skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Informace k prezenčním konzultacím žáků 9. ročníku

Vážení rodiče, milí žáci

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Organizaci samotné výuky si může škola zorganizovat podle svého uvážení - uvolnění tedy neznamená, že by museli žáci či studenti docházet do školy každý pracovní den.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy - v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

Čestné prohlášení je uvedeno v příloze. V případě, že nemáte možnost dokument vytisknout, bude k dispozici na vrátnici školy od úterý 5. 5. 2020 v době od 9 do 12 hodin.

Své děti závazně přihlásíte k prezenčnímu vyučování prostřednictvím ankety v edookitu. Pokud by někdo měl problém, napište přes edookit nebo mailem: alexandra.zalesakova@zsmasarova.cz. Z organizačních důvodů bychom také potřebovali vědět, jestli by Vaše dítě mělo zájem o oběd ve školní jídelně. Pokud ano, je třeba si nahlásit obědy ve školní jídelně.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Podle počtu přihlášených žáků, vytvoříme skupiny, které se do 30. 6. 2020 nemohou měnit. Ke každé skupině bude přiřazen učitel matematiky a učitel českého jazyka, který s žáky bude pracovat na přípravě na přijímací zkoušky. Ostatní předměty se budou vyučovat, tak jako dosud, distanční formou. Prezenční vyučování bude probíhat pravděpodobně 2 - 3 dny v týdnu od 8 do 13 hodin (celkem 4 h matematiky a 4 h češtiny). Každá 15 členná skupina bude mít jinou dobu začátku a konce vyučování. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

V pondělí 11. 5. pošleme přes edookit přihlášeným žákům a jejich rodičům složení jednotlivých skupin a rozvrh hodin na první dva týdny (11. - 24. 5.). Vzhledem k tomu, že od 26. 5. nastoupí i žáci 1. st. může dojít z organizačních důvodů v dalších týdnech k jeho změně.

Organizace vyučování:

Mgr. Ivo Zálešák

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Třída 4. B zdolala řidičské zkoušky
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti