skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Projekt Finanční vzdělávání ČSOB pro školy

V tomto projektu je naše škola zapojena už od roku 2019 a účastní se ho žáci třetího až pátého ročníku. Záměrem tohoto projektu je doplnit standardní vyučování finanční gramotnosti interaktivní a zábavnou přednáškou prostřednictvím expertů ze světa financí, zaměstnanců banky. Cílem projektu je zvýšení znalostí týkajících se financí a posílení obezřetného nakládání s vlastními prostředky.

V říjnu, již tradičně, absolvovali žáci třetích ročníků hodinu plnou zajímavého povídání o financích. Nejprve si vyprávěli o tom, jak vlastně peníze vznikaly, čím se platilo v historii a co si děti představí pod pojmem „směnný obchod“. Dále si představili všechny mince a bankovky, kdo, nebo co je na nich vyobrazeno. Děti zjistily, že na jedné z mincí můžeme najít i brněnskou dominantu – Petrov.

Žáci čtvrtých ročníků se na začátku listopadu seznámili s šetrným hospodařením v domácnosti. Zábavnou formou otázek a odpovědí se žáci dozvěděli, jak zacházet s kapesným, které výdaje v domácnosti jsou pravidelné a které při nedostatku financí můžeme omezit. Proč je důležité mít finanční rezervu a jak rozumně nakládat s penězi.

V průběhu listopadu byl projekt realizovaný také v pátém ročníku. Lektoři provedli děti historií finančních transakcí, bavili se o dětských účtech i kapesném. Společně si prohlédli různé platební karty a vysvětlili si výhody i rizika jejich užívání. Pro děti bylo velmi zajímavým tématem prostředí her a obchodní transakce v této rizikové oblasti. Program byl proložen hrami, soutěžemi i zajímavými aktivitami.

Děti si odnesly zajímavé ceny i poučení a jistotu, že se ve světě financí budou pohybovat zase trochu bezpečněji.

Projekt Finanční vzdělávání ČSOB pro školy, listopad 2022 Projekt Finanční vzdělávání ČSOB pro školy, listopad 2022

Mgr. Renata Kukolová

Stínové divadlo
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
 
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti