ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Školní parlament - Masařky

Školní parlament je voleným orgánem žáků. Volba dvou zástupců třídy do školního parlamentu probíhá v hodinách výchovy k občanství (2. stupeň), nebo v třídnických hodinách (1. stupeň), dále pak v celoškolních volbách. Své zástupce do školního parlamentu si vybírají žáci třetích až devátých tříd. Zástupci třídy jsou voleni na dva školní roky. Školní parlament vedou čtyři koordinátorky. Zasedání školního parlamentu probíhá každé pondělí od 7.00 hod. Zástupce třídy ve školním parlamentu přichází na zasedání s podněty třídy, kterou zastupuje a informuje zpětně během třídnických hodin. Členové parlamentu mohou po dohodě přijít s podněty za vedením školy. Z jednání školního parlamentu je pořizován zápis, který je umístěn i na webových stránkách školy. Mezi hlavní náplň práce školního parlamentu patří organizování akcí pro ostatní žáky, řešení problémů ve škole a zlepšování klimatu i prostředí školy. Svou činnost prezentuje školní parlament ve školním rozhlase, školním časopise, v třídnických hodinách a na nástěnkách. Práce ve školním parlamentu vede žáky k pochopení fungování občanské společnosti.

Jsme Konzultační centrum "Škola pro demokracii". Jsme připraveni poradit a pomoci všem, kteří se na nás obrátí s otázkami ohledně školních parlamentů

Kontakt: hana.pollakova@zsmasarova.cz, tel. 730 873 601.

Prezentace

Jak funguje školní parlament (PowerPoint, 12 MB)
School Council of Masarova school (Školní parlament v angličtině, PowerPoint, 3 MB)
Akce parlamentu (PowerPoint, 42 MB)
Projekt Comenius (PowerPoint, 5 MB)
Volby do školního parlamentu 2011 (PowerPoint, 6 MB)
Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů