skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Ocenění žáci ze ZŠ Masarova

Koncem června se již tradičně uskutečnilo setkání vybraných žáků líšeňských škol. Letos proběhlo stejně jako minulý rok na Zámku Belcredi v Líšni. Oceněny byly tři žákyně, jedna ze sedmého a dvě z devátého ročníku.

První z nich byla A. Thu Hoang. Po celou dobu školní docházky měla vynikající studijní výsledky. Zúčastnila se různých matematických olympiád a soutěží, navštěvuje dvě jazykové školy, kde si rozvíjí slovní zásobu a konverzuje s lektory ze zahraničí. Tři roky chodila do moderní gymnastiky, ráda cestuje, objevuje nová místa, čte.

Druhou oceněnou žákyní byla D. Kuncová. Hraje na flétnu a na klavír, ráda lyžuje, bruslí, jezdí na kolečkových bruslích, plave. Po celou školní docházku měla též vynikající prospěch.

Třetí oceněnou byla G. Syrová, která ráda hraje na kytaru a navštěvuje také již devátým rokem kroužek kytary. Dále chodí do atletiky, kde reprezentuje klub AK Olymp Brno. Ráda maluje, čte, skládá různé hlavolamy, stejně tak písničky nebo pozoruje hvězdy svým dalekohledem.

Děvčata obdržela za svou práci drobné dárky, diplom a poukázky na knihy a učebnice.

Všem třem přejeme do dalších školních let hodně úspěchů, radosti a štěstí.

Ocenění žáci ze ZŠ Masarova, červen 2022

Mgr. Terezie Moskalová

Sportovní dny na 1. stupni
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti