ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Den Země

Koncem dubna si žáci a učitelé připomněli svátek Dne Země. Partnerské třídy společně prožily část dopoledne v přírodě – např. v Akátkách, Mariánském údolí, na Bílé hoře, Klajdovce, v údolí Svitavy u Bílovic, … Děti na březnových domečcích vymýšlely program a připravovaly si potřebné pomůcky. Nápady byly opravdu různorodé – úklid odpadků v sídlišti, pozorování hmyzu a rostlin lupami, přírodovědný film, fotografování přírodnin, stanoviště s úkoly a hrami zaměřenými na třídění odpadu, poznávání rostlin a živočichů, šetření vodou a energiemi, …

Samozřejmě zbyl čas také na nějaké hry v přírodě. Byl krásný jarní den a my jsme tak mohli strávit poučné i zábavné dopoledne a ještě více prohloubit vztahy mezi dětmi z partnerských tříd.

Den Země, duben 2023 Den Země, duben 2023 Den Země, duben 2023 Den Země, duben 2023

Mgr. Denisa Dosoudilová

Skvělá vybíjená
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů