skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Brno v proměnách

Výuka dějepisu v 9. ročníku se věnuje událostem 20. století s důrazem na druhou světovou válku. Projekt naší školy s názvem Brno v proměnách se snaží v rámci hodin dějepisu tyto dějiny přiblížit a spojit je v čase a prostoru. Naše škola navázala spolupráci s panem Mgr. Michalem Konečným, Ph.D., spoluautorem několika publikací věnujících se dějinám Brna v 20. století. Projekt je sestaven z několika naučných procházek po městě, v rámci nichž se žáci seznamují s osudem skutečných lidí. Domy a ulice ztrácejí nános všednosti a prostřednictvím příběhů konkrétních Brňanů jsou žáci vtahování do historie. První část projektu seznámila žáky s  dějinami Židů v období protektorátního Brna. Holocaust výrazně zasáhl do složení obyvatelstva moravské metropole. Procházka byla sestavena z několika zastávek v centru města a jeho širším okolí. Žáci se dozvěděli informace o postupné perzekuci židovského obyvatelstva, omezování jejich práv a zabavování jejich majetku. Dále se seznámil se s pojmem stolepersteine a budovami města, které připomínají velkolepost Brna jako průmyslové velmoci v textilním průmyslu. První část exkurze byla symbolicky zakončena na Hlavním nádraží, odkud byli Židé odváženi v transportech do ghett a koncentračních táborů.

V další části projektu se žáci seznámí s bouřlivými událostmi odehrávajícími se krátce po druhé světové válce, odsunem Němců a vyrovnáváním se s pohromami protektorátního zřízení v Brně.

Brno v proměnách, leden 2020

Mgr. Juraj Švec

Přípravný kurz
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti