skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Volební speciál ZŠ Masarova

V předvolební a volební den měsíce října si žáci osmých a devátých ročníků připomínali pravidla voleb do Parlamentu ČR.

Během dvou hodin, které byly vyhrazeny pro jednotlivé třídy, si žáci vyzkoušeli metodu výuky na stanovištích. Jako průvodní materiál dostal každý žák pracovní list, který ho odkazoval na jednotlivé stánky, kde plnil úkoly. A úkoly byly opravdu rozmanité.

Na základě poskytnuté definice se žáci rozhodovali, které situace lze označit jako levicové, či pravicové. Dalším úkolem bylo individuální zhlédnutí krátkého naučného videa vytvořeného Parlamentem ČR o volebním systému a na základě videa rozřazení pojmů, které se horní a dolní komory týkají.

Práce s Ústavou České Republiky, připomenutí si volebních principů, či rozpoznání dokumentů, které se voleb týkají, jsou úkoly, které byly také zařazeny.

Nechyběl výpočet poměrného zastoupení imaginárních stran do Poslanecké sněmovny, který žáci ilustračně a kreativně skládali z víček. Žáci si například zkusili hodit “svůj hlas” do improvizované volební urny. Místo volby politické strany popřípadě koalice však odpovídali na otázku, proč je dobré jít k volbám.

Volební speciál ZŠ Masarova, říjen 2021 Volební speciál ZŠ Masarova, říjen 2021 Volební speciál ZŠ Masarova, říjen 2021 Volební speciál ZŠ Masarova, říjen 2021

Mgr. Vladěna Zezulová

Sportovní dny na 1. stupni
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti