skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Sázení stromů republiky

V pátek 21.9.2018 se sešli žáci druhého stupně všech líšeňských základních škol, aby společně oslavili sté výročí založení Československé republiky. Tato akce byla nápadem žáků našeho parlamentu a realizovali ji pak společně s panem starostou a kulturním centrem Kotlanova. Cílem bylo oslavit společně sto let republiky a setkání žáků všech líšeňských základních škol. U této příležitosti žáci každé školy vysadili strom republiky. Každý strom svým původem reprezentoval jednu z významných osobností, která se zasadila o vznik republiky. Vybrány byly čtyři druhy exotických dubů, které vyhovují našim podmínkám a vynikají výrazným vzrůstem a unikátností. ZŠ Novolíšeňská vysadila strom, který reprezentoval E. Beneše, ZŠ Holzova strom, který reprezentoval R. Štefánika, ZŠ Horníkova dub, který reprezentoval T.G. Masaryka, naše škola vysadila strom, který reprezentoval W. Wilsona. Za radnici byla vysazena lípa.

Ke každému stromu žáci uložili časovou schránku, do které společně vybrali předměty reprezentující naši dobu. U každého dubu bude také pamětní deska, na které bude vytesáno logo školy s jejím mottem.

Akce byla doprovázena zábavným programem pro děti, který si připravili žáci našeho školního parlamentu ve spolupráci s bývalými členy parlamentu. Na pódiu vystoupily dívky z taneční skupiny MFG, které také naučily ostatní děti krátký tanec. Své znalosti historie děti zúročily v kvízu o naší republice, kde si zasoutěžili zástupci všech líšeňských škol. Krátký vstup zde měla pražská organizace Škola pro demokracii. Na závěr vystoupil mladý talentovaný zpěvák Sofian Medjmedj. Doufáme, že si všichni akci náležitě užili a stromy republiky budou zdobit Líšeňskou rokli spoustu let.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem líšeňským školám za spolupráci a jejich aktivní zapojení do této akce. Velké díky patří i panu starostovi Mgr. Břetislavu Štefanovi a panu řediteli KC Kotlanka Mgr. Romanu Burianovi.

Sázení stromů republiky, září 2018 Sázení stromů republiky, září 2018 Sázení stromů republiky, září 2018 Sázení stromů republiky, září 2018 Sázení stromů republiky, září 2018 Sázení stromů republiky, září 2018 Sázení stromů republiky, září 2018 Sázení stromů republiky, září 2018 Sázení stromů republiky, září 2018 Sázení stromů republiky, září 2018

Klára Opltová a Kristýna Pavlíková, členky školního parlamentu

Přípravný kurz
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti