skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Poslední zvonění

Předposlední den školy se tradičně koná poslední zvonění, při kterém se slavnostně loučíme s našimi žáky devátých ročníků. Tato událost je i výbornou příležitostí, jak před celou školou ocenit výjimečnou práci a úspěchy jednotlivých žáků. Vše probíhá na školním hřišti a má to pohodovou letní atmosféru.

Tak i v letošním roce vše začalo projevy zástupců jednotlivých tříd. Ve svých proslovech žáci shrnuli činnost své třídy v daném školním roce. Poté byli Masaráky oceněni žáci daného ročníku, kterým se povedlo něco výrazného. Letošní Masaráci měli zase jiný vzhled, takže žákům, kteří toto ocenění sbírají pravidelně, přibyl do sbírky další velmi zajímavý kousek. V letošním roce si tuto cenu odneslo více než sto žáků naší školy.

Po ocenění sedmého ročníku byly předány medaile za Olympijský den. Některé výsledky našich sportovců jsou na nejvyšší úrovni.

Po osmých ročnících byla vyhodnocena fotografická soutěž a ocenění žáci si odnesli sladkou odměnu.

A pak se konečně dostalo na ty, kteří byli protagonisty celého dne. Zástupci devátých ročníků pěkně shrnuli svou cestu základní školou, do které jim velmi výrazně zasáhla pandemie covid 19, a dojemně se rozloučili se svými vyučujícími. Nejlepší žákyní devátých ročníků byla vyhlášena Gábina Hálová, která nejen že měla po celou dobu studia výborný prospěch, ale i nezištně pomáhala spolužákům a vyučujícím.

Žáci 9. B slavnostně předali Bulu mazáka svým následníkům z 8. B a pak už přišel úplný konec. Prvňáčci obdarovali deváťaky kouzelnými zvonečky. Ty údajně fungují tak, že když se našim bývalým žákům bude stýskat, stačí, když zazvoní, a objeví se pan ředitel nebo paní zástupkyně. Někteří tvrdili, že nikdy zvonit nebudou – lháři.

Poslední zvonění, červen 2022

Mgr. Zdeněk Rotrekl

Sportovní dny na 1. stupni
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti