skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Přijímací řízení na střední školy

Informace pro školní rok 2019/2020

Žáci budou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení, jak na střední školy tak na víceletá gymnázia.

Přihlášky Vám vytiskne třídní učitel ze systému Edookit - předá zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žáka do 7. února 2020.

Odevzdání přihlášky k podpisu ředitele na ZŠ je 24. února 2020 - žáci předají Mgr. Ludmile Fejové. Potvrzenou přihlášku rodiče předávají sami na SŠ do 2. března 2020. Pokud obor vyžaduje vyšetření lékaře je nutné na přihlášce potvrdit. Přihlášku podepisuje zákonný zástupce žáka, který je na přihlášce uveden. V případě nejasností se obracejte na Mgr. Ludmilu Fejovou (tel. kontakt 731 495 400).

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

Čtyřleté obory:
1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020

Náhradní termín (nemoc):
1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Pozvánku na přijímací řízení odesílá ředitel SŠ 14 dní před termínem zkoušky.

Výsledky přijímacích zkoušek

Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku.

Pokud bude žák přijat - musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů doručit střední škole zápisový lístek.
Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka u nás na ZŠ u Mgr. Ludmily Fejové. Je možné předat prostřednictvím žáka na základě plné moci k převzetí. Každý žák dostane pouze jeden zápisový lístek. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Neplatí v případě, že se jedná o přijetí na základě odvolání.

Při nepřijetí na SŠ obdrží zákonný zástupce uchazeče rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutno podat do 3 dnů od obdržení rozhodnutí.

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

Nabídka našeho ŠPP (kariérová poradkyně a školní psycholog)

Některé důležité či zajímavé odkazy

www.jmskoly.cz – Portál jihomoravského školství (SSŠ, ČŠI, seznam škol, volná místa,...)
www.skoly.cz – Školský server – databáze škol, informace o školách
www.infoabsolvent.cz – Informační systém o studiu na středních školách a uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.atlasskolstvi.cz
www.vyberskoly.cz
www.scio.cz – SCIO – testování
www.cermat.cz – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, testy nanečisto, informace o maturitě
www.zkousky-nanecisto.cz – Zkoušky nanečisto
www.osp-testy.cz
www.e-matematika.cz
www.ucebniobory.com

Řada testů na zkoušku lze objevit na webu: zkuste do vyhledávače zadávat slova jako: OSP, testy studijních předpokladů, testy všeobecného rozhledu, přijímačky na zkoušku, apod.

Mgr. L. Fejová, Mgr. T. Hranošová

Přípravný kurz
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti