skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Branný den na ZŠ Masarova

Žáci druhého stupně naší školy absolvovali na přelomu září a října branné cvičení pod záštitou organizace Presafe. Posláním této neziskové organizace je podpora preventivně bezpečnostních činností. Lektoři organizace Presafe jsou odborníky nejen v oblasti bezpečnosti, ale mají i dlouhodobou praxi v pořádání kurzů a přednášek. Disponují odpovídajícím vysokoškolským vzděláním a jsou absolventy dalších specializovaných kurzů.

Každý den branného cvičení byl program přizpůsoben vybranému ročníku 2. stupně. Při zahájení byli žáci rozděleni do čtyř skupin - týmů. V těch následně navštěvovali předem připravená stanoviště, na kterých si mohli vyzkoušet dovednosti související s poskytováním první pomoci a sebeobranou. Seznámili se s evakuačními postupy, technikami důležitými pro řešení mimořádných událostí. Dozvěděli se základní informace o Armádě ČR, její roli a funkci ve společnosti a také si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky. Na závěr dne byl pro žáky připraven krátký test, který sloužil k ukotvení získaných dovedností a znalostí. Dětem se branný den velice líbil. Určitě ho v příštích letech zopakujeme.

Branný den na ZŠ Masarova, říjen 2020 Branný den na ZŠ Masarova, říjen 2020

Branný den - leták

Mgr. Vojtěch Jelínek, Mgr. Dominik Pavlů

Olympijský den v 5. B
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti