skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Brno německé, židovské či české?

Historické události v první polovině 20. století zasáhly také město Brno a výrazně proměnily tvář a složení obyvatelstva, které se formovalo v přechozích staletích. Velké změny v Evropě od konce 1. světové války a především politická situace se snažily pozměnit charakter města. Procházka určena pro žáky 9. ročníků byla věnována právě nejvýraznějším rysům zdůrazňování prvků německého, židovského či českého charakteru města v období meziválečné mladé Československé republiky a pokračovala radikalizací vztahů v období Protektorátu Čechy a Morava. Prostřednictvím konkrétních míst a konkrétních osudů Brňanů se deváťáci dozvídali a osudech židovského obyvatelstva, které bylo cíleně likvidováno a vymazáváno z národnostního složení města. Prohlídka města byla symbolicky zakončena nedaleko budovy Hlavního nádraží, odkud vyrážely transporty židovského obyvatelstva do vyhlazovacích táborů.

Brno německé, židovské či české?, červen 2021 Brno německé, židovské či české?, červen 2021 Brno německé, židovské či české?, červen 2021 Brno německé, židovské či české?, červen 2021

Mgr. Juraj Švec

Olympijský den v 5. B
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti