skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Vzdělávací program Dítě a pes

Téměř na závěr školního roku se žáci 1. – 3. ročníků zúčastnili vzdělávacího programu Dítě a pes – nebezpečné situace. Tento vzdělávací program pro školy je čerpán z dotací poskytnutých JMK a je realizován prostřednictvím spolků Help4Life,z.s. a Pony club Moravia,z.s. . V poslední době často slýcháváme z médií, že se dítě stalo terčem útoku psa. Proto je důležité, abychom dětem vysvětlili, že psi vidí svět jinýma očima a uvažují jinak než my lidé. Cílem tohoto programu v naší škole tedy bylo snížit riziko úrazů dětí. Do školy za námi přišli dva psovodi. Oba psovodi mají bohaté zkušenosti. Prvním byl pan Miloslav Mazálek s německým ovčákem Baddym Anelgo. Pan Mazálek je vedoucím Jihomoravské brigády Svazu záchranných brigád kynologů ČR. Sedmiletý pejsek Baddy má záchranný a všestranný výcvik, je specialista na vyhledávání osob v sutinách. Druhým psovodem byla paní Markéta Němcová, zakladatelka Pony clubu Moravia, která se dobrovolně angažuje jako asistent v hiporehabilitaci a jako canisterapeut. Fenka Curry Canis Club Moravia je teprve roční fenkou německého ovčáka v přípravě na základní zkoušky výcviku a canisterapeutické zkoušky. A jak program probíhal? Každá z tříd měla pro sebe jednoho pejska a jednoho psovoda. Abychom si užili krásného počasí, vydali jsme se na školní dvůr, kde se program uskutečnil. Nejdříve dětem psovod představil sebe a pejska. Děti se posadily do trávy a s napětím očekávaly, co se bude dít. Během následující hodiny se děti dozvěděly, jaké jsou nejčastější nebezpečné situace, do kterých se mohou dostat v přítomnosti psa. A to jak cizího, tak i v přítomnosti svého domácího mazlíčka. Některé situace byly dětem názorně předvedeny. Děti například viděly, jak pes zareaguje, když mu sahají na ocas. Co se stane, když před psem začnou utíkat nebo když mu vezmou jeho hračku. Psovod také předal dětem několik tipů, jak se zachovat, pokud na ně pes zaútočí. Jako přídavek nám pejsek Baddy předvedl, jak umí hlásit štěkotem, když objeví v sutinách pohřešovanou osobu. Po vysvětlení jednotlivých situací byla dětem položena otázka, kdo z nich už byl někdy pokousán psem. Překvapivě se zvedlo hned několik rukou. Děti si následně vyprávěly své zážitky a zkušenosti, které zažily. Všechny tyto situace však kopírovaly ty, o kterých už bylo řečeno na začátku programu. Na závěr děti dostaly malovanou brožurku, kde mají jednotlivé situace shrnuté a mohou si tak rady kdykoliv připomenout. Děti se nakonec rozloučily s pejskem jeho pohlazením a předáním pamlsku. Všichni jsme si program moc užili a pevně věříme, že děti už budou vědět, jak se bezpečně chovat v blízkosti psa. A pokud by se přece jen stalo, že se děti do nějaké nepříjemné situace se psem dostanou, věříme, že dnešní rady jim budou ku prospěchu a pomohou jim vše skvěle zvládnout.

Vzdělávací program Dítě a pes, červen 2021 Vzdělávací program Dítě a pes, červen 2021

Ing. Andrea Lechnerová

Olympijský den v 5. B
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti