ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Mezinárodní zkoušky

Zkoušky YLE

Mezinárodní Cambridgeské zkoušky (Cambridge Young Learners English Tests) jsou vytvořeny pro žáky mezi 7 - 12 lety, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základních nebo jazykových školách a testují děti všech národností ve více než 65 zemích světa. Zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení. Hlavním cílem těchto zkoušek je motivace dětí ke studiu. Každý žák je oceněn certifikátem, který má mezinárodní platnost. Za svou snahu tak dostane pozitivní impulz do dalšího studia.

  

Od školního roku 2009/2010 se jazykově nadaní žáci pátých ročníků připravují na vykonání zkoušky v kategorii Movers. Od školního roku 2014/2015 se připravují také žáci sedmých ročníků v kategorii Flyers. V závěru školního roku jsou získané znalosti prověřeny pracovníky British Council a jejich úsilí je završeno předáním mezinárodně platných certifikátů, které hodnotí dosaženou úroveň jejich jazykových dovedností.

KET for Schools

Mezinárodní zkoušky KET for Schools (Key English Test) jsou navrženy pro žáky ve věku 11 – 14 let. Tyto zkoušky zahrnují všechny 4 jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení. KET for Schools je určena žákům, kteří chtějí postoupit k dalším jazykovým úrovním. Po složení zkoušky žáci obdrží certifikát jako doklad o dosažení jazykové úrovně A2. Certifikát má mezinárodní platnost a motivuje žáky k dalšímu studiu jazyka.

Mgr. L. Štěpánová, vyučující anglického jazyka

Kvalifikace Junior NBA League
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů