ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Aktuality

ZŠ Masarova, Brno 2015/2016

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

17.08.2017 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2017/18

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v PONDĚLÍ 4.9.2017. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7.45 hod.

09.07.2017 ::: Školní parlament Masařky spolupracuje s Klokánkem

Již delší dobu se školní parlament při ZŠ Masarova snaží spolupracovat s Klokánkem v naší čtvrti. Klokánek jsme mnohokrát navštívili a pomáhali s tím, co bylo potřeba – například jsme s dětmi vyráběli různá přáníčka.

09.07.2017 ::: Výlet keramického kroužku

Letošní závěrečný výlet s dětmi, které během školního roku navštěvovaly středeční keramiku, proběhl 21.6.2017. S ohledem na dlouhotrvající sucho jsme mírně pozměnili původní plány a došli až k tábořišti poblíž Muchovy boudy v Mariánském údolí.

09.07.2017 ::: Masaříci

Předávání "Masaříků" probíhá na naší škola na závěr každého pololetí. Jedná se o ocenění, které může získat každý, kdo v daném pololetí něčím vynikl, byl v něčem výjimečný. Je na každém třídním učiteli, koho vybere.

09.07.2017 ::: Slavnostní rozloučení ke konci školního roku a Masaráci

Ve čtvrtek 29. června 2017 se stejně jako každý rok konalo slavnostní vyhodnocení práce žáků 2. stupně. Zástupci jednotlivých tříd vystoupili se svými projevy, ve kterých shrnuli dění ve svých třídách v tomto školním roce.

09.07.2017 ::: Školní družina rozdává slovní hodnocení

Na konci každého školního roku dostávají děti, které navštěvují školní družinu, slovní hodnocení. Cílem je, aby děti měly památku na léta strávená v ŠD, aby si mohly připomenout s kým kamarádily, jaké hry měly rády, oblíbená místa na vycházku a i třeba na to, které jídlo jim chutnalo ve školní jídelně.

09.07.2017 ::: Ročníkový projekt Dinosauři

Celý letošní rok provázela žáky 2. A a 2. C celoroční hra s názvem Putování s dinosaury. Žáci poznávali každý měsíc nového dinosaura, získávali o něm informace, kreslili ho nebo modelovali. Každý den mohli také získat malou kartičku dinosaura za pěkné chování, pomoc kamarádům, plnění úkolů navíc či za aktivitu v hodině.

09.07.2017 ::: Masařky pořádaly diskotéku

Dne 2.6.2017 pořádal školní parlament Masařky diskotéku pro první i druhý stupeň. Žáci prvního stupně se shromáždili na školním hřišti a při úžasných písničkách se dobře bavili. Měli možnost si zakoupit lístek do tomboly, kde jako hlavní cenou byl dort.

03.07.2017 ::: Ocenění žáci naší školy na líšeňské radnici

Stalo se již tradicí, že nejlepší vybraní žáci z líšeňských základních škol jsou oceněni vedením líšeňské radnice. Letos se tato slavnostní událost uskutečnila v pátek 23.6.2017. Ocenění žáci pozvali své rodiče a prarodiče.

03.07.2017 ::: Návštěva Fait Gallery

I v letošním roce se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili výukových programů v bývalé brněnské továrně ve Fait Gallery. Žáci prvních a druhých ročníků navštívili program s názvem Lince na stopě. Žáci nejdříve zhlédli výstavu umělce Milana Grygara.

03.07.2017 ::: Miniházená na ZŠ Masarova

Největší popularitu si letos opět získala házená. Turnaje probíhaly po celý rok, a tak byly dobrou motivací ke zlepšování výkonu. Poslední turnaj se konal 19.6.2017. Chlapci ze 3. tříd v týmu Bílí tygři obsadili 3. místo a získali bronzový pohár.

03.07.2017 ::: Absolventské práce

Ve dnech 19. a 20. června 2017 prezentovali žáci 9. ročníků již podesáté své absolventské práce v divadelním sále naší školy. Letošní práce byly zaměřeny na historii, geografii, techniku, ITC, vaření, sport a psychologii. U některých prezentací byly pro diváky připraveny názorné ukázky i ochutnávky.

30.06.2017 ::: Zajištění prázdninového provozu

Vážení rodiče.

dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy poděkoval za přízeň v tomto školním roce a popřál Vám příjemné prožití prázdninových měsíců.

Pokud budete potřebovat navštívit školu o prázdninách, využijte termíny, které naleznete v odkaze.

Zajištění prázdninového provozu

Mgr. Ivo Zálešák

26.06.2017 ::: Přípravka na prázdniny – akce školní družiny

Děti ze všech oddělení ŠD si pro své rodiče, prarodiče, sourozence… připravily 18 stanovišť. Účastníci si tak mohli zatančit, proběhnout slalom, zastřílet z vodní pistole, zapřemýšlet nad záludnými hádankami, apod.

21.06.2017 ::: Informační schůzka pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

zveme Vás na informační schůzku.

Uskuteční se v jídelně ZŠ Masarova 11 v pondělí 26. června 2017 v 16. 00 hodin.

Program:

  • představení vyučujících
  • seznámení s organizací zahájení školního roku 2017/2018
  • seznam školních potřeb, které je nutné zakoupit
  • informace o školní družině, centru volného času a školním stravování
  • diskuse a dotazy

Mgr. Ivana Jelínková, ZŘ

21.06.2017 ::: Erasmus+ Anglie

Naše škola měla opět možnost vycestovat do zahraničí v rámci evropského programu Erasmus+, do kterého je zapojena v rámci projektu Learning Without Limits. Ve dnech od 9. do 13. června 2017 měli někteří členové našeho učitelského sboru možnost navštívit partnerskou školu Valley View Community School v anglickém Leedsu.

19.06.2017 ::: Prezentace absolventských prací

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na prezentace absolventských prací Vašich dětí. Prezentace proběhnou v divadelním sále na naší škole. Třída 9. A bude prezentovat svoje práce v pondělí 19.6.2017, třída 9. B v úterý 20.6.2017. 

 Orientační časový rozpis najdete v příloze.

 Žáci, kteří odprezentují své práce, budou mít v pátek 23.6. ředitelské volno.

 Mgr. Iva Trtíková

19.06.2017 ::: Přírodovědné soutěže ve 4. a 5. ročníku

Na naší škole proběhla v jarních měsících přírodovědná soutěž pro 4. ročník. Žáci řešili teoretické a praktické úkoly. Nejúspěšnějšími žáky byli: Nela Hauserová 4. A, Věra Marie Krejčí 4. B a Roman Kraus 4. C. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků.

19.06.2017 ::: Městské kolo olympiády ŠD

Ve středu 14.6.2017 se E. Nechutová (2. A) a M. Skřivánek (4. C), kteří zvítězili ve svých kategoriích na obvodním kole Olympiády ŠD, zúčastnili městského kola této soutěže. V konkurenci nejlepších sportovců z družin z celého Brna se umístili velmi dobře.

19.06.2017 ::: Deník Anny Frankové v divadle Polárka

V rámci předmětu Dramatická výchova jsme se vydali s žáky 6. ročníku do divadla Polárka na představení Deník Anny Frankové. Dvanáctiletá dívka vypráví o své rodině, která se ukrývala v tajných prostorách jednoho amsterodamského domu před nacisty.

19.06.2017 ::: Branný den

Žáci 2. – 5. ročníku naší školy si ve dnech 8.6.2017 a 9.6.2017 vyzkoušeli střelbu ze zbraní armády ČR, hod granátem na cíl, jak správně používat ochrannou masku, co jsou nebezpečné chemické látky, resuscitační figurínu a nabalit si správně evakuační zavazadlo.

19.06.2017 ::: Výsledky testování IQ s Mensou

Ve středu 31.5.2017 proběhlo na naší škole testování IQ s Mensou ČR. Celkový počet otestovaných dětí ve věku 6 – 15 let bylo 94, což je o něco více než před dvěma lety. Konkrétní informace o výsledku testu jsou důvěrné a obdržely je pouze testované osoby.

12.06.2017 ::: Škola Masarova slaví 35. narozeniny

V letošním roce oslavuje naše škola 35. výročí svého založení. Mnozí naši bývalí žáci obdivují, jak se škola změnila od dob, kdy se zde učili, co všechno je tu nové, pěkné a moderní, a často litují, že už sem nechodí. Však také mají pravdu. V posledních letech se škola změnila k nepoznání.

05.06.2017 ::: ZŠ Masarova na Olympiádě města Brna

Sportovní den žáků 1. a 2. tříd na ZŠ Masarova má již svou tradici. Také letos děti se zápalem skákaly do dálky, běhaly 50 m a házely kriketovým míčkem. Počasí bylo teplé a slunečné, takže padly i nějaké rekordy.

29.05.2017 ::: Partnerská škola v Utrechtu

Také tento rok pokračuje spolupráce s nizozemskou školou Gertrudisschool v Utrechtu. Žáci čtvrtého ročníku si začali dopisovat se stejně starými dětmi z Nizozemí. První dopisy byly seznamovací a děti v nich mohly využít nabyté vědomosti z angličtiny.

29.05.2017 ::: Oblastní kolo olympiády školních družin

23.5.2017 proběhlo na naší škole oblastní kolo olympiády ŠD v lehko-atletickém trojboji. Děti poměřovaly své síly v běhu na 60 metrů, skoku do dálky z místa a hodu kriketovým míčkem. Soutěžily děti ze základních škol Čejkovická, Novolíšeňská, Horníkova, Mutěnická a Masarova.

25.05.2017 ::: Představení Petrolejové lampy v Mahenově divadle

Jako poslední večerní představení v Mahenově divadle v letošním školním roce jsme vybrali pro žáky 8. A 9. tříd dramatizaci Havlíčkova románu Petrolejové lampy, kterou jsme zhlédli ve čtvrtek 18.5.2017.

21.05.2017 ::: Projekt EDISON

Opět po roce k nám do školy zavítali studenti zahraničních škol, aby nám prezentovali zajímavé informace o svých rodných zemích. Tento rok jsme měli tu čest uvítat tyto studenty: Lu ze Singapuru, Carla z Číny, Shannen z Indie, Tasmeen z Jordánska a Holly z Kanady.

21.05.2017 ::: Matematická olympiáda

Městské kolo matematické miniolympiády 4. tříd se konalo 10.5.2017 na ZŠ Sirotkova. Z naší školy bylo nominováno 7 žáků. Věra Marie Krejčí ze 4. B se umístila na vynikajícím 3. místě a dalších 5 žáků se stalo úspěšnými řešiteli matematické miniolympiády.

21.05.2017 ::: Testování

Vážení rodiče,

nabízíme Vašim dětem testování IQ společností Mensa, které proběhne ve středu 31.5.2017 v dopoledních hodinách.

21.05.2017 ::: Herní odpoledne s Mensou

Vážení rodiče,

zveme vás na odpoledne plné deskových a karetních her, které v rámci našeho Klubu nadaných dětí představí předsedkyně dětské Mensy paní Dana Havlová. Přijďte si k nám udělat pohodové odpoledne ve středu 31.5.2017 od 13.30 hodin.

Všechny zájemce rádi uvidí členové KND a Mgr. R. Miková

14.05.2017 ::: Exkurze do Dukovan

Koncem dubna jsme navštívili se staršími žáky II. stupně jadernou elektrárnu v Dukovanech. Nejprve jsme shlédli dva krátké filmy, které nám pomohly zamyslet se nad tím, jaký by byl život bez elektrické energie.

09.05.2017 ::: Celostátní soutěž pro základní školy Science Games

Velkého úspěchu dosáhl žák naší školy Martin Zedníček ze 4. B třídy v celostátní soutěži Science Games. Z 1170 řešitelů skončil mezi 45, kteří postoupili do regionálního finále.

04.05.2017 ::: Vybíjená

V dubnu 2017 se vybraní žáci a žákyně 4. a 5. tříd zúčastnili obvodního turnaje ve vybíjené na ZŠ Holzova. Děvčata ( K. Julínková, T. Jančová, B. Hajdová, L.Vyparinová, M. Weisserová, A. Odehnalová, Š.Hudcová, N. Toczyská, N. Starzyková, I. Zachrlová) a chlapci ( J.Valenta, M. Skřivánek, M. Tsap, M. Hochman, D. Štědroňský, Š.Tománek, A. Ježek, P. Hložek, A. Drápela,

04.05.2017 ::: Štafetový pohár

Ve středu 26.4.2017 se děti ze 2. – 5. ročníků zúčastnily běžecké soutěže, organizované Českým atletickým svazem. Patronkou soutěže je mistryně světa v běhu na 800 m Lída Formanová.

03.05.2017 ::: Příměstské campy pro nadané děti

Vážení rodiče, po celý rok se snažíme rozvíjet nadání dětí a nyní bychom vás rádi informovali o aktivitě Mensy ČR, která na děti myslí i o prázdninách. V srpnu organizuje v Brně 2 příměstské zábavně-vzdělávací campy rozvoje schopností s volitelným programem. Jsou určeny dětem od 8 do 16 let. Bližší informace a přihlášení najdete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti--primestske-campy.

Mgr. R. Miková

03.05.2017 ::: Partnerské země z projektu Erasmus+ na Masarce

Naše škola poslední březnový týden hostila skupinu zahraničních žáků a jejich učitelů, kteří k nám zavítali na poslední setkání v rámci tříletého projektu Learning without Limits. Jednotlivé země přicestovaly do Česka v pondělí a ubytovaly se v krásném hotelu v Praze.

03.05.2017 ::: Ocenění učitelů na líšeňské radnici

Již druhým rokem byli ve středu 12. dubna 2017 v prostorách líšeňské radnice panem místostarostou Ing. J. Talpou, referentkou pro školství S. Dudovou a předsedkyní školské komise Mgr. H. Freibergovou přijati pedagogové ze čtyř líšeňských základních škol.

03.05.2017 ::: Žabákova matematická miniolympiáda

V úterý 11.4.2017 se uskutečnilo na naší škole školní kolo matematické miniolympiády. Zúčastnili se ho žáci 4. ročníku. Žáci řešili celkem 15 zajímavých úloh. Přitom nestačilo perfektně ovládat jen matematické operace, ale bylo třeba zapojit také svoje logické myšlení.

03.05.2017 ::: Soutěž English Jungle

Ve středu 19. dubna 2017 pořádala ZŠ Cacovická již 17. ročník anglické soutěže English Jungle. Soutěž je určena dětem od první do páté třídy a znalosti se ověřují jak písemnou, tak ústní formou.

03.05.2017 ::: Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,

ředitelství ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. zveřejňuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017.

Informace o svém dítěti naleznete v připojeném odkazu.

https://zapisdozs.brno.cz/skola/zakladni-skola-brno-masarova-11-prispevkova-organizace

Mgr. I. Zálešák, ředitel školy

23.04.2017 ::: Adopce v ZOO - akce školní družiny

V měsíci březnu pořádala školní družina tradiční akci Adoptuj zvířátko ze ZOO. Díky našim báječným rodičům, kteří napekli neuvěřitelně krásné a neuvěřitelně chutné občerstvení, mohly děti otevřít své prodejní stánky.

17.04.2017 ::: Soutěž Tree of Knowledge

V úterý 4. dubna 2017 se tři žáci šestého ročníku Vanesa Dinh, Penelope Grivas Bueno a Mikuláš Čadeni zúčastnili týmové soutěže Tree of Knowledge. Tento první ročník soutěže se konal na ZŠ Horníkova v Brně-Líšni.

17.04.2017 ::: Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích

Každý rok organizují učitelé 9. ročníku pro zájemce z řad vycházejících žáků přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy. Letošní kurz probíhal ve dnech 3.4.-7.4. 2017 v Ivančicích u Brna, v prostorách místního SVČ.

05.04.2017 ::: Pangea 2017

Již potřetí jsme se zúčastnili Matematické soutěže Pangea. Ta si dává za úkol propojit a porovnat znalosti žáků v různých zemích celého světa. Sídlo společnosti je v Německu. V letošním roce došlo ke "sjednocení" více než 490 000 účastníků, z toho v České republice 10 956 účastníků.

02.04.2017 ::: Babylon aneb rozumíme si?

V únoru 2017 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Babylon aneb rozumíme si? mezi žáky 5. ročníku. Nejúspěšnějšími řešiteli této soutěže, týkající se čtenářské gramotnosti, se stali Michal Hochman a Jan Pozdník. Oba postoupili do městského kola.

02.04.2017 ::: Matematický klokan

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres.

28.03.2017 ::: Čtenářská gramotnost v 6. a 7. ročníku

V týdnu od 13.2. do 17.2.2017 se žáci šestého a sedmého ročníku zapojili do soutěže Babylon aneb rozumíme si, kterou pořádá ZŠ Kuldova v Brně a jejímž cílem je prověřit úroveň čtenářských schopností dětí.

28.03.2017 ::: Projekt Bezpečná cesta do školy

Vážení rodiče,

v rámci projektu Bezpečná cesta do školy posuzovali žáci z naší školy, zda se mohou každodenně vydat na cestu z domova do školy, aniž by byli jakkoliv ohrožováni.

Na projektu pracovaly všechny třídy a vznikl zajímavý výsledek. Děti jsou velmi vnímavé a svého okolí si všímají. Na přiložené mapce nejbližšího okolí školy jsou vyznačena místa, která žáci vytipovali jako ta, která je mohou ohrozit.

Protože do projektu mají být zapojeni i rodiče, máte možnost se také vyjádřit a napsat místa, která podle Vás ohrožují bezpečnost dětí při cestě do školy.

Vaše podněty očekáváme písemně na adresu zsmasarova@zsmasarova.cz do 5.4.2017.

Po zapracování Vašich připomínek bude předána celá dokumentace za školu zřizovateli ÚMČ Brno Líšeň.

Mgr. Ivo Zálešák

Nebezpečná místa v těsném okolí školy, která vytipovali žáci ZŠ Masarova

28.03.2017 ::: Lyžařský výcvikový kurz 1. stupně

Letos poprvé se zúčastnily děti 1. stupně lyžařského výcvikového kurzu, který se konal ve Skiareálu Kraličák ve dnech od 27.2. – 3.3.2017. V převážné většině byly děti ze 3. tříd. Vyrazili jsme do Hynčic pod Sušinou, kde jsme byli ubytováni na chatě Erlina, cca 200 m pod vlekem.

14.03.2017 ::: Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí

Koncem února zpracovávali žáci 6. ročníku dané téma v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Každá třída se rozdělila do skupin. Jejich zástupci si vylosovali různé situace - autonehoda, požár, povodeň, bouřka, lavina, evakuace.

09.03.2017 ::: Den předškoláků - Námořnická cesta za pokladem na ZŠ Masarova

Kdy: 28.3.2017 v 16:00-18:00 hodin

Kde: ZŠ Masarova 11

Pro všechny děti, které se chystají k zápisu do 1. třídy na naší škole. Přijďte si pohrát, zasoutěžit a najít třeba i nějaký ten poklad…

Pozvánka

Mgr. Ivana Jelínková

09.03.2017 ::: Rezervační systém na ZŠ Masarova - Informace pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

v letošním roce bychom Vám chtěli nabídnout možnost zarezervovat si čas pro Vás a Vaše dítě při zápisu do 1. ročníku.

Rezervační systém bude spuštěn 20. 3. 2017. Zároveň si budete moci doma vyplnit Zápisní lístek naší školy.

Sledujte prosím naše webové stránky.

Rezervační systém nenahrazuje povinnost rodičů registrovat své dítě na stránkách Magistrátu města Brna www.zapisdozs.brno.cz. Pouze by měl zamezit delšímu čekání před třídou.

Rezervace není povinná. Jedna třída bude vyhrazena pro předškoláky, kteří přijdou bez rezervace na určený čas.

Těšíme se na Vás, vždy budete vítáni.

Mgr. Ivana Jelínková

09.03.2017 ::: Superstar školních družin 2017

Ve čtvrtek 23.2.2017 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Superstar, na jehož úspěšném průběhu se podíleli i členové žákovského parlamentu.

09.03.2017 ::: Farmářský projekt ve 4.A

V průběhu února žáci 4. A zahájili práci na velkém projektu Farma. V úvodu čerpali informace z učebnic a interaktivního materiálu. Nabyté vědomosti si ověřili v pracovním listu i myšlenkových mapách, které si vypracovali. Následně zahájili stavbu farmy. Ve skupinách si vybrali její jednotlivé části a postavili je.

09.03.2017 ::: Program v Židovském muzeu města Brna

U příležitosti tragické likvidace terezínského rodinného tábora v Osvětimi v noci z 8. na 9. března 1944 uspořádalo Židovské muzeum vzdělávací pořad "Týden s pamětníky šoa" určený pro žáky a studenty. Tohoto pořadu se zúčastnila 9. B.

09.03.2017 ::: Ocenění Masaříci 1. pololetí

Jak už bývá zvykem na naší škole, bylo i toto pololetí okořeněné předáváním ocenění Masařík. Masaříka může získat každý, kdo se v daném období (pololetí) v něčem vyznamená, vynikne či blýskne.

09.03.2017 ::: Recitační soutěž 1. tříd

Poprvé vyzkoušeli svou odvahu recitátoři prvních tříd, kteří měli svou samostatnou soutěž ve čtvrtek 23.2.2017. Zúčastnilo se celkem 18 žáků z pěti tříd, kteří byli vybráni z třídních kol. Všem se velice dařilo a byli po zásluze odměněni nejenom potleskem svých spolužáků.

07.03.2017 ::: Provoz školní družiny o jarních prázdninách

Vážení rodiče,

školní družina je v době jarních prázdnin (13. - 17.3.2017) mimo provoz.

H. Pollaková, vedoucí vychovatelka

07.03.2017 ::: Adopce zvířátka ze ZOO

Vážení rodiče,

školní družina vyhlašuje ji 12. ročník akce Adopce zvířátka ze ZOO. Podrobnosti najdete v přiloženém letáku.

H.Pollaková, vedoucí vychovatelka

07.03.2017 ::: Nová adopce na dálku

Naše škola v rámci projektu adopce na dálku dosud podporovala bangladéšskou studentku Rumilu Murmu. Dívka úspěšně odmaturovala a stala se díky naší pomoci zdravotní sestrou. Protože považujeme z mnoha důvodů tento projekt za prospěšný, rozhodli jsme se – samozřejmě spolu s dětmi – adoptovat další dítě a pomoci mu splnit jeho sen.

07.03.2017 ::: Odborný nácvik resuscitace v sedmém ročníku

V tomto školním roce jsme využili nabídky Mezinárodní federace asociací studentů medicíny (IFMSA) a pozvali k nám do školy studenty brněnské lékařské fakulty. Pro každou "sedmičku" byl připraven dvouhodinový blok zaměřený na nácvik resuscitace.

07.03.2017 ::: Konference Parlamentní malé(h)ry

Naše škola ZŠ Masarova je Konzultačním centrem pro školní parlamenty v Jihomoravském kraji. Náš školní parlament uspořádal Masařky v úterý 21.2.2017 konferenci školních parlamentů s názvem Parlamentní malé(h)ry.

27.02.2017 ::: Volná místa asistentů pedagoga

Ředitelství školy hledá pracovníky na pozici asistenta pedagoga.

Uchazeči musí mít alespoň středoškolské pedagogické vzdělání nebo ukončený kurs asistenta pedagoga.

Platové zařazení v 8. platové třídě.

Volná jsou 2 místa na 0,75 úvazku převážně dopoledne a 1 místo na 0,5 úvazku v odpoledních hodinách ve školní družině.

Zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle 605 263 806 nebo na mailovou adresu zsmasarova@zsmasarova.cz

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

27.02.2017 ::: Recitační soutěž 2. – 5. ročníků

Recitační soutěž patří pravidelně k soutěžím, které se konají na naší škole. Tak tomu bylo i letos. Ve čtvrtek 16. února 2017 soutěžili žáci 2. – 5. ročníků. Zúčastnilo se téměř 50 dětí. Zazněly verše vážné i humorné, současných i starších básníků.

27.02.2017 ::: Romeo a Julie v Mahenově divadle 16. února 2017

V hodinách literatury se dramatu Romeo a Julie hodně věnujeme, proto jsme se s dětmi osmého a devátého ročníku rozhodli, že se na hru půjdeme podívat do divadla. Lístky jsme vybírali s předstihem, neboť tato tragédie W. Shakespeara patří mezi zdařilá přestavení Mahenova divadla.

15.02.2017 ::: Edukativně stimulační skupiny

Vážení rodiče,

Připomínáme, že v příští týden začínají edukativně stimulační skupiny, které organizujeme pro Vaše děti na naší škole. Jedná se o předškolní přípravu budoucích prvňáčků.

15.02.2017 ::: Modrá zima

Během měsíce února lze (především) v šatnách naší školy, vidět výtvarné práce dětí navštěvujících školní družinu. Děti se inspirovaly krásou letošní "Paní Zimy" a trochu té křehké nádhery vnesly i do prostor školní budovy. Věříme, že i vás tato výstava potěšila.

15.02.2017 ::: Pythagoriáda

Dne 9. února 2017 jsme uspořádali školní kolo Pythagoriády. Účast v soutěži je dobrovolná a probíhá v kategoriích 6. ročník, 7. ročník a 8. ročník. Soutěžící řešili 15 úloh v časovém limitu 60 minut.

09.02.2017 ::: Pythagoriáda – školní kolo – 5. ročník

Žáci naší školy se zapojili do řešení 15 úloh již 40. ročníku soutěže Pythagoriáda. Úspěšnými řešiteli se stali: Barbora Hajdová, David Štědronský a Michal Hochman z 5. A, Jan Jaroslav Pozdník a Aleš Drápela z 5. C.

09.02.2017 ::: Matematická olympiáda – okresní kolo – 5. ročníky

Okresní kolo matematické olympiády 5. ročníku se konalo na ZŠ Křídlovická 24.1.2017. Žáci řešili tři úkoly s 18 bodovým ziskem. Naše škola vyslala 5 žáků. Na velice pěkném 5. místě se umístil Michal Hochman z 5. A se 14 body.

09.02.2017 ::: Naši úspěšní atleti

Během pololetních prázdnin proběhlo v krásné hale v Ostravě Mistrovství Moravy a Slezska v atletice. Se svým oddílem se této významné akce v halové sezóně zúčastnili i tři zástupci naší školy.

08.02.2017 ::: Pololetní prázdniny ve školní družině

Děti, které strávily pátek 3. února 2017 ve škole, si s sebou přinesly "zimní výbavu". Dopoledne jsme si něco vyrobili, zasportovali a podívali se na pohádku. Po obědě jsme si chvíli odpočinuli a pak už hurá do Salesiánského střediska u nás v Líšni.

04.02.2017 ::: Konference žákovských parlamentů brněnských škol

Konzultační centrum žákovských parlamentů při ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. pořádá dne 21.2.2017 konferenci žákovských parlamentů z brněnských základních škol.

Konference se koná v sále líšeňské radnice na ulici Jírova 2. Záštitu nad celou akcí převzal starosta městské části Brno Líšeň pan Mgr. Břetislav Štefan. Srdečně zveme zástupce žákovských parlamentů z celého Brna. Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce.

Hana Pollaková, koordinátorka žákovského parlamentu Masařky
Mgr. Ivo Zálešák

31.01.2017 ::: 5. C - Projekt Vesmír

Vesmír je vzrušujícím tématem nejen pro děti na různých stupních vzdělávání, ale také pro mnohé erudované vědce, kteří si jej zvolili jako hlavní předmět svého bádání, a to dost možná již kdysi dávno v dětství.

31.01.2017 ::: Bratři Lví srdce v divadle Polárka

V pátek dne 27. ledna 2017 jsme se v rámci předmětu Dramatická výchova vydali s žáky do divadla Polárka, abychom se nejen kulturně obohatili, ale také načerpali inspiraci pro vlastní hraní.

31.01.2017 ::: Poznávací zájezd do Budapešti

Ve dnech 22. – 24. ledna 2017 jsme se s vybranými žáky 8. a 9. ročníku vydali do Maďarska, kde jsme se snažili prohloubit přátelství, které vzniklo teprve minulý školní rok. V červnu byla maďarská delegace v Brně, nejprve žáci a paní učitelka navštívili naši školu a poté s námi jeli na výlet do Lednice.

26.01.2017 ::: Doplněk školního řádu

Vážení rodiče,

dne 10.2.2017 školská rada a rozšířený výbor spolku rodičů projednaly a schválily úpravy školního řádu. Úpravy se týkají nových pravomocí žákovského parlamentu a užívání mobilních telefonů ve škole. V příloze přikládáme znění doplňku školního řádu.

Mgr. I. Zálešák

25.01.2017 ::: Zápis dětí do 1. ročníku a dny otevřených dveří

Pátek 7. 4. 2017 14:00 - 18:00 hod.
Sobota 8. 4. 2017 9:00 - 12:00 hod.

25.01.2017 ::: Krabice od bot aneb Děti dětem na ZŠ Masarova

Koncem listopadu 2016 se děti ze školní družiny při ZŠ Masarova zapojily do předvánoční charitativní akce Krabice od bot aneb Děti dělají radost dětem. Tato akce probíhala pod záštitou Českobratrské církve evangelické a Diakonie ČCE.

24.01.2017 ::: Edukativně stimulační skupiny ve školním roce 2016/2017

Vážení rodiče,

nabízíme Vám možnost navštěvovat s Vaším dítětem program rozvoje pro předškolní děti tzv. EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY.

17.01.2017 ::: Projekt Masopust

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás požádali o spolupráci při našem únorovém projektu 1. stupně Masopust.

17.01.2017 ::: Literární soutěž Empík naděluje

Žáci čtvrtých a pátých ročníků se v prosinci zapojili do literární soutěže Městské policie Empík naděluje. Úkolem bylo napsat slohovou práci, ve které by vystupoval městský strážník. Naše škola byla v soutěži velmi úspěšná.

11.01.2017 ::: Sportování na 1. stupni

I když je zima, děti na Masarce nezahálí a zapojují se do různých sportovních soutěží, v hodinách tělesné výchovy plní disciplíny Olympijského víceboje a 2x týdně aktivně trénují v atletických přípravkách pod vedením školených trenérů.

11.01.2017 ::: Prezentace středních škol v Olympii

Vážení rodiče,

zveřejňujeme pozvánku odboru školství jihomoravské kraje. Jihomoravský kraj a jím zřizované střední školy připravují ve spolupráci s obchodním centrem Olympia v Brně ve dnech 27. – 29. ledna 2017 interaktivní prezentaci odborných středních škol Jihomoravského kraje.

11.01.2017 ::: Společenský večer

Vážení rodiče a přátelé naší školy!

Dovolte, abych Vás jménem všech zaměstnanců a žáků školy a spolku rodičů, pozval na tradiční společenský večer. Protože v letošním roce měníme systém distribuce vstupenek, věnujte, prosím, pozornost připojenému souboru s informacemi.

11.01.2017 ::: Matematická olympiáda – 5. ročníky – školní kolo

Žáci 5. ročníků, kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy, řešili ve svém volném čase šest úloh. Všech šest úloh se podařilo vyřešit z 5. A Filipu Kasprzakovi, Barboře Hajdové a Michalu Hochmanovi, z 5. C Aleši Drápelovi a ze 4. B Věře Marii Krejčí.

11.01.2017 ::: Animační workshop Klubu nadaných dětí

Poslední dvě výpravy Klubu nadaných dětí se nesly ve filmovém a tvůrčím duchu. Vypravili jsme se do kina Art na workshop Kinoškoly, týkající se animace. Program byl rozdělen do dvou návštěv. V první části programu se děti seznámily se základními technikami – pixelací, clay-motion nebo objektovou animací.

03.01.2017 ::: Výskyt žloutenky

Vážení rodiče,

na naší škole se vyskytl případ žloutenky. Škola spolupracuje a řídí se pokyny Krajské hygienické stanice ve věci včasné prevence šíření nákazy infekční žloutenky. Všichni žáci, pracovníci školy a zákonní zástupci jsou postupně informováni o doporučeních, které škola od KHS obdržela. Informace o preventivním chování naleznete v přiloženém dokumentu.

Doporučení a rady pro osoby žijící ve společné domácnosti s osobami, které byly hospitalizovány pro infekční žloutenku

Mgr. I. Zálešák

03.01.2017 ::: Setkání zástupců líšeňských základních škol s rodiči předškoláků

Vážení rodiče předškoláků z našich mateřských školek,

Zveme Vás na setkání se zástupci líšeňských základních škol.

Setkání zástupců líšeňských základních škol s rodiči předškoláků

03.01.2017 ::: Beseda s policejním psychologem

V pátek 16. prosince 2016 měli naši deváťáci možnost si popovídat s policejním psychologem kpt. PhDr. Janem Pokorným, který pracuje u PČR v Jihlavě. Je nejenom psycholog, ale i policista a ve svém oboru pracuje deset let.

02.01.2017 ::: Vánoční tvoření

V pondělí 19.12.2016 probíhal ve všech prvních třídách projektový den – Vánoční tvoření. Děti byly rozděleny do pěti skupin a během celého dopoledne navštívily 4 dílny. Tvořily vizovické pečivo, závěs se sněhulákem, stromeček z barevného papíru, kapříka a skládaly vánoční hvězdu.

02.01.2017 ::: Anglické divadlo

Po velkém úspěchu v loňském školním roce jsme s žáky druhého stupně opět vyrazili na divadelní představení v anglickém jazyce. Představení mělo název Peter Black 2 a šlo o volné pokračování příběhu o Peteru Blackovi.

02.01.2017 ::: Konverzační soutěž v anglickém jazyce

V úterý 20. prosince 2016 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Děti byly rozděleny do dvou kategorií – I. kategorie byla pro žáky 6. a 7. ročníků, II. kategorie pro žáky 8. a 9. ročníků.

02.01.2017 ::: Vypouštění balónků a vánoční jarmark

Stalo se již téměř tradicí, že v předvánočním čase se na naší škole koná vypouštění balónků s přáním pro Ježíška. Tato akce je podpořena rádiem Impuls a je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokusem o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR.

02.01.2017 ::: Přání

Vážení rodiče a přátelé školy,

jménem všech zaměstnanců a všech dětí naší školy Vám přeji pěkné prožití vánočních svátků a ať se daří v novém roce.

Mgr. Ivo Zálešák

18.12.2016 ::: Soutěž v sudoku

Na konci listopadu bylo ve škole uspořádáno školní kolo v sudoku. Žáci řešili klasické sudoku, někteří pak ještě sudoku součtovku a sudoku sudé a liché. Z každé kategorie postoupili 2 žáci do městského kola, které se konalo na ZŠ Sirotkova.

18.12.2016 ::: Projekt Vesmír

Na přelomu listopadu a prosince 2016 se žáci 5. A pustili do projektu Vesmír. Rozdělili se do soutěžních týmů, ve kterých plnili během týdne různé úkoly nejen z přírodovědy, ale také z matematiky nebo českého jazyka a za každý úspěch získali hvězdu.

18.12.2016 ::: Adventní Drážďany

Pevnost Königstein, zámek Moritzburg a drážďanské adventní trhy, byly náplní zájezdu žáků druhého stupně do Německa. Akce se uskutečnila 8. – 9. prosince 2016 a zúčastnilo se jí celkem 31 žáků.

18.12.2016 ::: ŠD Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,

školní družina je o vánočních prázdninách (23.12.2016 – 2.1.2017) mimo provoz.

H. Pollaková, vedoucí vychovatelka

11.12.2016 ::: Ročníkový projekt Mikuláš

V pondělí 5.12.2016 se všechny děti z druhého ročníku zúčastnily společného projektu Mikuláš. Děti byly rozděleny do malých skupin, kde si vzájemně pomáhaly řešit úkoly. Nejdříve jsme společně pracovali s textem, který vyprávěl o historii a tradicích, které osobu Mikuláše provází.

11.12.2016 ::: Návštěva Mahenova divadla – představení Apartmá v hotelu Plaza

První letošní návštěva večerního představení v Mahenově divadle se uskutečnila 30. listopadu. Pro žáky devátého ročníku jsme tentokrát vybrali světově proslulou komedii Apartmá v hotelu Plaza od amerického dramatika Neila Simona, jehož hry patří k nejoblíbenějším a nejhranějším.

11.12.2016 ::: Představení Spalovač mrtvol v divadle Polárka

Pro mnohé diváky i čtenáře je příběh o spalovači mrtvol spojen s vynikajícím filmem Juraje Herze, kde hlavní postavu ztvárnil Rudolf Hrušínský. Děj Fuchsovy povídky se odehrává v letech 1938 až 1945, v době útlaku, utrpení a pronásledování.

11.12.2016 ::: Dějepisná olympiáda

Školní kolo olympiády v dějepisu proběhlo 30. 11. 2016 a zúčastnilo se jej 17 žáků osmého a devátého ročníku. Téma letošní soutěže: Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století.

04.12.2016 ::: Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi na ZŠ Masarova

Vypouštění balónků je již tradiční předvánoční akce, jejíž smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi. Letos již podeváté poletí z celé země balónky s dětskými přáníčky k Ježíškovi a potřetí s naší a Vaší účastí. V loňském roce jsme si takto navodili příjemnou vánoční atmosféru a doufáme, že v letošním roce se nám to také podaří. Součástí akce bude vánoční jarmark, který pořádá školní parlament a děti ze všech tříd zde budou předvádět a nabízet své výrobky.

Přijďte se i Vy zapojit do pokusu o český rekord ve vypouštění balónků!
KDE? Na ZŠ Masarova 11
KDY? V pátek 9. prosince ve 14.30 hodin
Nejdříve si u nás vyzvednete balónky a napíšete svá přání. V 15,15 je, na pokyn z rádia, společně vypustíme. K dispozici máme 320 balónků.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Renata Miková, Mgr. Kateřina Trnková a školní parlament

04.12.2016 ::: Biologická olympiáda

Školního kola soutěže se letos zúčastnilo celkem 23 žáků. Téma poměrně obtížného testu bylo "Detektivem v přírodě". Součástí olympiády bylo také poznávání rostlin a živočichů. V kategorii C soutěžili 30. listopadu žáci 8. a 9. ročníku. Nejvíce bodů získala L. Drápelová z 9. A, na druhém místě skončila L. Vaculíková také z 9. A, třetí místo obsadila T. Suchá z 8. A. V kategorii mladších žáků 1. prosince zvítězil V. Kadét ze 7. A, na druhém místě se umístil L. Kapinus ze 7. B, třetí skončila T. Balážová také ze 7. B.

Mgr. D. Dosoudilová

04.12.2016 ::: Turnaj s sudoku

Školní kolo turnaje v sudoku se uskutečnilo v týdnu od 21.11.2016 do 25.11.2016. Nejlepšími řešiteli jsou tito žáci: Věra Marie Krejčí ze 4. B, Leona Vyparinová z 5. A, Arseniy Mironov z 5. B a z 5. C Kryštof Karmazin a Aleš Drápela. Věra Marie Krejčí a Aleš Drápela nás budou zastupovat na vánočním turnaji v sudoku na ZŠ Sirotkova. Přejeme jim, aby se jim dařilo stejně dobře jako ve školním kole.

Mgr. Renata Kukolová

04.12.2016 ::: Video soutěž - Slavíme 35 let

Základní škola Masarova u příležitosti třiceti pěti let od svého založení vyhlašuje soutěž o nejlepší video o naší škole.

Žáci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže, si vytvoří tým (filmový štáb) ve kterém budou spolupracovat. Každý tým sepíše alespoň rámcový scénář ke krátkému (asi pětiminutovému) videu, s nápady, podněty a hotovými scénáři budou žáci chodit za třídními učiteli nebo zástupci ředitele.

Téma je libovolné, ale musí souviset s naší školou, nejlepší práce budou oceněny a použity při prezentaci školy.

Ukončení termínu pro odevzdávání hotových videí bude 31.3.2017.

V budově a areálu školy žáci nesmí bez předchozího svolení pracovníka školy pořizovat žádné fotografie, audio a videozáznamy hodin, vyučujících, zaměstnanců školy ani spolužáků.

Mgr. Ondřej Nakládal

04.12.2016 ::: Film Anthropoid v kině Lucerna

Hlavní náplní dějepisného učiva v devátém ročníku jsou nejnovější dějiny, proto jsme využili nabídky kina Lucerny promítnout žákům nejnovější historický film Anthropoid.

04.12.2016 ::: Školní parlament v Poslanecké sněmovně

Náš školní parlament se zapojil do soutěže o nejlepší žákovský projekt, kterou vyhlásila společnost CEDU. Do projektu se zapojila spousta škol z celé naší republiky. My jsme soutěžili s projektem 72 hodin. Tento projekt zahrnoval tři dny plné dobrovolnických aktivit.

01.12.2016 ::: Olympiáda z ČJ

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 19 žáků 8. a 9. ročníků. Mluvnická část byla zaměřená jako každý rok především na slovní zásobu a její využití.

01.12.2016 ::: Odchody ze ŠD po 15. hodině

Vážení rodiče,

v zájmu bezpečnosti a plynulosti odchodu Vašich dětí ze školní družiny po 15. hodině jsme zavedli tato nová organizační opatření:

  • Pro děti si můžete chodit průběžně
  • Na vrátnici nahlaste jméno, příjmení a název oddělení Vašeho dítěte
  • Děti, které chodí samy domů, budeme i nadále ve stanovené časy pouštět
  • Od 16.00 hodin můžete také chodit průběžně, zvoňte dle rozpisu, který je umístěn vedle zvonků

Pro lepší organizaci i nadále dětem pište do deníčků, kdy odcházejí domů.

H. Pollaková, vedoucí vychovatelka

27.11.2016 ::: Odkaz Karla Čapka

Každoročně zařazujeme do výuky literární výchovy v devátém ročníku projekt o Karlu Čapkovi, jeho životě a díle. Podmínkou tohoto projektu je vlastní četba některého díla tohoto spisovatele.

27.11.2016 ::: Naše žákyně na mistrovství světa v šachu

Na asijské straně Černého moře ve městě Batumi v Gruzii se v druhé polovině října konalo mistrovství světa v šachu dětí do dvanácti let. Děti byly rozděleny do kategorií dle věku do 8, 10 a 12 let a zvlášť chlapci a dívky.

27.11.2016 ::: misePlus+ na ZŠ Masarova

Výukový program plný energie proběhl ve 4. ročníku a některých dalších třídách I. stupně. Děti se zábavnou formou dozvěděly nové informace o energii, jejích úsporách a ochraně životního prostředí. Vyzkoušely si několik praktických pokusů a her. Nabyté informace využijí ve škole i doma.

27.11.2016 ::: MATESO městské kolo

Městské kolo matematické soutěže MATESO se konalo 15.11.2016 v Tyršově ZŠ. Zúčastnilo se jej 214 žáků z 38 ZŠ z Brna a okolí. Maximální počet bodů byl 15. Úspěšným řešitelem je žák, který dosáhl alespoň 7,5 bodu.

27.11.2016 ::: Logická olympiáda

Žákyně naší školy Věra Marie Krejčí ze 4. B třídy se stala úspěšnou řešitelkou krajského kola "Logické olympiády", kterou pořádala Mensa ČR. Blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

27.11.2016 ::: Lampionový průvod

V předvečer svátku svatého Martina školní družina pořádala již tradiční svatomartinský lampionový průvod. Rodiče a děti se sešli v 17:00 hodin před školou. Letos si děti z oddělení ŠD Kapříci a Lvíčata připravily pro ostatní krátké stínové divadlo. Formou stínového divadla byl zpracovaný příběh svatého Martina.

21.11.2016 ::: Náš školní parlament se bude prezentovat v Praze

Školní parlament Masařky pojede 21.11.2016 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby zde prezentoval svoji akci 72 hodin. U této příležitosti jsme natočili krátké video. V týdnu od 14. do 19. listopadu nás můžete podpořit a hlasovat pro nás.

21.11.2016 ::: Prožitkový kurz školního parlamentu

Jako každý jiný rok jsme i letos pořádali prožitkový kurz pro členy parlamentu. Letošní "prožitkáč" se uskutečnil na Kaprálově mlýně. Kolem tohoto místa je velmi krásná příroda, která byla pro nás dobrým prostředím pro program, který si pro nás přepravily naše koordinátorky.

21.11.2016 ::: Mateso

Žáci 5. ročníku v letošním školním roce řešili úkoly matematické soutěže Mateso. Soutěž pořádá ZŠ Kuldova. Bylo připraveno 15 zajímavých úkolů, které byly hodnoceny 15 body. Úspěšnými řešiteli soutěže se stali všichni žáci, kteří získali alespoň 8 bodů.

18.11.2016 ::: MŠL v miniházené zahájena

Již sedmým rokem se naše škola aktivně zapojuje do Majlontské školní ligy v miniházené. Jedná se o házenou s jednoduššími pravidly pro žáky 3. až 5. tříd. V turnaji, který se konal 4.11.2016 v nové SH v Maloměřicích.

18.11.2016 ::: Logická olympiáda

V krajském kole logické olympiády se na velice pěkném 22. místě umístila naše žákyně Věra Marie Krejčí ze 4.B.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Renata Kukolová

18.11.2016 ::: Fotografická soutěž

Základní škola Masarova vyhlašuje pro své žáky fotografickou soutěž na téma Brno. Soutěžní fotografie bude hodnotit komise, která bude klást důraz na umělecký záměr fotografa a zvládnutí fotografie po technické stránce.

18.11.2016 ::: Halloweenský den

Poslední den měsíce října je dnem plným magie, kouzel a čar. Nejinak tomu bylo i v naší škole, kde jsme společně oslavili původem anglosaský lidový svátek Halloween. Děti se převlékly za čarodějnice, čaroděje, dýně, duchy a další strašidelné postavy. Některé byly doslova k nepoznání.

31.10.2016 ::: Workshop Fakta versus mýty o inkluzi aneb Učíme se společně

V pátek 21. října 2016 proběhl na naší škole workshop o tolik diskutovaném tématu inkluze pro žáky sedmých a osmých tříd. Tuto akci realizovala mezinárodní nezisková organizace LUMOS spolu s Národním parlamentem dětí a mládeže ČR.

31.10.2016 ::: Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

Dovolujeme si upozornit žáky 9. tříd a jejich zákonné zástupce, že žáci, kteří se budou hlásit na školu s talentovou zkouškou, si musí nechat do 15.11.2016 potvrdit přihlášku na škole u školní psycholožky Martiny Kotkové. Do 30.11.2016 pak tuto přihlášku musí dodat na zvolenou školu.

Mgr. Martina Kotková

31.10.2016 ::: Projekt 72 hodin

V říjnu se náš školní parlament Masařky opět po roce zapojil do celorepublikového charitativního projektu 72 hodin. V letošním roce jsme se dohodli na pomoci v MŠ Synkova a MŠ Michalova, kde jsme společně s dětmi z MŠ uklízeli "školkovou" zahradu, a také jsme si s dětmi zasportovali.

31.10.2016 ::: Prezentace středních škol

Vážení rodiče,

v úterý 15.11.2016 od 16.30 do 17.30 se jako každý rok koná na naší škole prezentace středních škol, a to v prostoru jídelny ZŠ Masarova. Srdečně jsou zváni žáci i jejich zákonní zástupci, kteří budou mít možnost seznámit se se středními školami a jednotlivými obory, setkat se se zástupci středních škol a probrat s nimi vše, co je bude o dalším studiu zajímat. Podrobnější informace v pozvánce.

Mgr. Martina Kotková

25.10.2016 ::: Volný den pro žáky

Vážení rodiče,

na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ZŠ Brno, Masarova 11, p.o.volný den pro žáky v termínu 18.11.2016.

Důvodem pro udělení volna je neefektivní vyučování vzhledem k tomu, že jde o pátek po státnímu svátku. Mnoho rodičů si plánuje využít prodloužený víkend k odjezdu mimo Brno.

Školní družina pro přihlášené žáky I. stupně bude v provozu.

Se spolkem rodičů bylo vyhlášení volného dne projednáno na setkání se zástupci tříd 18.10.2016 a na jednání školské rady téhož dne. O vyhlášení volna budou rodiče ještě informováni v dostatečném předstihu v žákovských knížkách a na webových stránkáchtříd a školy.

Mgr. Ivo Zálešák

25.10.2016 ::: Logická olympiáda

V průběhu října se žáci naší školy mohli zúčastnit matematické internetové soutěže Logická olympiáda. V kategorii B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií SŠ) se zapojilo 21 246 řešitelů, z toho 3 214 v našem kraji.

25.10.2016 ::: Přednáška o Austrálii

Na pátek 14. října 2016 jsme pozvali cestovatele Mgr. Karla Kocůrka, který si pro nás připravil velmi bohatou přednášku o Austrálii. Zúčastnili se žáci 5. ročníků a druhého stupně. Výklad byl pro starší žáky celý v angličtině, pro ty mladší zvolil pan přednášející kombinaci angličtiny a češtiny.

20.10.2016 ::: Přírodovědný klokan (kategorie Kadet)

Letošního ročníku přírodovědné soutěže se 14. října 2016 zúčastnilo celkem 69 žáků 8. a 9. ročníku.Čekalo na ně 24 otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, chemie a všeobecných znalostí. Žáci devátých ročníků si tak mohli prostřednictvím testu ověřit svoje znalosti a přehled před přijímacími zkouškami. V kategorii kadet zvítězil D. Dobšík z 9. B, na druhém místě skončila K. Luščanová z 9. B a třetí místo obsadili M. Štaud a L. Drápelová z 9. A.

Mgr. D. Dosoudilová

20.10.2016 ::: Erasmus+ Španělsko

Díky evropskému programu Erasmus+, do kterého je naše škola zapojena v rámci projektu "Learning Without Limits", jsme v týdnu od 3. do 7. října 2016 navštívili poslední partnerskou školu.

12.10.2016 ::: Výukový program 7. A na gymnáziu v Řečkovicích

V úterý 4. října 201 6se třída 7.A zúčastnila výukového programu zaměřeného na fyziku a přírodopis. Celé dopoledne žáci strávili v areálu Gymnázia T. Novákové v Řečkovicích, kde je vybudována přírodní učebna.

12.10.2016 ::: Projekt Česká republika – místo, kde žiji

Konec září se nesl ve 4.A v duchu cestování po České republice. Putování jsme začali historickými místy, kde vznikaly české dějiny. Povídali jsme si o českých králích i nejdůležitějších památkách.

11.10.2016 ::: Logická olympiáda

V základním kole Logické olympiády se umístila naše žákyně Věra Marie Krejčí ze 4. B mezi 50 nejlepšími řešiteli ve své věkové kategorii v Jihomoravském kraji. Postupuje do krajského kola. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Mgr. Renata Kukolová

11.10.2016 ::: Evropský den jazyků na ZŠ Masarova

Dne 30.9.2016 se na naší škole konal projektový den věnovaný evropským zemím. Do projektu byli zapojeni všichni žáci druhého stupně. Každá třída si vylosovala jednu z evropských zemí, kterou měla za úkol prezentovat ostatním třídám.

11.10.2016 ::: Atletika na Masarce

Letos jsme na naší škole zahájili třetí rok spolupráce s Českým atletickým svazem. Jsme zapojeni do projektu Atletika pro děti - sportování šitého na míru nejmenším dětem obohacením tělesné výchovy na prvním stupni základních škol o hravé základy atletických disciplín.

03.10.2016 ::: Zahájení práce školního parlamentu

Školní parlament zahájil svoji činnost hned první školní den, kdy členové našeho parlamentu vítali hudbou žáky před školou. První zářijové pondělí se pak uskutečnilo slavnostní zahájení našeho školního parlamentu. Sešli jsme se tentokrát v jídelně, kde pro nás bylo připraveno malé občerstvení.

21.09.2016 ::: Adopce na dálku – poděkování

V úterý 13. září 2016 proběhla na naší škole sbírka na bangladéšskou studentku RumiluMurmu, kterou podporujeme v rámci projektu Adopce na dálku. Zatímco dosud jsme peníze vybírali prostřednictvím různých charitativních prodejních akcí, na nichž se podílely především školní družina a parlament, tentokrát jsme zvolili tradiční způsob.

21.09.2016 ::: Prezentace středních odborných škol

Prezentace středních odborných škol na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 4. – 7. 10. 2016

Jihomoravský kraj se již 9. rokem účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně prostřednictvím prezentace 22 odborných středních škol z našeho kraje. Cílem této prezentace je ukázat žákům 8. a 9. tříd základních škol, pedagogům a rodičům, že obory a profese ve strojírenském, automobilovém nebo elektrotechnickém průmyslu se velmi dynamicky vyvíjejí a absolventi těchto škol nacházejí u zaměstnavatelů v našem kraji dobré a kvalifikované uplatnění.

Mgr. Alexandra Zálešáková

18.09.2016 ::: Nabídka pracovního místa

Přijmeme učitelku – logopedku

na výpomoc při práci se žáky integrovanými z důvodu logopedické vady. Jedná se o cca 4 hod. týdně.
Vhodné pro kolegyně důchodkyně, nebo matky na mateřské dovolené.
Podmínkou je státní závěrečná zkouška z logopedie.
Nástup možný ihned.

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Jelínková, ZŘ tel. 731 495 163

18.09.2016 ::: EKAG – Mezinárodní atletické závody

Od 5. do 7. 2016 září probíhal na atletickém stadionu Pod Palackého vrchem již 11. ročník Evropských atletických her mládeže. Jsou to jediné mezinárodní závody ve střední Evropě pro děti do 15 let.

11.09.2016 ::: Nabídka poznávacího zájezdu

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vaše děti zájezd do Drážďan v období adventu. Jedná se o kulturně vzdělávací akci spojenou s vánočními trhy. Akce je určena pro všechny žáky 2. stupně.

11.09.2016 ::: Logická olympiáda 2016

Mensa ČR ji devátým rokem pořádá soutěž Logická olympiáda. Cílem je doplnit nabídku oborových olympiád o soutěž zaměřenou na logiku, o soutěž, která nevychází jen ze znalostí nabytých při školní docházce, ale podporuje samostatné myšlení účastníků.

11.09.2016 ::: Dobrodružný výlet na konci prázdnin

Pro děti, které navštěvovaly ŠD i na konci letošních prázdnin, jsme na poslední den připravily dobrodružný výlet. Vydali jsme se na Staré Zámky a do Mariánského údolí. V prostoru Starých Zámků jsme si vyzkoušeli, jak namáhavé bylo dobýt staré hradiště.

06.09.2016 ::: Opatření proti šíření žloutenky

Vážení rodiče,

naše škola se řídí pokyny Krajské hygienické stanice ve věci včasné prevence šíření nákazy infekční žloutenky. Všichni žáci, pracovníci školy a zákonní zástupci jsou postupně informováni o doporučeních, které škola od KHS obdržela. Podrobné informace naleznete v přiložených dokumentech.

Mgr. I. Zálešák

Upozornění pro veřejnost

Upozornění pro školy

06.09.2016 ::: Mezinárodní jazykové zkoušky

I v tomto školním roce budeme žáky naší školy připravovat v rámci Centra volného času na složení mezinárodních jazykových zkoušek YLE for Movers, YLE for Flyers a KET for Schools.

06.09.2016 ::: Adopce na dálku – prosba o pomoc

Již několikátým rokem podporuje naše škola adopci na dálku neziskové humanitární organizace ADRA. Program nazvaný BanglaKids je zaměřený na adresnou podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Bangladéši.

28.08.2016 ::: Organizace vyučování v 1. a 2. týdnu školního roku

1. 9.vyučování:8.00 – 8.45
oběd:11.00 – 12.00
2. 9.vyučování:1. roč.8.00 – 9.40
1. st.8.00 – 11.40
2. st.8.00 – 12.00
5. 9.1. roč.8.00 – 10.45
1. st.8.00 – 11.40
2. st.8.00 – 12.00
6. – 9. 9.1. st.8.00 – 11.40
2. st.8.00 – 12.00
od 12. 9.dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování

21.08.2016 ::: Volná místa asistentů pedagoga

Přijmeme několik asistentů pedagoga k dětem na 1. i 2. stupni (poruchy učení, poruchy chování, autismus), s nástupem ihned. Požadovaná kvalifikace je pedagogické vzdělání (alespoň SŠ) nebo kurz asistenta pedagoga. Životopis zasílejte na martina.kotkova@zsmasarova.cz

Mgr. I. Zálešák, ředitel

21.08.2016 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2016/17

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2016. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7.45 hod.

14.08.2016 ::: Doporučený seznam pomůcek pro školní rok 2016/17

Vážení rodiče,

předkládáme vám doporučený seznam pomůcek pro žáky na 1. stupni pro školní rok 2016/17.

Doporučený seznam pomůcek pro žáky na 1. stupni pro školní rok 2016/17

Mgr. Ivana Jelínková, zástupkyně ředitele

14.08.2016 ::: Výlet s keramikou

Letošní kroužek keramiky jsme zakončili výletem na Staré Zámky v Líšni. Povídali jsme si o dávných obyvatelích, jak žili a jaké památky se po nich dochovaly. V lese byl příjemný chládek, prohlédli jsme si tabuli s obrázky nalezených keramických nádob a nechali jsme se jimi inspirovat k tvorbě.

14.08.2016 ::: Přátelské utkání v odbíjené

Poslední sportovní akcí ve školním roce bylo volejbalové utkání mezi žáky 9. ročníků a učitelským sborem. Za deváťáky nastoupili ke hře N. Hianiková, B. Hudcová, L. Křivánková, P. Hájek, J. Vajda, J. Moudrý, D. Murárik, M. Slavíček.

14.08.2016 ::: Ocenění "Masaříci"

Jak je již na naší škole tradicí, i tento rok si některé  děti na závěr školního roku k vysvědčení nesly domů ocenění "Masaříka". "Masařík" je cena, kterou může získat opravdu každý, kdo v něčem vynikl či zazářil.

14.08.2016 ::: Šachový kroužek

S ukončením činnosti šachového kroužku byly vyhlášeny i výsledky velice prestižního zápolení dětí během turnaje, který se hrál od března do června 2016. Děti zúročily své nabyté vědomosti v konkurenci svých kamarádů.

14.08.2016 ::: Sportovní den 4. a 5. ročníku a volejbalové utkání

V úterý 28. června 2016, za velmi pěkného počasí, jsme se sešli na hřišti a děti zužitkovaly svou celoroční snahu při plnění olympijského víceboje. V šesti disciplínách prověřily své schopnosti a dovednosti a změřily síly s ostatními.

14.08.2016 ::: Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků

Dne 29. 6. 2016 proběhlo v jídelně naší školy vyhodnocení tohoto školního roku a rozloučení s absolvujícími žáky. Zástupci každé třídy z druhého stupně vystoupili se závěrečným projevem, ve kterém shrnuli své zážitky z tohoto školního roku.

Starší aktuality najdete v Archívu.Branný den
Polonéza 2017