skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku

Konec školního roku pro žáky 9. ročníku se nese v poměrně uvolněné atmosféře. Známky již nejsou to nejhlavnější téma a většina z nich plánuje svou budoucnost na vybrané střední škole. Ovšem je tady ještě jedna aktivita, která čeká na deváťáky ZŠ Masarova – tvorba a prezentace absolventské práce, na které pracují pod dohledem svého vybraného garanta. Polovina června se nese v duchu prezentací prací, které ukazují různorodé zájmové aktivity žáků 9. ročníku. Tradičně se objevují práce z oblasti historie, fyziky nebo ICT. Příjemně překvapí práce, které umožňují nahlédnout do soukromých světů našich žáků, např. rybaření nebo street dance.

Při zahájení prezentace bylo poznat v divadelním sále nervozitu na tvářích prezentujících, ale nebyl důvod propadat strachu a obavám. Prezentace opět ukázaly vysokou úroveň prezentačních schopností a svědomitost přístupu k tvorbě obsahu dané absolventky. Věříme, že prezentace si užili nejenom samotní deváťáci, ale také diváci z řad žáků 8. ročníků, a tak získali inspiraci pro své vlastní témata.

L. Friedbergová: Fobie

D. Jevčáková a N. Styrančáková: Psychologie

David Škarka:Tutanchamon

Prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku, červen 2022 Prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku, červen 2022 Prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku, červen 2022

Mgr. et Mgr. Juraj Švec

Sportovní dny na 1. stupni
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti