skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Vyhlášení voleb zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

Ředitel Základní školy Brno, Masarova 11, p.o. vyhlašuje na základě čl. 7 Volebního řádu Školské rady ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volby do školské rady.

Volby se uskuteční dne 14.9.2021 v časovém rozmezí konání třídních schůzek.

Školská rada pracuje na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon) a zřizuje ji zřizovatel školy. Radu tvoří 6 členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků.

Návrhy na kandidáty lze podávat volební komisi nejpozději do 12.9.2021, a to buď písemně na adresu školy nebo elektronicky na mailové adresy členů volební komise.

Ředitel školy jmenuje volební komisi ve složení:

Mgr. Ivana Jelínková ivana.jelinkova@zsmasarova.cz
Mgr. Alexandra Zálešáková alexandra.zalesakova@zsmasarova.cz
Mgr. Hana Neumanová hana.neumanova@zsmasarova.cz

Mgr. I. Zálešák
ředitel školy

Sportovní dny na 1. stupni
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti