skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Ocenění žáků ze ZŠ Masarova

Koncem června se uskutečnilo setkání vybraných žáků líšeňských škol. Letos proběhlo netradičně na Zámku Belcredi v Líšni. Oceněny byly dvě žákyně z devátého ročníku.

První z nich byla Lucie L. Kromě vynikajících studijních výsledků pracovala pět let ve školním parlamentu, navštěvovala dramatický kroužek při umělecké škole, ráda se učí jazyky, zajímá se o extravagantní líčení a oblékání, ráda chodí na procházky.

Druhou oceněnou žákyní byla Magdalena W. Ve škole ji zajímá hlavně biologie a chemie, i v ostatních předmětech dosahovala výborných výsledků. Pěstuje turistiku, hraje na kytaru a ukulele. Velká pochvala jí patří za příkladný čin, kdy zavolala paní, které se udělalo na ulici nevolno, první pomoc a tím jí zachránila život.

Děvčata obdržela za svou práci diplom a poukázky na knihy a učebnice. Oběma přejeme do dalších školních let hodně úspěchů a radosti.

Ocenění žáků ze ZŠ Masarova, červen 2021

Mgr. Terezie Moskalová

Olympijský den v 5. B
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti