skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZŠ Masarova, Brno 2019/2020

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

15.09.2020 ::: Klub nadaných dětí

V letošním roce bychom opět rádi, i přes současnou nepříliš příznivou zdravotní situaci, nabídli nadaným dětem se zájmem o poznávání nového a rozšiřování svých znalostí - KLUB NADANÝCH DĚTÍ, který na naší škole funguje v rámci CVČ již od roku 2015.

01.09.2020 ::: Informace ke kroužkům CVČ 2020/21

Vážení rodiče,

kroužky CVČ na naší ZŠ mají již mnohaletou tradici. Vedení školy schválilo, že i v tomto školním roce kroužky CVČ

16.08.2020 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7, 45 hod.

15.07.2020 ::: Seznamy žáků 6. ročníku

Vážení rodiče,

zveřejňujeme seznamy žáků nově vytvořených tříd šestého ročníku spolu s třídními učitelkami a třídními učiteli, asistentkami a asistenty.

Seznamy žáků 6. ročníku 2020/2021

Mgr. Ivana Jelínková, zástupkyně ředitele

28.06.2020 ::: Rozloučení

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych se s Vámi na konci tohoto podivného školního roku jménem všech pracovníků školy rozloučil.

23.06.2020 ::: Zajištění prázdninového provozu ZŠ Masarova 11, př.o.

(vždy 9.30 hod. – 12.30 hod )


TermínZajištění službySpojení
1. 7. 2020M. Šikulová603 595 884
8. 7. 2020M. Šikulová603 595 884
15. 7. 2020A. Zálešáková731 495 193
22. 7. 2020M. Šikulová603 595 884
29. 7. 2020M. Šikulová603 595 884
3. 8. 2020I. Jelínková731 495 163
10. 8. 2020A. Zálešáková731 495 193
Od 20. 8. 2020I. Zálešák605 263 806
I. Jelínková731 495 163
A. Zálešáková731 495 193

V uvedené dny a hodiny je možno v kanceláři vyzvednout nevydaná vysvědčení.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

08.06.2020 ::: Výstava Svět zvířat

Naše školní družina uspořádala již tradiční výstavu prací svých žáků v šatnách školy. Letošní různorodé výtvarné počiny spojovalo téma Svět zvířat. Výstavu jsme začali s dětmi připravovat již v únoru, k výstavě mohli žáci přispět i svými díly vyrobenými v době uzavření škol.

02.06.2020 ::: Informační schůzka pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

zveme Vás na informační schůzku. Uskuteční se v jídelně ZŠ Masarova 11 v pondělí 22. června 2020 v 16.00 hodin.

Program

 • Představení vyučujících
 • Seznámení s organizací zahájení školního roku 2020/2021
 • Seznam školních potřeb, které je nutné zakoupit
 • Informace o školní družině, centru volného času a školním stravování
 • Diskuse a dotazy

Prosíme, abyste na informační schůzce dodržovali platné nařízení vlády ČR, týkající se dodržování epidemiologických zásad. Zejména nošení roušek. Děkujeme.

Mgr. Ivana Jelínková, ZŘ

15.05.2020 ::: Masařky nic nezastaví! 

I přes nepříznivé podmínky se parlament činí. Na pravidelném online zasedání jsme vznesli nápad na heslo, které bychom nalepili na okna školy. Ze všech našich návrhů (a bylo jich celkem 21!) jsme vybrali "SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME, SVOJI SÍLU PROKÁŽEME".

12.05.2020 ::: Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Ředitelství ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. zveřejňuje výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021.

Seznam identifikátorů přijatých žáků

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

11.05.2020 ::: Organizace vyučování 9. ročník

Vážení rodiče,

zasíláme Vám podrobnosti ke konzultacím žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám. Rozdělení do skupin, časový rozvrh a další informace obdržíte prostřednictvím edookitu. V příloze naleznete materiál MŠMT k zajištění ochrany zdraví a provozu škol.

S pozdravem

Mgr. Ivo Zálešák

11.05.2020 ::: Informační dopis - přítomnost žáků 1. stupeň ve škole

Vážení rodiče,

vzhledem k možnosti přítomnosti žáků I. stupně ve škole od 25. 5. 2020, Vám zasíláme dopis s podrobnými pokyny. Více informací, způsob nahlašování dětí a formulář čestného prohlášení obdržíte prostřednictvím edookitu. V příloze naleznete také informace MŠMT k zajištění ochrany zdraví a provozu škol.

S pozdravem

Mgr. Ivo Zálešák

09.05.2020 ::: Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí 2019/20

Vážení rodiče,

MŠMT České republiky vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Znění vyhlášky přikládáme v příloze.

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

04.05.2020 ::: Informace k prezenčním konzultacím žáků 9. ročníku

Vážení rodiče,

vzhledem k možnosti přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole od 11. 5. 2020 ke konzultacím k přijímacím zkouškám, zasíláme Vám podrobný dopis s veškerými informacemi. Informační dopis a čestné prohlášení jsou přiloženy. Více informací a způsob nahlášení žáků obdrží rodiče prostřednictvím edookitu.

S pozdravem

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

26.03.2020 ::: Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

25.03.2020 ::: Vyřizování Žádostí o ošetřovné z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče,

žádosti o ošetřovné Vám potvrdí ekonomka školy paní Šikulová ve dnech pondělí a středa a to mezi 9 - 12 hodinou. Vzhledem k žádoucí minimalizaci pohybu osob však upřednostňujeme elektronickou komunikaci při vyřizování. Do formuláře, prosím, vyplňte jméno, příjmení a třídu. Paní ekonomku můžete kontaktovat na adrese miroslava.sikulova@zsmasarova.cz a potvrzená žádost Vám bude doručena emailem.

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

17.03.2020 ::: Obrázky z plesu

Vážení rodiče,

Děkujeme Vám za hojnou účast na našem školním plesu a děkujeme za podporu v těchto časech. Posíláme pár obrázků a videa vystoupení našich žáků.

Pevné nervy a hodně zdraví!

Mgr. Ivo Zálešák

12.03.2020 ::: Uzavření školy

Vážení rodiče,

na základě opatření vlády ČR bude naše škola od 11. 3. 2020 do odvolání pro žáky uzavřena.

09.03.2020 ::: Přípravný kurz

Pro budoucí středoškoláky jsme i letos připravili pobyt plný studia, tentokrát nedaleko Blanska na Vyhlídce. V prvním březnovém týdnu se ho zúčastnilo 31 žáků 9. ročníku.

05.03.2020 ::: Opatření školy

Vážení rodiče,

v souvislosti s výskytem koronaviru naše škola zavedla následující opatření:

 1. Provoz školy se bude řídit doporučeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví České republiky. Doporučení a tiskopis o bezinfekčnosti před akcemi školy (LVK, ŠVP,…) naleznete v příloze.

04.03.2020 ::: Valentýn

Po čase jsme se školní parlament Masařky rozhodl uspořádat akci Valentýn, kterou  pořádal již minulých letech. Všichni na škole měli možnost vhazovat valentýnky (přáníčka se vzkazy ve tvaru srdíček a pod.) pro ostatní žáky, učitele a vůbec všechny zaměstnance...

26.02.2020 ::: Výprava do vesmíru

V pátek před jarními prázdninami se navečer sešly děti ze ŠD Kapříci, Pejsci a Zajíčci ve škole. Čekala tu na ně první část dobrodružné cesty.

26.02.2020 ::: Taneční festival ŠD

Ve středu 12. 2. propukl na ZŠ Masarova dlouho očekávaný "Taneční festival ŠD". Dvacet soutěžících týmů za obrovské podpory diváků předvedlo své taneční kreace.

26.02.2020 ::: Recitační soutěž 1. ročníků

V měsíci únoru se uskutečnilo školní kolo v recitační soutěži žáků 1. ročníků. Z každé třídy byli vybráni tři až čtyři nejlepší recitátoři. Ti pak společně soutěžili v divadelním sále před porotou. Palce soutěžícím drželi ostatní spolužáci ze tříd, kteří tvořili publikum.

26.02.2020 ::: Brno v proměnách

Výuka dějepisu v 9. ročníku se věnuje událostem 20. století s důrazem na druhou světovou válku. Projekt naší školy s názvem Brno v proměnách se snaží v rámci hodin dějepisu tyto dějiny přiblížit a spojit je v čase a prostoru.

19.02.2020 ::: Atletické závody v Olympii

V pondělí 10. února jsme se s našimi malými atlety zúčastnili atletických závodů základních škol, které se konaly v rámci sportovních dnů a velké mezinárodní akce „ Brněnská laťka“ v nákupním centru Olympia.

11.02.2020 ::: Matematická olympiáda – okresní kolo – 5. ročníky

Okresní kolo matematické olympiády 5. ročníku se konalo na ZŠ Křídlovická v posledním lednovém týdnu. Žáci řešili tři úkoly s 18 bodovým ziskem. Naše škola vyslala 8 žáků.

06.02.2020 ::: Slavnostní předávání „Masaříků“

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 proběhlo v tělocvičně školy slavnostní předávání cen s názvem „Masařík“. Toto předávání na konci každého pololetí je na naší škole již tradicí. Jedná se o ocenění, které může získat každý, kdo v daném pololetí něčím vynikl, byl v něčem výjimečný.

06.02.2020 ::: Pythagoriáda

V lednu 2020 jsme uspořádali školní kolo Pythagoriády. Účast v soutěži byla dobrovolná a probíhala v kategoriích 6. ročník, 7. ročník a 8. ročník. Soutěžící řešili 15 úloh v časovém limitu 60 minut. Zúčastnilo se 68 žáků 2. stupně.

06.02.2020 ::: Plavecké závody

V průběhu měsíce ledna se naši malí plavci zúčastnili závodů v rámci Sítě otevřených brněnských škol v bazénu ZŠ Jundrov. Žáci 3., 4. a 5. ročníků se nezalekli veliké konkurence a statečné bojovali nejen v individuálních závodech, ale i ve štafetách.

03.02.2020 ::: Recitační soutěž žáků 2. – 5. ročníku

Na konci měsíce ledna se uskutečnila pravidelná každoroční soutěž v recitaci. V divadelním sále školy se sešlo téměř 50 soutěžících. Na programu byly verše humorné i vážnější. Každý se snažil předvést svůj nejlepší výkon před zaplněným publikem.

03.02.2020 ::: Masařky na bruslích

Před pololetním vysvědčením jsme šli s parlamentem za odměnu na brusle. Než jsme vyrazili, proběhlo krátké zasedání. Zde jsme se domluvili, kterou akci budeme v nejbližší době pořádat.

02.02.2020 ::: Dny otevřených dveří pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše děti k nám do školy.

Můžete přijít v termínu

30. 3. – 2. 4. 2020 od 8:00 hod. do 15:00 hod.

02.02.2020 ::: Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Pátek3. 4. 202014:00 - 18:00 hod.
Sobota4. 4. 20209:00 - 12:00 hod.

02.02.2020 ::: Knihovna Jiřího Mahena

V lednu se žáci sedmého ročníku mohli zúčastnit zajímavé besedy v Knihovně Jiřího Mahena s názvem Děti se žlutou hvězdou. Jak už název napovídá, program byl zaměřen na tematiku holokaustu za druhé světové války.

28.01.2020 ::: Stínové divadlo

Žáci navštěvující ŠD Želvičky si připravili stínové divadlo O Šípkové Růžence. Jejich představení shlédli žáci prvních a druhých ročníků v divadelním sále školy koncem ledna. Dva vybraní žáci vodili loutky, v rolích čtenářů se vystřídalo osm děvčat.

28.01.2020 ::: Pythagoriáda – školní kolo – 5. ročník

Žáci 5. ročníku se v posledním lednovém týdnu zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Do soutěže se zapojilo 53 žáků. 10 žáků se stalo úspěšnými řešiteli tohoto kola. Soutěžící řešili 15 zajímavých úloh, ve kterých museli propojit školskou matematiku s notnou dávkou logického úsudku.

19.01.2020 ::: Adopce na dálku

Naše škole je již dlouholetým sponzorem projektu BanglaKids společnosti ADRA, který podporuje vzdělávání bangladéšských dětí. My stále přispíváme částkou 650 Kč devítileté Ananně Nokrek, která by se jednou chtěla stát zdravotní sestrou.

12.01.2020 ::: Pozvánka na společenský večer

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy,

dovoluji si Vás pozvat na již 30. společenský večer naší školy. Více informací v příloze.

Pozvánka na společenský večer - plakát

Mgr. Ivo Zálešák
Ředitel školy

12.01.2020 ::: Městské kolo Sudoku 5. ročník

Městské kolo Sudoku se konalo na ZŠ Sirotkova v polovině prosince minulého roku. Našimi želízky v ohni za první stupeň byly Klára Sedláčková a Veronika Krojzlová.

12.01.2020 ::: Rozvoj čtenářské gramotnosti v družině

Od října do prosince roku 2019 Kapříci, Pejsci a Zajíčci spolupracovali na projektu, který rozvíjel čtenářskou gramotnost dětí. V říjnu si žáci navštěvující tato oddělení školní družiny přinesli do školy své oblíbené knihy a postupně je představili svým spolužákům.

12.01.2020 ::: Matematická olympiáda – 5. ročník – školní kolo

Žáci 5. ročníku, kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy, řešili ve svém volném čase šest úloh. Úspěšnými řešiteli domácího kola byli tito žáci:

23.12.2019 ::: Vystoupení na Líšeňských Vánocích a na náměstí Svobody

Každým rokem se naše škola zúčastňuje vánočního vystoupení na Líšeňských Vánocích a na náměstí Svobody. I letos jsme s dětmi pečlivě připravovali program. Na pódiu vystoupily děti z kroužku pěvecký sbor a zazpívaly 6 vánočních koled.

23.12.2019 ::: Olympiáda z ČJ

Na konci listopadu proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 15 žáků 8. a 9. ročníku. Mluvnická část byla zaměřená jako každý rok především na slovní zásobu a její využití. Tentokrát si děti musely poradit se rčeními, interpunkcí, homonymy, funkčními styly a skloňováním číslovek.

17.12.2019 ::: Vánoční jarmark

Jak již bývá na naší škole zvykem, uspořádal i letos školní parlament vánoční jarmark se slavnostním rozsvícením vánočního stromečku. Vánoční jarmark jsme se letos rozhodli uspořádat v budově školy. Každá třída zde měla svůj stánek a snažila se vybrat na to, na čem se společně shodli ve třídě.

17.12.2019 ::: Sudoku – městské kolo 5. ročník

Městské kolo Sudoku se konalo na ZŠ Sirotkova v prvním týdnu prosince 2019. Našimi želízky v ohni za první stupeň byly Klára Sedláčková a Veronika Krojzlová. Obě dvě se staly úspěšnými řešiteli.

17.12.2019 ::: Projekt Zpracování dřeva

V průběhu listopadu a prosince proběhl ve všech třídách 4. ročníku projekt, ve kterém si žáci vyzkoušeli práci se dřevem. Na základě obrazového materiálu se děti nejprve seznámily se základními informacemi o těžbě dřeva v lesích, dozvěděly se něco málo o struktuře dřeva a různých druzích dřeva.

17.12.2019 ::: Logická olympiáda 2019 – krajské kolo

Začátkem listopadu 2019 se konalo v Univerzitním kampusu Bohunice krajské kolo Logické olympiády. Do tohoto kola postoupilo podle výsledků základního kola 60 nejlepších řešitelů.

17.12.2019 ::: Exkurze do koncentračního táboru Osvětim – Auschwitz

Výuka dějepisu v devátém ročníku je věnována událostem 20. století. Proto Základní škola Masarova pravidelně organizuje exkurze na místa historické paměti. Koncem měsíce listopadu navštívili žáci devátých ročníků koncentrační tábor Osvětim – Auschwitz a Auschwitz – Birkenau.

17.12.2019 ::: Dům moří

Předvánoční čas si naši sedmáci zpříjemnili jednodenním výletem do Vídně. Hlavním cílem byla návštěva Domu moří. Děti si prohlédly mnoho druhů členovců, paryb, ryb, obojživelníků a plazů, o kterých se učily v hodinách přírodopisu.

17.12.2019 ::: Exkurze do Pavilonu Anthropos

Žáci šestých ročníků se ve výuce hodin dějepisu seznamují s nejstaršími dějinami lidstva, s pravěkem. Exkurze do Pavilonu Anthropos, kde se nachází nebývalé množství nálezů z nejranějších období lidských dějin, měla za úkol přiblížit původ člověka a vznik kultury lidstva.

10.12.2019 ::: Testování ČŠI 2019

Naši žáci 8. ročníků byli Českou školní inspekcí vybráni k otestování environmentální výchovy. Výsledky za celou školu najdete na www.zsmasarova.cz/doc/vysledky_csi_2019.pdf.

Výsledky jednotlivých žáků získáte po vložení přístupových údajů, které každý žák obdržel na adrese https://set.csicr.cz/Vysledky/Default.aspx.

Mgr. Alexandra Zálešáková

10.12.2019 ::: Jihomoravská konference školních parlamentů

V listopadu jsme se s naším parlamentem zúčastnili Jihomoravské konference školních parlamentů na SŠP Jílová. Na této akci jsme byli rozděleni do různých workshopů. V každém workshopu se probíralo jiné téma.

04.12.2019 ::: Soutěž ve šplhu 1.stupeň

V pátek 29.11.2019 proběhla soutěž ve šplhu1.-5. tříd. Do té doby děti v hodinách tělesné výchovy poctivě trénovaly a hlavně prvňáčci překvapili a odvážně šplhali téměř až ke stropu.

04.12.2019 ::: Náš školní parlament v Senátu ČR

Našemu školnímu parlamentu se letos podařilo s akcí “Masařky sázely stromy republiky” umístit mezi deset nejinspirativnějších projektů roku v soutěži s názvem „Co dělají školy pro demokracii?“ Dostat se až k mikrofonu v Senátu nás stálo nemalé úsilí.

29.11.2019 ::: Sudoku 5. ročník – školní kolo

Školní kolo turnaje v sudoku se uskutečnilo v prvním listopadovém týdnu. Nejlepšími řešiteli jsou tyto žákyně: Klára Sedláčková a Veronika Krojzlová. Obě nás budou reprezentovat na „Vánočním turnaji v Sudoku“, který se koná 5. 12. 2019 v ZŠ Sirotkova.

29.11.2019 ::: Hravé setkání

Koncem listopadu se opět sešly děti z 2. C se svými staršími kamarády z 9. A. Tentokrát jsme se domluvili na hraní deskových her. Zvolili jsme tu nejjednodušší - „Člověče, nezlob se“. Druháčci přinesli hry, promíchali se s deváťáky a začal úprk do domečků a vyhazování protihráčů.

26.11.2019 ::: Biologická olympiáda

Školního kola soutěže se letos zúčastnilo celkem 20 žáků. Tématem obtížného testu byl „Těžký život ve vodě“. Součástí olympiády bylo také poznávání rostlin a živočichů. V kategorii C starších žáků zvítězil Lukáš Paděra.

23.11.2019 ::: Listopad 1989 – Nezapomeneme!

Druhý listopadový týden byl na naší škole věnován událostem z roku 1989 a připomenutí si 30. výročí Sametové revoluce. V průběhu týdne se žáci II. stupně ve výuce vybraných předmětů seznamovali s životem v totalitní společnosti a reflektovali současné možnosti svobodného fungování společnosti.

23.11.2019 ::: Mateso - městské kolo – 5. ročník

Městské kolo matematické soutěže Mateso se konalo v polovině listopadu 2019 v Tyršově základní škole, Brno. Zúčastnilo se ho 209 žáků z 55 ZŠ z Brna a okolí. Z naší školy ze školního kola postoupilo 6 žáků a 3 z nich se stali úspěšnými řešiteli

23.11.2019 ::: Den vzniku samostatného československého státu

Konec měsíce října byl již tradičně věnován památce vzniku samostatného československého státu a osobě prvního československého prezidenta Tomáše Garrique Masaryka.

19.11.2019 ::: Soutěž o nej… dýni

Na konci října uspořádal školní parlament Masařky soutěž o nejhezčí vydlabanou dýni. Tahle akce byla dobrovolná. Zájemci zařídili dýně pro své třídy a mohlo se začít dlabat. Sešly se dýně velké, malé, šišaté i kulaté, naštvané, usměvavé i strašidelné.

13.11.2019 ::: Přijímací řízení na střední školy

Žáci budou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení, jak na střední školy tak na víceletá gymnázia. Přihlášky Vám vytiskne třídní učitel ze systému Edookit - předá zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žáka do 7. února 2020.

13.11.2019 ::: Exkurze do nemocnice

Začátkem listopadu se 9.A vydala na prohlídku některých oddělení fakultní nemocnice v Bohunicích. Navštívili jsme urgentní příjem, porodní box, RTG, CT a magnetickou rezonanci. Na jednotlivých pracovištích se nám ochotně věnovali lékaři a sestry.

13.11.2019 ::: Stříbro pro naše mladé atlety

Ve čtvrtek 3. října se 8 našich mladých sportovců: Adriana Balážová, Tobiáš Topalov, Eliška Nechutová, Martin Pavloň, Viktorie Czudková, Filip Andres, Matěj Skřivánek a Gabriela Hálová zúčastnilo 1. ročníku závodu „ Atletika se vrací za Lužánky“.

13.11.2019 ::: Beseda pro rodiče 1. ročníků

Vážení rodiče,

zveme Vás na přednášku a společnou neformální besedu. Přednáška a následná beseda proběhne v divadelním sále naší školy ve středu 20.11. od 16,30 hod.

Téma přednášky je úzce spjato s nástupem Vašeho dítěte do školy a dalo by se nazvat

„Jak zdárně nastartovat úspěšné školní vzdělávání.“

Budeme se zabývat

 • denním režimem prvňáčka
 • domácí přípravou
 • možnými nástrahami školní docházky
 • řekneme si, jak správně rozvíjet kompetence dítěte
 • jak rychle zachytit signály špatné adaptace ve škole
 • jak řešit event. vývojové poruchy učení apod.

Přednášející je paní Mgr. Magda Valášková, psycholožka. Přítomny budou i paní učitelky 1. ročníků, školní psycholožka Mgr. Tereza Hranošová a zástupci vedení školy.

Po dobu přednášky mohou Vaše děti zůstat ve školní družině (i nedružinové), budou se o ně starat paní vychovatelky.

Po zkušenostech z minulých akcí jsem nuceni Vás požádat, abyste si zabezpečili hlídání mladších sourozenců prvňáčků.

Děkujeme.

Mgr. Ivana Jelínková

05.11.2019 ::: Badatelský projekt Není ořech jako ořech

Badatelský projekt 4. C probíhal na konci října. Děti si nejprve nastudovaly informace o plodech, které běžně jíme a říkáme jim ořech. Překvapily je informace o kokosovém ořechu i kešu oříšku. V otázkách k textu si ověřily, zda si vědomosti dobře pamatují. Vyzkoušely si i výtah z textu.

05.11.2019 ::: MATESO – školní kolo

Žáci 5. ročníku se zúčastnili na konci října matematické soutěže MATESO. Řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 8 bodů. Z naší školy to bylo 9 žáků.

05.11.2019 ::: Gastronauti

Na konci října se opět na naší škole objevili studentky maturitního ročníku Střední zdravotnické školy z Brna, aby žákům 1. tříd představily program, tentokrát zaměřený na stravu a trávicí ústrojí.

05.11.2019 ::: Erasmus+ „Math in Minds“ – výjezd pedagogů do Španělska

Naše škola se v říjnu zúčastnila šestého setkání v rámci projektu Erasmus + „Math in Minds“, které se konalo ve Španělsku. Výjezdu se zúčastnili 3 členové pedagogického sboru. Setkali se s učiteli matematiky z Velké Británie, Španělska, Švédska, Bulharska, Lotyšska a Polska.

24.10.2019 ::: Stánky pro Klokánek – akce školní družiny

Školní družina uspořádala 2. ročník akce Stánky pro Klokánek. Děti a jejich rodiče doma přichystali spoustu dobrot, sladkých i slaných. Občerstvení děti donesly do školy a o velké přestávce „prodávaly“ na stáncích, rozmístěných po celé škole.

22.10.2019 ::: Přírodovědný klokan

V polovině října se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. V kategorii Kadet soutěží žáci 8. a 9. ročníku. Čekalo na ně 24 otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

22.10.2019 ::: Partnerské třídy 2. C a 9. A

K seznámení nové dvojice partnerských tříd došlo během krásného říjnového dopoledne. Deváťáci si pro své malé kamarády připravili v okolí školy několik stanovišť. Druháčci předváděli pantomimu, házeli na cíl, kreslili, luštili křížovku, přenášeli míčky na lžíci a absolvovali krátkou opičí dráhu.

22.10.2019 ::: Logická olympiáda – II. stupeň

V průběhu října se někteří naši žáci zúčastnili matematické celorepublikové internetové soutěže Logická olympiáda. Celkem se v kategorií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 20 188 řešitelů, z toho v našem kraji 2 737.

22.10.2019 ::: Logická olympiáda 2019 – základní kolo

Každoročně se žáci naší školy zapojují do řešení Logické olympiády. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup.

10.10.2019 ::: Návštěva partnerské školy z Leeds

Jedním z výsledků zapojení naší školy do mezinárodního projektu Erasmus je i bližší spolupráce s partnerskou školou v anglickém městě Leeds. V rámci této spolupráce proběhla koncem září návštěva žáků této školy u nás.

10.10.2019 ::: Bioskop - učení experimenty a pokusy

V říjnu se žáci 4. ročníku podívali do moderně vybavených laboratoří Masarykovy univerzity, aby si vyzkoušeli se zkušenými lektory práci vědců. Tématem programu byla voda a její vlastnosti. Děti si pokusy ověřily poznatky, které se v laboratoři dozvěděly.

30.09.2019 ::: Prožitkový kurz školního parlamentu 2019

Ve dnech 16.–18.9. 2019 jsme se s naším školním parlamentem zúčastnili prožitkového kurzu v Češkovicích u Blanska. V pondělí ráno jsme se všichni sešli v divadelním sále, kde jsme si zahráli nějaké hry a poté jsme dali panu školníkovi kufry do auta a ten nám je zavezl až na místo našeho kurzu.

23.09.2019 ::: Malování na chodník

Hned na začátku školního roku se rozhodla všechna oddělení školní družiny vylepšit okolí školy obrázky malovanými na chodník. Počasí přálo, a tak se jednoho slunečního odpoledne vydaly děti před školu a daly průchod své fantazii. Rodiče si je mohli prohlédnout, než déšť rozhodl o konci této výstavy.

11.09.2019 ::: Informace k CVČ

Vážení rodiče,

aktualizované informace k Centru volného času najdete na odkaze: Centrum volného času.

Nabídku kroužků na nový školní rok najdete na odkaze: Nabídka kroužků

Nabídku nepovinných předmětů a kroužků ŠD najdete na odkaze: Nepovinné předměty a kroužky ŠD

Přihlášku do kroužků najdete na odkaze: Přihláška do Centra volného času

Mgr. Veronika Plíšková

09.09.2019 ::: Výsledky mezinárodních zkoušek YLE 2018/2019

Každý rok mají možnost naši žáci absolvovat mezinárodní zkoušku z angličtiny, které předchází intenzivní příprava v rámci kroužku. Tuto zkoušku vykonávali žáci 5. a 7. ročníků na začátku června.

05.09.2019 ::: Klub nadaných dětí

Vážení rodiče a milé děti, v letošním roce budeme opět nabízet pro žáky 2. – 6. tříd aktivitu v rámci Centra volného času Klub nadaných dětí. Klub byl založen ve spolupráci s Dětskou mensou již v roce 2015. Náplní tohoto klubu je zábavná a herní činnost vedoucí k rozvoji intelektu dětí.

25.08.2019 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2019/20

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2019. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7,45 hod.

25.08.2019 ::: Informace k rozdělení 3. ročníků

Vážení rodiče,

jak jste již byli informováni na konci minulého školního roku došlo ke sloučení čtyř 3. ročníků a vytvoření třech 4. tříd.

Starší aktuality najdete v Archívu.Přípravný kurz
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti