ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Branný den

Na začátku října se žáci sedmých tříd Základní školy Masarova zúčastnili akce organizované Armádou České republiky. Vojáci si pro děti připravili aktivity, které měly prověřit jejich fyzické a mentální schopnosti.

Na začátku se žáci rozdělili do čtyř skupin, po kterých následně absolvovali jednotlivá stanoviště. Nejprve si vyslechli lekci první pomoci s pracovníky Českého červeného kříže. Děti si mohly například vyzkoušet masáž srdce na figuríně. Druhé stanoviště prověřilo jejich fyzickou zdatnost na překážkové dráze, kterou probíhaly s maketou zbraně na čas. Na dalším stanovišti byla maketa nahrazena opravdovou vzduchovkou a začalo se střílet na terče. Poslední stanoviště kladlo důraz na teoretické znalosti v oblasti kartografie a samotné armády České republiky. Žáci si vyzkoušeli práci s kompasem a buzolou a následně jim byl velitelem jednotky popsán současný stav ozbrojených sil v České Republice.

Děti z branného dne odcházely obohacené o nově nabyté znalosti a zkušenosti a zároveň se spoustou suvenýrů od armády České Republiky.

Branný den, říjen 2022 Branný den, říjen 2022

Petr Novák, asistent pedagoga

Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů