skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7, 45 hod. Děti i rodiče se zařadí k jednotlivým učitelkám 1. tříd, které Vás budou očekávat. Před školou proběhne slavnostní přivítání nových žáků - tradiční šerpování prvňáčků. Po zahájení se děti i rodiče odeberou do tříd. Ve třídě přivítají své nové žáčky paní učitelky a paní vychovatelky. Paní vychovatelky s rodiči upřesní nástup dětí do ŠD a časy odchodů ze ŠD. Pokud jste dosud nevyplnili Žádost o přijetí do školní družiny, formulář najdete na našich webových stránkách (ke stažení). Formulář dodejte do školy koncem srpna nebo jej můžete přinést i 1. 9. Po skončení oficiální části bude následovat krátká třídní schůzka, na které budou rodičům sděleny nejdůležitější informace k zahájení školního roku a zejména k následné komunikaci se školou. V tuto dobu děti již v učebně nebudou. Odejdou s jedním z rodičů nebo se o ně postarají vychovatelky ŠD. Plánované ukončení této nezbytné schůzky bude v cca 9, 45 – 10,00 hod.

Děti ani rodiče se nepřezouvají.

V pátek 2. 9. budou mít prvňáčci dvě vyučovací hodiny, v pondělí 5. 9. tři hodiny a od úterý 6. 9. už čtyři vyučovací hodiny. Po vyučování jdou děti domů nebo do družiny. Žáci 1. ročníku nechodí samostatně na obědy.

Obědy a event. svačinky ve školní jídelně si zařiďte nejlépe v srpnu v určených úředních hodinách. Veškeré informace opět najdete na našich webových stránkách – školní jídelna.

Učitelky 1. ročníků:

1. AMgr. Věra Mášková
1. BMgr. Hana Neumanová
1. CMgr. Dagmar Šebková

Součástí tohoto materiálu jsou seznamy žáků 1. tříd. Při rozdělování dětí do tříd jsme dbali na to, aby v každé třídě byli společně někteří kamarádi z MŠ. Pokud to bylo jen trochu možné, vyhověli jsme i Vašemu přání ohledně umístění dítěte do konkrétní třídy. Ve třídách musí být přibližně stejný počet chlapců a dívek a i počet žáků v jednotlivých třídách by měl být rovnoměrný. Rozdělování žáků bylo náročné a nešlo vždy vyhovět Vašemu přání. Věříme, že současné rozdělení budete akceptovat.

Všechny paní učitelky prvních ročníků spolu navzájem úzce spolupracují, pravidelně konzultují a plánují společné výchovně vzdělávací akce, soutěže, projektové vyučování apod. Naší snahou je, aby se děti cítily ve škole bezpečně, naučily se mnoho nového a časem uměly vytvořit kamarádský kolektiv.

Základem je otevřená spolupráce mezi školou a rodinou. Těšíme se na tuto spolupráci, budeme Vás pravidelně informovat o veškerém dění ve škole, aby pro Vaše dítě byl nástup do školy příjemný a bezproblémový.

Ať nový školní rok přinese dětem, rodičům i učitelkám mnoho chvil naplněných úsměvem, radosti z úspěchu, pokroku a porozumění. Všichni si přejeme, abychom tento školní rok prožili ve zdraví a ve škole.

Mgr. Ivana Jelínková, ZŘ

Obvodní kolo Olympiády školních družin
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti