skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Math in Mind, Erasmus+, Lotyšsko

V polovině listopadu pokračovalo další setkání v rámci projektu Erasmus+ nazvaného Math in Mind, tentokrát v Lotyšsku. Během pětidenního výjezdu si členové sedmi evropských zemí předávali další zkušenosti z oblasti výuky matematiky. Setkání začalo v Rize, kde jsme měli možnost navštívit nejstarší školu v zemi – státní gymnázium se zaměřením na výuku angličtiny a matematiky. Zde jsme se podívali na trendy ve výuce. Poté jsme se přesunuli do největší univerzity všech baltských zemí, kam po absolvování gymnázia směřuje spousta studentů. Naše cesta po dvou dnech pokračovala do menšího městečka Balvi, kde jsme trávili více času v místní základní škole. Prohlédli jsem si vnitřní prostory chodeb a tříd a načerpali nové náměty do výuky nejen pozorováním, ale také aktivní účastí na hodinách matematiky. Mimo výuku se pokračovalo plánováním dalších kroků v projektu – mluvilo se o aktivitách během blížícího se setkání, které se na jaře uskuteční v Polsku a ve Švédsku. Poté si jednotlivé země vzájemně představily obsah učiva matematiky a promítly si prezentace o tom, jak je matematika užitečná v jednotlivých zaměstnáních. Součástí této aktivity bylo také představení žebříčku 6 povolání, které nejvíce a nejčastěji využívají matematiku – tento žebříček sestavili žáci jednotlivých základních škol zúčastněných zemí. Nejčastěji se objevilo povolání učitel matematiky. Pobyt v obci Balvi měl i doprovodný program, jímž bylo vystoupení žáků místní základní školy. Akce se konala v rámci oslav 100 let vzniku Lotyšska. Měli jsme tak množnost zhlédnout typické lotyšské tance v národních krojích a poslechnout si písně s národní tematikou. Ze všech účinkujících vyzařoval velmi silný vztah k vlasti. Celý pobyt byl ukončen celkovým hodnocením setkání. Všichni jsme se vrátili obohaceni o spoustu podnětů, z nichž mnohé z nich můžeme realizovat v naší líšeňské škole.

Math in Mind, Erasmus+, Lotyšsko, listopad 2017

Mgr. Marcela Šimecká

Tělesná výchova na sněhu
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti