skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Adaptační pobyt šestých tříd

Tak jak je během září na naší škole zvykem, čekal i letošní šesté třídy výjezdový adaptační pobyt. Jde o akci, při které se žáci lépe poznají s novým třídním učitelem či případnými novými spolužáky. Jeho náplní jsou zároveň aktivity podporující pozitivní atmosféru, dobré vztahy, spolupráci a trénink komunikačních dovedností. Šesťáci si užili těchto aktivit, odpočinkových chvil, společné zábavy a v neposlední řadě čerstvého vzduchu a sluníčka v RS Vyhlídka u Blanska.

Všem šesťákům přejeme zdárné vkročení na druhý stupeň, zvládání nároků výuky i řadu hezkých zážitků.

Adaptační pobyt šestých tříd, září 2021 Adaptační pobyt šestých tříd, září 2021 Adaptační pobyt šestých tříd, září 2021

Za ŠPP Mgr. Martina Hájková

Rozsvícení stromečku a fotosoutěž
Vánoční video školního parlamentu

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti