skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7, 45 hod. Děti i rodiče se zařadí k jednotlivým učitelkám 1. tříd, které Vás budou očekávat. Před školou proběhne slavnostní přivítání nových žáků - tradiční šerpování prvňáčků. Po zahájení se děti i rodiče odeberou do tříd. Ve třídě přivítají své nové žáčky paní učitelky a paní vychovatelky. Paní vychovatelky s rodiči upřesní nástup dětí do ŠD a časy odchodů ze ŠD. Pokud jste dosud nevyplnili Žádost o přijetí do školní družiny, formulář najdete na našich webových stránkách (ke stažení). Formulář dodejte do školy koncem srpna nebo jej můžete přinést i 1. 9. Po skončení oficiální části bude následovat krátká třídní schůzka, na které budou rodičům sděleny nejdůležitější informace k zahájení školního roku a zejména k následné komunikaci se školou. V tuto dobu děti již v učebně nebudou. Odejdou s jedním z rodičů nebo se o ně postarají vychovatelky ŠD. Plánované ukončení této nezbytné schůzky bude v cca 9, 45 – 10,00 hod.

Děti ani rodiče se nepřezouvají.

Ve středu 2. 9. budou mít prvňáčci dvě vyučovací hodiny, ve čtvrtek 3. 9. tři hodiny a od pátku 4. 9. už čtyři vyučovací hodiny. Po vyučování jdou děti domů nebo do družiny. Žáci 1. ročníku nechodí samostatně na obědy.

Obědy a event. svačinky ve školní jídelně si zařiďte nejlépe v srpnu v určených úředních hodinách. Veškeré informace opět najdete na našich webových stránkách – školní jídelna.

Učitelky 1. ročníků:

1. AMgr. Šárka Svobodová
1. BMgr. Michaela Prokešová
1. CMgr. Jana Damborská
1. DMgr. Jitka Časarová

Součástí tohoto materiálu je seznam pomůcek do 1. ročníku a seznamy žáků 1. ročníků. Při rozdělování dětí do tříd jsme dbali na to, aby v každé třídě byli společně někteří kamarádi z MŠ. Pokud to bylo jen trochu možné, vyhověli jsme i Vašemu přání ohledně umístění dítěte do třídy. Ve třídách musí být přibližně stejný počet chlapců a dívek a i počet žáků v jednotlivých třídách by měl být rovnoměrný. Rozdělování žáků bylo náročné a nešlo vždy vyhovět Vašemu přání. Věříme, že současné rozdělení budete akceptovat.

Všechny paní učitelky prvních ročníků spolu navzájem úzce spolupracují, pravidelně se schází, plánují společné výchovně vzdělávací akce, soutěže, projektové vyučování apod. Naší snahou je, aby se děti cítily ve škole bezpečně, naučily se mnoho nového a uměly vytvořit kamarádský kolektiv.

Základem je otevřená spolupráce mezi školou a rodinou. Těšíme se na tuto spolupráci, budeme Vás pravidelně informovat o veškerém dění ve škole, aby pro Vaše dítě byl nástup do školy příjemný a bezproblémový.

Ať nový školní rok přinese dětem, rodičům i učitelkám mnoho chvil naplněných úsměvem, radosti z úspěchu, pokroku a porozumění. Všichni si přejeme, abychom tento školní rok prožili ve zdraví a ve škole.

Mgr. Ivana Jelínková, ZŘ

Olympijský den v 5. B
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti