skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Informační dopis - přítomnost žáků 1. stupeň ve škole

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření bude od 25. 5. 2020 možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Školní skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a různých ročníků. Každá skupina může mít 15 žáků. Účast žáků nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak i žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka v již zavedených formách a ve stejném rozsahu.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy - v případě žáků 1. stupně do 17. 5. 2020. Podle počtu přihlášených žáků, vytvoříme skupiny, které se do 26. 6. 2020 nemohou měnit. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později. Každá 15 členná skupina bude mít jinou dobu začátku a konce vyučování.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Vzdělávací aktivity povedou pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Vaše dítě nemusí dopoledne vzdělávat jeho třídní učitel/učitelka. Dopolední část bude v rozsahu cca čtyř vyučovacích hodin. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé. Žák může ve školní skupině pobývat až do 16 hod. Což ovšem nevylučuje jeho dřívější odchod. Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny. V tomto případě se nejedná o školní družinu a pobyt odpoledne ve škole je bezplatný.

Své děti závazně přihlásíte k prezenčnímu vyučování prostřednictvím ankety v edookitu. Pokud by někdo měl problém, napište přes edookit nebo mailem: ivana.jelinkova@zsmasarova.cz nebo kontaktujte třídní učitele.

Z organizačních důvodů jsou pro nás velmi důležité všechny informace, které od Vás v anketě požadujeme:

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

Čestné prohlášení uvádíme v příloze. V případě, že nemáte možnost dokument vytisknout, bude od pondělí 11. 5. 2020 k dispozici na vrátnici školy. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Do 22. 5. dostanou rodiče přihlášených žáků podrobné informace o zahájení výuky konkrétní skupiny žáků. Budou také seznámeni s tím, kdo bude se skupinou pracovat ve škole, a kdo povede distanční výuku. Rozdělení žáků do skupin provede vedení školy.

Po celou dobu pobytu žáků ve škole se škola musí řídit přísnými hygienickými zásadami. Pro vaši lepší představu uvádíme některé.

Organizace vyučování:

11. 5. 2020
Mgr. Ivo Zálešák

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (informace z MŠMT)

Branný den na ZŠ Masarova
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti