ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

ZŠ Masarova, Brno 2017/2018

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

29.06.2019 ::: Zajištění prázdninového provozu ZŠ Masarova 11, př.o.

TermínZajištění službySpojení
2.7.2019I. Jelínková, zřtel. 544 321 200
8.7.2019M. Šikulová, ek.tel. 544 321 200
15.7.2019I. Zálešák, ř.tel. 544 210 000
22.7.2019A. Zálešáková, zř.tel. 544 321 200
29.7.2019L. Fejová, ek.tel. 544 321 000
8.8.2019I. Jelínková, zř.tel. 544 321 200
12.8.2019M. Šikulová, ek.tel. 544 321 200
23.8. – 30.8.2019I. Zálešák
I. Jelínková
A. Zálešáková
tel. 544 210 000

(vždy 9.30 hod. – 12.30 hod)

V uvedené dny a hodiny je možno vyzvednout nevydaná vysvědčení.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

29.06.2019 ::: Přednáška Nebezpečí youtube-u

Týden před koncem školního roku byla ve spolupráci s agenturou Easy School realizována přednáška pro 5. ročníky o nástrahách sociálních sítí. Dětem byla představena i nejnovější platforma TikTok, protože vzhledem k tomu, že ji aktivně využívá každé 4. dítě ve věku deseti let, představuje velké riziko.

29.06.2019 ::: Čtvrtfinále a semifinále Čokoládové tretry

Naši malí atleti se nezalekli velkých závodů, ani obrovského množství závodníků a ve čtvrtfinálových bězích se mnozí umístili v první dvacítce až třicítce z více než sta závodníků ve své kategorii!!!

29.06.2019 ::: Branný den

Žáci 4. – 5. ročníku si v posledním školním týdnu vyzkoušeli střelbu ze zbraní armády ČR, hod granátem na cíl, jak správně používat ochrannou masku, co jsou nebezpečné chemické látky, resuscitační figurínu a nabalit si správně evakuační zavazadlo.

29.06.2019 ::: Absolventské práce

Ve dnech 19. a 20. června 2019 prezentovali žáci 9. ročníků již po dvanácté své absolventské práce v divadelním sále naší školy. V průběhu dvou dní vyslechli jejich spolužáci 8. a 9. ročníků, rodiče, vyučující a pozvaní hosté práce zaměřené na historii, biologii, geografii, techniku, ITC, sport, psychologii a jiné oblasti...

29.06.2019 ::: Slavnostní rozloučení ke konci školního roku a Masaráci

Ve čtvrtek 27. června se stejně jako každý rok konalo slavnostní vyhodnocení práce žáků 2. stupně. Zástupci jednotlivých tříd vystoupili se svými projevy, ve kterých shrnuli dění ve svých třídách v tomto školním roce.

29.06.2019 ::: Slavnostní předávání „Masaříků“

Letošní slavnostní předávání „Masaříků“ proběhlo za krásného slunného dopoledne na hřišti naší školy. Ocenění „Masařík“ může získat každý žák, který v daném pololetí něčím vynikl, byl  něčím výjimečný.

13.06.2019 ::: Výlet ŠD

Na konci května vyrazily družinky Kapříků a Želviček na celoodpolední výlet. Nejprve děti dojely do centra Brna, kde se rozdělily na dvě skupiny.

13.06.2019 ::: Přírodovědné soutěže ve 4. a 5. ročníku

Na naší škole proběhla v jarních měsících přírodovědná soutěž pro 4. ročník. Soutěže se zúčastnilo 14 žáků. Řešili teoretické a praktické úkoly nad rámec výuky. Nejúspěšnějšími žáky byli: Tobiáš Doležal, Nela Chromčáková, Vanesa Pitruchová a Lenka Kotlárová.

13.06.2019 ::: Projekt pátého ročníku Finanční gramotnost – Peníze a my

V první polovině června jsme se vrhli na nový projekt. Tentokrát byly hlavním tématem peníze. Na úvod jsme se podívali na video o penězích – kde se berou a jak vznikaly. Poté si každý vytvořil dvě myšlenkové mapy, jejichž základními pojmy byly příjmy a výdaje.

13.06.2019 ::: Poznávací zájezd Velká Británie – Londýn

Začátkem června tohoto roku se 35 žáků naší školy společně s paní učitelkou Zálešákovou a s panem učitelem Rotreklem zúčastnilo zájezdu do Velké Británie.

13.06.2019 ::: Koordinátorky školního parlamentu na konferenci

Naše koordinátorky školního parlamentu Hana Pollaková a Jana Ullmannová se zúčastnily konference s německým městem Stuttgart, které je jedním z šestnácti nejvýznamnějších partnerů města Brna. V letošním roce města oslaví 30. výročí vzájemné spolupráce.

09.06.2019 ::: Z minulosti do budoucnosti

Za příznivého květnového počasí, kterého je letos pomálu, se vydaly děti z naší školy na výlet do Linze. První zastávkou byl koncentrační tábor Mauthausen, který vznikl před druhou světovou válkou a nachází se přibližně 30 km odtud.

09.06.2019 ::: Výměnný pobyt ve Španělsku

V květnu mělo pět žáků naší školy společně s dalšími brněnskými základními školami možnost vycestovat do španělského Bilbaa a městečka Sodupe, kam se vypravili za svými přáteli a jejich rodinami, se kterými se seznámili na podzim při jejich návštěvě Brna.

08.06.2019 ::: Pythagoriáda – okresní kolo – 5. ročník

V posledním květnovém týdnu proběhlo na ZŠ Křídlovická okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 5. ročníku. Na soutěž se dostavilo 199 žáků z celého Brna.

08.06.2019 ::: Návštěva žáků 5. ročníku ve Fakultní nemocnici Brno

V květnu žáci 5. ročníku zakončili učivo o lidském těle návštěvou Fakultní nemocnice v Brně. Domluvený program nás provedl urgentním příjmem, porodnicí, laboratoří i oddělením radiologie.

08.06.2019 ::: Erasmus+ „Math in Minds“ – výjezd pedagogů do Švédska

Naše škola se v květnu zúčastnila pátého setkání v rámci projektu Erasmus + „Math in Minds“, které se konalo ve švédském Bodenu. Výjezdu se zúčastnily 4 členky pedagogického sboru. Setkaly se s učiteli matematiky z Velké Británie, Španělska, Bulharska, Lotyšska a Polska.

29.05.2019 ::: 23. Daltonská konference

Ve čtvrtek 16.5.2019 se v budově základní školy na Husově ulici 17 opět konala konference příznivců daltonského a inovativního vzdělávání z České republiky, Rakouska, Maďarska a Španělska. Konferenci zahájil člen rady města Brna Mgr. Jaroslav Suchý.

25.05.2019 ::: Skvělé vystoupení malých atletů na Štafetovém poháru

Již několikátý rok se naše škola zapojuje do projektu Českého atletického svazu „ Atletika pro děti do škol“. Jeho součástí je i pořádání Štafetového poháru pro děti 1. – 5. tříd. Je to týmová běžecká soutěž, kdy každý člen družstva je důležitý. Týmový duch je umocněn tím, že štafety jsou smíšené.

25.05.2019 ::: Návštěva parlamentu z Olomouce

V úterý 13.5.2019 náš parlament navštívili žáci z parlamentu  olomoucké základní školy, kteří si říkají „Medvědi“. Vše bylo perfektně naplánováno a „Masařky“, tedy náš parlament, se dopoledne sešly v divadelním sále a natěšeně všichni čekali na „Medvědy“. Medvědi však měli malé zpoždění.

25.05.2019 ::: Žabákova matematická miniolympiáda – městské kolo

V prvním květnovém týdnu se uskutečnilo na ZŠ Sirotkova městské kolo matematické miniolympiády. Soutěže se zúčastnilo 120 soutěžících. Z naší školy nás reprezentovalo 7 žáků.

25.05.2019 ::: Náš úspěch na líšeňském běhu

Každý rok se tradičně účastníme „Běhu líšeňských škol“, který je pod záštitou starosty Líšně. Letos proběhl již 13. ročník a my jsme se rozhodli ještě více tento běh podpořit a jít dětem příkladem.

06.05.2019 ::: Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Ředitelství ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. zveřejňuje výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2019.

Seznam identifikátorů žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ve školním
roce 2019/2020: https://zapisdozs.brno.cz/skola/zakladni-skola-brno-masarova-11-prispevkova-organizace

Mgr. Ivana Jelínková
zástupkyně ředitele

06.05.2019 ::: Úspěch tanečního kroužku na mezinárodní taneční soutěži

Již několik let působí na naší škole taneční kroužek Cool dance. Tento školní rok jsme otevřeli pro velký zájem tři skupiny. Tanečníci a tanečnice celý rok pilně trénují a jsou k vidění na spoustě akcí, které škola pořádá.

06.05.2019 ::: Sportovní turnaje a naše účast

Na začátku dubna se uskutečnily 3 turnaje v kolektivních sportech, na kterých nás reprezentovali naši sportovci. Bohužel se všechny turnaje sešly v jeden den a tak jsme měli dost práce s obsazením všech pozic. Přesto se naše děti neztratily a bojovaly, jak nejlépe uměly.

06.05.2019 ::: Školní parlament sázel stromy

Hned v úterý po Velikonocích pořádaly Masařky akci sázení stromů a keřů u školy. Třídy z každého ročníku přišly v určený čas na travnatou plochu u brány a vysázely jeden strom a dva ovocné keře.

06.05.2019 ::: Ocenění pracovníků líšeňských škol

V prostorách líšeňského zámku se konala 17.4.2019 malá slavnost. Paní místostarostka Ing. Arch. Iva Kremitoská, členové školské komise a referentka pro školství paní Magdalena Mikšátková ocenili pedagogy ze čtyř líšeňských základních škol a dvou škol mateřských.

06.05.2019 ::: Žabákova matematická miniolympiáda

V posledním dubnovém týdnu se uskutečnilo na naší škole školní kolo matematické miniolympiády. Zúčastnili se ho žáci 4. ročníku. Žáci řešili 15 zajímavých úloh. Nestačilo perfektně ovládat matematické operace, ale bylo třeba zapojit také svoje logické myšlení.

06.05.2019 ::: Čokoládová tretra na ZŠ Masarova

Na území České republiky se téměř nepřetržitě od roku 1961 koná vysoce prestižní mezinárodní atletický mítink IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava. Od počátku je jeho součástí projekt Čokoládová tretra – běžecký seriál. Do roku 2018 byly partnerskými místními pořadateli oddíly atletiky ve vybraných městech.

20.04.2019 ::: Školní zahrada jako přírodní učebna

V rámci projektu zaměřeného na zvyšování kvality polytechnické výuky se žáci 6. a 7. ročníků podíleli na výrobě vyvýšených záhonů. V průběhu práce tak získávali zkušenost se základy technického kreslení, dodržením technologického postupu, prací s ručním i elektrickým nářadím.

20.04.2019 ::: Den Země

Před velikonočními prázdninami si žáci a učitelé připomněli svátek Dne Země. Partnerské třídy společně prožily dopoledne v přírodě - např. v Akátkách, Mariánském údolí, na Bílé hoře, na Klajdovce, v ZOO, v líšeňském Lamacentru.

20.04.2019 ::: 2. Dětská vědecká konference

Ve čtvrtek 4. dubna se na naší škole uskutečnil již 2. ročník Dětské vědecké konference. Letos se přihlásilo 9 dětí, z nichž většina je žáky prvního stupně. Témata, která děti zpracovávaly, byla různorodá a napříč všemi obory.

20.04.2019 ::: Pythagoriáda – školní kolo – 6. – 8. ročník

Začátkem dubna 2018 jsme uspořádali školní kolo Pythagoriády. Účast v soutěži je dobrovolná a probíhá v kategoriích 6. ročník, 7. ročník a 8. ročník. Soutěžící řešili 15 úloh v časovém limitu 60 minut. Zúčastnilo se 37 žáků 2. stupně.

20.04.2019 ::: Pythagoriáda – školní kolo – 5. ročník

Žáci 5. ročníku se začátkem dubna zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Do soutěže se zapojilo 30 žáků a polovina z nich se stala úspěšnými řešiteli. Soutěžící řešili 15 zajímavých úloh, ve kterých museli propojit školskou matematiku s notnou dávkou logického úsudku.

20.04.2019 ::: 3D tiskárna na naší škole tiskne i pro žáky třetích tříd

Děti z 3. ročníku se v úterý 2. 4. 2019 sešly v divadelním sále školy, aby se seznámily s principem tisku 3D tiskárny. Pan učitel Ondřej Nakládal dětem vysvětlil přípravu obrázku v počítačovém programu, ukázal již vytištěné výrobky psa, úhloměr i píšťalku.

20.04.2019 ::: Drogová kriminalita a my v roce 2019

Na začátku dubna se naše šesté a sedmé ročníky zúčastnily preventivního programu Drogová kriminalita a my v roce 2019. Tato akce se uskutečnila v Divadle Bolka Polívky pod patronátem protidrogového oddělení hl. města Prahy.

07.04.2019 ::: Spaní ve škole a výlet s překvapením

V pátek v podvečer se děti ze ŠD Kapříci, Pejsci a Zajíčci sešly ve svých družinách. Čekalo na nás přespání ve škole, na které se děti již dlouho těšily. Před tím, než se však děti mohly využít své spacáky, čekala na ně společná hra spojená se stezkou odvahy noční Roklí.

07.04.2019 ::: Babylon aneb rozumíme si

V únoru proběhlo mezi žáky 5. ročníku školní kolo soutěže Babylon aneb rozumíme si. Soutěž každoročně prověřuje úroveň čtenářských dovedností a také schopnosti porozumět a pracovat s textem. V letošním roce si pořadatelé pro děti připravili texty týkající se DPMB.

07.04.2019 ::: Masařky děkovaly učitelům

Ve dnech 25. – 28. března pořádal školní parlament akci Den učitelů. Tento svátek slavíme každoročně. Letos jsme se rozhodli pro vzkazy. Na třech místech ve škole byly rozmístěny krabice.

03.02.2019 ::: Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Termín pro zápis dětí do 1. ročníku:Pátek5. 4. 201914:00 - 18:00 hod.
Sobota6. 4. 20199:00 - 12:00 hod.

03.02.2019 ::: Dny otevřených dveří pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše děti k nám do školy.

Můžete přijít v termínu 1. 4. – 4. 4. 2019 od 8:00 hod. do 15:00 hod.

31.03.2019 ::: Výstava Barvy jara

Letos žáci navštěvující školní družinu přivítali jaro výstavou svých výrobků. Výstava probíhá v prostorách šaten. Rodiče si budou moci výstavu v klidu projít během třídních schůzek.

31.03.2019 ::: Matematická soutěž Klokan 2018/2019

V březnu jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěžilo se v několika kategoriích: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řešili 24 testových úloh, v kategorii Cvrček 18 úloh.     

31.03.2019 ::: 2. Dětská vědecká konference 4. dubna 2019

Blíží se termín Dětské vědecké konference, kterou pořádáme na naší škole již podruhé. Loni nás děti velmi příjemně překvapily svými dovednostmi, znalostmi a schopnostmi. Rádi bychom vám umožnili také takový zážitek, a proto vás zveme ve čtvrtek 4. dubna do divadelního sálu naší školy.

24.03.2019 ::: Recitační soutěž 2. – 5. ročníku

Vítězové třídních kol recitační soutěže se, jako každý rok, účastnili školního kola, které se uskutečnilo ve čtvrtek 24. ledna. Výběr básně byl na žácích. V divadelním sále zazněly verše nejen od známých autorů, ale také moderní, vážné i humorné.

24.03.2019 ::: Objevujeme Bibli

Žáci 6. ročníků se v hodinách literatury setkávají s nejpřekládanější knihou světa – s Biblí, a proto měli letos v březnu možnost se o Bibli něco dozvědět i od odborníka – pana faráře, který si pro žáky připravil program s názvem Objevujeme Bibli.

14.03.2019 ::: Přípravný kurz

Na začátku března jsme s žáky 9. ročníků odjeli na Kaprálův mlýn na přípravný kurz. Zde jsme se intenzivně připravovali na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Kromě toho jsme trochu sportovali a také jsme si užili společné zábavy.

14.03.2019 ::: Masopustní průvod na ZŠ Masarova

Jako již tradičně, i v letošním roce se na naší škole konaly oslavy Masopustu, tentokrát první březnový den. Veselé masopustní obchůzky Líšní se zúčastnili všichni žáci 2. a 4. ročníků. Děti pilně nacvičovaly písně a tance, které běžně doplňují průvod masek.

06.03.2019 ::: Recitační soutěž

Koncem února 2019 proběhla na druhém stupni naší školy recitační soutěž, které předcházela recitace v jednotlivých hodinách literární výchovy. Nejlepší recitátoři pak měli možnost vyzkoušet si přednes básní před jiným publikem. Letos se soutěže zúčastnilo 30 žáků ze všech ročníků druhého stupně.

06.03.2019 ::: Požární ochrana očima dětí

V letošním roce se žáci druhého stupně zapojili do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou pořádá Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje.

06.03.2019 ::: Konference školních parlamentů v Olomouci

Ve čtvrtek 28.2.2019 byl náš školní parlament „Masařky“ pozván na konferenci pořádanou školním parlamentem Medvědi ze Základní školy Dr. Nedvěda v Olomouci. Za náš parlamentu se na tuto konferenci vydalo osm členů a dvě naše koordinátorky.

03.03.2019 ::: Čtenářská gramotnost v 6. a 7. ročníku - Soutěž Babylon aneb rozumíme si?

V průběhu února se žáci šestého a sedmého ročníku zapojili do soutěže Babylon aneb rozumíme si, kterou pořádá ZŠ Kuldova v Brně a jejímž cílem je prověřit úroveň čtenářských schopností dětí.

03.03.2019 ::: Projekt Zpracování dřeva

V průběhu ledna a února proběhl ve všech třídách 4. ročníku projekt, ve kterém si žáci vyzkoušeli práci se dřevem. Na základě obrazového materiálu se děti nejprve seznámily se základními informacemi o těžbě dřeva v lesích, dozvěděly se něco málo o struktuře dřeva a různých druzích dřeva.

03.03.2019 ::: Recitační soutěž 1. ročníků

V pondělí po jarních prázdninách se uskutečnila v divadelním sále recitační soutěž žáků ze všech prvních ročníků. Svou připravenou báseň zarecitovali jen ti nejlepší z každé třídy. Ostatní žáci tvořili obecenstvo.

28.02.2019 ::: Předávání Masaříků

První pololetí uteklo jako voda a opět s vydáváním vysvědčení proběhlo na naší škole slavnostní předávání „Masaříků“. Předávání se zúčastnili žáci celého prvního stupně. Z každé třídy si dva až tři žáci vyslechli ocenění za něco výjimečného, v čem v daném pololetí vynikli.

11.02.2019 ::: Banal Fatal

Na počátku února proběhl na naší škole preventivní program Banal Fatal, který si kladl za cíl osvětu žáků druhého stupně ohledně úrazů páteře. Často i ta největší banalita může způsobit ty nejfatálnější následky a upoutat člověka na vozík.

11.02.2019 ::: Matematická olympiáda – okresní kolo – 5. ročník

Okresní kolo matematické olympiády 5. ročníku se konalo na ZŠ Křídlovická koncem ledna. Žáci řešili tři úkoly s 18 bodovým ziskem. Naše škola vyslala 8 žáků. Na velice pěkném 5. místě se 14 body se umístil Pavel Václavek, na 6. místě se 13 body David Hruban a na 10. místě s 9 body se umístili Jan Tupec a Erik Novák.

27.01.2019 ::: Divadelní představení Spící krasavice v Mahenově divadle

V lednu jsme s žáky devátých ročníků navštívili Mahenovo divadlo, kde jsme zhlédli baletní představení Spící krasavice od Petra Iljiče Čajkovského a Maria Petipy, kterou společně vytvořili na motivy známé pohádky O Šípkové Růžence.

22.01.2019 ::: Stínové divadlo – školní družina dětem

Před Vánoci si žáci školní družiny z oddělení Kapříků, Motýlků a Želviček přichystali pro žáky 1. a 2. ročníků pohádku O dvanácti měsíčkách v podobě stínového divadla.

22.01.2019 ::: Sportování na 1. stupni

Od začátku školního roku děti v hodinách Tělesné výchovy trénovaly, pro mnohé velmi obtížný, šplh na tyči. Někteří již zvládají techniku dobře a mohou svůj výkon vylepšovat, jiní budou muset ještě trošku potrénovat.

22.01.2019 ::: Výukový program 7. B

V lednu se celá třída vypravila do přírodovědné stanice Kamenačky na výukový program o obojživelnících a plazech. Děti si nejprve prohlédly zvířata chovaná v učebně (morčata, činčily, volně se pohybující papoušek, žáby a hadi v teráriích).

20.01.2019 ::: Když projektová výuka děti baví

Přírodověda je předmět, který se nabízí pro využití badatelské a projektové výuky, mezipředmětové propojení i prostor pro aktivitu a kreativitu dětí. Učivo podnebných pásů bylo v 5. C pojato projektově ve všech směrech. Děti vytvořily skupiny, ve kterých zpracovávaly informace o jednotlivý podnebných pásech.

13.01.2019 ::: Pozvánka na školní ples

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte mi, abych Vás všechny jménem Spolku rodičů a všech zaměstnanců školy pozval na tradiční školní ples. V příloze naleznete plakát a další informace obdržíte prostřednictvím Vašich dětí a edookitu.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

Pozvánka

13.01.2019 ::: Žáci ZŠ Masarova tradičně navštívili vánoční Vídeň

Jako každý rok, i letos jsme zavítali do města valčíku a sachru. Cestou do rakouské metropole nás paní průvodkyně již v autobuse informovala o základních údajích našeho sousedního státu, o jeho nejvýznamnějších osobnostech, o kultuře této země a nezapomněla ani na pár úsměvných informací.

13.01.2019 ::: Matematická olympiáda – 5. ročník – školní kolo

Žáci 5. ročníku, kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy, řešili ve svém volném čase šest úloh. Úspěšnými řešiteli domácího kola byli tito žáci: Daniel Nikodým, Pavel Václavek, Jan Procházka, Jan Tupec, Erik Novák, Miroslav Neumann, Eva Hiklová a David Hruban.

04.01.2019 ::: Vyhlášení soutěže Empík

Od rána na nás dýchala Vánoční atmosféra, včetně jehličí,vanilkových rohlíčků, purpury a lek balíčků. Jeden z dárků je obvzlášť vzácný a obestřený tajemstvím. Je věnovaný městem Brnem, rukou paní primátorky.

04.01.2019 ::: Městské kolo Sudoku 5. ročník

Městské kolo Sudoku se konalo na ZŠ Sirotkova v polovině prosince minulého roku. Našimi želízky v ohni za první stupeň byli Daniel Gurín a Jan Procházka. Oba dva se stali úspěšnými řešiteli.

23.12.2018 ::: Vánoční vystoupení

Předvánoční čas nachystal pro žáky ZŠ Masarova z kroužků sborový zpěv a cool dance možnost ukázat to, co se od začátku školního roku naučili. Nejprve jsme společně vystoupili 4. prosince na vánočních trzích na náměstí Svobody, kde jsme sklidili obrovský aplaus.

23.12.2018 ::: Sudoku

Na konci listopadu bylo uskutečněno školní kolo v sudoku. Žáci řešili klasické sudoku, součtovku a sudoku tři skupiny. Z každé kategorie postoupili 2 žáci do městského kola, které se konalo v prosinci na ZŠ Sirotkova.

23.12.2018 ::: Projekt Zpracování dřeva

V průběhu listopadu a prosince proběhl ve všech třídách 5. ročníku projekt, ve kterém si žáci vyzkoušeli práci se dřevem. Na základě obrazového materiálu se děti nejprve seznámily se základními informacemi o těžbě dřeva v lesích, dozvěděly se něco málo o struktuře dřeva a různých druzích dřeva.

23.12.2018 ::: Návštěva Dětské onkologie při FDN Brno

Poslední prosincový týden jedna třída z 5. ročníku navštívila oddělení Dětské onkologie ve FDN Brno. Z důvodu, že děti byly pozvány, aby předaly šek v hodnotě 2 500 Kč. Tato krásná částka byla vybrána během vánočního jarmarku, kde děti prodávaly své výrobky.

18.12.2018 ::: Testování ČŠI

Vážení rodiče, žáci našich 4. ročníků byli Českou školní inspekcí zařazeni do celoplošného testování anglického jazyka, které proběhlo v listopadu 2018. Výsledky jednotlivých žáků najdete po zadání přístupových údajů na  https://set.csicr.cz/vysledky.

Výsledky testování školy

Mgr. Alexandra Zálešáková

18.12.2018 ::: Olympiáda z ČJ

Na konci listopadu proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 25 žáků 8. a 9. ročníku. Mluvnická část byla zaměřená jako každý rok především na slovní zásobu a její využití.

16.12.2018 ::: Zvýšení ceny obědů

Vážení rodiče,

ředitel Školní jídelny Masarova pan Štěpán Oplt mne požádal o předání informace o zvýšení cen obědů ve školní jídelně od 1. 1. 2019.

Text dopisu v příloze.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

16.12.2018 ::: Mikulášský jarmark

Na začátku prosince uspořádal školní parlament Masařky ve spolupráci se třídami ZŠ Masarova tradiční Mikulášský jarmark s rozsvícením stromečku před školou.

09.12.2018 ::: Sudoku 5. ročník – školní kolo

Školní kolo turnaje v sudoku 5. ročníku se uskutečnilo v posledním listopadovém týdnu. Nejlepšími řešiteli jsou tito žáci: Daniel Gurín, Jan Procházka, Jan Stoklasa, Kristýna Červinková a Martin Hanuš.

09.12.2018 ::: Projekt Píšeme dopis známým českým osobnostem

Předvánoční čas si část žáků 5. ročníku krátila projektem, v němž jsme se zabývali psaním dopisů. Nebyly to však dopisy ledajaké. Každý měl za úkol vybrat si českou osobnost, která by se stala adresátem vznikajícího díla.

02.12.2018 ::: Math in Mind, Erasmus+, Lotyšsko

V polovině listopadu pokračovalo další setkání v rámci projektu Erasmus+ nazvaného Math in Mind, tentokrát v Lotyšsku. Během pětidenního výjezdu si členové sedmi evropských zemí předávali další zkušenosti z oblasti výuky matematiky.

02.12.2018 ::: První pomoc ve škole

Ke konci měsíce listopadu jsme na naší škole uspořádali preventivní akci pro 8. ročníky v rámci zopakování a osvěžení si pravidel první pomoci a prevence přenosu pohlavních chorob.

02.12.2018 ::: Dějepisná olympiáda

Na konci listopadu proběhla na naší škole dějepisná olympiáda s ústředním tématem „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Přestože se jedná o poměrně obtížná témata z období středověku a raného novověku, žáci se jej zhostili statečně.

24.11.2018 ::: Mateso - městské kolo

Městské kolo matematické soutěže Mateso se konalo 13. 11. 2018 v TZŠ Kuldova 38. Z naší školy se městského kola zúčastnilo 5 žáků, kteří nám udělali velkou radost.

20.11.2018 ::: Biologická olympiáda

Školního kola soutěže se letos zúčastnilo celkem 17 žáků. Téma obtížného testu bylo „Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven“. Součástí olympiády bylo také poznávání rostlin a živočichů.

20.11.2018 ::: Adopce na dálku – poděkování

V úterý 13. listopadu proběhla na naší škole sbírka na bangladéšskou studentku Anannu Nokrek, kterou podporujeme v rámci projektu adopce na dálku. Zatímco poslední dva roky jsme peníze vybírali prostřednictvím různých charitativních prodejních akcí, na nichž se podílely především školní družina a parlament, tentokrát jsme zvolili tradiční způsob.

11.11.2018 ::: Projektový den 100 let republiky v prvních třídách

V pátek 26.10.2018 proběhl v prvních třídách projektový den 100 let republiky. V tento den děti přišly oblečené v barvách naší vlajky. Děti si z domu přinesly fotky významných osobností naší republiky a s těmito osobnosti pak seznámily ostatní spolužáky.

11.11.2018 ::: Osudové osmičky

Na konci měsíce října jsme na naší škole realizovali projekt Osudové osmičky v dějinách Československa. Tento projekt si kladl za cíl obeznámit žáky s přelomovými roky 1918, 1938, 1948 a 1968 v československých dějinách, jejich dopadem a důsledky, které se promítají i do dnešní moderní doby.

11.11.2018 ::: Projekt 100 let Československa

Třídy 4. A a 4. C se v posledním říjnovém týdnu pustily do náročného projektu 100 let Československa. V úvodu projektového dne děti zhlédly krátký film, který přímo pro děti této věkové kategorie připravila produkce České televize. Film dětem přiblížil počátky vzniku naší republiky.

31.10.2018 ::: Prezentace středních škol

ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. a školní poradenské pracoviště ZŠ Masarova pořádají

PREZENTACI STŘEDNÍCH ŠKOL

V úterý 13. 11. 2018 mezi 16.30 a 17.30 v jídelně ZŠ MASAROVA

Pozvánka

31.10.2018 ::: Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

Cílem projektu je pořídit vybavení pro odborné učebny základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích. Do projektu je zapojeno celkem 14 základních škol, které zřizuje statutární město Brno a jeho městské části

Plakát

29.10.2018 ::: Výukový program Staleté kořeny

V měsíci říjnu se 5. ročníky zúčastnily výukového programu, který byl pro nás zajištěn k příležitosti oslav 100. výročí založení ČSR. Plnili jsme různé individuální i skupinové úkoly. Diskutovali jsme také o tom, co je pro náš stát typické a výjimečné, co by se stalo, kdybychom o danou věc přišli.

29.10.2018 ::: Akce partnerských tříd 1. C a 5. B – Netradiční forma TV

Třetí týden v říjnu jsme se sešli v hodině tělesné výchovy, abychom si společně užili spoustu legrace a ukázali prvňáčkům, že noviny nejsou pouze na čtení, ale dá se s nimi také cvičit. Na úvod celého setkání si každý prvňáček vybral jednoho páťáka, který měl za úkol po celou dobu akce se o mladšího spolužáka starat.

29.10.2018 ::: Kabaret Nohavica

Na konci října jsme měli možnost s osmými a devátými ročníky navštívit divadlo Radost, kde jsme zhlédli představení Kabaret Nohavica aneb Barevné korálky na šňůrce, ale také Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

29.10.2018 ::: MATESO – školní kolo

Žáci 5. ročníku se zúčastnili na konci října matematické soutěže MATESO. Řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 8 bodů. Z naší školy to bylo 15 žáků.

24.10.2018 ::: Stánky pro Klokánek – akce školní družiny

V říjnu uspořádala školní družina 1. ročník akce Stánky pro Klokánek. Děti a jejich rodiče doma přichystali spoustu dobrot, sladkých i slaných. Občerstvení děti donesly do školy a o velké přestávce „prodávaly“ na stáncích, rozmístěných po celé škole.

24.10.2018 ::: Logická olympiáda

V průběhu října se někteří naši žáci zúčastnili matematické celorepublikové internetové soutěže Logická olympiáda. Celkem se v kategorií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 17 156 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 2 538.

22.10.2018 ::: Partnerské třídy

První letošní setkání naší osmičky s partnerskými druháčky se díky babímu létu mohlo uskutečnit venku před školou. Pro malé děti jsme připravili různá stanoviště - hod na cíl, opičí dráhu, pantomimu, kreslení zvířátek, zpívání nebo luštění křížovky.

22.10.2018 ::: Logická olympiáda 2018 – základní kolo

Základní kolo Logické olympiády probíhalo v tomto školním roce v prvním říjnovém týdnu opět online. V roce 2018 je to již 11. ročník této tradiční soutěže pořádané Mensou ČR.

15.10.2018 ::: Přírodovědný klokan

Letošního ročníku přírodovědné soutěže se v polovině října 2018 zúčastnilo celkem 58 žáků 8. a 9. ročníku. Čekalo na ně 24 poměrně obtížných otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

15.10.2018 ::: Motocyklová naděje z Masarky 

Začátkem října se konal poslední závod silničních motocyklů této sezóny na okruhu v Německu. Náš Lukáš Simon byl favoritem na titul mistra Evropy, stačilo pouze "dojet". Při druhé jízdě bohužel došlo k poruše jeho motorky. Lukáš tedy uplynulou sezónu ukončil na i tak krásném 4. místě.

15.10.2018 ::: Beseda pro rodiče 1. ročníků

Vážení rodiče,

zveme Vás na přednášku a společnou neformální besedu. Přednáška a následná beseda proběhne v divadelním sále naší školy ve čtvrtek 1.11. od 16,00 hod. Téma přednášky je úzce spjato s nástupem Vašeho dítěte do školy a dalo by se nazvat

„Jak zdárně nastartovat úspěšné školní vzdělávání“

Budeme se zabývat

  • denním režimem prvňáčka
  • domácí přípravou
  • možnými nástrahami školní docházky
  • řekneme si, jak správně rozvíjet kompetence dítěte
  • jak rychle zachytit signály špatné adaptace ve škole
  • jak řešit event. vývojové poruchy učení apod.

Přednášející je paní Mgr. Magda Valášková, psycholožka. Přítomny budou i paní učitelky 1. ročníků, školní psycholožka Mgr. Tereza Hranošová a zástupci vedení školy. Po dobu přednášky mohou Vaše děti zůstat ve školní družině (i nedružinové), budou se o ně starat paní vychovatelky.

Po zkušenostech z minulých akcí jsem nuceni Vás požádat, abyste si zabezpečili hlídání mladších sourozenců prvňáčků.

Děkujeme.

Mgr. Ivana Jelínková

15.10.2018 ::: Asistent pedagoga

Hledáme asistenta pedagoga k dívce z 2. ročníku s diagnózou ADHD do odpolední školní družiny (úvazek 20 hodin týdně). Nástup co nejdříve, nejlépe ihned.

Nutné pedagogické vzdělání nebo kurz asistenta pedagoga. Zkušenosti s dětmi s ADHD jsou vítány.

Kontakt: zsmasarova@zsmasarova.cz

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

07.10.2018 ::: Malování na chodník

Poslední týden v září jsme ve školní družině zorganizovali kreslení křídami na chodník. Děti ozdobily okolí školy svými kresbami a výtvarnými nápady. Rodiče i ostatní kolemjdoucí se mohli pokochat originálními obrázky a my společně se žáky jsme měli radost, že se jim podařilo krásně ozdobit okolí školy a hezky se při tom pobavit.

07.10.2018 ::: Video ze Sázení stromů Svobody

Žáci ze základních škol zasadili stromy ke stému výročí republiky. K jejich kořenům zakopali časové schránky, do kterých uložili věci, které podle nich vystihují dnešní dobu.

Video na TV Brno 1:
www.facebook.com/TVBrno1/videos/264702287584280/

03.10.2018 ::: První zasedání školního parlamentu Masařky

První zasedání školního parlamentu Masařky proběhlo na školním hřišti. Nejdříve jsme mezi námi přivítali paní učitelku K. Svobodovou, a pak už nás čekaly seznamovací hry: Agenti a Co máme společného…

03.10.2018 ::: Sázení stromů republiky

V pátek 21.9.2018 se sešli žáci druhého stupně všech líšeňských základních škol, aby společně oslavili sté výročí založení Československé republiky. Tato akce byla nápadem žáků našeho parlamentu a realizovali ji pak společně s panem starostou a kulturním centrem Kotlanova.

03.10.2018 ::: Program pro žáky 5. ročníku na Přírodovědecké fakultě v Brně

Naše škola v rámci realizace některých projektů spolupracuje s fakultami Masarykovy univerzity. Při celotýdenním projektu o minerálech a horninách se žáci 5. ročníku vypravili do areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Fakulta pro žáky připravila velmi zajímavý a interaktivní výukový program.

03.10.2018 ::: Exkurze 7. ročníku v Modré

V září se naši sedmáci vypravili na přírodovědně dějepisnou exkurzi do Modré u Velehradu. Navštívili expozici Živá voda, která je vybudovaná v místech, kde v minulosti bývaly mokřady a rybníky, jsou zde prameny podzemní vody.

17.09.2018 ::: Přivítání prvňáčků na Masarce

Je 3. září a už celou noc prší. Po dlouhém, teplém a suchém létě se všichni radují, zejména zemědělci. Konečně déšť! Jen nám na Masarce trošku tuhnou rysy. Vždyť naše slavnostní přivítání, tradiční šerpování prvňáčků, musí proběhnout před hlavním vchodem.

14.09.2018 ::: Výsledky mezinárodních zkoušek YLE 2017/2018

V průběhu letních prázdnin dorazily do školy výsledky mezinárodních jazykových zkoušek YLE. Tyto zkoušky vykonávali vybraní žáci 5. a 7. ročníků dne 2. června 2015. Zkouška měla dvě úrovně a to Movers (5. ročník) a Flyers (7. ročník) a skládala se ze tří částí – čtení a psaní, poslech a mluvení.

23.08.2018 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2018/19

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v pondělí 3. 9. 2018. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7.45 hod.

Starší aktuality najdete v Archívu.Výměnný pobyt ve Španělsku
Polonéza 2019