ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Aktuality

ZŠ Masarova, Brno 2016/2017

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

24.07.2018 ::: Přípravka na prázdniny – akce školní družiny

Děti ze všech oddělení ŠD si pro své rodiče, prarodiče, sourozence… již tradičně připravily mnoho stanovišť. Účastníci tak mohli např. předvést holubičku, proběhnout si slalom, zapřemýšlet nad záludnými hádankami, poznat poslepu předměty apod.

29.06.2018 ::: Prázdninový provoz

Vážení rodiče a příznivci naší školy,

dovolte, abych Vám jménem všech pracovníků školy poděkoval za přízeň, kterou jste naší škole po dobu školního roku věnovali. Vaší přízně si velmi vážíme. V příloze naleznete. termíny služeb vedení školy během prázdninových měsíců

Přejeme Vám skvělou dovolenou a těšíme se na Vás opět v září.

Mgr. Ivo Zálešák

29.06.2018 ::: Volby

V úterý 26.6.2018 proběhly volby do školního parlamentu. Žáci z jednotlivých tříd se dostavili do divadelního sálu, který nám i letos představoval volební místnost. Po jednom pak předstoupili před volební komisi, obdrželi hlasovací lístek, na který za plentou napsali jméno svého favorita. Pak už jen vhodili hlasovací lístek do urny.

29.06.2018 ::: Slavnostní předávání „Masaříků“

Slavnostní předávání „Masaříků“ na konci každého pololetí je na naší škole již tradicí. Jedná se o ocenění, které může získat každý, kdo v daném pololetí něčím vynikl, byl v něčem výjimečný. Slavnostní vyhlášení tentokrát proběhlo za účasti pana ředitele, paní zástupkyně a všech dětí prvního stupně na hřišti školy.

29.06.2018 ::: Žáci ocenění na líšeňské radnici

Stalo se již tradicí, že nejlepší žáci líšeňských základních škol jsou oceněni vedením líšeňské radnice. Letos se tato událost uskutečnila v pátek 22. 6. 2018. Z naší školy byli vybráni žáci Lukáš Nerud, Věra Marie Krejčí a Vanesa Dinh.

29.06.2018 ::: Návštěva Fait Gallery a Moravské galerie

V rámci výtvarné výchovy se žáci prvního stupně zúčastnili výukových programů ve Fait Gallery a v Moravské galerii. Žáci prvních ročníků se vypravili do Místodržitelského paláce na edukační program s názvem Čaroděj kouzlovánek, kde se seznámili s chodem galerie a s tím jak by se v ní měli chovat.

29.06.2018 ::: Rozloučení se školním rokem – diskotéka

Na závěr školního roku uspořádal školní parlament diskotéku pro děti ze školních družinek. Děti se na taneční odpoledne moc těšily, zatančily si společně na známé hity a nedočkavě obcházely stůl s dárky do tomboly. Akcí provázeli šikovní moderátoři Z. Teller a D. Hruban.

29.06.2018 ::: Cestování třeťáků po světě

Celé druhé pololetí žáci třetích ročníků cestovali společně s Machem a Šebestovou po světě. Děti si vždy vybraly jeden světadíl, který chtějí navštívit, a poté zavolaly do sluchátka své přání a to se jim vždy vyplnilo. Děti se tak během půl roku ocitly na všech světadílech.

29.06.2018 ::: Sportovní den 3. – 5.tříd

Ve středu 20.června jsme utekli ze školních lavic na hřiště, abychom si zasportovali a poměřili své síly. Závodilo se v pěti různých disciplínách, které prověřily všestrannost dětí. Byl to skok z místa, sprint na 50 metrů, překážkový běh, přeskok švihadla a hod pěnovým oštěpem.

29.06.2018 ::: Projektový den 1. pomoc

V předposledním červnovém týdnu proběhl projekt I. pomoc ve 4. a 5. ročníku. Žáci se před blížícími prázdninami seznámili s principy ochrany zdraví a záchrany života při hromadném ohrožení. Orientovali se v pravidlech silničního provozu v roli cyklisty a chodce.

25.06.2018 ::: Návštěva u pana starosty

Ve středu 6.6.2018 byli zástupci školního parlamentu na Líšeňské radnici u pana starosty Mgr. Břetislava Štefana. Panu starostovi jsme poděkovali za záštitu 2. konference pro školní parlamenty a předali dárkový poukaz na večeři.

25.06.2018 ::: Atletický trojboj 3. – 5. tříd brněnských škol

V polovině června jsme se zúčastnili, jako každoročně, atletického trojboje pořádaného AŠSK na hřišti ZŠ Laštůvkova. Děti závodily ve sprintu, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem nejen jako jednotlivci, ale také jako tým za svou školu.

15.06.2018 ::: Přírodovědné soutěže ve 4. a 5. ročníku

Na naší škole proběhla v jarních měsících přírodovědná soutěž pro 4. ročník. Žáci řešeli teoretické a praktické úkoly. Nejúspěšnějšími žáky byli: G. Hynek 4.A, N. Prokešová 4.B, D. Nikodým 4.C a T. Křivánek 4. D. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků.

15.06.2018 ::: Projektový den s Myšákem Očko

V horkém červnovém dni se sešli žáci druhých tříd, aby se vydali pátrat s detektivem Očkem po příšeře z Mariánského okolí. Začátek pátrání byl u školy, kde jsme se více seznámili s Myšákem Očkem, vyrobili si detektivní průkazku a našli první jeho značku.

15.06.2018 ::: Projektový den Fyzikální a chemické pokusy

Před závěrem jsme uspořádali projektový den. Dobrovolníci z řad starších dětí si připravili mnoho různých zajímavých pokusů z oblasti přírodních věd především fyziky a chemie. Pěkné počasí nám dovolilo připravit si stanoviště na školním dvoře.

13.06.2018 ::: Pythagoriáda – 5. ročníky – okresní kolo

V posledním květnovém týdnu proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 5. ročníku na ZŠ Křídlovická. Soutěže se zúčastnilo 211 žáků.

13.06.2018 ::: Projekt Pyramidáček – 2. C

Během školního roku nás, v rámci celoročního projektu Pyramidáček - zdravá výživa, několikrát navštívili maturanti studijního oboru nutriční asistent ze střední školy zdravotnické.

13.06.2018 ::: Projekt Literatura a film

Velkou část současného školního roku probíhal na 2. stupni naší školy projekt zaměřený na čtenářskou gramotnost pod názvem Literatura a film. Zúčastnili se ho všichni žáci 6. – 8. ročníků.

13.06.2018 ::: 2. Konference školních parlamentů anebo Není řeč pouhá (k)řeč

Na polovinu května naplánoval školní parlament ZŠ Masarova setkání členů školních parlamentů a jejich koordinátorů. Celá akce se, stejně jako v loňském roce, konala pod záštitou pana starosty MČ Líšeň Mgr. Břetislava Štefana.

03.06.2018 ::: Vyhlášení výběrového řízení na místo ekonoma

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení na pozici ekonoma školy. Podrobnosti v příloze .

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

03.06.2018 ::: Konference města Brna

Ve čtvrtek 3. května 2018 pořádal odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna konferenci nazvanou Podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti aktivního občanství a sociálního rozvoje, která se konala pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka.

29.05.2018 ::: Pohár McDonald´s Cup v kopané

Každoročně se ZŠ Masarova zúčastňuje Poháru Mc Donald´s Cup v kopané. V tomto roce dosáhlo družstvo žáků 2. - 3. Tříd v kategorii A vynikajícího výsledku. Postoupilo z okrskového kola do okresního, ve kterém zvítězilo.

29.05.2018 ::: Informační schůzka pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

zveme Vás na informační schůzku.

Schůzka se uskuteční se v jídelně ZŠ Masarova 11 v pondělí 18. června 2018 v 16.00hod.

Program:

  • představení vyučujících
  • seznámení s organizací zahájení školního roku 2018/2019
  • seznam školních potřeb, které je nutné zakoupit
  • informace o školní družině, centru volného času a školním stravování
  • diskuse a dotazy

Mgr. Ivana Jelínková, ZŘ

24.05.2018 ::: Ochrana osobních údajů – informační memorandum

Vážení rodiče,

Naše škola ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) opatření k zajištění ochrany osobních údajů a to zejména s přihlédnutím ke článku 13. Nařízení.

Shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše organizace řídí, naleznete v Informačním memorandu.

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

24.05.2018 ::: Speciální olympiáda

V měsíci dubnu se naši žáci zúčastnili Speciální olympiády, kterou tradičně pořádala ZŠ Brno, Bosonožská 9. Z naší školy byly vyslány dvojice dětí z 3. - 5. ročníku.

24.05.2018 ::: Battlefield 2018

V polovině měsíce května jsme se s vybranými žáky 8. a 9. ročníků zúčastnili tělovýchovně-dějepisné akce Battlefield, která se konala v lanovém centru Proud na Lesné. Tato soutěž si kladla za cíl spojit fyzické disciplíny s tematickými dějepisnými fakty z období Protektorátu Čechy a Morava.

24.05.2018 ::: Global storylines – Učíme se příběhem

V letošním roce se třídy 4. A a 4. B věnovaly metodě Global storylines. Jedná se o soubor příběhů, které se stávají dlouhodobou osou výuky. My konkrétně jsme prošli příběhem s názvem Voda, důvod odchodu.

16.05.2018 ::: Výlet k pramenům

V sobotu ráno se děti ze ŠD Pejsci a Zajíčci sešly, aby se vypravily za poznáním pramenů života na Zemi. Seznámili jsme se s naší sluneční soustavou, viděli jsme její slunce i planety, mohli jsme porovnat jejich velikost, povídat si o nich.

16.05.2018 ::: Obvodní kolo olympiády školních družin

Ve čtvrtek 10. května 2018 se na naší škole konalo obvodní kolo Olympiády ŠD. Děti skákaly do dálky, běhaly na čas a házely kriketovým míčkem. Naše škola skončila na celkovém 3. místě.

16.05.2018 ::: Žáci ze ZŠ Masarova navštívili vídeňskou zoologickou zahradu

Již tradičně jsme se spolu s našimi žáky vydali do překrásné zoologické zahrady ve Vídni, která se nachází v parku u zámku Schönbrunn. Zahrada byla založena roku 1752 a řadí se tak k nejstarším na celém světě.

16.05.2018 ::: Matematická miniolympiáda – městské kolo

V prvním květnovém týdnu se pořádalo na ZŠ Sirotkova městské kolo matematické miniolympiády 4. ročníku. Všichni vyslaní žáci ze třídy 4. D naší školy se stali úspěšnými řešiteli této matematické soutěže.

16.05.2018 ::: 22. Daltonská konference

Ve čtvrtek 10.5.2018 se v budově základní školy na Husově ulici 17 opět konala konference příznivců daltonského a inovativního vzdělávání z České republiky a Slovenska. Konferenci zahájili první náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík a místostarostka MČ Brno-střed JUDr. Michaela Dumbrovská.

06.05.2018 ::: Štafetový pohár

Na konci dubna proběhlo na stadionu AC Moravské Slavie Brno okresní kolo Štafetového poháru, kterého jsme se zúčastnili již počtvrté. Po běžeckých testech bylo vybráno 16 dětí ze 2.–5. tříd.

06.05.2018 ::: Výsledky přijímacího řízení

Seznam identifikátorů žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2018/19: https://zapisdozs.brno.cz/skola/40/seznam/prijatych.

Mgr. Ivana Jelínková

02.05.2018 ::: Pěvecká soutěž Superstar

Během měsíce února 2018 proběhla v jednotlivých odděleních ŠD pěvecká soutěž SUPERSTAR, která vyvrcholila školním kolem. S ozvučením školního kola SUPERSTAR pomáhali členové školního parlamentu, moderování soutěže se skvěle zhostili Zdeněk Teller a Michal Dobšík.

02.05.2018 ::: Ocenění pracovníků líšeňských škol

V prostorách líšeňského zámku se konala 17.4.2018 malá slavnost. Pan starosta Mgr. Břetislav Štefan, pan místostarosta Ing. Jaroslav Talpa, referentka pro školství Sylva Dudová a předsedkyně školské komise Mgr. Hana Freibergová ocenili pedagogy ze čtyř líšeňských základních škol a jedné školy mateřské.

02.05.2018 ::: Žabákova matematická miniolympiáda

Ke konci dubna se uskutečnilo na naší škole školní kolo matematické miniolympiády. Zúčastnili se ho žáci 4. ročníku. Žáci řešili celkem 15 zajímavých úloh. 7 řešitelů, kteří získali potřebný počet bodů pro postup, bude reprezentovat naši školu v městském kole matematické miniolympiády.

19.04.2018 ::: Exkurze Praha 2018

V polovině dubna 2018 vyrazili žáci 7. a 8. ročníku na dvoudenní exkurzi do Prahy, při níž jsme prošli nejznámější místa našeho hlavního města a viděli představení Muž se železnou maskou v divadle Broadway.

18.04.2018 ::: Pythagoriáda – školní kolo

Žáci 5. ročníku se zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěžící řešili 15 úloh. Jejich správné vyřešení vyžadovalo kombinaci matematických vědomostí, dovedností a logického úsudku.

18.04.2018 ::: Vyhlášení dne volna pro žáky

Vážení rodiče,

na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy volný den pro žáky v termínu 7.5.2018.

Důvodem pro udělení volna je neefektivní vyučování vzhledem k tomu, že jde o den před státním svátkem. Mnoho rodičů si plánuje využít prodloužený víkend k odjezdu mimo Brno.

Školní družina pro žáky I. stupně bude ve dnech volna v provozu.

S rodiči bylo vyhlášení volných dnů projednáno na třídních schůzkách 10.4.2018 a na jednání výboru spolku rodičů téhož dne.

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

10.04.2018 ::: Pythagoriáda

Začátkem dubna 2018 jsme uspořádali školní kolo Pythagoriády. Účast v soutěži je dobrovolná a probíhá v kategoriích 6. ročník, 7. ročník a 8. ročník. Soutěžící řešili 15 úloh v časovém limitu 60 minut.

10.04.2018 ::: Lyžařský výcvikový kurz

Na přelomu února a března se uskutečnil druhý lyžařský výcvikový kurz pro naše žáky. I pro tento kurz jsme zvolili Ski areál Kraličák s ubytováním v chatě Erlina v Hynčicích pod Sušinou. Do původně přeplněného LVK zasáhla lehce chřipková epidemie a tak se počet žáků snížil o čtyři účastníky.

10.04.2018 ::: Masařky a školní jídelna

Na podnět pana ředitele a spolku rodičů se členové školního parlamentu rozhodli, že udělají „průzkum“ ve školní jídelně.

10.04.2018 ::: 1. Dětská vědecká konference

Ve čtvrtek 5. dubna se na naší škole uskutečnila 1. Dětská vědecká konference, do které se přihlásilo celkem 12 dětí z prvního i druhého stupně. Žáky čekal nelehký úkol v podobě prezentace vybraného tématu, které je zajímá, před svými spolužáky, rodiči a odbornou porotou.

07.04.2018 ::: Velikonoční dílničky

Před velikonočními prázdninami se domluvily paní vychovatelky z oddělení školní družiny Kapříků, Pejsků a Zajíčků a uspořádaly pro děti a jejich rodiče velikonoční dílničky. V každém oddělení si děti s rodiči mohly vyrobit něco jiného.

07.04.2018 ::: Pangea 2018

V únoru jsme se zúčastnili 5. ročníku matematické soutěže Pangea.  Ta nám umožnila porovnat síly každého žáka s ostatními žáky třídy, ale i s ostatními žáky z celé České republiky.

05.04.2018 ::: Školní parlament a Den učitelů

Žáci převzali ve středu 28. března výuku v některých hodinách. Paní učitelky a páni učitelé se tak mohli posadit a chvíli pozorovat, jak to žákům jde. Někde se to podařilo více, někde méně. Ale hlavní bylo, že děti chtěly udělat radost.

05.04.2018 ::: Recitační soutěž prvních tříd

V polovině března se po chřipkovém období se uskutečnila recitační soutěž prvňáčků na naší škole. Celé třídy se sešly ráno v divadelním sále, aby držely palce svým vybraným spolužákům. Recitátoři se tak poprvé seznámili s touto soutěží. Zazněly nejrůznější verše, vážnější i veselé.

05.04.2018 ::: Ovoce do škol

V pondělí 26.3.2018 navštívili naši školu dodavatelé ovoce a zeleniny v rámci projektu Ovoce do škol. Besedy se zúčastnili žáci prvních a druhých tříd. Dozvěděli se základní informace o obsahu jednotlivých vitamínů v ovoci, zelenině i mléčných výrobcích.

05.04.2018 ::: Lyžařský výcvikový kurz 1. stupně

Letos se v polovině ledna děti 1. stupně opět zúčastnily lyžařského výcvikového kurzu, který se konal ve Skiareálu Kraličák. Děti byly ze 3. a 4. ročníku. Vyrazili jsme do Hynčic pod Sušinou, kde jsme byli ubytováni na chatě Erlina, cca 200 m pod vlekem.

05.04.2018 ::: Den předškoláků v ZŠ Masarova

V úterý 27. března se v naší škole sešli malí předškoláci s rodiči, aby se společně přesvědčili, že i ve škole lze zažít spoustu zábavy a legrace. Na 10 různých stanovištích už na ně čekali mravenec a jeho kamarádi nejen z říše hmyzu. Spolu pak vyráželi za dobrodružstvím.

02.04.2018 ::: Recitační soutěž prvních tříd

V polovině března se po chřipkovém období se uskutečnila recitační soutěž prvňáčků na naší škole. Celé třídy se sešly ráno v divadelním sále, aby držely palce svým vybraným spolužákům. Recitátoři se tak poprvé seznámili s touto soutěží. Zazněly nejrůznější verše, vážnější i veselé.

28.03.2018 ::: Recitační soutěž 2. – 5. ročníku

Recitační soutěž patří pravidelně k soutěžím, které se konají na naší škole. Tak tomu bylo i letos. V březnu soutěžili žáci 2. – 5. ročníku. Zúčastnilo se téměř 50 soutěžících. Zazněly verše vážné i humorné v často dlouhých a náročných básních.

28.03.2018 ::: Noc s Andersenem

I v letošním roce se naše škola zapojila do mezinárodního projektu Noc s Andersenem. Letošní ročník byl inspirován knihami Jaroslava Foglara a Příběhy pejska a kočičky. Starší děti ze 4. a 5. ročníku četly příběhy Rychlých šípů, vydaly se lovit bobříky, luštily zašifrované zprávy, malovaly komiks i porovnávaly svou mrštnost a sílu v tělocvičně.

28.03.2018 ::: Math in Minds – setkání učitelů v anglickém městě Leeds

Naše škola se zúčastnila třetího setkání učitelů v rámci projektu Erasmus+ „Math in Minds“, které se konalo v Anglii ve městě Leeds. V Anglii jsme se setkali s výpravami z dalších šesti evropských zemí: Švédska, Polska, Bulharska, Lotyšska, Španělska a Velké Británie.

28.03.2018 ::: Babylon aneb rozumíme si?

V únoru 2018 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Babylon aneb rozumíme si? mezi žáky 5. ročníku. Nejúspěšnějšími řešiteli této soutěže, týkající se čtenářské gramotnosti, byli M. Kučera z 5. A, G. Hálová z 5. C, V. M. Krejčí a O. Zavadil z 5. B.

28.03.2018 ::: Klokan 2017/2018

V březnu jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěžilo se v několika kategoriích: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řešili 24 testových úloh, v kategorii Cvrček 18 úloh.     

28.03.2018 ::: Beseda s Cyrilem Podolským

Na konci března k nám do školy zavítal pan Cyril Podolský, slavný režisér, animátor, scénárista, spisovatel a výtvarník tvořící pro děti, který se podílel na mnoha filmových pohádkách (večerníček Krysáci, Pat a Mat, Králíci z klobouku, ale i tvorbě pro dospělé (videoklipy Hapky a Horáčka).

22.03.2018 ::: Olympijské hry ve třetích ročnících

Letošních olympijských her se zúčastnili i žáci 3.A a 3.C naší školy. Ptáte se, jak je to možné? Děti totiž prožívaly veškeré úspěchy i neúspěchy společně se všemi sportovci, kteří nás reprezentovali v Jižní Korei a dokonce si i některé disciplíny vyzkoušely.

22.03.2018 ::: Nano Kam

V rámci akce Dny elektronové mikroskopie v Brně jsme se v březnu s žáky osmých ročníků zúčastnili interaktivního programu na brněnské Hvězdárně. Dozvěděli jsme se, že v Brně se vyrábí třetina celosvětové produkce elektronových mikroskopů. Jeden z nich jsme mohli i spatřit a vidět, co všechno dokáže.

22.03.2018 ::: Divadelní představení Saturnin v Mahenově divadle

Ve středu 14. března 2018 jsme s osmými a devátými ročníky vyrazili do Mahenova divadla na divadelní představení Saturnin podle předlohy humoristického románu z roku 1942 spisovatele Zdeňka Jirotky.

18.03.2018 ::: Společenský večer

Letošní Společenský večer naší základní školy se konal v pátek 16.2.2018 v prostorách Dělnického domu v Líšni. Tentokrát ve stylu divokého západu. Účast rodičů a přátel školy, z nichž někteří byli v kovbojských kostýmech, byla hojná. Všichni se dobře bavili až do konce v půl druhé následujícího dne.

18.03.2018 ::: Přípravný kurz

Pro budoucí středoškoláky jsme i letos připravili pobyt plný studia, tentokrát nedaleko Ochozi v Kaprálově mlýně. V týdnu od 12. do 16. března 2018 se ho zúčastnilo 21 žáků 9. ročníku. Během 5 náročných dnů si zopakovali a utřídili své vědomosti, vyzkoušeli spoustu přijímacích zkoušek "nanečisto", natrénovali si správné rozvržení úkolů v daném

18.03.2018 ::: Země věčného sněhu a ledu ve 3. ročnících

Celý rok nás ve třetích třídách provází Mach a Šebestová. Tentokrát nás zavedli na severní a jižní pól, kde jsme strávili celý týden. Děti si celý týden náležitě užily a získaly mnoho informací o krajích, kde je věčný sníh a led.

18.03.2018 ::: Pozvánka na konferenci školních parlamentů

Školní parlament Masařky zve parlamenty brněnských škol na konferenci s názvem Řeč není pouhá (k)řeč. Konference se koná 16.5.2018 v Dělnickém domě v Líšni. Pozvánku a další informace naleznete v připojeném souboru.

Mgr. Kateřina Aulehlová

11.03.2018 ::: Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí

V únoru zpracovávali žáci 6. ročníku v hodinách VkZ a VkO skupinový projekt na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. Každá třída se rozdělila na 6 skupin. Jejich zástupci si vylosovali různé situace - autonehoda, požár, povodeň, bouřka, lavina, evakuace.

11.03.2018 ::: Masařky na konferenci městského Parlamentu dětí a mládeže

Na začátku února jsme dostali pozvání zúčastnit se konference Městského parlamentu dětí a mládeže, pozvání nás potěšilo, a tak jsme na akci s radostí vyrazili. Seznámíme Vás s průběhem zasedání prostřednictvím postřehů našich Masařek.

11.03.2018 ::: Akce Hecn! se

Naše škola se stala pilotní školou Projektu Hecn! se, který vymysleli a realizují dva naši žáci. Projekt se na základě interaktivních workshopů zaměřuje na motivaci dnešní mladé generace. Uskutečnil se v jednom únorovém dni v tělocvičně naší školy. Zúčastnili se ho žáci čtvrtých až devátých ročníků.

11.03.2018 ::: Beseda s Cyrilem Podolským

Na začátku března 2018 navštívil žáky 1. stupně známý a uznávaný animátor, režisér a scénárista Cyril Podolský. Připravil si pro děti besedu, která je provedla světem animovaného filmu a loutek. Měli jsme možnost vidět, jak se loutky vyrábějí, jak probíhají přípravy na animaci i samotné loutky.

04.03.2018 ::: Soutěž Babylon aneb rozumíme si?

V týdnu od 12. 2. do 16. 2. 2018 se žáci šestého a sedmého ročníku zapojili do soutěže Babylon aneb rozumíme si, kterou pořádá ZŠ Kuldova v Brně a jejímž cílem je prověřit úroveň čtenářských schopností dětí.

21.02.2018 ::: Kurz první pomoci

Jedno únorové odpoledne se sešli učitelé a další zaměstnanci naší školy, aby si zopakovali a procvičili správné postupy při poskytování první pomoci. Termín jsme zvolili s ohledem na blížící se školy v přírodě, výlety a další školní akce.

17.02.2018 ::: Stínové divadlo

Ve středu 14.2.2018 zahrála naše školní družina dětem a rodičům, kteří večer přišli před budovu školy, stínové divadlo. Děti a jejich paní vychovatelky si pro diváky připravily pohádku O dvanácti měsíčkách.

01.02.2018 ::: Teplákový den

V úterý 16.1.2018 se na naší škole pořádal Teplákový den. Školní parlament Masařky vyzval všechny spolužáky, ale i pedagogy, aby si úterní vyučování užili v pohodlném outfitu. Teplákový den začal pro všechny zúčastněné rozcvičkou, která se odehrála za hudebního doprovodu skupiny Nightwork a jejich hitu Tepláky.

01.02.2018 ::: Ocenění "Masaříci" 1. pololetí

Jak je již tradicí na naší škole, k pololetnímu vysvědčení jsme opět přidali další ocenění v podobě "Masaříků". 1. února se žáci prvního stupně společně setkali v prostorách tělocvičny, kdy všichni mohli zatleskat všem nově oceněným žákům.

01.02.2018 ::: Matematická olympiáda – okresní kolo

Okresní kolo matematické olympiády 5. ročníku se konalo na ZŠ Křídlovická 24.1.2018. Žáci řešili tři úkoly s 18 bodovým ziskem. Naše škola vyslala 8 žáků.

01.02.2018 ::: Vnitřní nepřítel

Divadlo Polárka nám ze svého repertoáru nabídlo premiéru divadelního představení Vnitřní nepřítel. Je to ojedinělá hra pro dospívající diváckou skupinu. Žáci osmých ročníků ji měli možnost zhlédnout na Malé scéně Divadla Polárka.

31.01.2018 ::: Webinář projektu Maths in Mind

Partnerské školy mezinárodního projektu Maths in Mind se 17.1.2018 propojily prostřednictvím webináře, aby se seznámily s úkoly, které děti měly řešit a následně prezentovat. Všichni jsme se úspěšně připojili a poslechli si zadání, které pro nás měla přichystaná škola z anglického města Leeds.

24.01.2018 ::: Divadelní představení Bratři Lví srdce v divadle Polárka

Dne 19. 1. 2018 jsme s šestými ročníky měli možnost navštívit divadlo Polárka, kde jsme zhlédli divadelní představení Bratři Lví srdce podle předlohy uznávané švédské autorky Astrid Lindgrenové.

16.01.2018 ::: Vědecká konference

Vážení rodiče a milí žáci,

naši školu navštěvuje spousta šikovných, talentovaných a nadaných dětí. Rozhodli jsme se, že bychom rádi věděli a

16.01.2018 ::: Společenský večer ve stylu divokého západu

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás pozvat na tradiční společenský večer ZŠ Masarova a Spolku rodičů při ZŠ Masarova ve stylu

11.01.2018 ::: VZPoura úrazům – projekt VZP

V lednu 2018 proběhlo edukační setkání žáků druhých tříd s ambasadorem všeobecné zdravotní pojišťovny, který je po úrazu upoutaný na invalidní vozík.

11.01.2018 ::: Help for Tereza

Na prvním zasedání školního parlamentu v novém roce nás navštívila paní Veselá s Terezkou. Předali jsme ji "šek" s našimi podpisy a přišel je pozdravit i pan ředitel.

09.01.2018 ::: Matematická olympiáda – 5. ročníky – školní kolo

Žáci 5. ročníku, kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy, řešili ve svém volném čase šest úloh. Na postup do dalšího kola musely být správně vyřešeny nejméně 4 příklady.

09.01.2018 ::: Krabice od bot aneb děti darují dětem

Již podruhé se děti ze školní družiny při ZŠ Masarova zapojily do předvánoční charitativní akce Krabice od bot aneb Děti dělají radost dětem. Tato akce probíhala pod záštitou Českobratrské církve evangelické a Diakonie ČCE.

04.01.2018 ::: Nová školská rada

Ředitel ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. oznamuje, že od 1.1.2018 začalo tříleté období nové školské rady.

Členové školské rady

23.12.2017 ::: Sedací kostky do relaxačních zón

Vloni pořádal školní parlament jarmark. Na zasedání, které proběhlo hned po jarmarku, jsme se rozhodli, že za část peněz pořídíme sedací vaky do relaxačních zón na naší škole. Tato myšlenka se dětem zalíbila a někteří ještě přispěli na další vaky. Nebylo lehké je však v této ceně pořídit, ale nakonec jsme je nechali ušít.

23.12.2017 ::: Rozsvícení stromečku na ZŠ Masarova

Na Mikulášské úterý naplánoval školní parlament Masařky novou, a snad i tradiční, akci – rozsvícení vánočního stromečku před školou. Samotnému rozsvícení předcházela vystoupení kroužku sborového zpěvu a Cool dance.

23.12.2017 ::: Vystoupení na Líšeňských Vánocích

Každým rokem se naše škola zúčastňuje vánočního vystoupení na již tradičních Líšeňských Vánocích. I letos jsme s dětmi pečlivě připravovali program. Na pódiu vystoupily děti s vánočními písněmi s kroužkem sboru a také zatančily dívky z kroužku Cool dance. Náš program přilákal řadu kolemjdoucích a všechna vystoupení se setkala s úspěchem a bouřlivým potleskem.

18.12.2017 ::: Vystoupení na Brněnských Vánocích

V pátek 8.12.2017 čekalo žáky pěveckého sboru a tanečního kroužku Cool Dance vystoupení v rámci Brněnských Vánoc na nám. Svobody. Všichni ve svém volném čase pilně trénovali, aby předvedli to nejlepší.

18.12.2017 ::: Sudoku

Na konci listopadu 2017 bylo uskutečněno školní kolo v sudoku. Žáci řešili klasické sudoku, součtovku a sudoku tři skupiny. Z každé kategorie postoupili 2 žáci do městského kola, které se konalo v prosinci na ZŠ Sirotkova.

18.12.2017 ::: Masařky v Senátu ČR

V úterý 28. 11. 2017 se pět členů školního parlamentu v doprovodu paní učitelky I. Trtíkové a slečny asistentky L. Krausové vydalo do Prahy na vyhlášení 7. ročníku soutěže "Co dělají školy pro demokracii?", kterou organizovala společnost CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.

18.12.2017 ::: Maths in Mind

Naše škola se od letošního září účastní mezinárodního projektu Maths in Mind, který je financován Evropskou unií z programu Erasmus +. Do tohoto projektu jsme vstoupili, protože chceme zlepšit výuku matematiky v pátém ročníku a zároveň děti seznámit s výukou tohoto předmětu v jiných zemích.

13.12.2017 ::: Výstava Barevný podzim

V listopadu proběhla v prostorách školních šaten výstava výtvarných prací dětí z našich školních družin s názvem Barevný podzim. K vidění zde byly nejrůznější výtvarné techniky i nápady k tomuto tématu.

13.12.2017 ::: Beseda s policejním psychologem

V pondělí 4. prosince 2017 měli naši deváťáci možnost si popovídat s policejním psychologem kpt. PhDr. Janem Pokorným, který pracuje u PČR v Jihlavě. Je nejenom psycholog, ale i policista a ve svém oboru pracuje téměř dvanáct let.

08.12.2017 ::: Olympiáda z ČJ

V pondělí 27. listopadu 2017 proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 22 žáků 8. a 9. ročníku. Mluvnická část byla zaměřená jako každý rok především na slovní zásobu a její využití.

08.12.2017 ::: Help for Tereza

Školní parlament Masařky pořádal charitativní akci na pomoc naší bývalé žákyni Tereze Veselé, která se nyní nachází ve vigilním kómatu. Prodejem odznáčků na naší škole se "vydělalo" neuvěřitelných 25 500 Kč.

08.12.2017 ::: Biologická olympiáda

Školního kola soutěže se letos zúčastnilo celkem 14 žáků. Tématem poměrně obtížného testu byl "Pohyb". Součástí olympiády bylo také poznávání rostlin a živočichů. V kategorii C soutěžili začátkem prosince žáci 8. a 9. ročníku.

02.12.2017 ::: Turnaj v Sudoku – 5. ročníky

Příznivci luštění Sudoku se setkali již druhým rokem na vánočním turnaji, který jsme pořádali v posledním listopadovém týdnu.

02.12.2017 ::: Dějepisná exkurze Osvětim, Kralicko

V podzimních dnech 13. a 14. 11. 2017 jsme s žáky osmých a devátých ročníků navštívili koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim (Auschwitz) a Březinku (Birkenau). Při komentované dvou a půl hodinové prohlídce jsme byli svědky zlovůle nacistického totalitního režimu během 2. světové války.

02.12.2017 ::: Atletění na Masarce

V letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci s Českým atletickým svazem a jsme zapojeni do projektu Atletika pro děti do škol. I když jsme až do konce října poskytli prostory obou tělocvičen mateřské školce, nezaháleli jsme a i přes ne vždy slunečné a teplé počasí jsme využívali na hodiny tělesné výchovy naše školní hřiště.

25.11.2017 ::: Prožitkový kurz školního parlamentu

Ve dnech 13. – 15. listopadu 2017 proběhl prožitkový kurz školního parlamentu. Program byl celý ve stylu horolezců. Od školy jsme šli pěšky 8,5 km do Kaprálova mlýna. Po obědě jsme se seznámili s pravidly, programem a lektory z Centra pro demokratické učení v Praze.

25.11.2017 ::: Ročníkový projekt 4. tříd - Významné dny na ZŠ Masarova

Koncem měsíce listopadu 2017 se sešly všechny 4. ročníky ZŠ Masarova, aby formou projektového vyučování získaly informace o významných dnech a historických událostech naší země. Žáci byli rozděleni do šestičlenných týmů.

25.11.2017 ::: Prezentace středních škol

Dne 14. listopadu 2017 proběhla v naší škole prezentace středních škol. Zúčastnili se zástupci z 28 středních škol (gymnázií, středních průmyslových škol, zdravotních škol, obchodní akademie, integrovaných středních škol a středních odborných škol) z Brna i blízkého okolí.

25.11.2017 ::: MATESO městské kolo

Městské kolo matematické soutěže MATESO se konalo 14.11.2017 v Tyršově ZŠ. Zúčastnilo se jej 202 žáků ze 45 ZŠ z Brna a okolí. Maximální počet bodů byl 15. Úspěšným řešitelem je žák, který dosáhl alespoň 9 bodů. Úspěšnými řešiteli je 145 žáků.

17.11.2017 ::: Math in Mind

Naše škole pokračuje i tento rok ve spolupráci s partnerskými školami z Velké Británie, Španělska, Bulharska, Lotyšska, Polska a Švédka. Nový projekt, který navazuje na úspěšný projekt Learning Without Limits z předchozích let, se jmenuje Math in Mind a věnuje se výuce matematiky dětí ve věku 10 – 11 let.

08.11.2017 ::: MATESO – školní kolo

Žáci 5. ročníku se zúčastnili v týdnu od 30. 10.2017 do 3. 11. 2017 matematické soutěže MATESO. Řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 8 bodů.

08.11.2017 ::: Logická olympiáda

V krajském kole celostátní soutěže Logické olympiády se umístila naše žákyně Věra Marie Krejčí z 5. B na 8. místě v kraji ve své věkové kategorii. Postupuje do celostátního kola.

05.11.2017 ::: Den stromů v partnerském projektu 1.A a 5.A

V pátek 20.10.2017 se sešly děti z 1.A a 5.A, aby společně oslavily Den stromů. Celý projektový den začal poznávací soutěží, kterou si pro starší děti připravili prvňáčci. Společně jsme potom vyrazili ven, kde měly hry připravené starší děti i paní učitelky.

31.10.2017 ::: Veřejná zakázka ZŠ Masarova - dodávka 22 počítačů

Otevřená výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na níže specifikovanou veřejnou zakázku.

Výzva s přílohami

30.10.2017 ::: Adopce - akce školní družiny

V měsíci říjnu 2017 jsme opět uspořádali naši již tradiční akci Adoptuj zvířátko ze ZOO. Díky Vám se naše prodejní stánky opět prohýbaly pod nánosem dobrot.

30.10.2017 ::: Akce školního parlamentu – Horké křeslo

23. října 2017 k nám přišel na zasedání pan ředitel. Celou hodinu jsme mu kladli pečlivě připravené otázky týkající se jeho soukromí i školy.

30.10.2017 ::: Fair trade aneb jak je to s tou spravedlností

Druhý týden v říjnu se žáci 5. A věnovali velkému projektu, který mapoval hodnoty a životy lidí, kteří žijí v různých regionech světa a v rozdílných sociokulturních a ekonomických podmínkách.

30.10.2017 ::: Den stromů ve 4.D

Nápad slavit Den stromů vznikl už v polovině 19. století ve Spojených státech, konkrétně v Nebrasce. Tamější krajina byla přibližně před 150 lety krajinou bez stromů, dokud pan J. Sterling Morton nezačal v okolí svého domu pěstovat různé druhy stromů, keřů a květin.

30.10.2017 ::: Adopce na dálku

I v letošním školním roce pokračuje naše škola v úspěšném projektu Adopce na dálku ve spolupráci s organizací ADRA. Od února nově podporujeme osmiletou Anannu Nokrek. Žije téměř ve stejných podmínkách jako předtím Rumila, která díky naší pomoci již studium dokončila.

25.10.2017 ::: Vyhlášení voleb zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

Ředitel Základní školy Brno, Masarova 11, p.o. vyhlašuje na základě čl. 7 Volebního řádu Školské rady ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volby do školské rady. Volby se uskuteční dne 14.11.2017 v časovém rozmezí konání hovorových hodin a třídních schůzek.

22.10.2017 ::: Přírodovědný klokan (kategorie Kadet)

Letošního ročníku přírodovědné soutěže se v polovině října 2017 zúčastnilo celkem 67 žáků 8. a 9. ročníku. Čekalo na ně 24 otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, chemie a všeobecných znalostí.

22.10.2017 ::: Logická olympiáda

V základním kole celostátní soutěže Logické olympiády se umístila naše žákyně Věra Marie Krejčí z 5. B na 5. místě v kraji a 16. místě v republice ve své věkové kategorii. Postupuje do krajského kola. K vynikajícímu výsledku gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole

Mgr. Marta Tesařová

16.10.2017 ::: ŠD Masarova pomáhá ve svém okolí

Ve středu 12.10.2017 se všechna oddělení školní družiny ZŠ Masarova zapojila do celorepublikové akce 72 hodin. Během dne děti vyráběly přáníčka pro Klokánek. Celá akce pak vyvrcholila ve 14.00 hodin, kdy se téměř 200 dětí pustilo do úklidu školního hřiště a okolí školy.

08.10.2017 ::: Výukový program 7. A

V úterý 26. září 2017 si žáci 7. A prohlédli přírodní učebnu fyziky a biologie, která je vybudovaná v areálu Gymnázia T. Novákové. Pod odborným vedením profesorů gymnázia si nejen procvičili svoje znalosti a dovednosti, ale dozvěděli se i spoustu nových zajímavých informací.

26.09.2017 ::: Školní parlament Masařky začal svou činnost

Masařky se slétly hned druhé pondělí v září. Stejně jako roky předešlé se budeme i letos scházet každé pondělí v 7.00 hodin v divadelním sále.

26.09.2017 ::: Kroužky CVČ ve školním roce 2017/2018

Vážení rodiče,

otevíráme pro Vaše děti kroužky našeho Centra volného času. V příloze je seznam otevřených kroužků v tomto školním roce.

Kroužky CVČ ve školním roce 2017/2018

Kamila Kolouchová

21.09.2017 ::: Tematická inspekce ČŠI

Vážení rodiče,

V květnu provedla Česká školní inspekce kontrolu, jejímž předmětem bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou ve vztahu k příslušným školním vzdělávacím programům. Zároveň byla provedena kontrola dodržování vybraných ustanovení školské ho zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů.

Výsledky kontroly souhrnně sepsané v inspekční zprávě můžete nalézt na webu ČŠI www.csicr.cz. Inspekční zpráva je vedena pod číslem jednacím ČŠIB – 1494/16-B.

Mgr. Ivo Zálešák

21.09.2017 ::: Evaluace školy rodiči v roce 2017

Vážení rodiče,

Na konci dubna naše škola vyhlásila anketu mezi rodiči s cílem, zjistit zpětnou vazbu o práci školy ze strany rodičů. Anketa se koná každé dva roky a názory rodičů jsou pro nás velmi důležité. V příloze můžete najít celkové výsledky ankety. Mnozí z Vás reagovali rovněž, mimo odpovědi na otázky, také různými doporučeními. Také těmito názory se budeme zabývat a budeme o nich diskutovat na výboru spolku rodičů v říjnu.

Evaluace školy rodiči v roce 2017

Mgr. Ivo Zálešák

21.09.2017 ::: Oslavy 35. let trvání naší školy

V letošním roce oslavila naše škola půl kulaté výročí své existence. Je to vždy příležitost k malému ohlédnutí do minulosti, ale hlavně je to příležitost k oslavám, setkáváním a plánům do budoucna.

19.09.2017 ::: A je tu opět nový školní rok

S ním do naší školy vstoupilo 95 žáčků prvňáčků. Slavnostně byli přivítáni ředitelem školy a paní zástupkyní. Během uvítání přijali od žáků 9. ročníků šerpu, symbolizující přijetí do školy. Následně se odebrali do svých vyzdobených tříd, plni očekávání něčeho nového.

18.09.2017 ::: Projekt partnerských tříd 4.B a 1.B

Nastal nový školní rok a s ním i příchod nových prvňáčků. Abychom jim vstup do školy trochu usnadnili, třída 4.B pozvala svoji partnerskou třídu 1.B k projektu You are an important piece of the puzzle.

18.09.2017 ::: Nabídka kroužků Centra volného času

Vážení rodiče,

jako každým rokem Vám nabízíme umístění dětí do našich kroužků Centra volného času. V přiložených souborech naleznete letošní nabídku s cenami a přihlášku. Vyplněné přihlášky děti vhazují do schránky před jídelnou.

Nabídka kroužků
Přihláška do kroužků

Kamila Kolouchová

18.09.2017 ::: Klub nadaných dětí

Vážení rodiče,

v letošním roce opět otevíráme Klub nadaných dětí. Schůzky budou probíhat každou sudou středu od 14.00 do 15.30. Pokud budeme vyjíždět za poznáním mimo školu, bude návrat kolem 17,00 – 18,00. Poprvé se sejdeme ve středu 4.10. Přihlašovat své děti můžete přes přihlášku CVČ, kterou vám přinesou v průběhu září. Rádi bychom ale upozornili, že Klub je určen nadaným žákům ve věku 7 – 12 let. Odhad nadání necháváme na posouzení rodičům, ale například organizace Mensa, která v loňském roce prováděla testování v naší škole, doporučuje vstup do KND žákům, kteří při testování dosáhli hodnoty IQ 120 a výše. Další informace získáte na našich webových stránkách www.ksd.estranky.cz .

Těšíme se na spolupráci i s rodiči.

Mgr. R. Miková a Mgr. K. Krbková

01.09.2017 ::: Volný den pro žáky

Vážení rodiče,

na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volný den pro žáky školy v termínu 29.9.2017.

Důvodem pro udělení volna je neefektivní vyučování vzhledem k tomu, že jde o pátek po státnímu svátku. Mnoho rodičů si plánuje využít prodloužený víkend k odjezdu mimo Brno.

Školní družina pro žáky I. stupně bude ve dnech volna v provozu.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

01.09.2017 ::: Konec starého projektu, začátek nového

Ke dni 31. srpna 2017 byl ukončen evropský projekt "Learning without limits". Na jeho realizaci jsme pracovali celé tři školní roky a navštívili jsme všech šest partnerských zemí.

01.09.2017 ::: Organizace vyučování od 4. do 8. 9. 2017

4. 9.vyučování8:00 - 8:45, oběd žáci 11:00 - 12:00
5. 9.1. roč.8:00 - 9:40
2. – 9. roč.8:00 - 11:40
6. 9.1. roč.8:00 - 10:45
2. – 9. roč.8:00 - 11:40
7. - 8. 9.1. – 9. roč.8:00 - 11:40

Žáci 2. stupně, kteří obědvají ve školní jídelně, zůstávají ve třídách asi do 12 hodin a obědvají po uvolnění jídelny.

ŠD obědvá vždy poslední.

Vedení školy

17.08.2017 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2017/18

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v PONDĚLÍ 4.9.2017. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7.45 hod.

Starší aktuality najdete v Archívu.Návštěva u pana starosty
Global storylines – Učíme se příběhem