skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Výsledky ankety k distančnímu vzdělávání
na 2. stupni

Na 2. stupni je v současné době 295 žáků. Požádali jsme rodiče, aby odpověděli pouze jednou za rodinu za každé své dítě. Odpovědělo nám 241 rodičů za 240 žáků. Tedy 81 %.

Zajímalo nás, jestli vyhovuje množství zadávaných úkolů a hodin, při kterých žáci komunikují prostřednictvím internetu přímo s učitelem. Také jsme chtěli vědět, jak moc rodiče musí pracovat se svým dítětem. Byli jsme rádi za jakékoli další připomínky rodičů.

Z ankety vyplynulo, že zadávaných úkolů je přiměřeně (168 rodičů).

Opatření: Učitelé budou zadávat žákům více dobrovolných úkolů, ale rodiče, kteří se domnívají, že je úkolů málo, musí také své děti motivovat k plnění dobrovolných úkolů. Rodiče a žáci, kteří nestíhají plnit úkoly se mohou obrátit na vyučující, požádat o dovysvětlení nebo o snížení množství úkolů.

Z ankety vyplynulo, že množství hodin, kdy je vyžadováno, aby žák byl současně spojen přes internet s vyučujícím je také přiměřeně (165 rodičů). Řada rodičů (70) si ale myslí, že by jich mohlo být více, pouze 5 rodičů si myslí, že by jich mohlo být méně.

Opatření: Původní pokyn pro učitele byl zajistit 2 hodiny stěžejních předmětů a 1 hodinu naukových předmětů týdně – tedy žáci 8. a 9. tříd mají pevně stanovených minimálně 13 hodin, žáci 6. a 7. tříd, kteří nemají němčinu jako volitelný předmět 10 hodin. Někteří žáci kromě toho využívají další online hodiny a konzultace s vyučujícími, speciálními pedagogy a asistenty. Mnozí učitelé také zadávají žákům za úkol zhlédnout výuková videa, či vyzkoušet si různé testy a kvízy na počítači, takže se může stát, že někdy ani nesplníme doporučení MŠMT, podle kterého by neměli žáci být u PC déle než 3 hodiny denně. Přesto jsme po výsledcích ankety umožnili i učitelům ostatních předmětů (výchov) a třídním učitelům, aby se s žáky spojili.

Co se týká práce žáků, je z ankety vidět, že jsou mnohem samostatnější v plnění úkolů než na 1. stupni a je také zřetelné, že je velký rozdíl mezi žáky 9. a 6. tříd.

Opatření: Máme radost z toho, že jsou naši žáci samostatní. Na druhou stranu také jako učitelé vnímáme, že ne všichni žáci, kteří pracují zcela samostatně (104 rodičů), pracují také zcela zodpovědně.

Snažíme se reagovat, pokud je to možné i na ostatní připomínky a vzkazy rodičů, které se týkaly především

Potěšilo nás, že pouze 1 rodič napsal, že nejsme na online výuku vůbec připravení, že nefunguje téměř vůbec nic, že jeho dítě vše zapomnělo a téměř nic nového se nenaučilo a že očekával z naší strany větší aktivitu, 1 rodič byl nespokojen s úrovní vyučování. 5 rodičů si postěžovalo, že je špatné, že děti nechodí prezenčně do školy a 22 rodičů nám vyjádřilo podporu – poděkovalo, pochválilo nebo popřálo hodně zdraví a sil.

Alexandra Zálešáková

Olympijský den v 5. B
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti