čtení a psaní, poslech a mluvení.

23.08.2018 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2018/19

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v pondělí 3. 9. 2018. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7.45 hod.

Starší aktuality najdete v Archívu.Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem