skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Masaříci

Závěr každého pololetí jsme završili slavnostním vyhlášením „Masaříků“. Bohužel nám konec minulého roku a pololetí letošního roku přerušila distanční výuka, proto jsme se už opravdu těšili na letošní závěr, kdy jsme si už toto slavnostní vyhlášení nenechali vzít. Jedná se o ocenění, které může získat každý, kdo v daném pololetí něčím vynikl. Je na každém třídním učiteli, koho navrhne. Titul „Masaříků“ děti získaly například za nejlepšího čtenáře, pěkné chování, vynikající prospěch, sportovní výkony, velké pokroky v učení, za pomoc spolužákům, práci v distanční výuce a za mnohé další. Vyhlášení proběhlo ve slavnostním duchu. Žáci 1. stupně se sešli na hřišti školy. Začátek vyhlášení nám zahájili žáci 9. ročníku svým tanečním vystoupení polonézy. Jako zpestření programu vystoupila také děvčata z kroužku Cool dance, která poctivě nacvičovala i během distanční výuky. Následně pan ředitel společně s paní zástupkyní vyhlásili „Masaříky“ a předali jim symbolické odznaky. Při této příležitosti byli vyhlášeni i nejlepší sportovci za každý ročník. Jelikož byl tento rok opravdu výjimečný a náročný, zasloužili si ocenění všichni žáci i pedagogové, a tak všichni dostali svoji odměnu v podobě připínací placky. Všem vyhlášeným žákům gratulujeme.

Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021 Masaříci, červen 2021

Mgr. Jana Ullmannová, Mgr. Iva Doležalová

Olympijský den v 5. B
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti