ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Měsíc s handicapy

V průběhu měsíce října jsme si ve školních družinách povídali o lidech s různými postiženími. Povídali jsme si o tom, jak se jim asi žije i o tom, jak jim můžeme pomoci. V reálu jsme zkoušeli, jak různá postižení ovlivní naše vnímání světa a schopnost se o sebe postarat. O všech zkušenostech jsme si povídali.

Přínosnou zkušeností byly i tři návštěvy, které dětem povyprávěly o svém životě – paní na vozíčku, pán bez rukou a nevidomý pán s vodícím psem. Všechny tyto návštěvy proběhly v milém a přátelském duchu, děti na ně ještě dlouho vzpomínaly.

Měsíc s handicapy, říjen 2022

Zdeňka Chaloupková

Taneční soutěž
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů