skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Preventivní program pro 9. ročník „Trestně právní minimum - Školní nebo trestná lavice“

Ve spolupráci s líšeňským nízkoprahovým klubem Likusák proběhl v těchto dnech v devátých třídách preventivní program „Trestně právní minimum - školní nebo trestná lavice“.

Žáci, kteří dovršili nebo během školního roku dovrší patnáct let, byli podrobněji seznámeni s právy a povinnostmi, které získávají spolu s nabytím trestně právní odpovědnosti. Zároveň se dozvěděli základní informace týkající se pojmů, legislativy a specifik procesu projednávání protiprávního jednání u mladistvých. Cílem aktivity je pomoci se žákům orientovat v informacích a rozvíjet kompetence, které umožňují mladým lidem žít v souladu s legislativními a společenskými normami.

Mgr. Josef Strouhal, školní metodik prevence
Mgr. Martina Hájková, školní psycholog

Obvodní kolo Olympiády školních družin
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti