skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Organizace vyučování 9. ročník

Vážení rodiče, milí žáci

posílám Vám informace k organizaci vyučování v příštích týdnech. Vyučování bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek. Přihlášené žáky jsme rozdělili do tří skupin. Začátek přestávky i konec vyučování se bude u jednotlivých skupin lišit, abychom zabránili setkávání žáků. Proto prosíme o přesnost v dodržování časů příchodu do školy. Žáci budou přicházet do školy maximálně 5 minut před určeným časem od parkoviště před školní jídelnou. Po vyzvání zaměstnancem školy u druhé zelené brány odevzdají první den zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení a projdou do areálu školy. U zadního vchodu si je vyzvedne učitel a po dezinfekci rukou odvede do třídy.

Žáci budou v první hodině poučeni o všech hygienických pravidlech, která je potřeba dodržovat.

Žáci si s sebou vezmou dvě roušky a dva sáčky na roušky, psací a rýsovací potřeby, bloky, nelinkované papíry. Také doporučujeme žákům, aby si zítra vzali tašku na všechny věci, které mají v šatní skříňce, skříňku si vyklidí a odevzdají klíče.

Vyučování bude probíhat každý den ve dvou blocích – matematika a český jazyk. Mezi bloky bude 15 minutová přestávka na svačinu. V průběhu bloku učitel stanoví jednu 5 minutovou přestávku, ve které žáci budou moci jít na WC. Po skončení vyučování žáci zadním vchodem opustí areál školy. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, půjdou na oběd s vyučujícím druhého bloku.

Všichni žáci, jejichž rodiče projevili zájem stravovat se ve školní jídelně, mají na zítřek 11. 5. oběd domluvený, na další dny si musí oběd objednat samostatně.

Rozvrh bude v úterý i ve čtvrtek stejný – viz edookit.

Tento rozvrh se z organizačních důvodů (například po nástupu žáků 1. st) může změnit. O případných změnách Vás budeme informovat.

Mgr. Alexandra Zálešáková

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (informace z MŠMT)

Branný den na ZŠ Masarova
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti