skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Adaptační pobyt šestých tříd

Tak jak je během září na naší škole zvykem, čekal i letošní šesté třídy výjezdový adaptační pobyt. Jde o akci, při které se žáci lépe poznají s novým třídním učitelem či případnými novými spolužáky. Jeho náplní jsou zároveň aktivity podporující pozitivní atmosféru, dobré vztahy, spolupráci a trénink komunikačních dovedností. Šesťáci si užili těchto aktivit, odpočinkových chvil, společné zábavy a v neposlední řadě čerstvého vzduchu a sluníčka v RS Vyhlídka u Blanska.

Všem šesťákům přejeme zdárné vkročení na druhý stupeň, zvládání nároků výuky i řadu hezkých zážitků.

Adaptační pobyt šestých tříd, září 2021 Adaptační pobyt šestých tříd, září 2021 Adaptační pobyt šestých tříd, září 2021

Za ŠPP Mgr. Martina Hájková

Sportovní dny na 1. stupni
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti