ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Projekt Finanční vzdělávání ČSOB pro školy

V tomto projektu je naše škola zapojena už od roku 2019 a účastní se ho žáci třetího až pátého ročníku. Záměrem tohoto projektu je doplnit standardní vyučování finanční gramotnosti interaktivní a zábavnou přednáškou prostřednictvím expertů ze světa financí, zaměstnanců banky. Cílem projektu je zvýšení znalostí týkajících se financí a posílení obezřetného nakládání s vlastními prostředky.

V říjnu, již tradičně, absolvovali žáci třetích ročníků hodinu plnou zajímavého povídání o financích. Nejprve si vyprávěli o tom, jak vlastně peníze vznikaly, čím se platilo v historii a co si děti představí pod pojmem „směnný obchod“. Dále si představili všechny mince a bankovky, kdo, nebo co je na nich vyobrazeno. Děti zjistily, že na jedné z mincí můžeme najít i brněnskou dominantu – Petrov.

Žáci čtvrtých ročníků se na začátku listopadu seznámili s šetrným hospodařením v domácnosti. Zábavnou formou otázek a odpovědí se žáci dozvěděli, jak zacházet s kapesným, které výdaje v domácnosti jsou pravidelné a které při nedostatku financí můžeme omezit. Proč je důležité mít finanční rezervu a jak rozumně nakládat s penězi.

V průběhu listopadu byl projekt realizovaný také v pátém ročníku. Lektoři provedli děti historií finančních transakcí, bavili se o dětských účtech i kapesném. Společně si prohlédli různé platební karty a vysvětlili si výhody i rizika jejich užívání. Pro děti bylo velmi zajímavým tématem prostředí her a obchodní transakce v této rizikové oblasti. Program byl proložen hrami, soutěžemi i zajímavými aktivitami.

Děti si odnesly zajímavé ceny i poučení a jistotu, že se ve světě financí budou pohybovat zase trochu bezpečněji.

Projekt Finanční vzdělávání ČSOB pro školy, listopad 2022 Projekt Finanční vzdělávání ČSOB pro školy, listopad 2022

Mgr. Renata Kukolová

Život motýlů
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů